Оквирни споразуми 2023

 

xls Списак лекова за које су потписани оквирни споразуми кроз поступак ЦЈН - ажурирано 08.09.2023.

xls Списак медицинских средстава за које су потписани оквирни споразуми кроз поступак ЦЈН - ажурирано 25.09.2023.

Додатне информације добићете притиском на назив сваке ставке.  


 

Maтеријал за дијализу, JН број 404-1-110/23-33

Имплантати за преломе бутне кости и потколенице,ЈН бр. 404-1-110/23-45

Инструкције и обавештења 

Оквирни споразуми

Балон катетери, ЈН бр. 404-1-110/23-28

Инструкције и обавештења 

Оквирни споразуми

Услуга физичко техничког обезбеђења, ЈН број 404-1-112/22-37

Оквирни споразуми

pdf Оквирни споразум бр. 102-1/23 - постављено 19.09.2023.

Модели уговора 

pdf Модел уговора - постављено 19.09.2023.

Лекови са Листе лекова, ЈН бр. 404-1-110/23-75

Оквирни споразуми за ЗУ

Оквирни споразуми за апотеке

Модели уговора 

Прилози уговора

ВАЛВУЛЕ И РИНГОВИ ЈН бр.404-1-110/23-39

Инструкције и обавештења 

Оквирни споразуми

Лек са Листе A Листе лекова – etosuksimid у складу са чланом 61.7, JН број 404-3-110/23-72

ТЕСТОВИ ЗА ИМУНОСЕРОЛОШКО ТЕСТИРАЊЕ МАРКЕРА ТРАНСФУЗИЈОМ ПРЕНОСИВИХ ИНФЕКЦИЈА КОД ДАВАЛАЦА КРВИ ЈН бр. 404-1-110/23-50

Инструкције и обавештења 

Оквирни споразуми 

Расподела по здравственим установама 

Модели уговора 

pdf Модел уговора - Adoc doo - постављено 01.09.2023.
pdf Модел уговора - Teamedical doo - постављено 01.09.2023.

Прилози уговора

xls Прилог Уговора – Adoc doo - постављено 01.09.2023.
xls Прилог Уговора – Teamedical doo - постављено 01.09.2023.

Недостајући лекови са листе А и листе А1 листе лекова – нерегистровани, JН број 404-3-110/23-70

Инструкције и обавештења 

Оквирни споразуми 

Модели уговора 

Прилози уговора

Вакцине за обавезну имунизацију, “, ЈН бр. 404-1-110/23-41

Оквирни споразуми 

Лекови за лечење мултипле склерозе“, ЈН бр. 404-1-110/23-40

Инструкције и обавештења 

Расподела лекова о трошку добављача по здравственим установама 

Оквирни споразуми 

Анекси оквирних споразума

Тестови за спровођење организованог скрининга колоректалног карцинома“, ЈН бр. 404-1-110/23-34

Инструкције и обавештења 

Оквирни споразуми

Коронарни стентови, 404-1-110/23-27

Oригинални и иновативни лекови у складу са чланом 55.1.1), ЈН бр. 404-4-110/23-57

Инструкције и обавештења 

Оквирни споразуми 

Модели уговора 

Прилози уговора

Каротидни и периферни стентови са пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију, ЈН бр. 404-1-110/23-29

Инструкције и обавештења 

Оквирни споразуми

Лекови са Листе лекова ЈН бр. 404-1-110/23-37

Инструкције и обавештења 

xls Захтев за уговарање - постављено 24.07.2023.

Оквирни споразуми

Лекови са Листе А И Листе А1 лекова- НОВИ ЛЕКОВИ, бр јавне набавке ЈН 404-1-110/23-48

Инструкције и обавештења 

Оквирни споразуми 

pdf Оквирни споразум Adoc - 74 - 1- 23 - постављено 18.07.2023.
pdf Оквирни споразум Adoc - 74 - 2- 23 - постављено 18.07.2023.
pdf Оквирни споразум Farmalogist 74 - 3- 23 - постављено 18.07.2023.
pdf Оквирни споразум Sopharma 74 - 7- 23 - постављено 18.07.2023.
pdf Оквирни споразум Sopharma 74 - 8- 23 - постављено 18.07.2023.
pdf Оквирни споразум Unichem 74 - 9- 23 - постављено 18.07.2023.
pdf Оквирни споразум Unichem 74 - 10- 23 - постављено 18.07.2023.
pdf Оквирни споразум Vega 74 - 11- 23 - постављено 18.07.2023.
pdf Оквирни споразум Vega 74 - 12- 23 - постављено 18.07.2023.

Модели уговора 

Прилози уговора

ИНТРАОКУЛАРНА СОЧИВА СА ПРАТЕЋИМ СПЕЦИФИЧНИМ ПОТРОШНИМ МАТЕРИЈАЛОМ, КОЈИ ЈЕ НЕОПХОДАН ЗА ЊЕГОВУ ИМПЛАНТАЦИЈУ ЈН бр.404-1-110/23-12

Реагенси, изузев за трансфузију, за апарате који до сада нису били обухваћени централизованом јавном набавком, за потребе здравствених установа секундарног и терцијалног нивоа здравствене заштите ЈН бр.404-1-110/23-14

Инструкције и обавештења 

Оквирни споразуми

Анекси оквирних споразума 

pdf Анекс ОС бр. 62-9/23 – Labena - постављено 21.09.2023.

Лекови за лечење ретких болести – лек perampanel, бр. ЈН 404-1-110/23-51

Инструкције и обавештења 

xls Захтев за уговарање - постављено 07.07.2023.

Оквирни споразуми

Лекови са Листе Б и Листе Д Листе лекова, ЈН број 404-1-110/23-38

Инструкције и обавештења 

Анекси оквирних споразума 

Оквирни споразуми

ОРИГИНАЛНИ И ИНОВАТИВНИ ЛЕКОВИ бр ЈН 404-1-110/23-42

Инструкције и обавештења 

Оквирни споразуми

Модели уговора

Прилози уговора

pdf Прилог II уговора - Phoenix pharma doo - постављено 10.07.2023.
pdf Прилог II уговора - Farmalogist doo - постављено 10.07.2023.
pdf Прилог II уговора - Vega doo - постављено 10.07.2023.

Лекови са Листе А и Листе А1 Листе лекова, ЈН бр. 404-1-110/23-14

Инструкције и обавештења 

Ажуриран списак корисника оквирног споразума (Купаца) 

Оквирни споразуми

Модели уговора

Прилози уговора

Лекови са Листе лекова – у складу са чланом 61.7, ЈН бр. 404-3-110/23-36

Инструкције и обавештења 

Оквирни споразуми

Лекови са Листе лекова, ЈН бр. 404-1-110/23-20

Инструкције и обавештења 

Оквирни споразуми

Реагенси, изузев за трансфузију, за здравствене установе примарног нивоа здравствене заштите – у складу са чланом 55.1.5, бр. ЈН 404-4-110/23-8

Лекови за лечење ретких болести, бр. ЈН 404-1-110/23-32

Инструкције и обавештења 

Анекси оквирних споразума 

Оквирни споразуми

Вакцина против грипа за сезону 2023/2024 ЈН бр. 404-1-110/23-13

Пејсмејкери, електроде и имплантабилни дефибрилатори са пратећим потрошним специфичним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију ЈН бр.404-4-110/23-10

Инструкције и обавештења 

Оквирни споразуми

Имплантати за кукове и колена бр. ЈН: 404-1-110/23-11

Инструкције и обавештења 

Оквирни споразуми

Реагенси, изузев за трансфузију, за здравствене установе примарног нивоа здравствене заштите – у складу са чланом 61.7, бр. ЈН 404-3-110/23-7

Транскатетерска аортна валвула (TAVI) - Поновљени поступак JН бр. 404-4-110/23-6

Инструкције и обавештења 

Оквирни споразуми

Графтови ендоваскуларни графтови са пратећим специфичним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију – поновљени поступак, бр. Јн 404-4-110/23-5

Инструкције и обавештења 

Оквирни споразуми

pdf Оквирни споразум Prospera br 45-1/23 - постављено 11.04.2023.

Тврда жица – пратећи специфични потрошни материјал који је неопходан за имплантацију графтова и ендоваскуларних графтова, бр. Јн 404-1-110/23-4

Инструкције и обавештења 

Оквирни споразуми

Лекови са Листе Б и Листе Д Листе лекова – у складу са чланом 61.7, ЈН бр. 404-3-110/23-16

Санитетски и медицински потрошни материјал, ЈН бр. 404-1-110/22-125

Инструкције и обавештења 

Оквирни споразуми

Лек са Листе Ц Листе лекoва – RITUKSIMAB bez natrijum-hidrokisda ЈН бр. 404-4-110/23-9

Транскатетерска аортна валвула (ТАВИ) ЈН бр.404-1-110/22-92

Инструкције и обавештења 

Анекс оквирних споразума 

pdf Анекс 32-1-23 - Maymedica d.o.o. - постављено 25.07.2023.

Оквирни споразуми

САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ – ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК ЈН бр. 404-1-110/22-115

Инструкције и обавештења 

Анекси оквирних споразума 

Оквирни споразуми

ПЕЈСМЕЈКЕРИ, ЕЛЕКТРОДЕ И ИМПЛАНТАБИЛНИ ДЕФИБРИЛАТОРИ СА ПРАТЕЋИМ ПОТРОШНИМ СПЕЦИФИЧНИМ МАТЕРИЈАЛОМ, КОЈИ ЈЕ НЕОПХОДАН ЗА ЊЕГОВУ ИМПЛАНТАЦИЈУ ЈН бр.404-1-110/22-91

Инструкције и обавештења 

Оквирни споразуми

Реагенси изузев за трансфузију за здравствене установе примарног нивоа здравствене заштите бр. ЈН 404-1-110/22-78

Инструкције и обавештења 

Ажурирани списак купаца 

pdf Ажуриран списак купаца - постављено 29.03.2023.

Анекси оквирних споразума 

Оквирни споразуми

Графтови и ендоваскуларни графтови са пратећим специфичним потрошним материјалом који је неопходан за његову имплантацију, бр. ЈН 404-1-110/22-109

Инструкције и обавештења 

Оквирни споразуми

Лекови са Листе Б и Листе Д Листе лекова за период од 3 (три) месеца, ЈН бр. 404-1-110/22-124

Инструкције и обавештења 

Анекси оквирних споразума 

Оквирни споразуми

Лекови за лечење ретких болести за период од 6 месеци ЈН бр. 404-1-101/22-131

Инструкције и обавештења 

Анекси оквирних споразума 

Оквирни споразуми

Streptomycin ЈН бр. 404-4-110/22-121

Лекови са Листе Ц Листе лекова ЈН бр. 404-1-110/22-86

Инструкције и обавештења 

Анекси оквирних споразума

Оквирни споразуми