Новости

Лекови за лечење мултипле склерозе, бр. ЈН 404-1-110/18-58

22 фебруар 2019

Републички фонд за здравствено осигурање закључио је Оквирне споразуме у поступку јавне набавке Лекова за лечење мултипле склерозе. Инструкција у вези са закључивањем уговора, Модели уговора, као и остала документација, објављени су у одељку Оквирни споразуми 2019.

Лекови за лечење ретких болести, бр. ЈН: 404-1-110/18-65

22 фебруар 2019

Републички фонд за здравствено осигурање закључио је Оквирни споразум у поступку јавне набавке Лекова за лечење ретких болести – плућне артеријске хипертензије. Инструкција у вези са закључивањем уговора, Модел уговора, као и остала документација, објављени су у одељку Оквирни споразуми 2019.

Оригинални и иновативни лекови, бр. ЈН: 404-1-110/18-62

22 фебруар 2019

Републички фонд за здравствено осигурање закључио је Оквирне споразуме у поступку јавне набавке Оригиналних и иновативних лекова. Инструкције у вези са закључивањем уговора, Модели уговора, као и остала документација, објављени су у одељку Оквирни споразуми 2019.

Усвојен План централизованих јавних набавки за 2019. годину

22 фебруар 2019

Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање усвојио је 9. фебруара 2019. године План централизованих јавних набавки за 2019. годину. План ЦЈН објављен је у одељку План јавних набавки.