Оквирни споразуми 2020

 

xls Списак лекова за које су потписани оквирни споразуми кроз поступак ЦЈН - ажурирано 06.01.2021.

Додатне информације добићете притиском на назив сваке ставке.  


 

Лекови за лечење хемофилије бр. ЈН 404-1-110/20-42

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

xls Прилог 1 и 2 уговора - Farmix - постављено 30.12.2020.
xls Прилог 1 и 2 уговора - Roche - постављено 30.12.2020.
xls Прилог 1 и 2 уговора - Pfizer SRB - постављено 30.12.2020.
xls Прилог 1 и 2 уговора - Pharma Swiss - постављено 30.12.2020.
xls Прилог 1 и 2 уговора - Phoenix Pharma - постављено 21.05.2021.

Лекови са Листе Б и Листе Д Листе лекова, бр. ЈН 404-1-110/20-46

Инструкције и обавештења 

xls Прилог Инструкције - постављено 09.12.2020.

Анекси оквирног споразума 

Оквирни споразуми

pdf Оквирни споразум 133-9/20 - Merk doo - постављено 09.12.2020.
pdf Оквирни споразум 133-22/20 - Torlak - постављено 09.12.2020.

Mодели уговора

 

Прилози уговора

xls Прилог 1 и 2 уговора - Adoc d.o.o. - постављено 09.12.2020.
xls Прилог 1 и 2 уговора - Farmix doo - постављено 09.12.2020.
xls Прилог 1 и 2 уговора - Medicom doo - постављено 09.12.2020.
xls Прилог 1 и 2 уговора - Slavimed doo - постављено 21.05.2021.
xls Прилог 1 и 2 уговора - Merk doo - постављено 21.05.2021.
xls Прилог 1 и 2 уговора - Amicus Srb doo - постављено 21.05.2021.
xls Прилог 1 и 2 уговора - Beohem- 3 doo - постављено 18.05.2021.
xls Прилог 1 и 2 уговора - Ino-pharm doo - постављено 21.05.2021.
xls Прилог 1 и 2 уговора - Inpharm doo - постављено 21.05.2021.
xls Прилог 1 и 2 уговора - MEDIKUNION doo - постављено 21.05.2021.
xls Прилог 1 и 2 уговора - Torlak - постављено 09.12.2020.
xls Прилог 1 и 2 уговора - Vega doo - постављено 21.05.2021.

Лекови са Листе Ц Листе лекова, бр. 404-1-110/20-41

Инструкције и обавештења 

xls Табела за извештавање - постављено 23.11.2020.
xls Захтев за сагласност - постављено 08.01.2021.

Оквирни споразуми

Mодели уговора

 

Прилози уговора

Цитостатици са Листе Б и Листе Д Листе лекова, ЈН бр. 404-1-110/20-20

Инструкције и обавештења 

xls Табела за извештавање - постављено 03.11.2020.

Расподела по здравственим установама 

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

Лекови за лечење ретких болести, ЈН бр. 404-1-110/20-52

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама 

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

Анекси оквирног споразумa

Пнеумококна полисахаридна вакцина за сезону 2020/2021 бр. ЈН 404-3-110/20-85

Инструкције и обавештења 

Оквирни споразуми

Лек KALCIJUM KARBONAT ЈН бр. 404-3-110/20-82

Инструкције и обавештења 

Анекси оквирног споразумa

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

xls Прилог уговора - Ino-pharm d.o.o. - постављено 18.09.2020.

Набавка Филтери за еритроците и тромбоците, филтрирани накнадно, сетови за донорске аферезне поступке и аутотрансфузиони системи/сетови за интраоперативно спашавање крви; ЈН бр. 404-1-110/20-30

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама за три месеца 

Закључени анекси оквирног споразума 

Оквирни споразуми

Mодели уговора

doc  Модел уговора – Amicus SRB d.o.o. - постављено 11.05.2020.
doc  Модел уговора – Medicon Deč d.o.o. - постављено 03.09.2020.

Прилози уговора

Eлектричнa енергијa са балансном одговорношћу за период од 24 месеца, ЈН бр. 404-1-112/20-57

Вакцине за обавезну имунизацију, ЈН бр. 404-1-110/20-24

Каротидни и периферни стентови са пратећим специфичним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију за 2020. годину, ЈН бр. 404-1-110/20-33

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама за три месеца 

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

Коронарни стентови, ЈН бр. 404-1-110/20-31

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама за три месеца 

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

Балон катетери, ЈН бр. 404-1-110/20-32

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама за три месеца 

Оквирни споразуми

pdf Оквирни споразум 93-2/20 - Vicor - постављено 13.08.2020.
pdf Оквирни споразум 93-3/20 - Medtronic - постављено 13.08.2020.
pdf Оквирни споразум 93-6/20 - Aptus - постављено 13.08.2020.
pdf Оквирни споразум 93-9/20 - Kardiomed - постављено 13.08.2020.
pdf Оквирни споразум 93-11/20 - Gosper - постављено 13.08.2020.
pdf Оквирни споразум 93-14/20 - Sanomed - постављено 13.08.2020.

Mодели уговора

Прилози уговора

xls Прилог 1 и 2 Уговора - Vicor - постављено 13.08.2020.
xls Прилог 1 и 2 Уговора - Biotec Medical - постављено 13.08.2020.
xls Прилог 1 и 2 Уговора - Aptus - постављено 13.08.2020.
xls Прилог 1 и 2 Уговора - Eco Trade Bg - постављено 13.08.2020.
xls Прилог 1 и 2 Уговора - Gosper - постављено 13.08.2020.
xls Прилог 1 и 2 Уговора - Austroline - постављено 13.08.2020.
xls Прилог 1 и 2 Уговора - Sanomed d.o.o. - постављено 13.08.2020.

Антитуберкулотици друге линије, ЈН бр. 404-1-110/20-17

Оквирни споразуми

Набавка природног гаса за период од 24 месеца, ЈН бр. 404-1-112/20-25

Оквирни споразуми

pdf Оквирни споразум – Cestor Veks doo - постављено 27.07.2020.
pdf Оквирни споразум – JP Srbijagas - постављено 27.07.2020.
pdf Оквирни споразум – Jugorosgaz ad - постављено 27.07.2020.

Анекси оквирног споразума

Mодели уговора

doc  Модел уговора – Cestor Veks doo - постављено 27.08.2020.
doc  Модел уговора – JP Srbijagas - постављено 21.07.2022.
doc  Модел уговора – Jugorosgaz ad - постављено 21.07.2022.

Прилози уговора

pdf Понуда – Cestor Veks doo - постављено 27.07.2020.
pdf Понуда – JP Srbijagas - постављено 27.07.2020.
pdf Понуда – Jugorosgaz ad - постављено 27.07.2020.

Списак здравствених установа са оквирним количинама природног гаса

Вакцина против грипа за обавезну имунизацију лица од 6-36 месеци за сезону 2020/2021, ЈН бр. 404-1-110/20-29

Оквирни споразуми

Кохлеарни имплантати, бр. ЈН 404-1-110/19-96

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама за три месеца 

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

Лек са Листе лекова-ADALIMUMAB ЈН бр. 404-4-110/20-27

Инструкције и обавештења 

Оквирни споразуми

Mодели уговора

doc  Модел уговора - постављено 18.06.2020.

Прилози уговора

Лекови за лечење ретких болести, ЈН бр. 404-1-110/20-16

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама за три месеца

Ажурирани списак купаца

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

Оригинални и иновативни лек -dimetilfumarat, бр. ЈН 404-4-110/20-23

Валвуле и рингови бр. ЈН 404-1-110/19-90

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама за три месеца 

Анекси оквирног споразума 

Оквирни споразуми

Mодели уговора

doc Модел уговора за добра за осигурана лица РФЗО – Gosper d.o.o. - постављено 29.05.2020.

Прилози уговора

Лекови са Листе лекова, ЈН бр 404-1-110/20-2

Инструкције и обавештења 

Оквирни споразуми

Mодели уговора

doc Модел уговора за добра која се финансирају из других извора – Adoc d.o.o. - постављено 27.05.2020.

Прилози уговора

Оригинални и иновативни лекови, ЈН бр. 404-1-110/20-3

Инструкције и обавештења 

Оквирни споразуми

Закључени анекси Оквирних споразума

Mодели уговора

Прилози уговора

xls Прилог 1 и 2 уговора - Roche d.o.o. - постављено 13.10.2020.
xls Прилог 1 и 2 уговора - Adoc d.o.o. - постављено 08.06.2020.
xls Прилог 1 и 2 уговора - Merck d.o.o. - постављено 13.05.2020.
xls Прилог 1 и 2 уговора - Vega d.o.o. - постављено 13.05.2020.
xls Прилог 1 и 2 уговора - Amicus - постављено 13.05.2020.

Набавка за Лек fitomenadion (vitamin K1) 2 mg и 10 mg, бр. ЈН 404-1-110/19-100

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама за три месеца

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

Реагенси, изузев за трансфузију, ЈН бр. 404-1-110/20-4

Инструкције и обавештења 

xls Табела за извештавање - постављено 28.07.2021.
xls Захтев за сагласност - постављено 29.05.2020.

Расподела по здравственим установама за друго тромесечје 

xls ГАК Народни Фронт - постављено 19.08.2020.
xls ИКВБ Дедиње - постављено 19.08.2020.
xls Институт Нишка Бања - постављено 19.08.2020.
xls Институт за ментално здравље - постављено 19.08.2020.
xls Институт за неонатологију - постављено 19.08.2020.
xls ИОХБ Бањица - постављено 19.08.2020.
xls ИОРС - постављено 19.08.2020.
xls ИЗЗДО Нови Сад - постављено 19.08.2020.
xls КБЦ Бежанијска Коса - постављено 19.08.2020.
xls КБЦ Земун - постављено 25.08.2020.
xls КЦ Ниш - постављено 19.08.2020.
xls КЦ Војводине - постављено 19.08.2020.
xls Клиника за рехаб. Зотовић - постављено 19.08.2020.
xls Лаза Лазаревић - постављено 19.08.2020.
xls Нефропатија Лазаревац - постављено 19.08.2020.
xls ОБ Алексинац - постављено 19.08.2020.
xls ОБ Горњи Милановац - постављено 19.08.2020.
xls ОБ Крушевац - постављено 19.08.2020.
xls ОБ Лесковац - постављено 19.08.2020.
xls ОБ Лозница - постављено 21.08.2020.
xls ОБ Панчево - постављено 19.08.2020.
xls ОБ Параћин - постављено 19.08.2020.
xls ОБ Петровац на Млави - постављено 19.08.2020.
xls ОБ Пожаревац - постављено 19.08.2020.
xls ОБ Прокупље - постављено 19.08.2020.
xls ОБ Шабац - постављено 19.08.2020.
xls ОБ Сента - постављено 19.08.2020.
xls ОБ Смедерево - постављено 19.08.2020.
xls ОБ Смедеревска Паланка - постављено 19.08.2020.
xls ОБ Сремска Митровица - постављено 19.08.2020.
xls ОБ Суботица - постављено 19.08.2020.
xls ОБ Ваљево - постављено 19.08.2020.
xls ОБ Вршац - постављено 19.08.2020.
xls ОБ Зрењанин - постављено 19.08.2020.
xls СБ Меркур - постављено 19.08.2020.
xls СБПБ Вршац - постављено 19.08.2020.
xls СБПБ Зрењанин - постављено 19.08.2020.
xls СБРБ Нови Сад - постављено 19.08.2020.
xls СПБ Бела Црква - постављено 19.08.2020.
xls СПБ Врњачка Бања - постављено 19.08.2020.
xls Свети Сава - постављено 21.08.2020.
xls УДК Тиршова - постављено 19.08.2020.
xls ЗЦ Књажевац - постављено 19.08.2020.
xls ЗЦ Неготин - постављено 19.08.2020.
xls ЗЦ Зајечар - постављено 19.08.2020.
xls ОБ Чачак - постављено 20.08.2020.
xls ОБ Пирот - постављено 20.08.2020.
xls СБ за болести зависности - постављено 20.08.2020.
xls СБЗР Буковичка бања - постављено 20.08.2020.
xls СПБ Сурдулица - постављено 20.08.2020.
xls ЗЦ Косовска Митровица - постављено 20.08.2020.
xls ЗЦ Сурдулица - постављено 20.08.2020.
xls ЗЦ Ужице - постављено 20.08.2020.
xls Институт за рехабилитацију - постављено 20.08.2020.
xls Институт за реуматологију - постављено 20.08.2020.
xls КЦ Крагујевац - постављено 20.08.2020.
xls ИКВБВ - постављено 20.08.2020.
xls КБЦ Звезара - постављено 20.08.2020.
xls КЦ Србије - постављено 20.08.2020.
xls ОБ Бор - постављено 20.08.2020.
xls ОБ Кикинда - постављено 20.08.2020.
xls ОБ Нови Пазар - постављено 20.08.2020.
xls ОБ Сомбор - постављено 20.08.2020.
xls СБПБ Ковин - постављено 20.08.2020.
xls ЗЦ Аранђеловац - постављено 20.08.2020.
xls ЗЦ Кладово - постављено 20.08.2020.
xls ОБ Јагодина - постављено 20.08.2020.
xls ОБ Краљево - постављено 20.08.2020.
xls ОБ Врбас - постављено 20.08.2020.
xls ЗЦ Врање - постављено 01.09.2020.

Расподела по здравственим установама за треће тромесечје 

xls ГАК Народни Фронт - III квартал - постављено 14.11.2020.
xls ИКВБ Дедиње - III квартал - постављено 14.11.2020.
xls ИОХБ Бањица - III квартал - постављено 14.11.2020.
xls ИОРС - III квартал - постављено 14.11.2020.
xls ИЗЗДО Нови Сад - III квартал - постављено 14.11.2020.
xls  КЦ Србије - III квартал - постављено 14.11.2020.
xls КЦ Ниш 4 - III квартал - постављено 14.11.2020.
xls КЦ Војводине - III квартал - постављено 14.11.2020.
xls Лаза Лазаревић - III квартал - постављено 14.11.2020.
xls ОБ Алексинац - III квартал - постављено 14.11.2020.
xls ОБ Горњи Милановац - III квартал - постављено 14.11.2020.
xls ОБ Крушевац - III квартал - постављено 14.11.2020.
xls ОБ Лесковац - III квартал - постављено 14.11.2020.
xls ОБ Панчево - III квартал - постављено 14.11.2020.
xls ОБ Параћин - III квартал - постављено 14.11.2020.
xls ОБ Пожаревац - III квартал - постављено 14.11.2020.
xls ОБ Прокупље - III квартал - постављено 14.11.2020.
xls ОБ Шабац - III квартал - постављено 14.11.2020.
xls ОБ Смедерево - III квартал - постављено 14.11.2020.
xls ОБ Суботица - III квартал - постављено 14.11.2020.
xls ОБ Вршац - III квартал - постављено 14.11.2020.
xls СБПБ Вршац - III квартал - постављено 14.11.2020.
xls СБПБ Зрењанин - III квартал - постављено 14.11.2020.
xls СБРБ Нови Сад - III квартал - постављено 14.11.2020.
xls СПБ Бела Црква - III квартал - постављено 14.11.2020.
xls УДК Тиршова - III квартал - постављено 14.11.2020.
xls ЗЦ Књажевац - III квартал - постављено 14.11.2020.
xls ЗЦ Неготин - III квартал - постављено 14.11.2020.
xls ЗЦ Зајечар - III квартал - постављено 14.11.2020.
xls ИКВБВ - III квартал - постављено 14.11.2020.
xls КБЦ Земун - III квартал - постављено 14.11.2020.
xls КБЦ Звездара - III квартал - постављено 16.11.2020.
xls КЦ Крагујевац - III квартал - постављено 14.11.2020.
xls ОБ Бор - III квартал - постављено 14.11.2020.
xls ОБ Чачак - III квартал - постављено 14.11.2020.
xls ОБ Јагодина - III квартал - постављено 14.11.2020.
xls ОБ Кикинда - III квартал - постављено 14.11.2020.
xls ОБ Краљево - III квартал - постављено 14.11.2020.
xls ОБ Лозница - III квартал - постављено 14.11.2020.
xls ОБ Нови Пазар - III квартал - постављено 14.11.2020.
xls ОБ Пирот - III квартал - постављено 14.11.2020.
xls ОБ Сомбор - III квартал - постављено 14.11.2020.
xls ОБ Ваљево - III квартал - постављено 14.11.2020.
xls ОБ Врбас - III квартал - постављено 14.11.2020.
xls СБ Свети Сава - III квартал - постављено 14.11.2020.
xls СБПБ Ковин - III квартал - постављено 14.11.2020.
xls ЗЦ Аранђеловац - III квартал - постављено 14.11.2020.
xls ЗЦ Кладово - III квартал - постављено 14.11.2020.
xls ЗЦ Ужице - III квартал - постављено 14.11.2020.
xls ЗЦ Врање - III квартал - постављено 14.11.2020.
xls ИОХББ - III квартал - постављено 18.11.2020.
xls ОБ Ћуприја - III квартал - постављено 19.11.2020.
xls ОБ Сента - III квартал - постављено 18.11.2020.
xls ОБ Зрењанин – III квартал - постављено 26.11.2020.

Расподела по здравственим установама за четврто тромесечје 

xls Гак Народни фронт- IV квартал - постављено 01.03.2021.
xls ИКВБ Дедиње - IV квартал - постављено 01.03.2021.
xls ИКВБ Војводине- IV квартал - постављено 01.03.2021.
xls ИОХБ Бањица- IV квартал - постављено 01.03.2021.
xls ИЗЗЗДИОВ- IV квартал - постављено 01.03.2021.
xls КБЦ Земун- IV квартал - постављено 01.03.2021.
xls КБЦ Звездара- IV квартал - постављено 01.03.2021.
xls КЦ Крагујевац- IV квартал - постављено 01.03.2021.
xls КЦ Ниш- IV квартал - постављено 01.03.2021.
xls КЦ Србије - IV квартал - постављено 01.03.2021.
xls КЦ Војводине- IV квартал - постављено 01.03.2021.
xls ОБ Алексинац- IV квартал - постављено 01.03.2021.
xls ОБ Бор- IV квартал - постављено 01.03.2021.
xls ОБ Чачак- IV квартал - постављено 01.03.2021.
xls ОБ Ћуприја- IV квартал - постављено 01.03.2021.
xls ОБ Горњи Милановац- IV квартал - постављено 01.03.2021.
xls ОБ Јагодина- IV квартал - постављено 01.03.2021.
xls ОБ Кикинда- IV квартал - постављено 01.03.2021.
xls ОБ Краљево- IV квартал - постављено 01.03.2021.
xls ОБ Крушевац- IV квартал - постављено 01.03.2021.
xls ОБ Лесковац- IV квартал - постављено 01.03.2021.
xls ОБ Лозница- IV квартал - постављено 01.03.2021.
xls ОБ Нови Пазар- IV квартал - постављено 01.03.2021.
xls ОБ Панчево- IV квартал - постављено 01.03.2021.
xls ОБ Параћин- IV квартал - постављено 01.03.2021.
xls ОБ Пирот- IV квартал - постављено 01.03.2021.
xls ОБ Пожаревац- IV квартал - постављено 01.03.2021.
xls ОБ Прокупље- IV квартал - постављено 01.03.2021.
xls ОБ Шабац- IV квартал - постављено 01.03.2021.
xls ОБ Сента- IV квартал - постављено 01.03.2021.
xls ОБ Смедерево- IV квартал - постављено 01.03.2021.
xls ОБ Сомбор- IV квартал - постављено 01.03.2021.
xls ОБ Суботица- IV квартал - постављено 01.03.2021.
xls ОБ Ваљево- IV квартал - постављено 01.03.2021.
xls ОБ Врбас- IV квартал - постављено 01.03.2021.
xls ОБ Вршац- IV квартал - постављено 01.03.2021.
xls ОБ Зрењанин- IV квартал - постављено 01.03.2021.
xls СБ Свети Сава- IV квартал - постављено 01.03.2021.
xls СБИБ Младеновац- IV квартал - постављено 01.03.2021.
xls СБИБ Врњачка бања- IV квартал - постављено 01.03.2021.
xls СБПБ Ковин- IV квартал - постављено 01.03.2021.
xls СПБ Бела Црква- IV квартал - постављено 01.03.2021.
xls СПБ Вршац- IV квартал - постављено 01.03.2021.
xls СПБ Зрењанин- IV квартал - постављено 01.03.2021.
xls УДК- IV квартал - постављено 01.03.2021.
xls ЗЦ Аранђеловац- IV квартал - постављено 01.03.2021.
xls ЗЦ Кладово- IV квартал - постављено 01.03.2021.
xls ЗЦ Књажевац- IV квартал - постављено 01.03.2021.
xls ЗЦ Неготин- IV квартал - постављено 01.03.2021.
xls ЗЦ Ужице- IV квартал - постављено 01.03.2021.
xls ЗЦ Врање- IV квартал - постављено 01.03.2021.
xls ЗЦ Зајечар- IV квартал - постављено 01.03.2021.

Оквирни споразуми

Закључени Анекси оквирних споразума

Mодели уговора

Прилози уговора

xls Прилог 1 и 3 Уговора- Adoc d.o.o. - постављено 05.05.2020.
xls Прилог 1 и 3 Уговора- Dialab - постављено 05.05.2020.
xls Прилог 1 и 3 Уговора- Elta 90 d.o.o. - постављено 05.05.2020.
xls Прилог 1 и 3 Уговора- Labteh d.o.o. - постављено 05.05.2020.
xls Прилог 1 и 3 Уговора- Makler d.o.o. - постављено 05.05.2020.
xls Прилог 1 и 3 Уговора- MIT d.o.o. - постављено 05.05.2020.
xls Прилог 1 и 3 Уговора- Primax d.o.o. - постављено 05.05.2020.
xls Прилог 1 и 3 Уговора- Promedia d.o.o. - постављено 05.05.2020.
xls Прилог 1 и 3 Уговора- Score d.o.o. - постављено 05.05.2020.
xls Прилог 1 и 3 Уговора- Superlab d.o.o. - постављено 05.05.2020.
xls Прилог 1 и 3 Уговора- Vicor d.o.o. - постављено 05.05.2020.
xls Прилог 1 и 3 Уговора- Vivogen d.o.o. - постављено 05.05.2020.
xls Прилог 1 и 3 уговора - Remed d.o.o. - постављено 05.05.2020.
xls Прилог 1 и 3 уговора -Uni-Chem d.o.o. - постављено 05.05.2020.
xls Прилог 1 и 3 Уговора- Yunycom d.o.o. - постављено 05.05.2020.

Материјал за дијализу ЈН бр. 404-1-110/19-93

Инструкције и обавештења 

pdf Инструкција - постављено 05.05.2020.
xls  Табела за извештавање - постављено 05.05.2020.
xls  Захтев за сагласност - постављено 05.05.2020.

Расподела по здравственим установама

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

Вакцина против грипа за сезону 2020/2021, JN br. 404-1-110/20-1

Оквирни споразуми

Имплантати за преломе бутне кости и потколенице, бр. ЈН 404-1-110/19-91

Инструкције и обавештења 

xls Прилог уз инструкцију - постављено 06.04.2020.
xls Табела за извештавање - постављено 06.04.2020.

Расподела по здравственим установама за три месеца

Оквирни споразуми

Mодели уговора

doc Модел уговора за добра која се финансирају из других извора за пт. 23 – Narcissus d.o.o. - постављено 06.05.2020.

Прилози уговора

Лекови за лечење мултипле склерозе, ЈН бр. 404-1-110-19-97

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

xls Прилог 1 и 2 уговора -Merck d.o.o. - постављено 30.03.2020.
xls Прилог 1 и 2 уговора - Vega d.o.o. - постављено 30.03.2020.
xls Прилог 1 и 2 уговора- Аdoc d.o.o. - постављено 30.03.2020.

Лекови за лечење лица која нису осигурана код РФЗО, ЈН бр. 404-1-110-19-98

Инструкције и обавештења 

Оквирни споразуми

Mодели уговора

doc Mодел уговора-Adoc d.o.o. - постављено 27.03.2020.
doc Mодел уговора-Amicus SRB d.o.o. - постављено 11.05.2021.
doc Mодел уговора-Beohem-3 d.o.o. - постављено 27.03.2020.
doc Mодел уговора-EcoTrade d.o.o. - постављено 27.03.2020.
doc Mодел уговора-Farmix d.o.o. - постављено 27.03.2020.
doc Mодел уговора-Ino-Pharm d.o.o. - постављено 16.10.2020.
doc Mодел уговора-Inpharm Co d.o.o. - постављено 27.03.2020.
doc Mодел уговора-Licentis d.o.o. - постављено 16.07.2020.
doc Mодел уговора-Magna Medica d.o.o. - постављено 27.03.2020.
doc Mодел уговора-Mark Medical d.o.o. - постављено 27.03.2020.
doc Модел уговора-Medica Linea Pharm d.o.o. - постављено 27.03.2020.
doc Модел уговора-Medicom d.o.o. - постављено 27.03.2020.
doc Модел уговора-Medikunion d.o.o. - постављено 27.03.2020.
doc Модел уговора-Merck d.o.o. - постављено 27.03.2020.
doc Модел уговора-Pfizer SRB d.o.o. - постављено 27.03.2020.
doc Модел уговора-PharmaSwiss d.o.o. - постављено 26.05.2020.
doc Модел уговора-Phoenix Pharma d.o.o. - постављено 27.03.2020.
doc Модел уговора-Roche d.o.o. - постављено 27.03.2020.
doc Модел уговора-Slaviamed d.o.o. - постављено 27.03.2020.
doc Модел уговора-Vega d.o.o. - постављено 09.04.2020.

Прилози уговора

xls Прилог 1 и 2 уговора-Adoc d.o.o. - постављено 27.03.2020.
xls Прилог 1 и 2 уговора-Beohem-3 d.o.o. - постављено 27.03.2020.
xls Прилог 1 и 2 уговора-EcoTrade d.o.o. - постављено 27.03.2020.
xls Прилог 1 и 2 уговора-Farmix d.o.o. - постављено 27.03.2020.
xls Прилог 1 и 2 уговора-Ino-Pharm d.o.o. - постављено 27.03.2020.
xls Прилог 1 и 2 уговора-Licentis d.o.o. - постављено 27.03.2020.
xls Прилог 1 и 2 уговора-Medicom d.o.o. - постављено 27.03.2020.
xls Прилог 1 и 2 уговора-Merck d.o.o. - постављено 27.03.2020.
xls Прилог 1 и 2 уговора-Roche d.o.o. - постављено 27.03.2020.
xls Прилог 1 и 2 уговора-Slaviamed d.o.o. - постављено 27.03.2020.
xls Прилог 1 и 2 уговора-Vega d.o.o. - постављено 31.08.2020.

Лекови са Листе А и Листе А1 Листе Лекова, ЈН бр. 404-1-110/19-84

Инструкције и обавештења 

xls Табела за извештавање - постављено 23.03.2020.

Закључени анекси оквирних споразума

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

Лек за лечење хемофилије - emicizumab, ЈН бр. 404-1-110/19-89

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

xls Прилог 1 и 2 уговора– Roche d.o.o - постављено 09.03.2020.

Лекови за лечење ретких болести, ЈН бр. 404-1-110/19-102

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

xls Прилог 1 и 2 - PFIZER d.o.o - постављено 06.03.2020.
xls Прилог 1 и 2 – Aurora 2222 d.o.o - постављено 06.03.2020.

Набавка Тестови за имуносеролошко тестирање маркера трансфузијом преносивих инфекција код давалаца крви; ЈН бр. 404-1-110/19-92

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама за три месеца  

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

Интраокуларна сочива са пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију, ЈН бр. 404-1-110/19-81

Инструкције и обавештења 

xls Табела за извештавање - постављено 02.07.2021.

Расподела по здравственим установама за три месеца  

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

Тестови за спровођење организованог скрининга колоректалног карцинома, ЈН бр. 404-1-110/19-69

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама за три месеца  

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора