Централизоване јавне набавке 2017

Додатне информације добићете притиском на назив сваке ставке.  

Пнеумококна полисахаридна коњугована вакцина, адсорбована за период од 12 месеци 404-1-110/17-63

Вакцине за обавезну имунизацију 404-1-110/17-62

Лекови за лечење ретких болести 404-1-110/17-59

Прекривени коронарни стент за збрињавање акутних коронарних перфорација и руптура 404-1-110/17-57

Оригинални и иновативни лекови 404-1-110/17-56

Уводник (сет) за стандардне пејсмејкер електроде и/или ХВ електроде 404-3-110/17-55

Лекови за лечење мултипле склерозе 404-1-110/17-47

Дијагностички имплантабилни loop rekorder 404-4-110/17-42

Лекови са Листе лекова 404-1-110/17-52

pdf Позив за подношење понуда на српском језику за јн бр 404-1-110/17-52 - постављено 09.11.2017.

pdf Конкурсна документација за јн бр 404-1-110/17-52 - постављено 09.11.2017.

pdf Прилог А – Списак здравствених установа за јн бр 404-1-110/17-52 - постављено 09.11.2017.

pdf Прилог Б – Техничка спецификација – списак партија за јн бр 404-1-110/17-52 - постављено 09.11.2017.

xls Прилог В – Образац понуде бр. 4.1 за јн бр 404-1-110/17-52 - постављено 09.11.2017.

doc Образац бр. 11 – Овлашћење носиоца дозволе за јн бр 404-1-110/17-52 - постављено 09.11.2017.

pdf Додатно појашњење бр. 1 за јн бр 404-1-110/17-52 - постављено 20.11.2017.

pdf Одлука за јн бр 404-1-110/17-52 - постављено 29.11.2017.

pdf Обавештење о обустави поступка за партију 4 за јн бр 404-1-110/17-52 - постављено 04.12.2017.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр 404-1-110/17-52 - постављено 04.12.2017.

pdf Обавештење о закљученом уговору за IV квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/17-52 - постављено 16.01.2018.

pdf Обавештење о закљученом уговору за II квартал 2018. године за јн бр 404-1-110/17-52 - постављено 16.07.2018.

pdf Обавештење о закљученим уговорима за III квартал 2018. године за јн бр 404-1-110/17-52 - постављено 10.10.2018.

Антитуберкулотици прве линије 404-1-110/17-49

pdf Позив за подношење понуда на српском језику за јн бр 404-1-110/17-49 - постављено 07.11.2017.

pdf Позив за подношење понуда на енглеском језику за јн бр 404-1-110/17-49 - постављено 07.11.2017.

pdf Конкурсна документација за јн бр 404-1-110/17-49 - постављено 07.11.2017.

pdf Прилог А – Списак здравствених установа за јн бр 404-1-110/17-49 - постављено 07.11.2017.

pdf Прилог Б – Техничка спецификација – списак партија за јн бр 404-1-110/17-49 - постављено 07.11.2017.

xls Прилог В – Образац понуде бр. 4.1 за јн бр 404-1-110/17-49 - постављено 07.11.2017.

pdf Додатно појашњење - сумарно за јн бр 404-1-110/17-49 - постављено 13.11.2017.

pdf Додатно појашњење бр. 2 за јн бр 404-1-110/17-49 - постављено 16.11.2017.

pdf Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - постављено 16.11.2017.

pdf Измена конкурсне документације за јн бр 404-1-110/17-49 - постављено 29.11.2017.

pdf Конкурсна документација – пречишћен текст за јн бр 404-1-110/17-49 - постављено 29.11.2017.

xls Прилог В – Образац понуде - постављено 29.11.2017.

pdf Додатно појашњење бр. 3 за јн бр 404-1-110/17-49 - постављено 07.12.2017.

pdf Одлука о закључењу оквирног споразума за јн бр 404-1-110/17-49 - постављено 19.12.2017.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр 404-1-110/17-49 - постављено 03.01.2018.

pdf Обавештење о закљученом уговору – IV kvartal бр. ЈН 404-1-110/17-49 - постављено 15.01.2019.

pdf Обавештење о закљученом уговору за I квартал - за ЈН бр. 404-1-110/17-49 - постављено 12.04.2019.

pdf Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2019. године, ЈН бр. 404-1-110/17-49 - постављено 15.10.2019.

Пнеумококна полисахаридна коњугована вакцина, адсорбованау 404-1-110/17-51

pdf Позив за подношење понуда за јн бр 404-1-110/17-51 - постављено 03.11.2017.

pdf Конкурсна документација за јн бр 404-1-110/17-51 - постављено 03.11.2017.

pdf Прилог А КД – Списак здравствених установа са расподелом за јн бр 404-1-110/17-51 - постављено 03.11.2017.

xls Прилог Б – Образац понуде за јн бр 404-1-110/17-51 - постављено 03.11.2017.

pdf Додатно појашњење бр. 1 за јн бр 404-1-110/17-51 - постављено 10.11.2017.

pdf Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за јн бр 404-1-110/17-51 - постављено 14.11.2017.

pdf Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јн бр 404-1-110/17-51 - постављено 29.12.2017.

pdf Измена конкурсне документације бр. 1 за јн бр 404-1-110/17-51 - постављено 29.12.2017.

pdf Пречишћен текст конкурсне документације за јн бр 404-1-110/17-51 - постављено 29.12.2017.

pdf Одлука о закључењу оквирног споразума за јн бр 404-1-110/17-51 - постављено 10.01.2018

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр 404-1-110/17-51 - постављено 17.01.2018.

pdf Обавештење о закљученом уговору за I квартал 2018. године за јн бр 404-1-110/17-51 - постављено 18.04.2018.

Графтови и ендоваскуларни графтови са пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију 404-1-110/17-44

pdf Позив за подношење понуда за јн бр 404-1-110/17-44 - постављено 23.10.2017.

pdf Конкурсна документација за јн бр 404-1-110/17-44 - постављено 23.10.2017.

pdf Прилог А – Техничка спецификација за јн бр 404-1-110/17-44 - постављено 23.10.2017.

xls Прилог Б – Образац понуде за јн бр 404-1-110/17-44 - постављено 23.10.2017.

pdf Одлука за јн бр 404-1-110/17-44 - постављено 24.11.2017.

pdf Обавештење о обустави поступка за партију 1 за јн бр 404-1-110/17-44 - постављено 01.12.2017.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр 404-1-110/17-44 - постављено 11.12.2017.

pdf Обавештење о закљученом уговору за IV квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/17-44 - постављено 15.01.2018.

pdf Обавештење о закљученом уговору за I квартал 2018. године за јн бр 404-1-110/17-44 - постављено 17.04.2018.

pdf Обавештење о закљученом уговору за II квартал 2018.године бр. ЈН 404-1-110/17-44 - постављено 16.07.2018.

pdf Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2018.године бр. ЈН 404-1-110/17-44 - постављено 15.10.2018.

pdf Обавештење о закљученом уговору за IV квартал 2018.године бр. ЈН 404-1-110/17-44 - постављено 15.01.2019.

pdf Обавештење о закљученом уговору за први квартал 2019. Године бр. ЈН 404-1-110/17-44 - постављено 12.04.2019.

pdf Обавештење о закљученом уговору за II квартал 2019. Године бр. ЈН 404-1-110/17-44 - постављено 15.07.2019.

pdf Обавештење о закљученим уговорима за III квартал 2019. године, ЈН бр. 404-1-110/17-44 - постављено 15.10.2019.

Интраокуларна сочива са пратећим специфичним потрошним материјалом који је ноопходан за његову уградњу 404-1-110/17-37

pdf Позив за подношење понуда за јн бр 404-1-110/17-37 - постављено 13.10.2017.

pdf Позив за подношење понуда на енглеском језику за јн бр 404-1-110/17-37 - постављено 13.10.2017.

pdf Конкурсна документација за јн бр 404-1-110/17-37 - постављено 13.10.2017.

pdf Прилог А – Списак здравствених установа за јн бр 404-1-110/17-37 - постављено 13.10.2017.

pdf Прилог Б – Техничка спецификација за јн бр 404-1-110/17-37 - постављено 13.10.2017.

xls Прилог В – Образац понуде 4.1 за јн бр 404-1-110/17-37 - постављено 13.10.2017.

pdf Додатно појашњење 1 за јн бр 404-1-110/17-37 - постављено 23.10.2017.

pdf Измена конкурсне документације за јн бр 404-1-110/17-37 - постављено 24.10.2017.

pdf Прилог Б – Техничка спецификација – пречишћен текст за јн бр 404-1-110/17-37 - постављено 24.10.2017.

xls Прилог В – Образац понуде 4.1 – пречишћен текст за јн бр 404-1-110/17-37 - постављено 24.10.2017.

pdf Додатно појашњење 2 за јн бр 404-1-110/17-37 - постављено 27.10.2017.

pdf Додатно појашњење 3 за јн бр 404-1-110/17-37 - постављено 30.10.2017.

doc Образац бр. 11 – овлашћење носиоца дозволе за јн бр 404-1-110/17-37 - постављено 30.10.2017.

pdf Измена конкурсне документације за јн бр 404-1-110/17-37 - постављено 30.10.2017.

pdf Измењен прилог Б – Техничка спецификација за јн бр 404-1-110/17-37 - постављено 30.10.2017.

xls Измењен прилог В – Образац понуде за јн бр 404-1-110/17-37 - постављено 30.10.2017.

pdf Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јн бр 404-1-110/17-37 - постављено 30.10.2017.

pdf Додатно појашњење 4 за јн бр 404-1-110/17-37 - постављено 02.11.2017.

pdf Додатно појашњење 5 за јн бр 404-1-110/17-37 - постављено 06.11.2017.

pdf Одлука за јн бр 404-1-110/17-37 - постављено 19.12.2017.

pdf Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за јн бр 404-1-110/17-37 - постављено 29.12.2017.

pdf Обавештење о обустави поступка за партију 6 за јн бр 404-1-110/17-37 - постављено 04.01.2018.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр 404-1-110/17-37 - постављено 15.01.2018.

pdf Обавештење о закљученом уговору за I квартал 2018. године за јн бр 404-1-110/17-37 - постављено 16.04.2018.

pdf Одлука за партију 2 за јн бр 404-1-110/17-37 - постављено 27.04.2018.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 2 бр. ЈН: 404-1-110/17-37 - постављено 15.05.2018.

pdf Обавештење о закљученом уговору за II квартал 2018.године бр. ЈН 404-1-110/17-37 - постављено 16.07.2018.

pdf Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2018.године бр. ЈН 404-1-110/17-37 - постављено 16.10.2018.

pdf Обавештење о закљученом уговору за IV квартал 2018.године бр. ЈН 404-1-110/17-37 - постављено 15.01.2019.

pdf Обавештење о закљученим уговорима у првом кварталу 2019. години бр. ЈН 404-1-110/17-37 - постављено 15.04.2019.

pdf Обавештење о закљученим уговорима – II квартал, ЈН бр. 404-1-110/17-37 - постављено 16.07.2019.

pdf Обавештење о закљученим уговорима за III квартал 2019. године бр. ЈН 404-1-110/17-37 - постављено 15.10.2019.

pdf  Обавештење о закљученом уговору – IV квартал, ЈН бр. 404-1-110/17-37 - постављено 15.01.2020.

Лекови са Листе А и Листе А1 Листе лекова за 2017. годину 404-1-110/17-38

pdf Позив за подношење понуда за јн бр 404-1-110/17-38 - постављено 29.09.2017.

pdf Позив за подношење понуда на енглеском језику за јн бр 404-1-110/17-38 - постављено 29.09.2017.

pdf Конкурсна документација за јн бр 404-1-110/17-38 - постављено 29.09.2017.

pdf Прилог А КД – Списак здравствених установа за јн бр 404-1-110/17-38 - постављено 29.09.2017.

pdf Прилог Б КД – Техничка спецификација за јн бр 404-1-110/17-38 - постављено 29.09.2017.

xls Прилог В КД – Образац понуде за јн бр 404-1-110/17-38 - постављено 29.09.2017.

doc Образац 11 – Овлашћење носиоца дозволе за лек за јн бр 404-1-110/17-38 - постављено 29.09.2017.

pdf Додатно појашњење 1 за јн бр 404-1-110/17-38 - постављено 09.10.2017.

pdf Додатно појашњење 2 за јн бр 404-1-110/17-38 - постављено 13.10.2017.

pdf Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јн бр 404-1-110/17-38 - постављено 16.10.2017.

pdf Измена конкурсне документације за јн бр 404-1-110/17-38 - постављено 16.10.2017.

pdf Конкурсна документација – пречишћен текст за јн бр 404-1-110/17-38 - постављено 16.10.2017.

pdf Измењен прилог Б – Техничка спецификација за јн бр 404-1-110/17-38 - постављено 16.10.2017.

xls Измењен Прилог В – Образац понуде 4.1 за јн бр 404-1-110/17-38 - постављено 16.10.2017.

pdf Додатно појашњење 3 за јн бр 404-1-110/17-38 - постављено 17.10.2017.

pdf Измена конкурсне документације за јн бр 404-1-110/17-38 - постављено 18.10.2017.

pdf Конкурсна документација – пречишћен текст за јн бр 404-1-110/17-38 - постављено 18.10.2017.

pdf Измењен прилог Б – Техничка спецификација за јн бр 404-1-110/17-38 - постављено 18.10.2017.

xls Измењен Прилог В – Образац понуде 4.1 за јн бр 404-1-110/17-38 - постављено 18.10.2017.

pdf Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јн бр 404-1-110/17-38 - постављено 18.10.2017.

pdf Додатно појашњење 4 за јн бр 404-1-110/17-38 - постављено 19.10.2017.

pdf Додатно појашњење 5 за јн бр 404-1-110/17-38 - постављено 23.10.2017.

pdf Одлука о закључењу оквирног споразума за јн бр 404-1-110/17-38 - постављено 20.11.2017.

pdf Обавештење о обустави поступка за јн бр 404-1-110/17-38 - постављено 05.12.2017.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр 404-1-110/17-38 - постављено 08.12.2017.

pdf Обавештење о закљученом уговору за IV квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/17-38 - постављено 22.01.2018.

pdf Обавештење о закљученом уговору за II квартал 2018.године бр. ЈН 404-1-110/17-38 - постављено 23.07.2018.

pdf Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2018.године бр. ЈН 404-1-110/17-38 - постављено 15.10.2018.

pdf Обавештење о закљученом уговору – IV kvartal бр. ЈН 404-1-110/17-38 - постављено 24.01.2019.

Лекови за лечење хередитарног ангиоедема 404-1-110/17-41

Лекови са Листе Б Листе лекова за 2017. годину - поновљени поступак 404-4-110/17-39

Лекови за лечење хемофилије 404-1-110/17-36

pdf Позив за подношење понуда за јн бр 404-1-110/17-36 - постављено 15.09.2017.

pdf Позив за подношење понуда на енглеском језику за јн бр 404-1-110/17-36 - постављено 15.09.2017.

pdf Конкурсна документација за јн бр 404-1-110/17-36 - постављено 15.09.2017.

pdf Прилог А КД – Списак здравствених установа за јн бр 404-1-110/17-36 - постављено 24.08.2017.

pdf Прилог Б КД – Техничка спецификација за јн бр 404-1-110/17-36 - постављено 15.09..2017.

xls Прилог В КД – Образац понуде за јн бр 404-1-110/17-36 - постављено 15.09.2017.

doc Образац 11 – Овлашћење носиоца дозволе за лек за јн бр 404-1-110/17-36 - постављено 15.09.2017.

pdf Додатно појашњење 1 за јн бр 404-1-110/17-36 - постављено 25.09.2017.

pdf Измена конкурсне документације за јн бр 404-1-110/17-36 - постављено 25.09.2017.

pdf Конкурсна документација – пречишћен текст за јн бр 404-1-110/17-36 - постављено 25.09.2017.

pdf Измена позива за подношење понуда за јн бр 404-1-110/17-36 - постављено 25.09.2017.

pdf Додатно појашњење 2 за јн бр 404-1-110/17-36 - постављено 29.09.2017.

pdf Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јн бр 404-1-110/17-36 - постављено 29.09.2017.

pdf Додатно појашњење 3 за јн бр 404-1-110/17-36 - постављено 02.10.2017.

pdf Додатно појашњење 4 за јн бр 404-1-110/17-36 - постављено 05.10.2017.

pdf Одлука о закључењу оквирног споразума за јн бр 404-1-110/17-36 - постављено 03.11.2017.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр 404-1-110/17-36 - постављено 10.11.2017.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 7 за јн бр 404-1-110/17-36 - постављено 14.11.2017.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 2 за јн бр 404-1-110/17-36 - постављено 16.11.2017.

pdf Обавештење о закљученом уговору за IV квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/17-36 - постављено 15.01.2018.

pdf Обавештење о закљученом уговору за I квартал 2018. године за јн бр 404-1-110/17-36 - постављено 17.04.2018.

pdf Обавештење о закљученом уговору за II квартал 2018.године бр. ЈН 404-1-110/17-36 - постављено 16.07.2018.

pdf Обавештење о закљученом уговору за III квартал бр. ЈН 404-1-110/17-36 - постављено 11.10.2018.

pdf Обавештење о закљученом уговору за IV квартал бр. ЈН 404-1-110/17-36 - постављено 15.01.2019.

Периферни стентови са пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију за 2017. годину 404-1-110/17-33

pdf Позив за подношење понуда за јн бр 404-1-110/17-33 - постављено 24.08.2017.

pdf Конкурсна документација за јн бр 404-1-110/17-33 - постављено 24.08.2017.

pdf Прилог А – Списак здравствених установа за јн бр 404-1-110/17-33 - постављено 24.08.2017.

pdf Прилог Б – Техничка спецификација за јн бр 404-1-110/17-33 - постављено 24.08.2017.

xls Прилог В – Образац понуде 4.1 за јн бр 404-1-110/17-33 - постављено 24.08.2017.

pdf Одлука о закључењу оквирног споразума за јн бр 404-1-110/17-33 - постављено 22.08.2017.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр 404-1-110/17-33 - постављено 05.10.2017.

pdf Обавештење о закљученом уговору за јн бр 404-1-110/17-33 - постављено 10.01.2018.

pdf Обавештење о закљученом уговору за I квартал 2018. године за јн бр 404-1-110/17-33 - постављено 16.04.2018.

pdf Обавештење о закљученом уговору за II квартал 2018. године за јн бр 404-1-110/17-33 - постављено 16.07.2018.

pdf Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2018. године за јн бр 404-1-110/17-33 - постављено 16.10.2018.

Лекови са Листе Ц Листе лекова 404-1-110/17-22

pdf Позив за подношење понуда на српском језику за јн бр 404-1-110/17-22 - постављено 09.08.2017.

pdf Позив за подношење понуда на енглеском језику за јн бр 404-1-110/17-22 - постављено 09.08.2017.

pdf Конкурсна документација за јн бр 404-1-110/17-22 - постављено 09.08.2017.

pdf Прилог А – Списак здравствених установа за јн бр 404-1-110/17-22 - постављено 09.08.2017.

pdf Прилог Б – Техничка спецификација за јн бр 404-1-110/17-22 - постављено 09.08.2017.

xls Прилог В – Образац понуде 4.1 за јн бр 404-1-110/17-22 - постављено 09.08.2017.

doc Образац бр. 11 – Овлашћење носиоца дозволе за јн бр 404-1-110/17-22 - постављено 09.08.2017.

pdf Додатно појашњење за јн бр 404-1-110/17-22 - постављено 18.08.2017.

pdf Измена конкурсне документације бр. 2 за јн бр 404-1-110/17-22 - постављено 18.08.2017.

pdf Пречишћен текст конкурсне документације за јн бр 404-1-110/17-22 - постављено 18.08.2017.

pdf Измењен прилог Б конкурсне документације – Техничка спецификација за јн бр 404-1-110/17-22 - постављено 18.08.2017.

xls Измењен прилог В конкурсне документације – Образац понуде за јн бр 404-1-110/17-22 - постављено 18.08.2017.

pdf Додатно појашњење бр. 2 за јн бр 404-1-110/17-22 - постављено 25.08.2017.

pdf Измена конкурсне документације за јн бр 404-1-110/17-22 - постављено 25.08.2017.

pdf Конкурсна документација – пречишћен текст за јн бр 404-1-110/17-22 - постављено 25.08.2017.

pdf Измењен прилог Б конкурсне документације – Техничка спецификација за јн бр 404-1-110/17-22 - постављено 25.08.2017.

xls Измењен прилог В конкурсне документације – Образац понуде за јн бр 404-1-110/17-22 - постављено 25.08.2017.

pdf Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јн бр 404-1-110/17-22 - постављено 25.08.2017.

pdf Додатно појашњење бр. 3 за јн бр 404-1-110/17-22 - постављено 28.08.2017.

pdf Одлука о закључењу оквирног споразума и обустави поступка за јн бр 404-1-110/17-22 - постављено 11.09.2017.

pdf Обавештење о обустави поступка за јн бр 404-1-110/17-22 - постављено 15.09.2017.

pdf Обавештење о закљученом оквирном спорауму за јн бр 404-1-110/17-22 - постављено 29.09.2017.

pdf Обавештење о закљученом уговору за IV квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/17-22 - постављено 18.01.2018.

pdf Обавештење о закљученом уговору за I квартал 2018. године за јн бр 404-1-110/17-22 - постављено 18.04.2018.

pdf Обавештење о закљученом уговору за II квартал 2018. године за јн бр 404-1-110/17-22 - постављено 16.07.2018.

pdf Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2018. године за јн бр 404-1-110/17-22 - постављено 15.10.2018.

Цитостатици са Листе Б и Листе Д Листе лекова за 2017. годину 404-1-110/17-24

pdf Позив за подношење понуда за јн бр 404-1-110/17-24 - постављено 21.07.2017.

pdf Позив за подношење понуда на енглеском језику за јн бр 404-1-110/17-24 - постављено 21.07.2017.

pdf Конкурсна документација за јн бр 404-1-110/17-24 - постављено 21.07.2017.

pdf Прилог А – Списак здравсзвених установа за јн бр 404-1-110/17-24 - постављено 21.07.2017.

pdf Прилог Б – Техничка спецификација за јн бр 404-1-110/17-24 - постављено 21.07.2017.

xls Прилог В – Образац понуде 4.1 за јн бр 404-1-110/17-24 - постављено 21.07.2017.

doc Образац бр. 11 - Овлашћење носиоца дозволе за јн бр 404-1-110/17-24 - постављено 21.07.2017.

pdf Додатно појашњење бр. 1 за јн бр 404-1-110/17-24 - постављено 28.07.2017.

pdf Додатно појашњење бр. 2 за јн бр 404-1-110/17-24 - постављено 31.07.2017.

pdf Измена конкурсне документације за јн бр 404-1-110/17-24 - постављено 31.07.2017.

pdf Пречишћен текст конкурсне документације за јн бр 404-1-110/17-24 - постављено 31.07.2017.

doc Измењен Образац бр. 11 – Овлашћење носиоца дозволе за јн бр 404-1-110/17-24 - постављено 31.07.2017.

pdf Додатно појашњење бр.3 за јн бр 404-1-110/17-24 - постављено 01.08.2017.

pdf Измена конкурсне документације бр. 2 за јн бр 404-1-110/17-24 - постављено 01.08.2017.

pdf Други пречишћен текст конкурсне документације за јн бр 404-1-110/17-24 - постављено 01.08.2017.

pdf Одлука о закључењу оквирног споразума и обустави поступка за јн бр 404-1-110/17-24 - постављено 25.08.2017.

pdf Обавештење о обустави поступка за јн бр 404-1-110/17-24 - постављено 29.08.2017.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр 404-1-110/17-24 - постављено 13.09.2017.

pdf Обавештење о закљученим уговорима за III квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/17-24 - постављено 16.10.2017.

pdf Обавештење о закљученом уговору за IV квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/17-23 - постављено 16.01.2018.

pdf Обавештење о закљученом уговору за II квартал 2018. године за јн бр 404-1-110/17-23 - постављено 16.07.2018.

pdf Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2018. године за јн бр 404-1-110/17-24 - постављено 16.10.2018.

Пејсмејкери, електроде и имплантабилни дефибрилатори са пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију 404-1-110/17-9

pdf Позив за подношење понуда за јн бр 404-1-110/17-9 - постављено 20.07.2017.

pdf Позив за подношење понуда на енглеском језику за јн бр 404-1-110/17-9 - постављено 20.07.2017.

pdf Конкурсна документација за јн бр 404-1-110/17-9 - постављено 20.07.2017.

pdf Прилог А – Списак купаца за јн бр 404-1-110/17-9 - постављено 20.07.2017.

pdf Прилог Б – Техничка спецификација за јн бр 404-1-110/17-9 - постављено 20.07.2017.

xls Прилог В – Образац понуде 4.1 за јн бр 404-1-110/17-9 - постављено 20.07.2017.

doc Образац 11 за јн бр 404-1-110/17-9 - постављено 21.07.2017.

pdf Додатно појашњење 1 за јн бр 404-1-110/17-9 - постављено 27.07.2017.

pdf Измена конкурсне документације за јн бр 404-1-110/17-9 - постављено 28.07.2017.

pdf Пречишћен текст конкурсне документације за јн бр 404-1-110/17-9 - постављено 28.07.2017.

pdf Прилог В – Измењен образац понуде бр. 4.1 за јн бр 404-1-110/17-9 - постављено 28.07.2017.

pdf Додатно појашњење бр. 3 за јн бр 404-1-110/17-9 - постављено 31.07.2017.

pdf Измена конкурсне докуменације за јн бр 404-1-110/17-9 - постављено 02.08.2017.

pdf Конкурсна докуменација – пречишћен текст за јн бр 404-1-110/17-9 - постављено 02.08.2017.

pdf Измењен прилог Б - техничка спецификација за јн бр 404-1-110/17-9 - постављено 02.08.2017.

pdf Додатно појашњење бр. 4 за јн бр 404-1-110/17-9 - постављено 02.08.2017.

pdf Измена конкурсне докуменације за јн бр 404-1-110/17-9 - постављено 02.08.2017.

pdf Измењен прилог Б - техничка спецификација за јн бр 404-1-110/17-9 - постављено 02.08.2017.

pdf Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јн бр 404-1-110/17-9 - постављено 02.08.2017.

pdf Одлука о закључењу оквирног споразума и обустави поступка за јн бр 404-1-110/17-9 - постављено 24.08.2017.

pdf Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за јн бр 404-1-110/17-9 - постављено 04.09.2017.

pdf Обавештење о обустави поступка за јн бр 404-1-110/17-9 - постављено 06.09.2017.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр 404-1-110/17-9 - постављено 21.09.2017.

pdf Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/17-9 - постављено 17.10.2017.

pdf Одлука о обустави поступка за партију 13 за јн бр 404-1-110/17-9 - постављено 09.11.2017.

pdf Обавештење о обустави поступка за партију 13 за јн бр 404-1-110/17-9 - постављено 22.11.2017.

pdf Обавештење о закљученом уговору за IV квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/17-9 - постављено 18.01.2018.

pdf Обавештење о закљученом уговору за I квартал 2018. године за јн бр 404-1-110/17-9 - постављено 17.04.2018.

pdf Обавештење о закљученом уговору за II квартал 2018. године за јн бр 404-1-110-17-9 - постављено 16.07.2018.

pdf Обавештење о закљученом уговуру за III квартал бр. ЈН 404-1-110/17-9 - постављено 15.10.2018.

pdf Обавештење о закљученом уговуру за IV квартал бр. ЈН 404-1-110/17-9 - постављено 15.01.2019.

pdf Обавештење о закљученим уговорима за I квартал бр. ЈН 404-1-110/17-9 - постављено 15.04.2019.

pdfОбавештење о закљученим уговорима за II квартал 2019 године бр. ЈН 404-1-110/17-9 - постављено 11.07.2019.

pdf Обавештење о закљученим уговорима за III квартал 2019. године бр. ЈН 404-1-110/17-9 - постављено 15.10.2019.

pdf Обавештење о закљученим уговорима за IV квартал 2019. године бр. ЈН 404-1-110/17-9 - постављено 15.01.2020.

Лекови са Листе Б и Листе Д Листе лекова 404-1-110/17-23

pdf Позив за подношење понуда за јн бр 404-1-110/17-23 - постављено 14.07.2017.

pdf Позив за подношење на енглеском језику понуда за јн бр 404-1-110/17-23 - постављено 14.07.2017.

pdf Конкурсна документација за јн бр 404-1-110/17-23 - постављено 14.07.2017.

pdf Прилог А – списак здравствених установа за јн бр 404-1-110/17-23 постављено 14.07.2017.

xls Прилог Б – техничка спецификација за јн бр 404-1-110/17-23 - постављено 14.07.2017.

xls Прилог В – образац понуде за јн бр 404-1-110/17-23 - постављено 14.07.2017.

doc Образац бр. 11 – овлашћење носиоца дозволе за јн бр 404-1-110/17-23 - постављено 14.07.2017.

pdf Прилог Б – техничка спецификација за јн бр 404-1-110/17-23 - постављено 14.07.2017.

pdf Додатно појашњење 1 за јн бр 404-1-110/17-23 - постављено 24.07.2017.

pdf Додатно појашњење 2 за јн бр 404-1-110/17-23 - постављено 27.07.2017.

pdf Измена конкурсне документације за јн бр 404-1-110/17-23 - постављено 27.07.2017.

pdf Конкурсна документација – пречишћен текст за јн бр 404-1-110/17-23 - постављено 27.07.2017.

pdf Прилог Б – техничка спецификација за јн бр 404-1-110/17-23 - постављено 27.07.2017.

xls Измењен прилог В – образац понуде за јн бр 404-1-110/17-23 - постављено 27.07.2017.

xls Прилог Б – техничка спецификација (активна табела) за јн бр 404-1-110/17-23 - постављено 27.07.2017.

pdf Додатно појашњење 3 за јн бр 404-1-110/17-23 - постављено 28.07.2017.

pdf Додатно појашњење 4 за јн бр 404-1-110/17-23 - постављено 01.08.2017.

pdf Измена конкурсне документације за јн бр 404-1-110/17-23 - постављено 01.08.2017.

pdf Конкурсна документација пречишћен текст за јн бр 404-1-110/17-23 - постављено 01.08.2017.

doc Измењен Образац бр. 11 - Овлашћење носиоца дозволе за јн бр 404-1-110/17-23 - постављено 01.08.2017.

pdf Додатно појашњење 5 за јн бр 404-1-110/17-23 - постављено 02.08.2017.

pdf Додатно појашњење 6 за јн бр 404-1-110/17-23 - постављено 04.08.2017.

pdf Додатно појашњење 7 за јн бр 404-1-110/17-23 - постављено 09.08.2017.

pdf Додатно појашњење 8 за јн бр 404-1-110/17-23 - постављено 11.08.2017.

pdf Одлука о закључењу оквирног споразума за јн бр 404-1-110/17-23 - постављено 29.08.2017.

pdf Одлука о стављању ван снаге Одлуке о закључењу ОС за партију 206 за јн бр 404-1-110/17-23 - постављено 04.09.2017.

pdf Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 206 за јн бр 404-1-110/17-23 - постављено 04.09.2017.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр 404-1-110/17-23 - постављено 19.09.2017.

pdf Обавештење о обустави поступка за јн бр 404-1-110/17-23 - постављено 20.09.2017.

pdf Обавештење о закљученим уговорима за III квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/17-23 - постављено 03.11.2017.

pdf Обавештење о закљученим уговорима за IV квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/17-23 - постављено 16.10.2017.

pdf Обавештење о закљученим уговорима за II квартал 2018. године за јн бр 404-1-110/17-23 - постављено 16.07.2018.

pdf Обавештење о закљученим уговорима за III квартал 2018. године за јн бр 404-1-110/17-23 - постављено 18.10.2018.

Графтови и ендоваскуларни графтови са пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију 404-1-110/17-10

pdf Позив за подношење понуда за јн бр 404-1-110/17-10 - постављено 27.06.2017.

pdf Конкурсна документација за јн бр 404-1-110/17-10 - постављено 27.06.2017.

pdf Прилог А КД - Техничка спецификација за јн бр 404-1-110/17-10 - постављено 27.06.2017.

xls Прилог Б КД - Образац понуде за јн бр 404-1-110/17-10 - постављено 27.06.2017.

pdf Додатно појашњење 1 за јн бр 404-1-110/17-10 - постављено 03.07.2017.

pdf Додатно појашњење 2 за јн бр 404-1-110/17-10 - постављено 10.07.2017.

pdf Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јн бр 404-1-110/17-10 - постављено 12.07.2017.

pdf Додатно појашњење бр. 3 за јн бр 404-1-110/17-10 - постављено 14.07.2017.

pdf Додатно појашњење бр. 4 за јн бр 404-1-110/17-10 - постављено 19.07.2017.

pdf Измена конкурсне документације за јн бр 404-1-110/17-10 - постављено 20.07.2017.

pdf Пречишћен текст конкурсне документације за јн бр 404-1-110/17-10 - постављено 20.07.2017.

pdf Измењен прилог А КД – Техничка спецификација за јн бр 404-1-110/17-10 - постављено 20.07.2017.

xls Измењен прилог Б КД – Образац понуде за јн бр 404-1-110/17-10 - постављено 20.07.2017.

pdf Одлука о закључењу оквирног споразума и обустави поступка за јн бр 404-1-110/17-10 - постављено 24.07.2017.

pdf Обавештење о обустави поступка за јн бр 404-1-110/17-10 - постављено 06.09.2017.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр 404-1-110/17-10 - постављено 14.09.2017.

pdf Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/17-10 - постављено 16.10.2017.

pdf Обавештење о закљученом уговору за IV квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/17-10 - постављено 15.01.2018.

pdf Обавештење о закљученом уговору за I квартал 2018. године за јн бр 404-1-110/17-10 - постављено 18.04.2018.

pdf Обавештење о закљученом уговору за II квартал 2018. године за јн бр 404-1-110/17-10 - постављено 16.07.2018.

pdf Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2018. године за јн бр 404-1-110/17-10 - постављено 15.10.2018.

pdf Обавештење о закљученом уговору за IV квартал 2018. године за јн бр 404-1-110/17-10 - постављено 15.01.2019.

pdf Обавештење о закљученом уговору за I квартал - за ЈН бр. 404-1-110/17-10 - постављено 15.04.2019.

pdf Обавештење о закљученом уговору за II квартал - за ЈН бр. 404-1-110/17-10 - постављено 15.07.2019.

pdf Обавештење о закљученим уговорима за III квартал 2019. године бр. ЈН 404-1-110/17-10 - постављено 15.10.2019.

pdf Обавештење о закљученом уговору – IV квартал 2019 године, ЈН бр. 404-1-110/17-10 - постављено 15.01.2020.

Набавка електричне енергије са балансном одговорношћу за потребе здравствених установа, Републичког фонда за здравствено осигурање и Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за период од 12 месеци 404-1-112/17-26

Лекови са Листе А и Листе А1 Листе лекова за 2017. годину – нови лекови 404-1-110/17-25

pdf Позив за подношење понуда за јн бр 404-1-110/17-25 - постављено 13.06.2017.

pdf Конкурсна документација за јн бр 404-1-110/17-25 - постављено 13.06.2017.

pdf Прилог А КД – Списак здравствених установа за јн бр 404-1-110/17-25 - постављено 13.06.2017.

pdf Прилог Б КД – Техничка спецификација за јн бр 404-1-110/17-25 - постављено 13.06.2017.

xls Прилог В КД – Образац понуде који у себи садржи образац структуре цене за јн бр 404-1-110/17-25 - постављено 13.06.2017.

doc Образац бр. 11 – Овлашћење носиоца дозволе за јн бр 404-1-110/17-25 - постављено 13.06.2017.

pdf Измена конкурсне документације за јн бр 404-1-110/17-25 - постављено 15.06.2017.

xls Прилог В КД – Образац понуде који у себи садржи образац структуре цене – измењен за јн бр 404-1-110/17-25 - постављено 15.06.2017.

pdf Додатно појашњење за јн бр 404-1-110/17-25 - постављено 19.06.2017.

pdf Измена конкурсне документације бр. 2 за јн бр 404-1-110/17-25 - постављено 19.06.2017.

pdf Конкурсна документација – пречишћен текст за јн бр 404-1-110/17-25 - постављено 19.06.2017.

pdf Додатно појашњење бр 2 за јн бр 404-1-110/17-25 - постављено 26.06.2017.

pdf Одлука о закључењу оквирног споразума и обустави поступка за јн бр 404-1-110/17-25 - постављено 30.06.2017.

pdf Обавештење о обустави поступка за јн бр 404-1-110/17-25 - постављено 14.07.2017.

pdf Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/17-25 - постављено 20.10.2017.

pdf Обавештење о закљученом уговору за IV квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/17-25 - постављено 18.01.2018.

Филтери за еритроците и тромбоците, филтрирани накнадно, сетови за донорске аферезне поступке и аутотрансфузиони системи/сетови за интраоперативно спашавање крви 404-1-110/17-16

pdf Позив за подношење понуда за јн бр 404-1-110/17-16 - постављено 07.06.2017.

pdf Конкурсна документација за јн бр 404-1-110/17-16 - постављено 07.06.2017.

pdf Прилог I – техничка спецификација за јн бр 404-1-110/17-16 - постављено 07.06.2017.

xls Прилог II – Образац понуде за јн бр 404-1-110/17-16 - постављено 07.06.2017.

pdf Додатно појашњење за јн бр 404-1-110/17-16 - постављено 19.06.2017.

pdf Одлука о закључењу оквирног споразума за јн бр 404-1-110/17-16 - постављено 10.07.2017.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр 404-1-110/17-16 - постављено 28.07.2017.

pdf Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/17-16 - постављено 16.10.2017.

pdf Обавештење о закљученом уговору за IV квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/17-16 - постављено 15.01.2018.

pdf Обавештење о закљученом уговору за I квартал 2018. године за јн бр 404-1-110/17-16 - постављено 18.04.2018.

pdf Обавештење о закљученом уговору за II квартал 2018.године бр. ЈН 404-1-110/17-16 - постављено 16.07.2018.

pdf Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2018.године бр. ЈН 404-1-110/17-16 - постављено 12.10.2018.

Лек са Листе Б Листе лекова - furosemid 404-1-110/17-20

pdf Позив за подношење понуда за јн бр 404-1-110/17-20 - постављено 06.06.2017.

pdf Конкурсна документација за јн бр 404-1-110/17-20 - постављено 06.06.2017.

pdf Прилог А КД – Списак здравствених установа за јн бр 404-1-110/17-20 - постављено 06.06.2017.

xls Прилог Б КД – Образац понуде који у себи садржи образац структуре цене за јн бр 404-1-110/17-20 - постављено 06.06.2017.

pdf Измена конкурсне документације за јн бр 404-1-110/17-20 - постављено 09.06.2017.

doc Образац бр. 11 – Овлашћење носиоца дозволе за јн бр 404-1-110/17-20 - постављено 12.06.2017.

pdf Додатно појашњење бр. 1 за јн бр 404-1-110/17-20 - постављено 12.06.2017.

pdf Измена конкурсне документације за јн бр 404-1-110/17-20 - постављено 12.06.2017.

pdf Пречишћен текст конкурсне документације за јн бр 404-1-110/17-20 - постављено 12.06.2017.

pdf Додатно појашњење бр. 2 за јн бр 404-1-110/17-20 - постављено 19.06.2017.

pdf Одлука о закључењу оквирног споразума за јн бр 404-1-110/17-20 - постављено 21.06.2017.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр 404-1-110/17-20 - постављено 29.06.2017.

pdf Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/17-20 - постављено 16.10.2017.

pdf Обавештење о закљученом уговору за IV квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/17-20 - постављено 16.01.2018.

pdf Обавештење о закљученом уговору за I квартал 2018. године за јн бр 404-1-110/17-20 - постављено 17.04.2018.

pdf Обавештење о закљученом уговору за II квартал 2018. године за јн бр 404-1-110/17-20 - постављено 16.07.2018.

Вакцине против грипа за сезону 2017/2018 404-1-110/17-19

Лекови за лечење ретких болести 404-1-110/17-14

pdf Позив за подношење понуда за јн бр 404-1-110/17-14 - постављено 19.05.2017.

pdf Конкурсна документација за јн бр 404-1-110/17-14 - постављено 12.05.2017.

pdf Прилог А – Списак здравствених установа за јн бр 404-1-110/17-14 - постављено 19.05.2017.

pdf Прилог Б – Техничка спецификација – списак партија за јн бр 404-1-110/17-14 - постављено 19.05.2017.

xls Прилог В – Образац понуде за јн бр 404-1-110/17-14 - постављено 19.05.2017.

doc Образац бр. 11 – Овлашћење носиоца дозволе за јн бр 404-1-110/17-14 - постављено 25.05.2017.

pdf Додатно појашњење бр. 1 за јн бр 404-1-110/17-14 - постављено 29.05.2017.

pdf Измена конкурсне документације за јн бр 404-1-110/17-14 - постављено 29.05.2017.

pdf Конкурсна документација – пречишћен текст за јн бр 404-1-110/17-14 - постављено 29.05.2017.

pdf Одлука о закључењу оквирног споразума за јн бр 404-1-110/17-14 - постављено 13.06.2017.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр 404-1-110/17-14 - постављено 03.07.2017.

pdf Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/17-14 - постављено 16.10.2017.

pdf Обавештење о закљученом уговору за IV квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/17-14 - постављено 22.01.2018.

Коронарни стентови за 2017. годину 404-1-110/17-11

pdf Позив за подношење понуда за јн бр 404-1-110/17-11 - постављено 12.05.2017.

pdf Позив за подношење понуда – енглеска верзија за јн бр 404-1-110/17-11 - постављено 12.05.2017.

pdf Конкурсна документација за јн бр 404-1-110/17-11 - постављено 12.05.2017.

pdf Прилог А – Списак здравствених установа за јн бр 404-1-110/17-11 - постављено 12.05.2017.

pdf Прилог Б – Техничка спецификација за јн бр 404-1-110/17-11 - постављено 12.05.2017.

xls Прилог В – Образац понуде за јн бр 404-1-110/17-11 - постављено 12.05.2017.

pdf Измена конкурсне документације за јн бр 404-1-110/17-11 - постављено 24.05.2017.

pdf Прилог Б – Техничка спецификација – пречишћен текст за јн бр 404-1-110/17-11 - постављено 24.05.2017.

xls Прилог В – Образац понуде – пречишћен текст за јн бр 404-1-110/17-11 - постављено 24.05.2017.

pdf Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јн бр 404-1-110/17-11 - постављено 24.05.2017.

pdf Додатно појашњење бр. 1 за јн бр 404-1-110/17-11 - постављено 25.05.2017.

pdf Додатно појашњење бр. 2 за јн бр 404-1-110/17-11 - постављено 25.05.2017.

pdf Додатно појашњење бр. 3 за јн бр 404-1-110/17-11 - постављено 01.06.2017.

pdf Одлука о закључењу оквирног споразума за јн бр 404-1-110/17-11 - постављено 14.06.2017.

pdf Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за јн бр 404-1-110/17-11 - постављено 26.06.2017.

pdf Обавештење о обустави поступка за јн бр 404-1-110/17-11 - постављено 28.06.2017.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр 404-1-110/17-11 - постављено 10.07.2017.

pdf Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/17-11 - постављено 16.10.2017.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр 404-1-110/17-11 - постављено 20.10.2017.

pdf Обавештење о закљученом уговору за IV квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/17-11 - постављено 11.01.2018.

pdf Обавештење о закљученом уговору за I квартал 2018. године за јн бр 404-1-110/17-11 - постављено 16.04.2018.

pdf Обавештење о закљученом уговору за II квартал 2018. године за јн бр 404-1-110/17-11 - постављено 16.07.2018.

pdf Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2018. године за јн бр 404-1-110/17-11 - постављено 17.10.2018.

Каротидни и периферни стентови са пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију за 2017. годину 404-1-110/17-13

pdf Позив за подношење понуда за јн бр 404-1-110/17-13 - постављено 10.05.2017.

pdf Конкурсна документација за јн бр 404-1-110/17-13 - постављено 10.05.2017.

pdf Прилог А – Списак здравствених установа за јн бр 404-1-110/17-13 - постављено 10.05.2017.

pdf Прилог Б – Техничка спецификација за јн бр 404-1-110/17-13 - постављено 10.05.2017.

xls Прилог В – Образац понуде за јн бр 404-1-110/17-13 - постављено 10.05.2017.

pdf Додатно појашњење 1 за јн бр 404-1-110/17-13 - постављено 19.05.2017.

pdf Измена конкурсне документације за јн бр 404-1-110/17-13 - постављено 24.05.2017.

pdf Прилог Б – Техничка спецификација – пречишћен текст за јн бр 404-1-110/17-13 - постављено 24.05.2017.

xls Прилог В – Образац понуде – пречишћен текст за јн бр 404-1-110/17-13 - постављено 24.05.2017.

pdf Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јн бр 404-1-110/17-13 - постављено 24.05.2017.

pdf Додатно појашњење бр. 2 за јн бр 404-1-110/17-13 - постављено 26.05.2017.

pdf Измена конкурсне документације бр. 2 за јн бр 404-1-110/17-13 - постављено 26.05.2017.

pdf Прилог Б – Техничка спецификација – пречишћен текст бр. 2 за јн бр 404-1-110/17-13 - постављено 26.05.2017.

pdf Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр. 2 за јн бр 404-1-110/17-13 - постављено 26.05.2017.

pdf Додатно појашњење бр. 3 за јн бр 404-1-110/17-13 - постављено 29.05.2017.

pdf Додатно појашњење бр. 4 за јн бр 404-1-110/17-13 - постављено 30.05.2017.

pdf Одлука о закључењу оквирног споразума за јн бр 404-1-110/17-13 - постављено 14.06.2017.

pdf Обавештење о обустави поступка за јн бр 404-1-110/17-13 - постављено 28.06.2017.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр 404-1-110/17-13 - постављено 07.07.2017.

pdf Обавештење о закљученом Анексу оквирног споразума за јн бр 404-1-110/17-13 - постављено 08.08.2017.

pdf Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/17-13 - постављено 16.10.2017.

pdf Обавештење о закљученом уговору за IV квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/17-13 - постављено 11.01.2018.

pdf Обавештење о закљученим уговорима за I квартал 2018. године за јн бр 404-1-110/17-13 - постављено 16.04.2018.

pdf Обавештење о закљученим уговорима за II квартал 2018. године за јн бр 404-1-110/17-13 - постављено 16.07.2018.

Балон катетери за 2017. годину 404-1-110/17-12

pdf Позив за подношење понуда за јн бр 404-1-110/17-12 - постављено 04.05.2017.

pdf Конкурсна документација за јн бр 404-1-110/17-12 - постављено 04.05.2017.

pdf Прилог А – Списак здравствених установа за јн бр 404-1-110/17-12 - постављено 04.05.2017.

pdf Прилог Б – Техничка спецификација за јн бр 404-1-110/17-12 - постављено 04.05.2017.

xls Прилог В – Образац понуде за јн бр 404-1-110/17-12 - постављено 04.05.2017.

pdf Измена конкурсне документације за јн бр 404-1-110/17-12 - постављено 11.05.2017.

pdf Конкурсна документација – пречишћен текст за јн бр 404-1-110/17-12 - постављено 11.05.2017.

pdf Измена конкурсне документације бр. 2 за јн бр 404-1-110/17-12 - постављено 12.05.2017.

pdf Конкурсна документација – пречишћен текст бр. 2 за јн бр 404-1-110/17-12 - постављено 12.05.2017.

pdf Додатно појашњење бр. 1 за јн бр 404-1-110/17-12 - постављено 15.05.2017.

pdf Додатно појашњење бр. 2 за јн бр 404-1-110/17-12 - постављено 22.05.2017.

pdf Одлука о закључењу оквирног споразума и обустави поступка за јн бр 404-1-110/17-12 - постављено 31.05.2017.

pdf Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за партије 3 и 8 за јн бр 404-1-110/17-12 - постављено 13.06.2017.

pdf Обавештење о обустави поступка за партију 11 за јн бр 404-1-110/17-12 - постављено 14.06.2017.

pdf Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 3 за јн бр 404-1-110/17-12 - постављено 14.06.2017.

pdf Обавештење о наставку активности за партију 3 за јн бр 404-1-110/17-12 - постављено 16.06.2017.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр 404-1-110/17-12 - постављено 26.06.2017.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 3 за јн бр 404-1-110/17-12 - постављено 10.07.2017.

pdf Обавештење о закљученом Анексу оквирног споразума за јн бр 404-1-110/17-12 - постављено 17.08.2017.

pdf Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 8 за јн бр 404-1-110/17-12 - постављено 16.10.2017.

pdf Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/17-12 - постављено 16.10.2017.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 8 за јн бр 404-1-110/17-12 - постављено 07.11.2017.

pdf Обавештење о закљученом уговору за IV квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/17-12 - постављено 11.01.2018.

pdf Обавештење о закљученим уговорима за I квартал 2018. године за јн бр 404-1-110/17-12 - постављено 16.04.2018.

pdf Обавештење о закљученим уговорима за II квартал 2018. године за јн бр 404-1-110/17-12 - постављено 16.07.2018.

Антитуберкулотици друге линије 404-1-110/17-4

pdf Позив за подношење понуда за јн бр 404-1-110/17-4 - постављено 30.03.2017.

pdf Конкурсна документација за јн бр 404-1-110/17-4 - постављено 30.03.2017.

pdf Прилог А – Техничка спецификација – Списак лекова за јн бр 404-1-110/17-4 - постављено 30.03.2017.

xls Прилог Б – Образац понуде за јн бр 404-1-110/17-4 - постављено 30.03.2017.

pdf Додатно појашњење за јн бр 404-1-110/17-4 - постављено 13.04.2017.

pdf Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јн бр 404-1-110/17-4 - постављено 13.04.2017.

pdf Додатно појашњење 2 за јн бр 404-1-110/17-4 - постављено 20.04.2017.

pdf Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр. 2 за јн бр 404-1-110/17-4 - постављено 28.04.2017.

pdf Додатно појашњење 3 за јн бр 404-1-110/17-4 - постављено 03.05.2017.

pdf Измена конкурсне документације за јн бр 404-1-110/17-4 - постављено 03.05.2017.

pdf Конкурсна документација - пречишћен текст за јн бр 404-1-110/17-4 - постављено 03.05.2017.

pdf Одлука о додели уговора за јн бр 404-1-110/17-4 - постављено 31.05.2017.

pdf Обавештење о закљученом уговору за јн бр 404-1-110/17-4 - постављено 26.06.2017.

Лекови за лечење урођених болести метаболизма 404-1-110/17-3

pdf Позив за подношење понуда за јн бр 404-1-110/17-3 - постављено 09.03.2017.

pdf Позив за подношење понуда на енглеском језику за јн бр 404-1-110/17-3 - постављено 09.03.2017.

pdf Конкурсна документација за јн бр 404-1-110/17-3 - постављено 09.03.2017.

pdf Прилог А – Списак здравствених установа за јн бр 404-1-110/17-3 - постављено 09.03.2017.

pdf Прилог Б – Техничка спецификација – Списак лекова за јн бр 404-1-110/17-3 - постављено 09.03.2017.

xls Прилог В – Образац понуде за јн бр 404-1-110/17-3 - постављено 09.03.2017.

doc Образац бр. 11 – Овлашћење носиоца дозволе за лек за јн бр 404-1-110/17-3 - постављено 09.03.2017.

pdf Додатно појашњење 1 за јн бр 404-1-110/17-3 - постављено 13.03.2017.

pdf Додатно појашњење 2 за јн бр 404-1-110/17-3 - постављено 15.03.2017.

pdf Измена конкурсне документације за јн бр 404-1-110/17-3 - постављено 16.03.2017.

pdf Конкурсна документација – пречишћен текст за јн бр 404-1-110/17-3 - постављено 16.03.2017.

pdf Додатно појашњење 3 за јн бр 404-1-110/17-3 - постављено 27.03.2017.

pdf Одлука о закључењу оквирног споразума за јн бр 404-1-110/17-3 - постављено 03.04.2017.

pdf Обавештење о обустави поступка за јн бр 404-1-110/17-3 - постављено 05.04.2017.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр 404-1-110/17-3 - постављено 06.04.2017.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр 404-1-110/17-3 - постављено 25.04.2017.

pdf Обавештење о закљученом уговору за II квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/17-3 - постављено 13.07.2017.

pdf Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/17-3 - постављено 16.10.2017.

pdf Обавештење о закљученом уговору за IV квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/17-3 - постављено 19.01.2018.

Лек acitretin 404-1-110/17-2

Лекови за лечење урођених болести метаболизма и ретке туморе 404-1-110/16-79

pdf Позив за подношење понуда за јн бр 404-1-110/16-79 - постављено 05.01.2017.

pdf Конкурсна документација за јн бр 404-1-110/16-79 - постављено 05.01.2017.

pdf Прилог А – списак здравствених установа за јн бр 404-1-110/16-79 - постављено 05.01.2017.

pdf Прилог Б – техничка спецификација – списак партија за јн бр 404-1-110/16-79 - постављено 05.01.2017.

xls Прилог В – образац понуде за јн бр 404-1-110/16-79 - постављено 05.01.2017.

doc Образац бр. 11 – Овлашћење носиоца дозволе за јн бр 404-1-110/16-79 - постављено 05.01.2017.

pdf Додатно појашњење 1 за јн бр 404-1-110/16-79 - постављено 09.01.2017.

pdf Додатно појашњење 2 за јн бр 404-1-110/16-79 - постављено 11.01.2017.

pdf Измена конкурсне документације за јн бр 404-1-110/16-79 - постављено 11.01.2017.

pdf Конкурсна документација - пречишћен текст за јн бр 404-1-110/16-79 - постављено 11.01.2017.

doc Образац бр. 11 – Овлашћење носиоца дозволе за јн бр 404-1-110/16-79 - постављено 11.01.2017.

pdf Одлука о закључењу оквирног споразума и обустави поступка за јн бр 404-1-110/16-79 - постављено 03.02.2017.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр 404-1-110/16-79 - постављено 10.02.2017.

pdf Обавештење о обустави поступка за партију 9 за јн бр 404-1-110/16-79 - постављено 20.02.2017.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр 404-1-110/16-79 - постављено 21.02.2017.

pdf Обавештење о закљученим уговорима за II квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/16-79 - постављено 12.07.2017.