Почетна страна

Новости

Вакцина против грипа за сезону 2018/2019, бр. ЈН 404-1-110/18-18

08 јун 2018

Покренут је поступак јавне набавке Вакцине против грипа за сезону 2018/2019. У оквиру одељка Централизоване јавне набавке за 2018. годину налазе се позив, конкурсна документација и прилози.

Балон катетери за 2018. годину

08 јун 2018

Покренут је поступак набавке Балон катетера за 2018. годину. У оквиру одељка Централизоване јавне набавке за 2018. годину налазе се позив, конкурсна документација и прилози.

Коронарни стентови

08 јун 2018

Покренут је поступак набавке Коронарних стентова за 2018. годину. У оквиру одељка Централизоване јавне набавке за 2018. годину налазе се позив, конкурсна документација и прилози.

Лекови за лечење ретких болести

08 јун 2018

Окончан је поступак јавне набавке Лекова за лечење ретких болести. У оквиру одељка Оквирни споразуми 2018. налазе се оквирни споразуми, модели уговора са прилозима и расподела лекова по здравственим установама.