Републички фонд за здравствено осигурање омогућио је праћење реализације уговора закључених на основу оквирних споразума у централизованим јавним набавкама путем апликације, како би се обезбедило ажурно и тачно извештавање, а у циљу анализе, планирања и давања сагласности за закључења уговора.

Садржај Инструкције је доступан на овом линку.