Обавештења

Новости

Вакцина против грипа за сезону 2018/2019, бр. ЈН 404-1-110/18-18

08 јун 2018

Покренут је поступак јавне набавке Вакцине против грипа за сезону 2018/2019. У оквиру одељка Централизоване јавне набавке за 2018. годину налазе се позив, конкурсна документација и прилози.

Балон катетери за 2018. годину

08 јун 2018

Покренут је поступак набавке Балон катетера за 2018. годину. У оквиру одељка Централизоване јавне набавке за 2018. годину налазе се позив, конкурсна документација и прилози.

Коронарни стентови

08 јун 2018

Покренут је поступак набавке Коронарних стентова за 2018. годину. У оквиру одељка Централизоване јавне набавке за 2018. годину налазе се позив, конкурсна документација и прилози.

Лекови за лечење ретких болести

08 јун 2018

Окончан је поступак јавне набавке Лекова за лечење ретких болести. У оквиру одељка Оквирни споразуми 2018. налазе се оквирни споразуми, модели уговора са прилозима и расподела лекова по здравственим установама.

Претходна обавештења 2018

03 јануар 2018

  Претходно обавештење – Централизовани поступци јавних набавки - постављено 23.01.2018.   Претходно обавештење – за поступке јавних набавки за потребе РФЗО - постављено 13.02.2018.   Претходно обавештење за јавну набавку - Лекови...

Претходна обавештења 2017

04 јануар 2017

  Претходно обавештење – Централизовани поступци јавних набавки - постављено 04.01.2017.   Претходно обавештење – Услуга хемодијализе - постављено 17.01.2017.   Претходно обавештење - за поступке јавних набавки РФЗО - постављено 06.02.2017.

Претходна обавештења 2016

29 јануар 2016

    Претходно обавештење - за поступке јавних набавки за РФЗО - постављено 24.02.2016.    Претходно обавештење - централизовани поступци јавних набавки - постављено 29.01.2016.