Новости

Лекови за лечење хемофилије

12 септембар 2018

Покренут је поступак јавне набавке лекова за лечење хемофилије. Позив за подношење понуда и конкурсна документација са прилозима, биће објављени у оквиру одељка Централизоване јавне набавке за 2018. годину

Лекови са Листе Б и Листе Д Листе лекова за 2018. годину, број ЈН 404-1-110/18-30

12 септембар 2018

Отварање понуда је одржано дана 10.9.2018. године. У току је фаза стручне оцене понуда. Одлука о закључењу оквирног споразума биће објављена у оквиру одељка Централизоване јавне набавке за 2018. годину.

Цитостатици са Листе Б и Листе Д Листе лекова за 2018. годину, број ЈН 404-1-110/18-31

12 септембар 2018

Отварање понуда је одржано дана 7.9.2018. године. У току је фаза стручне оцене понуда. Одлука о закључењу оквирног споразума биће објављена у оквиру одељка Централизоване јавне набавке за 2018. годину.

Вакцине за обавезну имунизацију, бр. ЈН 404-1-110/18-44 и Вакцина против дифтерије, тетануса, пертусиса (ацелуларна), полиомијелитиса (инактивисана) и Hemophilus influenza tip B (коњугована, абсорбована), комбинована, број ЈН 404- 1-110/18-43

12 септембар 2018

Објављен је позив за подношење понуда и конкурсна документација са прилозима, који се могу наћи у оквиру одељка Централизоване јавне набавке за 2018. годину. Отварање понуда заказано за 1.10.2018. године.

Претходна обавештења 2018

03 јануар 2018

  Претходно обавештење – Централизовани поступци јавних набавки - постављено 23.01.2018.   Претходно обавештење – за поступке јавних набавки за потребе РФЗО - постављено 13.02.2018.   Претходно обавештење за јавну набавку - Лекови...

Претходна обавештења 2017

04 јануар 2017

  Претходно обавештење – Централизовани поступци јавних набавки - постављено 04.01.2017.   Претходно обавештење – Услуга хемодијализе - постављено 17.01.2017.   Претходно обавештење - за поступке јавних набавки РФЗО - постављено 06.02.2017.

Претходна обавештења 2016

29 јануар 2016

    Претходно обавештење - за поступке јавних набавки за РФЗО - постављено 24.02.2016.    Претходно обавештење - централизовани поступци јавних набавки - постављено 29.01.2016.