Новости

Лекови за лечење хемофилије

12 септембар 2018

Покренут је поступак јавне набавке лекова за лечење хемофилије. Позив за подношење понуда и конкурсна документација са прилозима, биће објављени у оквиру одељка Централизоване јавне набавке за 2018. годину

Лекови са Листе Б и Листе Д Листе лекова за 2018. годину, број ЈН 404-1-110/18-30

12 септембар 2018

Отварање понуда је одржано дана 10.9.2018. године. У току је фаза стручне оцене понуда. Одлука о закључењу оквирног споразума биће објављена у оквиру одељка Централизоване јавне набавке за 2018. годину.

Цитостатици са Листе Б и Листе Д Листе лекова за 2018. годину, број ЈН 404-1-110/18-31

12 септембар 2018

Отварање понуда је одржано дана 7.9.2018. године. У току је фаза стручне оцене понуда. Одлука о закључењу оквирног споразума биће објављена у оквиру одељка Централизоване јавне набавке за 2018. годину.

Вакцине за обавезну имунизацију, бр. ЈН 404-1-110/18-44 и Вакцина против дифтерије, тетануса, пертусиса (ацелуларна), полиомијелитиса (инактивисана) и Hemophilus influenza tip B (коњугована, абсорбована), комбинована, број ЈН 404- 1-110/18-43

12 септембар 2018

Објављен је позив за подношење понуда и конкурсна документација са прилозима, који се могу наћи у оквиру одељка Централизоване јавне набавке за 2018. годину. Отварање понуда заказано за 1.10.2018. године.