Републички фонд за здравствено осигурање спровео је поступак јавне набавке лекова са Листе Б и Листе Д Листе лекова.
Оквирни споразуми, Инструкција у вези са закључивањем уговора, Модели уговора, као и остала документација, објављени су у одељку Оквирни споразуми 2020.