Архива РФЗО 2014.

Набавка телефакс апарата за Испоставу Сента, филијала Кикинда

Набавка енергента, огревног материјала - дрва, за потребе Испоставе РФЗО у Алексинцу и радника ФТО у објекту "Хербогал" у Сврљигу

Закуп пословног простора за потребе Филијале Београд - Испоставе Стари град и Врачар

Закуп пословног простора за потребе седишта Филијале за јужнобанатски округ, Панчево

Услуга одржавања путничког лифта у пословном објекту Дирекције РФЗО

Услуга поправке 2 (два) УПС уређаја за потребе филијале за златиборски округ, у Испоставама Сјеница и Ариље

Услуга поправке 1 (једног) клима уређаја марке Panasonic CU-YW9DKE у Испостави Велика Плана

Услуга сервисирања и поправке телефакс апарата Panasonic KXFL 613 са уградњом резервних делова за потребе филијале Сремска Митровица

Набавка сервера и УПС уређаја за потребе Филијала РФЗО

Услуга поправке два путничка лифта у пословном објекту РФЗО Филијале за Јужнобачки округ, Нови Сад

Услуга поправке, демонтаже и монтаже клима уређаја за потребе филијале у Крагујевцу

Услуга вршења стручног надзора над извођењем радова за потребе РФЗО

Набавка факс апарата за потребе филијале Лесковац

Набавка 20 батерија за УПС уређаје за потребе филијале за град Београд

Услуга премештања и поправке телефонских линија за потребе филијале за град Београд

Набавка материјала за молерско фарбарске радове за потребе филијале у Лесковцу

Набавка енергената, огревног материјала - дрва за потребе грејања Испостава у Алексинцу и Сврљигу

Набавка ПВЦ ролетни и ПВЦ прозора са услугом монтаже за потребе филијале Лесковац

Набавка контактора и грејача за котао за грејање са услугом уградње за потребе Испоставе у Сокобањи

Набавка ethernet switcha за потребе филијале Чачак

Набавка једног клима уређаја (инвертер) са услугом уградње за потребе филијале Чачак

Набавка факс апарата за потребе филијале Ниш

Услуга одржавања путничког лифта у пословном објекту Дирекције РФЗО

Набавка канцеларијског намештаја за потребе организационих јединица РФЗО

Услуга интернета за потребе  РФЗО, за период од 24 месецa

Toнери, рибони, ink/jet кертриџи и факс филмови за потребе РФЗО

Услуга штампања Фармакоекотерапијских протокола за потребе РФЗО

Набавка штампача и скенера за потребе заштитника права осигураних лица и Дирекције РФЗО