План јавних набавки

 

 План централизованих јавних набавки за 2020. годину

 

План  јавних набавки за потребе РФЗО за 2019. годину

 

План централизованих јавних набавки за 2019. годину