Јавне набавке РФЗО за 2019. годину

Додатне информације добићете притиском на назив сваке ставке.  

Набавка софтвера - система за контролу приступа за потребе Дирекције РФЗО, ЈН бр. 404-1-105/19-87

Набавка софтверског система намењеног напредном извештавању у вези са ефикаснијим управљањем и контролом трошкова лечења осигураних лица, ЈН бр. 404-1-105/19-82

Набавка и монтажа косе подизне платформе за особе са инвалидитетом са адаптацијом главног улаза у Испостави Чукарица, ЈН бр. 404-1-321/19-83

Набавка и монтажа вертикалне подизне платформе за особе са инвалидитетом у Испостави Нови Београд, ЈН бр. 404-1-321/19-70

Набавка услуге одржавања софтверског система „Реализација ефикасне анализе и евиденције интеракција између лекова“ за период од 12 месеци, ЈН бр. 404-1-201/19-66

Набавка услуге одржавања софтверског система „Пут лека“ за период од 12 месеци, ЈН бр. 404-1-201/19-65

Набавка канцеларијског намештаја за потребе организационих јединица РФЗО, ЈН бр. 404-1-104/19-67

Радови на реконструкцији главног улаза, постављању вертикалне подизне платформе, санацији хидротехничких инсталација и санацији крова изнад трећег спрата пословног дела зграде РФЗО – Филијале Ужице, ЈН бр. 404-1-321/19-75

Набавка услуге поправке и одржавања степенишне платформе за подизање инвалидских колица у пословном објекту филијале Шабац за период од 12 месеци, ЈН бр. 404-22-201/19-30

Набавка услуге одржавања дела софтверског система РФЗО, ЈН бр. 404-1-208/19-76

Набавка штампача за потребе РФЗО, ЈН бр.404-1-103/19-72

pdf Позив за подношење понуде за ЈН бр.404-1-103/19-72 - постављено 25.11.2019.

pdf Конкурсна документација за ЈН бр.404-1-103/19-72 - постављено 25.11.2019.

pdf Додатно појашњење и измена КД 1, ЈН бр.404-1-103/19-72 - постављено 29.11.2019.

pdf Додатно појашњење и измена КД 2, ЈН бр.404-1-103/19-72 - постављено 29.11.2019.

pdf Конкурсна документација ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ, ЈН бр.404-1-103/19-72 - постављено 29.11.2019.

pdf Додатно појашњење КД 3 за ЈН бр.404-1-103/19-72 - постављено 04.12.2019.

pdf Додатно појашњење КД 4 за ЈН бр.404-1-103/19-72 - постављено 04.12.2019.

pdf Додатно појашњење КД 5, ЈН бр.404-1-103/19-72 - постављено 09.12.2019.

pdf Додатно појашњење и измена КД 6, ЈН бр.404-1-103/19-72 - постављено 09.12.2019.

pdf Додатно појашњење и измена КД 7, ЈН бр.404-1-103/19-72 - постављено 09.12.2019.

pdf Конкурсна документација – ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ, ЈН бр.404-1-103/19-72 - постављено 09.12.2019.

pdf Обавештење о продужењу рока за подношење понуда, ЈН бр.404-1-103/19-72 - постављено 09.12.2019.

pdf Додатно појашњење КД 8, ЈН бр.404-1-103/19-72 - постављено 12.12.2019.

pdf Додатно појашњење КД 9, ЈН бр.404-1-103/19-72 - постављено 12.12.2019.

pdf Одлука о додели уговора, ЈН бр.404-1-103/19-72 - постављено 19.12.2019.

pdf Обавештење о закљученом уговору, ЈН бр.404-1-103/19-72 - постављено 22.01.2020.

Набавка услуге одржавања економско-финансијског софтвера NexTBIZ, ЈН бр. 404-3-208/19-80

Набавка услуге одржавања софтверских система РФЗО за период од 12 месеци, ЈН бр. 404-1-208/19-56

Набавка услуге одржавања контакт центра за период од 12 месеци, ЈН бр. 404-1-201/19-57

Услуга одржавања термотехничких инсталација у пословном објекту Филијале Нови Сад, Филијале Нови Пазар и Дирекције РФЗО ЈН бр. 404-1-201/19-73

pdf Позив за подношење понуда ЈН бр. 404-1-201/19-73 - постављено 18.11.2019.

pdf Конкурсна документација ЈН бр. 404-1-201/19-73 - постављено 18.11.2019.

pdf Додатно појашњење/измена конкурсне документације ЈН бр. 404-1-201/19-73 - постављено 22.11.2019.

pdf Конкурсна документација – ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ ЈН бр. 404-1-201/19-73 - постављено 22.11.2019.

pdf Појашњење/измена конкурсне документације, ЈН бр. 404-1-201/19-73 - постављено 28.11.2019.

pdf Обавештење о продужењу рока за подношење понуда, ЈН бр. 404-1-201/19-73 - постављено 28.11.2019.

pdf Конкурсна документација – Пречишћени текст – 2, ЈН бр. 404-1-201/19-73 - постављено 28.11.2019.

pdf Појашњење/измена конкурсне документације, ЈН бр. 404-1-201/19-73 - постављено 04.12.2019.

pdf Обавештење о продужењу рока за подношење понуда, ЈН бр. 404-1-201/19-73 - постављено 04.12.2019.

pdf Конкурсна документација – Пречишћени текст – 3, ЈН бр. 404-1-201/19-73 - постављено 04.12.2019.

pdf Одлука о додели уговора, ЈН бр. 404-1-201/19-73 - постављено 17.12.2019.

pdf Обавештење о закљученом уговору, ЈН бр. 404-1-201/19-73 - постављено 14.01.2020.

Услуга испитивања услова радне околине у пословним објектима РФЗО – микроклима и осветљеност, ЈН бр. 404-22-228/19-28

pdf Позив за подношење понуда, ЈН бр. 404-22-228/19-28 - постављено 21.10.2019.

pdf Конкурсна документација, ЈН бр. 404-22-228/19-28 - постављено 21.10.2019.

pdf Појашњење-измена конкурсне документације, јн бр. 404-22-228/19-28 - постављено 22.10.2019.

pdf Конкурсна документација – пречишћени текст, јн бр. 404-22-228/19-28 - постављено 22.10.2019.

pdf Обавештење о продужењу рока за одношење понуда, јн бр. 404-22-228/19-28 - постављено 22.10.2019.

pdf Појашњење конкурсне документације, ЈН бр. 404-22-228/19-28 - постављено 24.10.2019.

pdf Појашњење конкурсне документације, јн бр. 404-22-228/19-28 - постављено 25.10.2019.

pdf Појашњење-измена конкурсне документације, јн бр. 404-22-228/19-28 - постављено 28.10.2019.

pdf Конкурсна документација – пречишћени текст, јн бр. 404-22-228/19-28 - постављено 28.10.2019.

pdf Обавештење о продужењу рока за одношење понуда, јн бр. 404-22-228/19-28 - постављено 28.10.2019.

pdf Одлука о додели уговора , ЈН бр. 404-22-228/19-28 - постављено 07.11.2019.

pdf Обавештење о закљученом уговору, ЈН бр. 404-22-228/19-28 - постављено 16.12.2019.

Канцеларијски материјал за потребе РФЗО – Обраси реверса за ортопедска помагала ЈН бр. 404-1-101-19-59

Радови на реконструкцији главног улаза, постављању вертикалне подизне платформе, санацији хидротехничких инсталација и санацији крова изнад трећег спрата пословног дела зграде РФЗО – Филијале Ужице, ЈН бр. 404-1-321/19-52

Набавка инвертер клима за потребе организационих јединица РФЗО - Дирекције, Филијале Ниш, Филијале Јагодина и Филијале Сомбор (Испостава Оџаци), ЈН бр. 404-22-110/19-26

Рачунарске опреме (рачунари и сервери) за потребе организационих јединица РФЗО ЈН бр. 404-1-105/19-62

Набавка услуга дефинисања ИКТ стратегије и софтверске архитектуре ИКТ система РФЗО, ЈН бр.404-22-208/19-27

Набавка обнове лиценце за антивирусни софтвер ЕСЕТ за потребе РФЗО, ЈН бр. 404-1-105/19-58

Набавка и монтажа косе подизне платформе за особе са инвалидитетом са адаптацијом главног улаза у Испостави Чукарица, ЈН бр. 404-1-321/19-54

Набавка радова на реконструкцији и санацији - замени димњака на пословном објекту Филијале Смедерево, ЈН бр: 404-1-321/19-49

Материјал за одржавање хигијене за потребе РФЗО , ЈН бр. 404-22-101/19-23

Набавка услуге сервисирања службених возила РФЗО МАРКЕ Шкода за период од 12 месеци , ЈН бр. 404-1-201/19-55

Набавка угља и дрва за потребе oрганизационих jединица РФЗО ЈН бр. 404-22-110/19-25

Одржавање термотехничких инсталација у пословном објекту РФЗО – Испостава Параћин ЈН бр 404-1-201/19-53

Санација крова пословног објекта Филијале Шабац , бр. ЈН 404-1-322/19-51

Услуга превоза и смештаја за едукативно радне сусрете запослених у РФЗО, ЈН бр. 404-22-228/19-24

Текуће поправке и одржавање пословних објеката РФЗО, ЈН бр. 404-1-201/19-43

Канцеларијски материјал за потребе РФЗО, ЈН бр 404-1-101/19-46

pdf Позив за подношење понуде, ЈН бр. 404-1-101/19-46 - постављено 23.08.2019.

pdf Конкурсна документација, ЈН бр. 404-1-101/19-46 - постављено 23.08.2019.

xls Образац понуде ЈН бр. 404-1-101/19-46 - постављено 23.08.2019.

xls Дистрибутивна листа ЈН бр. 404-1-101/19-46 - постављено 23.08.2019.

pdf Додатно појашњење и измена КД, за јн бр 404-1-101/19-46 - постављено 27.08.2019.

pdf Конкурсна документација – пречишћен текст, за ЈН бр. 404-1-101/19-46 - постављено 27.08.2019.

xls Образац понуде са структуром цене – пречишћен текст, за јн бр 404-1-101/19-46 - постављено 27.08.2019.

xls Дистрибутивна листа – пречишћен текст, за јн бр 404-1-101/19-46 - постављено 27.08.2019.

pdf Појашњење Конкурсне документације, ЈН бр 404-1-101/19-46 - постављено 03.09.2019.

pdf Одлука о закључењу оквирног споразума за Партију 1, 2, 3 и 4 и о обустави поступка за Партију 5, ЈН бр 404-1-101/19-46 - постављено 18.09.2019.

pdf Обавештење о обустави поступка за Партију 5 – Обрасци реверса за ортопедска помагала, ЈН бр. 404-1-101/19-46 - постављено 19.09.2019.

pdf Одлука о исправци грешке у Одлуци о закључењу оквирног споразума број ЈН бр. 404-1-101/19-46 - постављено 20.09.2019.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму, јн бр. 404-1-101/19-46 - постављено 29.10.2019.

pdf Обавештење о закљученом уговору, јн бр. 404-1-101/19-46 - постављено 29.10.2019.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 2 – Коверте ЈН бр 404-1-101/19-46 - постављено 01.11.2019.

pdf Обавештење о закљученом уговору Партија 2 – Коверте ЈН бр 404-1-101/19-46 - постављено 01.11.2019.

pdf Обавештење о закљученом додатном Уговору (на основу Оквирног споразума) за Партију 2 – Коверте, ЈН бр. 404-1-101-19-46 - постављено 21.10.2019.

pdf Обавештење о закљученом додатном Уговору (на основу Оквирног споразума) за Партију 1 – Фасцикле и материјал за одлагање, партију 3 – папир и партију 4 – Канцеларијкса галантерија, ЈН бр. 404-1-101/19-46 - постављено 28.10.2019.

Услуга сервисирања службених возила РФЗО за период од 12 месеци, ЈН бр. 404-1-201/19-45

Лож уље за потребе организационих јединица РФЗО Филијале Смедерево, Ужице и Београд, ЈН бр. 404-22-108/19-22

Набавка услуге одржавања телефонских централа за потребе Филијале Нови Сад и Филијале Нови Пазар , јн бр. 404-22-201/19-21

Агенцијске услуге набавке авио карата и других путних карата и резервација хотелског смештаја за службена путовања ЈН бр. 404-22-228/19-20

Набавка натписних плочица на вратима за потребе РФЗО ЈН бр. 404-1-104/19-36

Услуга одржавања лифтова за потребе организационих јединица РФЗО, ЈН бр. 404-22-201/19-18

Набавка канцеларијског наместаја за потребе организационих јединица РФЗО, ЈН бр. 404-1-104/19-35

Санација крова пословног објекта за потребе Филијале Шабац, ЈН бр. 404-1-322/19-32

Услуга осигурања имовине и лица за потребе Републичког фонда за здравствено осигурање, ЈН бр. 404-22-206/19-19

Пружање услуге хемодијализе осигураним лицима Републичког фонда за здравствено осигурање у здравственим установама ван Плана мреже, ЈН бр. 404-1-226/19-29

pdf Позив за подношење понуде на српском језику, ЈН бр. 404-1-226/19-29 - постављено 17.07.2019.

pdf Позив за подношење понуде на енглеском језику, ЈН бр. 404-1-226/19-29 - постављено 17.07.2019.

pdf Конкурсна документација, ЈН бр. 404-1-226/19-29 - постављено 17.07.2019.

pdf Прилог А – Техничка спецификација, ЈН бр. 404-1-226/19-29 - постављено 17.07.2019.

xls Прилог Б – Образац понуде, ЈН бр. 404-1-226/19-29 - постављено 17.07.2019.

xls Прилог В – Образац структуре цене - постављено 17.07.2019.

pdf Додатно појашњење конкурсне документације 1 – за јн бр. 404-1-226/19-29 - постављено 29.07.2019.

pdf Измена конкурсне документације 1 – за јн бр. 404-1-226/19-29 - постављено 29.07.2019.

pdf Конкурсна документација - пречишћен текст – за јн бр. 404-1-226/19-29 - постављено 29.07.2019.

pdf Измењена техничка спецификација – за јн бр. 404-1-226/19-29 - постављено 29.07.2019.

pdf Обавештење о продужењу рока за подношење понуда – за јн бр. 404-1-226/19-29 - постављено 29.07.2019.

pdf Одлука – за ЈН бр. 404-1-226/19-29 - постављено 12.08.2019.

pdf Обавештење о обустави поступка, ЈН бр. 404-1-226/19-29 - постављено 27.08.2019.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму, ЈН бр. 404-1-226/19-29 - постављено 02.09.2019.

pdf Обавештење о закљученом уговору, ЈН бр. 404-1-226/19-29 - постављено 02.09.2019.

Услуга сервиса система за складиштење података Storage VNX 5300, ЈН бр. 404-22-201/19-16

Услуга израде табле са натписом РФЗО за потребе организационих јединица РФЗО, 404-22-228/19-17

pdf Позив за подношење понуде на српском језику, за ЈН 404-22-228/19-17 - постављено 08.07.2019.

pdf Конкурсна документација, за ЈН 404-22-228/19-17 - постављено 08.07.2019.

xls Прилог 1 – Техничка спецификација за израду табли са натписом, за ЈН 404-22-228/19-17 - постављено 08.07.2019.

xls Прилог 2 – Адресе и контакти у организационим јединицама, за ЈН 404-22-228/19-17 - постављено 08.07.2019.

xls Прилог 3 – Табле са натписом – демонтажа, за ЈН 404-22-228/19-17 - постављено 08.07.2019.

pdf Додатно појашњење и измена КД за јн бр 404-22-228/19-17 - постављено 11.07.2019.

pdf Конкурсна документација ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ за јн бр 404-22-228/19-17 - постављено 11.07.2019.

pdf Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јн бр 404-22-228/19-17 - постављено 11.07.2019.

pdf Додатно појашњење конкурсне документације – ЈН бр 404-22-228/19-17 - постављено 11.07.2019.

pdf Додатно појашњење конкурсне документације, ЈН бр. 404-22-228/19-17 - постављено 12.07.2019.

pdf Додатно појашњење конкурсне документације, ЈН бр. 404-22-228/19-17 - постављено 17.07.2019.

pdf Обавештење о продужењу рока за подношење понуда, ЈН бр. 404-22-228/19-17 - постављено 17.07.2019.

xls Измењен Прилог 1 конкурсне документације, ЈН бр. 404-22-228/19-17 - постављено 17.07.2019.

pdf Одлука о закључењу оквирног споразума ЈН бр. 404-22-228/19-17 - постављено 01.08.2019.

pdf Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – за ЈН бр. 404-22-228/19-17 - постављено 07.08.2019.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму, ЈН бр. 404-22-228/19-17 - постављено 10.08.2019.

pdf Обавештење о закљученом уговору, ЈН бр. 404-22-228/19-17 - постављено 10.08.2019.

pdf Обавештење о закљученом уговору, ЈН бр. 404-22-228/19-17 - постављено 16.03.2020.

Услуга одржавања хигијене у пословним објектима РФЗО, за период од 12 месеци 404-1-215/19-34

pdf Позив за подношење понуде на српском језику, за ЈН 404-1-215/19-34 - постављено 04.07.2019.

pdf Конкурсна документација, за ЈН 404-1-215/19-34 - постављено 04.07.2019.

pdf Додатно појашњење и измена конкурсне документације - за ЈН бр. 404-1-215/19-34 - постављено 08.07.2019.

pdf Конкурсна документација – пречишћен текст, ЈН бр. - за ЈН бр. 404-1-215/19-34 - постављено 08.07.2019.

pdf Додатно појашњење конкурсне документације, ЈН бр. 404-1-215/19-34 - постављено 12.07.2019.

pdf Додатно појашњење конкурсне документације – ЈН бр 404-1-215/19-34 - постављено 15.07.2019.

pdf Додатно појашњење конкурсне документације – ЈН бр 404-1-215/19-34 - постављено 16.07.2019.

pdf Одлука о додели уговора – ЈН бр 404-1-215/19-34 - постављено 25.07.2019.

pdf Обавештење о закљученом уговору, ЈН бр. 404-1-215/19-34 - постављено 07.08.2019.

pdf Одлука о измени уговора, ЈН бр. 404-1-215/19-34 - постављено 30.08.2019.

pdf Одлука о измени уговора, ЈН бр. 404-1-215/19-34 - постављено 17.10.2019.

pdf Одлука о измени уговора, ЈН бр. 404-1-215/19-34 - постављено 12.12.2019.

pdf Одлука о измени уговора, ЈН бр. 404-1-215/19-34 - постављено 24.12.2019.

pdf Одлука о измени уговора ЈН бр.404-1-215/19-34 - постављено 12.02.2020.

Набавка услуге одржавања телефонских централа за потребе Филијале Нови Сад и Филијале Нови Пазар, ЈН бр. 404-22-201/19-14

Набавка расветних тела за потребе РФЗО, ЈН бр. бр 404-1-101/19-22

Услуга сервисирања службених возила РФЗО за период од 12 месеци, ЈН бр. 404-1-201/19-21

pdf Позив за подношење понуда, ЈН бр. 404-1-201/19-21 - постављено 21.06.2019.

pdf Конкурсна документ6ација, ЈН бр. 404-1-201/19-21 - постављено 21.06.2019.

xls Прилог 1 – Образац понуде за партију 1, ЈН бр. 404-1-201/19-21 - постављено 21.06.2019.

xls Прилог 2 – Образац понуде за партију 2, ЈН бр. 404-1-201/19-21 - постављено 21.06.2019.

xls Прилог 3 – Образац понуде за партију 3, ЈН бр. 404-1-201/19-21 - постављено 21.06.2019.

xls Прилог 4 – Образац понуде за партију 4, ЈН бр. 404-1-201/19-21 - постављено 21.06.2019.

xls Прилог 5 – Образац понуде за партију 5, ЈН бр. 404-1-201/19-21 - постављено 21.06.2019.

xls Прилог 6 – Образац понуде за партију 6, ЈН бр. 404-1-201/19-21 - постављено 21.06.2019.

xls Прилог 7 – Образац понуде за партију 7, ЈН бр. 404-1-201/19-21 - постављено 21.06.2019.

pdf Додатно појашњење и измена КД за јн бр 404-1-201/19-21 - постављено 21.06.2019.

pdf Конкурсна документација ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ за јн бр 404-1-201/19-21 - постављено 21.06.2019.

pdf Додатно појашњење конкурсне документације – ЈН бр 404-1-201/19 - постављено 28.06.2019.

pdf Додатно појашњење конкурсне документације – ЈН бр 404-1-201/19 - постављено 03.07.2019.

pdf Додатно појашњење конкурсне документације – ЈН бр 404-1-201/19 - постављено 05.07.2019.

pdf Одлуку о додели уговора за партије 1, 3, 4, 5 и 6, и обустави поступка за партије 2 и 7 ЈН бр. 404-1-201/19-21 - постављено 25.07.2019.

pdf Обавештење о обустави поступка – Партије 2 и 7 – за ЈН бр. 404-1-201/19-21 - постављено 07.08.2019.

pdf Обавештење о закљученом уговору – Партије 5 и 6 – за ЈН бр. 404-1-201/19-21 - постављено 19.08.2019.

Услуга испитивања унутрашњих електричних инсталација ниског напона и громобранских инсталација, ЈН бр. 404-22-213/19-15

Набавка матичне плоче зa cepвep Fujitsu Primergy за потребе Филијале Зајечар, ЈН бр. 404-22-101/19-13

Набавка погонског горива за потребе РФЗО за период од годину дана, ЈН бр. 404-1-108/19-24

Набавка софтверског система за унапређење пословних процеса РФЗО, ЈН бр. 404-1-105/19-18

Набавка матичне плоче зa cepвep Fujitsu Primergy за потребе Филијале Зајечар, ЈН бр. 404-22-101/19-12

Услуга измештања противпожарних степеница за потребе Филијале Нови Сад,ЈН бр. 404-1-201/19-20

Набавка погонског горива за потребе РФЗО за период од годину дана, ЈН бр. 404-1-108/19-17

Услуга основне обуке и практичне провере знања запослених из области заштите од пожара, за потребе РФЗО, ЈН бр. 404-22-228/19-11

Набавка софтвера за потребе РФЗО ЈН бр. 404-1-105/19-13

Услуга одржавања УПС уређаја за потребе организационих јединица РФЗО за период од 12 месеци ЈН бр. 404-22-201/19-9

Услуга физичко-техничког обезбеђења пословних објеката РФЗО за период од 12 месеци, ЈН бр 404-1-224/19-14

pdf Позив за подношење понуда – за јн бр 404-1-224/19-14 - постављено 17.04.2019.

pdf Конкурсна документација – за јн бр 404-1-224/19-14 - постављено 17.04.2019.

pdf Измена конкурсне документације – за јн бр 404-1-224/19-14 - постављено 23.04.2019.

pdf Конкурсна документација - пречишћен текст – за јн бр. 404-1-224/19-14 - постављено 23.04.2019.

pdf Додатно појашњење и измена конкурсне документације бр. 2 – ЈН бр. 404-1-224/19-14 - постављено 25.04.2019.

pdf Конкурсна документација – пречишћен текст бр. 2 - ЈН бр. 404-1-224/19-14 - постављено 25.04.2019.

pdf Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - ЈН бр. 404-1-224/19-14 - постављено 25.04.2019.

pdf Одлука о додели уговора – за јн бр 404-1-224/19-14 - постављено 08.05.2019.

pdf Обавештење о закљученом уговору – за јн бр 404-1-224/19-14 - постављено 13.05.2019.

pdf Одлука о измени уговора за ЈН бр 404-1-224/19-14 - постављено 03.07.2019.

pdf Одлука о измени уговора - ЈН бр 404-1-224/19-14 - постављено 19.07.2019.

pdf Одлука о измени уговора - ЈН бр 404-1-224/19-14 - постављено 24.12.2019.

pdf Одлука о измени уговора, ЈН бр. 404-1-224/19-14 - постављено 20.05.2020.

Услуга вршења стручног надзора над извођењем радова, за потребе РФЗО, ЈН бр. 404-22-228/19-10

Набавка зидних апотека (ормарића) за пружање прве помоћи и садржаја за зидне апотеке за пружање прве помоћи, ЈН бр. 404-22-110/19-8

Набавка обнове лиценце за firepower servise за firewall уређај Cisco ASA 5525x на период од годину дана, ЈН бр. 404-1-105/19-12

Услуга измештања противпожарних степеница за потребе Филијале Нови Сад, ЈН бр. 404-1-201/19-10

Услуга измештања дизел електричног агрегата за потребе Филијале Нови Сад, ЈН бр. 404-1-201/19-8

Услуга вршења стручног надзора над извођењем радова и услуга координатора за безбедност и здравље у фази извођења радова, за потребе Републичког фонда за здравствено осигурање бр. ЈН 404-22-228/19-6

Услуга превођења за потребе организационих јединица РФЗО бр. ЈН 404-22-228/19-7

Набавка гума за аутомобиле за потребе организационих јединица РФЗО, ЈН бр. 404-22-101/19-4

Набавка радова на пасивној мрежној опреми рачунарске мреже РФЗО, ЈН бр. 404-22-201/19-5

Услуга одржавања IBM сервера и шасије за потребе Дирекције РФЗО, ЈН бр. 404-22-208/19-2

Набавка услуге одржавања HP cluster сервера за период од 12 месеци, ЈН бр. 404-22-201/19-3

Услуга осигурања службених возила РФЗО, ЈН бр. 404-22-206/19-1

Услуга одржавања клима уређаја за потребе организационих јединица РФЗО, ЈН бр. 404-22-201/18-36

Услуга контроле противпожарних апарата, паник расвете и противпожарних централа за потребе организационих јединица РФЗО, ЈН бр. 404-22-201/18-35

Услуга одржавања термотехничких инсталација у пословном објекту Филијале Смедерево, ЈН бр. 404-22-201/18-32

Услуге одржавања телефонских централа за потребе Дирекције РФЗО и Филијале Београд за период од 12 месеци, ЈН бр. 404-22-201/18-37

Услуге одржавања хигијене у пословним објектима РФЗО за период од 6 месеци, јн бр. 404-1-215/18-60

Услуге санације крова на пословном објекту Филијале Нови Сад, ЈН бр.404-22-201/18-31

Услуге израде пројектно-техничке документације и услуга техничке подршке у управљању објектима за потребе РФЗО, број ЈН 404-22-228/18-33