Централизоване јавне набавке 2020

Додатне информације добићете притиском на назив сваке ставке.  

Имплантати за кукове и колена, ЈН бр. 404-1-110/20-40

pdf Позив за подношење понуда – српски језик, ЈН бр. 404-1-110/20-40; - постављено 31.12.2020.

pdf Позив за подношење понуда – енглески језик, ЈН бр. 404-1-110/20-40; - постављено 31.12.2020.

pdf Конкурсна документација, ЈН бр. 404-1-110/20-40; - постављено 31.12.2020.

pdf Прилог А КД – Списак здравствених установа, ЈН бр. 404-1-110/20-40; - постављено 31.12.2020.

xls Прилог Б КД – Техничка спецификација/Списак партија, ЈН бр. 404-1-110/20-40; - постављено 31.12.2020.

xls Прилог В КД – Образац бр. 4.1., ЈН бр. 404-1-110/20-40 - постављено 31.12.2020.

doc Образац бр. 11, ЈН бр. 404-1-110/20-40; - постављено 31.12.2020.

pdf Додатно појашњење бр.1, ЈН бр. 404-1-110/20-40 - постављено 06.01.2021.

pdf Додатно појашњење бр.2, ЈН бр. 404-1-110/20-40 - постављено 11.01.2021.

pdf Измена конкурсне документације, ЈН бр. 404-1-110/20-40 - постављено 14.01.2021.

pdf Обавештење о продужењу рока за подношење понуда, ЈН бр. 404-1-110/20-40 - постављено 14.01.2021.

xls Прилог Б КД – Техничка спецификација/Списак партија, пречишћен текст ЈН бр. 404-1-110/20-40 - постављено 14.01.2021.

pdf Додатно појашњење бр.3, ЈН бр. 404-1-110/20-40; - постављено 15.01.2021.

pdf Додатно појашњење бр.4, ЈН бр. 404-1-110/20-40; - постављено 15.01.2021.

pdf Одлука, ЈН бр. 404-1-110/20-40 - постављено 22.02.2021.

pdf Обавештење о обустави поступка, ЈН бр. 404-1-110/20-40 - постављено 05.03.2021.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партије 1-20 и 22-40, бр. ЈН 404-1-110/20-40 - постављено 10.03.2021.

Лекови са Листе А и Листе А1 Листе лекова, ЈН бр. 404-1-110/20-53

pdf Позив за подношење понуда – српски језик, ЈН бр. 404-1-110/20-53 - постављено 29.12.2020.

pdf Позив за подношење понуда – енглески језик, ЈН бр. 404-1-110/20-53 - постављено 29.12.2020.

pdf Конкурсна документација, ЈН бр. 404-1-110/20-53 - постављено 29.12.2020.

pdf Прилог А КД – Списак здравствених установа, ЈН бр. 404-1-110/20-53 - постављено 29.12.2020.

pdf Прилог Б КД – Техничка спецификација/Списак партија, ЈН бр. 404-1-110/20-53 - постављено 29.12.2020.

xls Прилог В КД – Образац бр. 4.1., ЈН бр. 404-1-110/20-53 - постављено 29.12.2020.

doc Образац бр. 11, ЈН бр. 404-1-110/20-53 - постављено 29.12.2020.

pdf Додатно појашњење бр.1, ЈН бр. 404-1-110/20-53 - постављено 04.01.2020.

pdf Обавештење о продужењу рока за подношење понуда, ЈН бр. 404-1-110/20-53 - постављено 04.01.2020.

pdf Додатно појашњење бр.2, ЈН бр. 404-1-110/20-53 - постављено 12.01.2021.

pdf Додатно појашњење бр.3, ЈН бр. 404-1-110/20-53 - постављено 15.01.2021.

pdf Измена конкурсне документације бр.1, ЈН бр. 404-1-110/20-53; - постављено 18.01.2021.

pdf Додатно појашњење бр.4, ЈН бр. 404-1-110/20-53 - постављено 19.01.2021.

pdf Додатно појашњење бр.5, ЈН бр. 404-1-110/20-53 - постављено 20.01.2021.

pdf Измена конкурсне документације бр.2, ЈН бр. 404-1-110/20-53 - постављено 20.01.2021.

pdf Конкурсна документација – пречишћен текст, ЈН бр. 404-1-110/20-53 - постављено 20.01.2021.

pdf Прилог Б КД – Техничка спецификација/Списак партија – пречишћен текст, ЈН бр. 404-1-110/20-53 - постављено 20.01.2021.

xls Прилог Б КД – Техничка спецификација/Списак партија бр. ЈН ЈН бр. 404-1-110/20-53 - постављено 22.01.2021.

pdf Додатно појашњење конкурсне документације br. 6 бр. ЈН ЈН бр. 404-1-110/20-53 - постављено 22.01.2021.

xls Прилог В КД – Образац бр. 4.1. – пречишћен текст, ЈН бр. 404-1-110/20-53 - постављено 20.01.2021.

doc Образац бр. 11 – пречишћен текст, ЈН бр. 404-1-110/20-53 - постављено 20.01.2021.

pdf Додатно појашњење бр. 6, ЈН бр. 404-1-110/20-53 - постављено 27.01.2021.

pdf Одлука, бр. ЈН 404-1-110/20-53 - постављено 10.03.2021.

pdf Прилог 1 Одлуке – Ранг листа понуђача по партијама, ЈН бр. 404-1-110/20-53 - постављено 11.03.2021.

xls Прилог 1 Одлуке - Ранг листа понуђача по партијама (excel табела), ЈН бр. 404-1-110/20-53 - постављено 11.03.2021.

pdf Oбавештење о обустави поступка јавне набавке, ЈН бр. 404-1-110/20-53; - постављено 23.03.2021.

pdf Oбавештење о закљученом оквирном споразуму, ЈН бр. 404-1-110/20-53; - постављено 26.03.2021.

Лекови за лечење хемофилије, број 404-1-110/20-42

pdf Позив за подношење понуда, јн број 404-1-110/20-42 - постављено 28.10.2020.

pdf Позив за подношење понуда, на енглеском језику, јн број 404-1-110/20-42 - постављено 28.10.2020.

pdf Конкурсна документација, јн број 404-1-110/20-42 - постављено 28.10.2020.

pdf Прилог А – Списак здравствених установа, јн број 404-1-110/20-42 - постављено 28.10.2020.

pdf Прилог Б – Техничка спецификација/списак партија, јн број 404-1-110/20-42 - постављено 28.10.2020.

xls Прилог В – Образац понуде 4.1, јн број 404-1-110/20-42 - постављено 28.10.2020.

doc Образац бр. 11, јн број 404-1-110/20-42 - постављено 28.10.2020.

pdf Додатно појашњење , ЈН бр. 404-1-110/20-42 - постављено 09.11.2020.

pdf Додатно појашњење 2, бр ЈН 404-1-110/20-42 - постављено 13.11.2020.

pdf Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда, број ЈН 404-1-110/20-42 - постављено 13.11.2020.

pdf Додатно појашњење 3 , број јн 404-1-110/20-42 - постављено 19.11.2020.

pdf Oдлуку о закључењу оквирног споразума, број јн 404-1-110/20-42 - постављено 11.12.2020.

pdf Обавештење о закључењу оквирног споразумa, ЈН бр. 404-1-110/20-42 - постављено 10.03.2021.

Лекови са Листе Б и Листе Д Листе лекова, бр. ЈН 404-1-110/20-46

pdf Позив за подношење понуда на српском језику, ЈН бр. 404-1-110/20-46 - постављено 25.09.2020.

pdf Позив за подношење понуда на енглеском језику, ЈН бр. 404-1-110/20-46 - постављено 25.09.2020.

pdf Конкурна документација, ЈН бр. 404-1-110/20-46 - постављено 25.09.2020.

pdf Прилог А – списак здравствених установа, ЈН бр. 404-1-110/20-46 - постављено 25.09.2020.

xls Прилог Б – Техничка спецификакацијај, ЈН бр. 404-1-110/20-46 - постављено 25.09.2020.

xls Прилог В - Образац понуде бр. 4.1., ЈН бр. 404-1-110/20-46 - постављено 25.09.2020.

doc Образац бр. 11 – Овлашћење носиоца дозволе за лек, ЈН бр. 404-1-110/20-46 - постављено 25.09.2020.

pdf Додатно појашњење бр. 1,ЈН бр. 404-1-110/20-46 - постављено 01.10.2020.

pdf Додатно појашњење бр. 2,ЈН бр. 404-1-110/20-46 - постављено 05.10.2020.

pdf Додатно појашњење бр. 3,ЈН бр. 404-1-110/20-46 - постављено 09.10.2020.

pdf Додатно појашњење бр. 4,ЈН бр. 404-1-110/20-46 - постављено 12.10.2020.

pdf Додатно појашњење бр. 5,ЈН бр. 404-1-110/20-46 - постављено 16.10.2020.

pdf Измена КД , ЈН бр. 404-1-110/20-46 - постављено 16.10.2020.

xls Измењен прилог Б – техничка спецификација, ЈН бр. 404-1-110/20-46 - постављено 16.10.2020.

xls Измењен прилог В – Образац понуде бр. 4.1 , ЈН бр. 404-1-110/20-46 - постављено 16.10.2020.

pdf Додатно појашњење бр. 6 ЈН бр. 404-1-110/20-46 - постављено 19.10.2020.

pdf Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда, ЈН бр. 404-1-110/20-46 - постављено 20.10.2020.

pdf Додатно појашњење бр. 7 ЈН бр. 404-1-110/20-46 - постављено 22.10.2020.

pdf Додатно појашњење бр. 8, ЈН бр.404-1-110/20-46 - постављено 28.10.2020.

pdf Измена КД, ЈН бр.404-1-110/20-46 - постављено 28.10.2020.

xls Измењен прилог Б – техничка спецификација, ЈН бр.404-1-110/20-46 - постављено 28.10.2020.

xls Измењен прилог В – Образац понуде бр. 4.1, ЈН бр.404-1-110/20-46 - постављено 28.10.2020.

pdf Обавештење о продужењу рока за пондошење понуда, ЈН бр.404-1-110/20-46 - постављено 28.10.2020.

pdf Додатно појашњење бр. 9, ЈН бр. 404-1-110/20-46 - постављено 02.11.2020.

pdf Одлука, ЈН бр. 404-1-110/20-46 - постављено 26.11.2020.

pdf Одлука за за партије 57, 89, 195 и 242, ЈН бр. 404-1-110/20-46 - постављено 03.12.2020.

pdf Oбавештење о закљученом оквирном споразуму, бр. ЈН 404-1-110/20-46 - постављено 14.12.2020.

pdf Обавештење о обустави поступка, бр. ЈН 404-1-110/20-46 - постављено 14.12.2020.

pdf Одлука о закључењу оквирног споразума за партије 57, 89 и 195 - постављено 15.12.2020.

pdf Oбавештење о закљученом оквирном споразуму за партије 57, 89 и 195, бр. ЈН 404-1-110/20-46 - постављено 04.01.2021.

Материјал за перитонеумску дијализу у кућним условима бр. ЈН 404-1-110/20-51

Лекови са Листе Ц Листе лекова бр. 404-1-110/20-41

pdf Позив за подношење понуда - српски језик, ЈН бр. 404-1-110/20-41 - постављено 11.09.2020.

pdf Позив за подношење понуда - енглески језик, ЈН бр. 404-1-110/20-41 - постављено 11.09.2020.

pdf Конкурсна документација, ЈН бр. 404-1-110/20-41 - постављено 11.09.2020.

pdf Прилог А КД – списак здравствених установа, ЈН бр. 404-1-110/20-41 - постављено 11.09.2020.

pdf Прилог Б КД – Техничка спецификација/списак партија, ЈН бр. 404-1-110/20-41 - постављено 11.09.2020.

xls Прилог В КД – Образац бр. 4.1. Понуда за јавну набавку, ЈН бр. 404-1-110/20-41 - постављено 11.09.2020.

doc Образац бр. 11 – Овлашћење носиоца дозволе за лек, ЈН бр. 404-1-110/20-41 - постављено 11.09.2020.

pdf Додатно појашњење бр. ЈН 404-1-110/20-41 - постављено 21.09.2020.

pdf Додатно појашњење бр. 2 br. ЈН 404-1-110/20-41 - постављено 22.09.2020.

pdf Измене конкурсне документације бр. ЈН 404-1-110/20-41 - постављено 22.09.2020.

pdf Пречишћен текст конкурсне документације бр. ЈН 404-1-110/20-41 - постављено 23.09.2020.

pdf Прилог Б-техничка спецификација/списак партија бр. ЈН 404-1-110/20-41 - постављено 23.09.2020.

xls Прилог В-Образац понуде бр. 4.1 бр. ЈН 404-1-110/20-41 - постављено 23.09.2020.

pdf Додатно појашњење бр. 3 бр. ЈН 404-1-110/20-41 - постављено 28.09.2020.

pdf Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр. ЈН 404-1-110/20-41 - постављено 28.09.2020.

pdf Измене конкурсне документације бр. 2 бр. ЈН 404-1-110/20-41 - постављено 29.09.2020.

pdf Пречишћен текст конкурсне документације бр. ЈН 404-1-110/20-41 - постављено 29.09.2020.

pdf Додатно појашњење бр. 4 бр. ЈН 404-1-110/20-41 - постављено 05.10.2020.

pdf Oбавештење о поднетом захтеву за заштиту права за партију 28, ЈН бр. 404-1-110/20-41 - постављено 09.10.2020.

pdf Одлука– ЈН број 404-1-110/20-41 - постављено 09.11.2020.

pdf Одлука о исправци Oдлуке, ЈН. бр 404-1-110/20-41 - постављено 12.11.2020.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму, бр. ЈН 404-1-110/20-41 - постављено 25.11.2020.

pdf Обавештење о продужењу рока за достављање понуде за партију 28, бр. ЈН 404-1-110/20-41 - постављено 16.12.2020.

pdf Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 28, ЈН бр. 404-1-110/20-41 - постављено 22.12.2020.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 28 бр. ЈН 404-1-110/20-41 - постављено 10.03.2021.

Лекови за лечење ретких болести, ЈН бр. 404-1-110/20-52

pdf Позив за подношење понуда, ЈН бр. 404-1-110/20-52 - постављено 28.07.2020.

pdf Конкурсна документација, ЈН бр. 404-1-110/20-52 - постављено 28.07.2020.

pdf Прилог А конкурсне документације – Списак здравствених установа, ЈН бр. 404-1-110/20-52 - постављено 28.07.2020.

xls Прилог Б конкурсне документације – Техничка спецификација/Списак партија, ЈН бр. 404-1-110/20-52 - постављено 28.07.2020.

xls Прилог В конкурсне документације – Образац бр. 4.1. – понуда за јавну набавку, ЈН бр. 404-1-110/20-52 - постављено 28.07.2020.

doc Образац бр. 11 – Овлашћење носиоца дозволе за лек, ЈН бр. 404-1-110/20-52 - постављено 28.07.2020.

pdf Изменa конкурсне документације бр. 1, ЈН бр. 404-1-110/20-52 - постављено 10.08.2020.

pdf Обавештење о продужењу рока за подношење понуда, ЈН бр. 404-1-110/20-52 - постављено 10.08.2020.

pdf Пречишћен текст конкурсне документације, ЈН бр. 404-1-110/20-52 - постављено 11.08.2020.

xls Измењен Прилог Б КД – Техничка спецификација/Списак партија, ЈН бр. 404-1-110/20-52 - постављено 11.08.2020.

xls Измењен Прилог В КД – Образац бр. 4.1. – Понуда за јавну набавку, ЈН бр. 404-1-110/20-52 - постављено 11.08.2020.

pdf Измена Позива за подношење понуда, ЈН бр. 404-1-110/20-52 - постављено 11.08.2020.

pdf Додатно појашњење конкурсне документације бр. 1, ЈН бр. 404-1-110/20-52 - постављено 14.08.2020.

pdf Измена конкурсне документације бр. 2, ЈН бр. 404-1-110/20-52 - постављено 14.08.2020.

pdf Пречишћен текст конкурсне документације бр. 2, ЈН бр. 404-1-110/20-52 - постављено 14.08.2020.

xls Измењен Прилог В КД – Образац бр, 4.1. – понуда за јавну набавку - постављено 14.08.2020.

doc Измењен Образац бр. 11 – Овлашћење носиоца дозволе за лек - постављено 14.08.2020.

pdf Одлука о закључењу оквирног споразума, ЈН бр. 404-1-110/20-52 - постављено 10.09.2020.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму, ЈН бр. 404-1-110/20-52 - постављено 15.09.2020.

Цитостатици са Листе Б и Листе Д Листе лекова, ЈН бр. 404-1-110/20-20

pdf Позив за подношење понуда - српски језик, ЈН бр. 404-1-110/20-20 - постављено 27.07.2020.

pdf Позив за подношење понуда - енглески језик, ЈН бр. 404-1-110/20-20 - постављено 27.07.2020.

pdf Конкурсна документација, ЈН бр. 404-1-110/20-20 - постављено 27.07.2020.

pdf Прилог А КД – списак здравствених установа, ЈН бр. 404-1-110/20-20 - постављено 27.07.2020.

xls Прилог Б КД – Техничка спецификација/списак партија, ЈН бр. 404-1-110/20-20 - постављено 27.07.2020.

xls Прилог В КД – Образац бр. 4.1. Понуда за јавну набавку, ЈН бр. 404-1-110/20-20 - постављено 27.07.2020.

doc Образац бр. 11 – Овлашћење носиоца дозволе за лек, ЈН бр. 404-1-110/20-20 - постављено 27.07.2020.

pdf Додатно појашњење бр.1 , ЈН бр. 404-1-110/20-20 - постављено 31.07.2020.

pdf Додатно појашњење бр. 2, ЈН бр. 404-1-110/20-20 - постављено 06.08.2020.

pdf Измена конкурсне документације бр. 1, ЈН бр. 404-1-110/20-20 - постављено 07.08.2020.

pdf Обавештење о продужењу рока за подношење понуда, ЈН бр. 404-1-110/20-20 - постављено 07.08.2020.

pdf Измена Позива за подношење понуда, ЈН бр. 404-1-110/20-20 - постављено 07.08.2020.

pdf Пречишћен текст конкурсне документације, ЈН бр. 404-1-110/20-20 - постављено 10.08.2020.

xls Измењен Прилог Б КД – Техничка спецификација/Списак партија, ЈН бр. 404-1-110/20-20 - постављено 10.08.2020.

xls Измењен Прилог В КД – Образац бр. 4.1. – Понуда за јавну набавку, ЈН бр. 404-1-110/20-20 - постављено 10.08.2020.

doc Измењен Образац бр. 11 – Овлашћење носиоца дозволе за лек, ЈН бр. 404-1-110/20-20 - постављено 10.08.2020.

pdf Додатно појашњење конкурсне документације бр. 3 - постављено 14.08.2020.

pdf Измене конкурсне документације бр. 2, ЈН бр. 404-1-110/20-20 - постављено 17.08.2020.

pdf Пречишћен текст конкурсне документације бр. 2, ЈН бр. 404-1-110/20-20 - постављено 17.08.2020.

pdf Одлука, ЈН бр. 404-1-110/20-20 - постављено 22.09.2020.

pdf Одлука о јавној набавци за партије 10, 11, 17 и 42, ЈН бр. 404-1-110/20-20 - постављено 01.10.2020.

pdf Обавештење о обустави поступка за партију 41, ЈН бр. 404-1-110/20-20 - постављено 13.10.2020.

pdf Oбавештење о закљученом оквирном споразуму, ЈН бр. 404-1-110/20-20 - постављено 13.10.2020.

pdf Одлука о закључењу оквирног споразума за партије 10, 11 и 17 , ЈН бр. 404-1-110/20-20 - постављено 14.10.2020.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партије 10, 11 и 17 JН.бр 404-1-110/20-20 - постављено 02.11.2020.

Филтери за еритроците и тромбоците филтрирани накнадно, сетови за донорске аферезне поступке и аутотрансфузиони системи/сетови за интраоперативно спашавање крви; ЈН бр. 404-1-110/20-30

Набавка електричне енергије са балансном одговорношћу за период од 24 месецa, број 404-1-112/20-57

Каротидни и периферни стентови са пратећим специфичним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију за 2020. годину, ЈН бр. 404-1-110/20-33

pdf Позив за подношење понуда, ЈН бр. 404-1-110/20-33 - постављено 03.07.2020.

pdf Kонкурснa документацијa, ЈН бр. 404-1-110/20-33 - постављено 03.07.2020.

pdf Прилог А – Списак здравствених установа, ЈН бр. 404-1-110/20-33 - постављено 03.07.2020.

pdf Прилог Б- Техничка спецификација, ЈН бр. 404-1-110/20-33 - постављено 03.07.2020.

xls Прилог В – Образац понуде бр. 4.1, ЈН бр. 404-1-110/20-33 - постављено 03.07.2020.

doc Образац бр.11 - Овлашћење носиоца дозволе, ЈН бр. 404-1-110/20-33 - постављено 03.07.2020.

pdf Додатно појашњење бр.1, ЈН бр. 404-1-110/20-33 - постављено 10.07.2020.

pdf Измене конкурсне документације бр.1, ЈН бр. 404-1-110/20-33 - постављено 10.07.2020.

pdf Измењен Прилог Б- Техничка спецификација, ЈН бр. 404-1-110/20-33 - постављено 10.07.2020.

pdf Одлука о закључењу оквирног споразума и обустави поступка, ЈН бр. 404-1-110/20-33 - постављено 30.07.2020.

pdf Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за партију 16, ЈН бр. 404-1-110/20-33 - постављено 06.08.2020.

pdf Обавештење о обустави поступка за партију 10, ЈН бр. 404-1-110/20-33 - постављено 11.08.2020.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму, ЈН бр. 404-1-110/20-33 - постављено 24.08.2020.

pdf Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 16, ЈН бр. 404-1-110/20-33 - постављено 15.09.2020.

pdf Oбавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 16, ЈН бр. 404-1-110/20-33 - постављено 29.09.2020.

Вакцине за обавезну имунизацију”, ЈН бр. 404-1-110/20-24

pdf Позив за подношење понуда на српском језику, ЈН бр. 404-1-110/20-24 - постављено 25.06.2020.

pdf Позив за подношење понуда на енглеском језику, ЈН бр. 404-1-110/20-24 - постављено 25.06.2020.

pdf Конкурсна документација, ЈН бр. 404-1-110/20-24 - постављено 25.06.2020.

xls Прилог А Списак здравствених установа са расподелом, ЈН бр. 404-1-110/20-24 - постављено 25.06.2020.

xls Прилог Б – Образац понуде бр. 4.1, ЈН бр. 404-1-110/20-24 - постављено 25.06.2020.

pdf Додатно појашњење конкурсне документације бр. 1, ЈН бр. 404-1-110/20-24 - постављено 01.07.2020.

pdf Измена конкурсне документације бр. 1, ЈН бр. 404-1-110/20-24 - постављено 01.07.2020.

xls Измењен Прилог А конкурсне документације – Списак здравствених установа са расподелом, ЈН бр. 404-1-110/20-24 - постављено 01.07.2020.

pdf Додатно појашњење конкурсне документације бр. 2, ЈН бр. 404-1-110/20-24 - постављено 02.07.2020.

pdf Одлука о закључењу оквирног споразума, JН бр. 404-1-110/20-24 - постављено 04.08.2020.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму, ЈН бр.404-1-110/20-24 - постављено 24.08.2020.

pdf Обавештење о закљученом уговору за партију 9, ЈН бр. 404-1-110/20-24 - постављено 01.10.2020.

pdf Обавештење о закљученом уговору за IV квартал 2020. године, ЈН бр. 404-1-110/20-24 - постављено 15.01.2021.

Балон катетери за 2020. године, ЈН бр. 404-1-110/20-32

pdf Позив за подношење понуде на српском језику, ЈН бр. 404-1-110/20-32 - постављено 18.06.2020.

pdf Конкурсна документација, ЈН бр. 404-1-110/20-32 - постављено 18.06.2020.

pdf Прилог А – Списак здравствених установа, ЈН бр. 404-1-110/20-32 - постављено 18.06.2020.

pdf Прилог Б - Техничка спецификација, ЈН бр. 404-1-110/20-32 - постављено 18.06.2020.

xls Прилог В - образац 4.1, ЈН бр. 404-1-110/20-32 - постављено 18.06.2020.

doc Образац бр. 11, Овлашћење носиоца дозволе, ЈН бр. 404-1-110/20-32 - постављено 18.06.2020.

pdf Додатно појашњење конкурсне документације бр. 1, ЈН бр. 404-1-110/20-32 - постављено 22.06.2020.

pdf Додатно појашњење конкурсне документације бр. 2, ЈН бр. 404-1-110/20-32 - постављено 24.06.2020.

pdf Измена конкурсне документације бр. 1, ЈН бр. 404-1-110/20-32 - постављено 24.06.2020.

pdf Прешићен текст конкурсне документације бр. 1, ЈН бр. 404-1-110/20-32 - постављено 24.06.2020.

pdf Измењен Прилог Б – техничка спецификација, ЈН бр. 404-1-110/20-32 - постављено 24.06.2020.

pdf Додатно појашњење конкрусне документације бр. 3. - постављено 29.06.2020.

pdf Обавештење о продужењу рока за подношење понуда, ЈН бр. 404-1-110/20-32 - постављено 01.07.2020.

pdf Додатно појашњење конкурсне документације бр. 4, ЈН бр. 404-1-110/20-32 - постављено 01.07.2020.

pdf Додатно појашњење конкурсне документације бр. 5, ЈН бр. 404-1-110/20-32 - постављено 03.07.2020.

pdf Измена конкурсне документације бр. 2, ЈН бр. 404-1-110/20-32 - постављено 03.07.2020.

pdf Прешићен текст конкурсне документације бр. 2, ЈН бр. 404-1-110/20-32 - постављено 03.07.2020.

pdf Измењен Прилог Б – Техничка спецификација, ЈН бр. 404-1-110/20-32 - постављено 03.07.2020.

xls Измењен Прилог В – Образац понуде бр.4.1, ЈН бр. 404-1-110/20-32 - постављено 03.07.2020.

pdf Додатно појашњење конкурсне документације бр. 6, ЈН бр. 404-1-110/20-32 - постављено 09.07.2020.

pdf Одлука о закључењу оквирног споразума, ЈН бр. 404-1-110/20-32 - постављено 22.07.2020.

pdf Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за партију 16, ЈН бр. 404-1-110/20-32 - постављено 22.07.2020.

pdf Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за партију 1, ЈН бр. 404-1-110/20-32 - постављено 31.07.2020.

pdf Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за партију 3, ЈН бр. 404-1-110/20-32 - постављено 03.08.2020.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму, ЈН бр. 404-1-110/20-32 - постављено 13.08.2020.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму, за партију 1 ЈН бр. 404-1-110/20-32 - постављено 24.09.2020.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму, за партију 3 ЈН бр. 404-1-110/20-32 - постављено 01.10.2020.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму, за партију 16 ЈН бр. 404-1-110/20-32 - постављено 26.10.2020.

Коронарни стентови за 2020 годину ЈН бр. 404-1-110/20-31

pdf Позив за подношење понуде на српском језику, ЈН бр. 404-1-110/20-31 - постављено 18.06.2020.

pdf Позив за подношење понуде на енглеском језику, ЈН бр. 404-1-110/20-31 - постављено 18.06.2020.

pdf Конкурсна документација, ЈН бр. 404-1-110/20-31 - постављено 18.06.2020.

pdf Прилог А – Списак здравствених установа, ЈН бр. 404-1-110/20-31 - постављено 18.06.2020.

pdf Прилог Б - Техничка спецификација, ЈН бр. 404-1-110/20-31 - постављено 18.06.2020.

xls Прилог В - образац 4.1, ЈН бр. 404-1-110/20-31 - постављено 18.06.2020.

doc Образац бр. 11, Овлашћење носиоца дозволе, ЈН бр. 404-1-110/20-31 - постављено 18.06.2020.

pdf Додатно појашњење бр. 1, ЈН бр. 404-1-110/20-31 - постављено 19.06.2020.

pdf Додатно појашњење бр. 2, ЈН бр. 404-1-110/20-31 - постављено 02.07.2020.

pdf Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда, ЈН бр. 404-1-110/20-31 - постављено 07.07.2020.

pdf Oбавештење о поднетом захтеву за заштиту права за партију 4, ЈН бр. 404-1-110/20-31 - постављено 09.07.2020.

pdf Измена конкурсне документације бр. 1, ЈН бр. 404-1-110/20-31 - постављено 16.07.2020.

pdf Прешићен текст конкурсне документације бр. 1, ЈН бр. 404-1-110/20-31 - постављено 16.07.2020.

pdf Измењен Прилог Б – Техничка спецификација, ЈН бр. 404-1-110/20-31 - постављено 16.07.2020.

pdf Измењен Прилог В – Образац понуде бр.4.1, ЈН бр. 404-1-110/20-31 - постављено 16.07.2020.

pdf Обавештење о продужењу рока бр. 2, ЈН бр. 404-1-110/20-31 - постављено 16.07.2020.

pdf Oбавештење о поднетом захтеву за заштиту права за партију 4, ЈН бр. 404-1-110/20-31 - постављено 20.07.2020.

pdf Одлука о закључењу оквирног споразума, ЈН бр. 404-1-110/20-31 - постављено 24.07.2020.

pdf Oбавештење о закљученом оквирном споразуму, ЈН бр. 404-1-110/20-31 - постављено 13.08.2020.

pdf Обавештење о продужењу рока за партију 4, ЈН бр. 404-1-110/20-31 - постављено 09.09.2020.

pdf Одлука о закључењу оквирног споразума, за партију 4, ЈН бр. 404-1-110/20-31 - постављено 30.09.2020.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму, за партију 4, ЈН бр. 404-1-110/20-31 - постављено 12.10.2020.

Лек са Листе лекова-ADALIMUMAB ЈН бр. 404-4-110/20-27

Вакцина против грипа за обавезну имунизацију лица од 6-36 месеци за сезону 2020/2021, ЈН бр. 404-1-110/20-29

Набавка природног гаса за период од 24 месеца, ЈН бр. 404-1-112/20-25

pdf Позив за подношење понуда - СРПСКИ, ЈН бр. 404-1-112/20-25 - постављено 10.06.2020.

pdf Позив за подношење понуда – ЕНГЛЕСКИ, ЈН бр. 404-1-112/20-25 - постављено 10.06.2020.

pdf Конкурсна документација, ЈН бр. 404-1-112/20-25 - постављено 10.06.2020.

xls Прилог 1 – Списак здравствених установа са оквирним количинама, ЈН бр. 404-1-112/20-25 - постављено 10.06.2020.

xls Прилог 2 – Образац 4.1 Понуде са структуром цене, ЈН бр. 404-1-112/20-25 - постављено 10.06.2020.

pdf Измена конкурсне документације, ЈН бр. 404-1-112/20-25 - постављено 16.06.2020.

pdf Конкурсна документација – ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ, ЈН бр. 404-1-112/20-25 - постављено 16.06.2020.

pdf Додатно појашњење конкурсне документације, ЈН бр. 404-1-112/20-25 - постављено 17.06.2020.

pdf Додатно појашњење конкурсне документације бр 2, ЈН бр. 404-1-112/20-25 - постављено 26.06.2020.

pdf Одлука о закључењу оквирног споразума, ЈН бр. 404-1-112/20-25 - постављено 07.07.2020.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму, ЈН бр. 404-1-112/20-25 - постављено 28.07.2020.

Оригинални и иновативни лек -dimetilfumarat, бр. ЈН 404-4-110/20-23

Антитуберкулотици друге линије, ЈН бр. 404-1-110/20-17

Кохлеарни имплантати, ЈН бр. 404-1-110/19-96

Лекови за лечење ретких болести, ЈН бр. 404-1-110/20-16

pdf Позив за подношење понуда на српском језику, ЈН бр. 404-1-110/20-16 - постављено 08.05.2020.

pdf Позив за подношење понуда на енглеском језику, ЈН бр. 404-1-110/20-16 - постављено 08.05.2020.

pdf Конкурна документација, ЈН бр. 404-1-110/20-16 - постављено 08.05.2020.

pdf Прилог А – списак здравствених установа, ЈН бр. 404-1-110/20-16 - постављено 08.05.2020.

xls Прилог Б – Техничка спецификација, ЈН бр. 404-1-110/20-16 - постављено 08.05.2020.

xls Прилог В - Образац понуде бр. 4.1., ЈН бр. 404-1-110/20-16 - постављено 08.05.2020.

doc Образац бр. 11 – Овлашћење носиоца дозволе уписа у регистар медицинских средстава, ЈН бр. 404-1-110/20-16 - постављено 08.05.2020.

pdf Додатно појашњење бр. 1, ЈН бр. 404-1-110/20-16 - постављено 18.05.2020.

pdf Додатно појашњење бр. 2, ЈН бр. 404-1-110/20-16 - постављено 21.05.2020.

pdf Одлука о закључењу оквирног споразума, бр. ЈН 404-1-110/20-16. - постављено 04.06.2020.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму, ЈН бр. 404-1-110/20-16 - постављено 15.06.2020.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партије 14, 15, 18, 19, 20, 23, 24 и 27, ЈН бр. 404-1-110/20-16 - постављено 22.06.2020.

Лекови са Листе лекова, ЈН бр 404-1-110/20-2

pdf Позив за подношење понуда – српски језик ЈН бр. 404-1-110/20-2 - постављено 02.04.2020.

pdf Позив за подношење понуда – енглески језик ЈН бр. 404-1-110/20-2 - постављено 02.04.2020.

pdf Конкурсна документација ЈН бр. 404-1-110/20-2 - постављено 02.04.2020.

pdf Прилог A - Списак здравствених установа ЈН бр. 404-1-110/20-2 - постављено 02.04.2020.

xls Прилог Б – Техничка спецификација ЈН бр. 404-1-110/20-2 - постављено 02.04.2020.

xls Прилог В – Образац понуде бр 4.1 ЈН бр. 404-1-110/20-2 - постављено 02.04.2020.

doc Образац бр. 11 ЈН бр. 404-1-110/20-2 - постављено 02.04.2020.

pdf Додатно појашњење бр. 1, ЈН бр. 404-1-110/20-2 - постављено 09.04.2020.

pdf Додатно појашњење конкурсне документације бр. 2, бр. ЈН 404-1-110/20-2 - постављено 13.04.2020.

pdf Измена конкурсне документације бр 1, бр. ЈН 404-1-110/20-2 - постављено 13.04.2020.

pdf Пречишћен текст Конкурсне документације, ЈН бр. 404-1-110/20-2 - постављено 14.04.2020.

xls Пречишћен Прилог Б – техничка спецификација, ЈН бр. 404-1-110/20-2 - постављено 14.04.2020.

xls Пречишћен Прилог В – Образац понуде бр. 4.1., ЈН бр. 404-1-110/20-2 - постављено 14.04.2020.

doc Пречишћен образац бр. 11, ЈН бр. 404-1-110/20-2 - постављено 14.04.2020.

pdf Додатно појашњење бр. 3, ЈН бр. 404-1-110/20-2 - постављено 16.04.2020.

pdf Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда, ЈН бр. 404-1-110/20-2 - постављено 16.04.2020.

pdf Измене конкурсне документације бр. 2, ЈН бр 404-1-110/20-2 - постављено 21.04.2020.

pdf Пречишћен текст конкурсне документације, ЈН бр. 404-1-110/20-2 - постављено 22.04.2020.

xls Пречишћен Прилог Б – техничка спецификација, ЈН бр. 404-1-110/20-2 - постављено 22.04.2020.

xls Пречишћен Прилог В – Образац понуде бр. 4.1., ЈН бр. 404-1-110/20-2 - постављено 22.04.2020.

doc Пречишћен образац бр. 11, ЈН бр. 404-1-110/20-2 - постављено 22.04.2020.

pdf Додатно појашњење бр. 4, ЈН бр 404-1-110/20-2 - постављено 23.04.2020.

pdf Одлука о закључењу оквирног споразума и обустави поступка, ЈН бр 404-1-110/20-2 - постављено 12.05.2020.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партије 9, 13, 14, 16, 18, 24, 26, 28, 31, 32 ,33, JN br. 404-1-110/20-2 - постављено 27.05.2020.

pdf Обавештење о обустави поступка за партију 19, JN br. 404-1-110/20-2 - постављено 27.05.2020.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партије 1-8, 10-12, 15, 17, 20-23, 25, 27, 29 и 30, ЈН бр 404-1-110/20-2 - постављено 03.06.2020.

Оригинални и иновативни лекови, ЈН бр. 404-1-110/20-3

pdf Позив за подношење понуда на српском језику, JН бр. 404-1-110/20-3 - постављено 24.03.2020.

pdf Позив за подношење понуда на енглеском језику, JН бр. 404-1-110/20-3 - постављено 24.03.2020.

pdf Конкурна документација, JН бр. 404-1-110/20-3 - постављено 24.03.2020.

pdf Прилог А – списак здравствених установа, JН бр. 404-1-110/20-3 - постављено 24.03.2020.

pdf Прилог Б – Техничка спецификацја, JН бр. 404-1-110/20-3 - постављено 24.03.2020.

xls Прилог В - Образац понуде бр. 4.1, JН бр. 404-1-110/20-3 - постављено 24.03.2020.

doc Образац бр. 11 – Овлашћење носиоца дозволе уписа у регистар медицинских средстава, JН бр. 404-1-110/20-3 - постављено 24.03.2020.

pdf Додатно појашњење бр. 1, бр. ЈН 404-1-110/20-3 - постављено 03.04.2020.

pdf Додатно појашњење бр. 2, бр. ЈН 404-1-110/20-3 - постављено 09.04.2020.

pdf Измене конкурсне документације, бр. ЈН 404-1-110/20-3 - постављено 10.04.2020.

pdf Пречишћен текст конкурсне документације бр. ЈН 404-1-110/20-3 - постављено 10.04.2020.

pdf Обавештење о продужењу рока за подношење понуда, бр. ЈН 404-1-110/20-3 - постављено 10.04.2020.

pdf Oдлука, ЈН бр. 404-1-110/20-3 - постављено 24.04.2020.

pdf Обавештење о обустави поступка за партију 7, ЈН бр. 404-1-110/20-3 - постављено 11.05.2020.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму, ЈН бр. 404-1-110/20-3 - постављено 11.05.2020.

Материјал за дијализу ЈН бр. 404-1-110/19-93

pdf Позив за подношење понуда на српском језику, ЈН бр. 404-1-110/19-93 - постављено 23.03.2020.

pdf Позив за подношење понуда на енглеском језику, ЈН бр. 404-1-110/19-93 - постављено 23.03.2020.

pdf Прилог А – списак здравствених установа, ЈН бр. 404-1-110/19-93 - постављено 23.03.2020.

pdf Прилог Б – Техничка спецификација, ЈН бр. 404-1-110/19-93 - постављено 23.03.2020.

xls Прилог В - Образац понуде бр. 4.1, ЈН бр. 404-1-110/19-93 - постављено 23.03.2020.

doc Образац бр. 11 – Овлашћење носиоца дозволе уписа у регистар медицинских средстава, ЈН бр. 404-1-110/19-93 - постављено 23.03.2020.

pdf Конкурна документација, ЈН бр. 404-1-110/19-93 - постављено 23.03.2020.

pdf Додатно појашњење бр. 1, ЈН бр. 404-1-110/19-93 - постављено 30.03.2020.

pdf Измена конкурсне документације бр 1, ЈН бр. 404-1-110/19-93 - постављено 31.03.2020.

pdf Конкурсна документација- пречишћен текст, ЈН бр. 404-1-110/19-93 - постављено 31.03.2020.

pdf Прилог Б – Техничка спецификација – пречишћен текст, ЈН бр. 404-1-110/19-93 - постављено 31.03.2020.

xls Прилог В – Образац понуде бр.4.1 – пречишћен текст, ЈН бр. 404-1-110/19-93 - постављено 31.03.2020.

doc Oбразац бр 11 – Овлашћење носиоца уписа у регистар медицинских средстава, ЈН бр. 404-1-110/19-93 - постављено 31.03.2020.

pdf Додатно појашњење бр. 2, ЈН бр. 404-1-110/19-93 - постављено 03.04.2020.

pdf Додатно појашњење бр. 3, ЈН бр. 404-1-110/19-93 - постављено 03.04.2020.

pdf Измена конкурсне документације бр 2, ЈН бр. 404-1-110/19-93 - постављено 07.04.2020.

pdf Конкурсна документација- пречишћен текст, ЈН бр. 404-1-110/19-93 - постављено 07.04.2020.

pdf Прилог Б – Техничка спецификација – пречишћен текст, ЈН бр. 404-1-110/19-93 - постављено 07.04.2020.

xls Прилог В – Образац понуде бр.4.1 – пречишћен текст, ЈН бр. 404-1-110/19-93 - постављено 07.04.2020.

pdf Додатно појашњење бр. 4, ЈН бр. 404-1-110/19-93 - постављено 10.04.2020.

pdf Измена конкурсне документације бр 3, ЈН бр. 404-1-110/19-93 - постављено 13.04.2020.

pdf Конкурсна документација- пречишћен текст, ЈН бр. 404-1-110/19-93 - постављено 13.04.2020.

pdf Прилог Б – Техничка спецификација – пречишћен текст, ЈН бр. 404-1-110/19-93 - постављено 13.04.2020.

xls Прилог В – Образац понуде бр.4.1 – пречишћен текст, ЈН бр. 404-1-110/19-93 - постављено 13.04.2020.

doc Oбразац бр 11 – Овлашћење носиоца уписа у регистар медицинских средстава, ЈН бр. 404-1-110/19-93 - постављено 13.04.2020.

pdf Измена позива за подношење понуда ЈН бр. 404-1-110/19-93 - постављено 13.04.2020.

pdf Oбавештење о поднетом захтеву за заштиту права, за партију 60, ЈН бр. 404-1-110/19-93 - постављено 14.04.2020.

pdf Додатно појашњење бр. 6, ЈН бр. 404-1-110/19-93 - постављено 16.04.2020.

pdf Додатно појашњење бр. 7, ЈН бр. 404-1-110/19-93 - постављено 21.04.2020.

pdf Одлука о закључењу оквирног споразума, ЈН бр. 404-1-110/19-93 - постављено 29.04.2020.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партије 3, 9, 17, 19, 21-59, 61-71, ЈН бр. 404-1-110/19-93 - постављено 04.05.2020.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму, ЈН бр. 404-1-110/19-93 - постављено 13.05.2020.

pdf Одлука о закључењу оквирног споразума за партије 2, 7, 16, 18 и 20 ЈН бр. 404-1-110/19-93 - постављено 22.05.2020.

pdf Обавештење о продужењу рока за подношење понуда, за партију 60 ЈН бр. 404-1-110/19-93 - постављено 28.05.2020.

pdf Измена конкурсне документације бр.4 бр. 404-1-110/19-93 - постављено 29.05.2020.

pdf Измењена конкурсна документација за партију 60 бр. 404-1-110/19-93 - постављено 29.05.2020.

pdf Измењен прилог Б- Техничка спецификација бр. 404-1-110/19-93 - постављено 29.05.2020.

xls Прилог В- Образац понуде бр.4.1 за партију 60 бр. 404-1-110/19-93 - постављено 29.05.2020.

pdf Додатно појашњење бр. 8, ЈН бр. 404-1-110/19-93 - постављено 04.06.2020.

pdf Обавештење о продужењу рока за подношење понуда, за партију 60 - 2 ЈН бр. 404-1-110/19-93 - постављено 04.06.2020.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партије 2, 7, 16,18 и 20, ЈН бр. 404-1-110/19-93 - постављено 04.06.2020.

pdf Измена конкурсне документације бр. 5, ЈН бр. 404-1-110/19-93 - постављено 12.06.2020.

pdf Измењена конкурсна документација – пречишћен текст, ЈН бр. 404-1-110/19-93 - постављено 12.06.2020.

pdf Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за партију 60, ЈН бр. 404-1-110/19-93 - постављено 15.06.2020.

pdf Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда, за партију 60 -бр. 3, ЈН бр. 404-1-110/19-93 - постављено 28.07.2020.

pdf Додатно појашњење бр. 9, ЈН бр. 404-1-110/19-93 - постављено 28.07.2020.

pdf Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права, за партију 60, ЈН бр. 404-1-110/19-93 - постављено 17.09.2020.

pdf Одлука о обустави поступка за за партију 60, ЈН бр. 404-1-110/19-93 - постављено 12.01.2021.

pdf Обавештење о обустави поступка за партију 60 ЈН бр. 404-1-110/19-93 - постављено 12.01.2021.

Вакцина против грипа за сезону 2020/2021, JN br. 404-1-110/20-1

Лична и друга заштитна опрема, ЈН бр. 404-3-110/20-6

Валвуле и рингови бр. ЈН 404-1-110/19-90

 

Санитетски и медицински потрошни материјал, ЈН бр. 404-3-110/20-5

Реагенси, изузев за трансфузију, ЈН бр. 404-1-110/20-4

pdf Конкурна документација - постављено 12.03.2020.
pdf Одлука ЈН бр. 404-1-110/20-4 - постављено 15.04.2020.

Набавка за Лек fitomenadion (vitamin K1) 2 mg и 10 mg, бр. ЈН 404-1-110/19-100

Имплантати за преломе бутне кости и потколенице, бр. ЈН 404-1-110/19-91

pdf Одлука бр. ЈН 404-1-110/19-91 - постављено 25.03.2020.

Лекови за лечење мултипле склерозе, ЈН бр. 404-1-110/19-97

Лекови за лечење ретких болести, ЈН бр. 404-1-110/19-102

pdf Oдлука бр. ЈН бр. 404-1-110/19-102 - постављено 28.02.2020.