Дана 04.02.2021. године на седници Управног одбора Републичког фонда за здравствено осигурање усвојен је План централизованих јавних набавки за 2021. годину, који је објављен на интернет страници РФЗО и на Порталу јавних набавки.