Архива Оквирни споразуми 2014.

Додатне информације добићете притиском на назив сваког оквирног споразума.

 

Потрошни материјал за уградњу интраокуларних сочива за период од 6 месеци

   Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - PHARMASWISS - постављено 22.01.2015.

pdf  Оквирни споразум - PHOENIX PHARMA - постављено 22.01.2015.

pdf  Оквирни споразум - OFTAL C - постављено 22.01.2015.

pdf  Оквирни споразум - OPTI PHARM - постављено 22.01.2015.

pdf  Оквирни споразум - STIGA - постављено 22.01.2015.

Модели уговора

doc  Модел уговора - PHARMASWISS - постављено 22.01.2015.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 22.01.2015.

doc  Модел уговора - OFTAL C - постављено 22.01.2015.

doc  Модел уговора - OPTI PHARM - постављено 22.01.2015.

doc  Модел уговора - STIGA - постављено 22.01.2015.

Понуде по добављачу

doc  Понуда - PHARMASWISS - постављено 22.01.2015.

doc  Понуда - PHOENIX PHARMA - постављено 22.01.2015.

doc  Понуда - OFTAL C - постављено 22.01.2015.

doc  Понуда - OPTI PHARM - постављено 22.01.2015.

doc  Понуда - STIGA - постављено 22.01.2015.

Расподела по здравственим установама

doc  Расподела - постављено 22.01.2015.

Пејсмејкери (поновљени поступак)

Закључени анекси оквирних споразума од 31.12.2014.

Закључени анекси оквирних споразума

pdf  Анекс оквирног споразума - BIMED - постављено 16.01.2015.

pdf  Анекс оквирног споразума - VICOR - постављено 16.01.2015.
 

Модели уговора по понуђачу

doc  Модел уговора - BIMED - постављено 16.01.2015.

doc  Модел уговора - VICOR - постављено 16.01.2015.
 

Модел анекса уговора

doc  Модел анекса уговора - постављено 16.01.2015.

Уговор и анекс уговора о донацији ПЦР ХЦВ РНК тестова

Медицински гасови

Закључени анекси оквирних споразума од 16.01.2015.

Закључени анекси оквирних споразума

Модели уговора по понуђачу

doc  Модел уговора - MESSER TEHNOGAS - постављено 22.01.2015.

doc  Модел уговора - LINDE GAS SRBIJA - постављено 22.01.2015.
 

Модели анекса уговора

doc  Модел анекса уговора - MESSER TEHNOGAS - постављено 22.01.2015.

doc  Модел анекса уговора - LINDE GAS SRBIJA - постављено 22.01.2015.

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - MESSER TEHNOGAS - постављено 07.08.2014.

pdf  Оквирни споразум - LINDE GAS SRBIJA - постављено 07.08.2014.

Модели уговора

doc  Модел уговора - MESSER TEHNOGAS - постављено 07.08.2014.

doc  Модел уговора - LINDE GAS SRBIJA - постављено 07.08.2014.

Перикардни patch за 2014. годину

ОБАВЕШТЕЊЕ: За предметну јавну набавку није закључен оквирни споразум, већ ће се закључивати појединачни уговори између здравствених установа и изабраног понуђача, у складу са  инструкцијом и приложеном документацијом објављеном испод.

Инструкција за закључивање уговора

pdf  Инструкција - постављено 28.07.2014.

Модел уговора

doc  Модел уговора - MARK MEDICAL - постављено 28.07.2014.

Понуда по добављачу

doc  Понуда - MARK MEDICAL - постављено 28.07.2014.

Расподеле по ЗУ

xls  01.Филијала Београд - постављено 28.07.2014.

xls  02.Филијала Нови Сад - постављено 28.07.2014.

Лекови kapecitabin i imatinib

Закључени анекси оквирних споразума од 08.12.2014.

Закључени анекси оквирних споразума

pdf  Анекс оквирног споразума - FARMALOGIST - постављено 12.12.2014.

pdf  Анекс оквирног споразума - ROCHE - постављено 12.12.2014.
 

Модели уговора по понуђачу

doc  Модел уговора - FARMALOGIST - постављено 12.12.2014.

doc  Модел уговора - ROCHE - постављено 12.12.2014.
 

Модел анекса уговора

doc  Модел анекса уговора - постављено 12.12.2014.

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - FARMALOGIST - постављено 02.07.2014.

pdf  Оквирни споразум - ROCHE - постављено 02.07.2014.

Модели уговора

doc  Модел уговора - FARMALOGIST - постављено 02.07.2014.

doc  Модел уговора - ROCHE - постављено 02.07.2014.

Понуде по добављачу

doc  Понуда - FARMALOGIST - постављено 02.07.2014.

doc  Понуда - ROCHE - постављено 02.07.2014.

Валвуле (поновљено за 4 партије)

Закључени анекси оквирних споразума од 26.12.2014.

Закључени анекси оквирних споразума

pdf  Анекс оквирног споразума - BIOSTENT - постављено 23.01.2015.

Модели уговора по понуђачу

doc  Модел уговора - BIOSTENT - постављено 23.01.2015.

Модел анекса уговора

doc  Модел анекса уговора - постављено 23.01.2015.

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - BIOSTENT - постављено 18.06.2014.

Модели уговора

doc  Модел уговора - BIOSTENT - постављено 18.06.2014.

Понуде по добављачу

doc  Понуда - BIOSTENT - постављено 18.06.2014.

Расподеле по ЗУ

Расподела BIOSTENT

xls  01.Филијала Београд - постављено 18.06.2014.

xls  02.Филијала Нови Сад - постављено 18.06.2014.

Графтови (поновљено за 9 партија)

Закључени анекси оквирних споразума од 30.12.2014.

Закључени анекси оквирних споразума

Модели уговора по понуђачу

doc  Модел уговора - BIOSTENT - постављено 19.01.2015.

doc  Модел уговора - BIOSTENT - за партије 2 и 3 - постављено 19.01.2015.
 
doc  Модел уговора - APTUS - постављено 19.01.2015.
 
doc  Модел уговора - APTUS - ALTA - постављено 19.01.2015.

Модел анекса уговора

doc  Модел анекса уговора - постављено 19.01.2015.

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - BIOSTENT - постављено 06.06.2014.

pdf  Оквирни споразум - BIOSTENT - за партије 2 и 3 - постављено 18.06.2014.

pdf  Оквирни споразум - APTUS - постављено 18.06.2014.

pdf  Оквирни споразум - APTUS-ALTA - постављено 18.06.2014.

Модели уговора

doc  Модел уговора - BIOSTENT - постављено 06.06.2014.

doc  Модел уговора - BIOSTENT - за партије 2 и 3 - постављено 18.06.2014.

doc  Модел уговора - APTUS - постављено 18.06.2014.

doc  Модел уговора - APTUS-ALTA - постављено 18.06.2014.

Модел додатног уговора

doc  Модел додатног уговора - BIOSTENT - постављено 22.10.2014.

Понуде по добављачу

doc  Понуда - BIOSTENT - постављено 06.06.2014.

doc  Понуда - BIOSTENT - за партије 2 и 3 - постављено 18.06.2014.

doc  Понуда - APTUS - постављено 18.06.2014.

doc  Понуда - APTUS-ALTA - постављено 18.06.2014.

Расподеле по ЗУ

Расподела BIOSTENT

xls  01.Филијала Београд - постављено 06.06.2014.

xls  02.Филијала Нови Сад - постављено 06.06.2014.

xls  03.Филијала Ниш - постављено 06.06.2014.

xls  04.Филијала Суботица - постављено 06.06.2014.

Расподела BIOSTENT - за партије 2 и 3

xls  Филијала Београд - постављено 18.06.2014.

xls  Филијала Јагодина - постављено 18.06.2014.

xls  Филијала Нови Сад - постављено 18.06.2014.

xls  Филијала Суботица - постављено 18.06.2014.

xls  Филијала Ваљево - постављено 18.06.2014.

Расподела APTUS

xls  Филијала Београд - постављено 18.06.2014.

xls  Филијала Нови Сад - постављено 18.06.2014.

xls  Филијала Ниш - постављено 18.06.2014.

Расподела APTUS-ALTA

xls  Филијала Јагодина - постављено 18.06.2014.

xls  Филијала Краљево - постављено 18.06.2014.

xls  Филијала Лесковац - постављено 18.06.2014.

xls  Филијала Ниш - постављено 18.06.2014.

xls  Филијала Нови Сад - постављено 18.06.2014.

xls  Филијала Шабац - постављено 18.06.2014.

xls  Филијала Суботица - постављено 18.06.2014.

xls  Филијала Београд - постављено 18.06.2014.

xls  Филијала Чачак - постављено 18.06.2014.

xls  Филијала Кикинда - постављено 18.06.2014.

xls  Филијала Панчево - постављено 18.06.2014.

xls  Филијала Ужице - постављено 18.06.2014.

xls  Филијала Ваљево - постављено 18.06.2014.

Аутотрансфузиони системи / сетови компатибилни типу апарата Cell Saver 5, Haemolite 2+, за 2014. годину

Закључени анекси оквирних споразума од 26.12.2014.

Закључени анекси оквирних споразума

Модели уговора по понуђачу

doc  Модел уговора - PHARMAPHERESIS - постављено 22.01.2015.

Модели анекса уговора

doc  Модел анекса уговора - постављено 22.01.2015.

Закључени оквирни споразуми са прилозима

pdf  Оквирни споразум - PHARMPHERESIS - постављено 04.06.2014.

Модели уговора

doc  Модел уговора - PHARMAPHERESIS - постављено 04.06.2014.

Понуде по добављачу

pdf  Понуда - PHARMAPHERESIS - постављено 04.06.2014.

Расподеле по ЗУ

xls  01.Филијала Београд - постављено 04.06.2014.

xls  02.Филијала Нови Сад - постављено 04.06.2014.

xls  03.Филијала Ниш - постављено 04.06.2014.

xls  04.Филијала Крагујевац - постављено 04.06.2014.

Електрична енергија

Закључени оквирни споразум

pdf  Оквирни споразум - EPS Snabdevanje - постављено 27.05.2014.

Модел уговора

doc  Модел уговора - EPS Snabdevanje - постављено 27.05.2014.

Прилози по добављачу

Расподела по ЗУ

xls  Филијала Ваљево - постављено 27.05.2014.

xls  Филијала Београд - постављено 27.05.2014.

xls  Филијала Нови Пазар - постављено 27.05.2014.

xls  Филијала Врање - постављено 27.05.2014.

xls  Филијала Зрењанин - постављено 27.05.2014.

xls  Филијала Кикинда - постављено 27.05.2014.

xls  Филијала Сомбор - постављено 27.05.2014.

xls  Филијала Бор - постављено 27.05.2014.

xls  Филијала Лесковац - постављено 27.05.2014.

xls  Филијала Пирот - постављено 27.05.2014.

xls  Филијала Пожаревац - постављено 27.05.2014.

xls  Филијала Сремска Митровица - постављено 27.05.2014.

xls  Филијала Суботица - постављено 27.05.2014.

xls  Филијала Шабац - постављено 27.05.2014.

xls  Филијала Ужице - постављено 27.05.2014.

xls  Филијала Зајечар - постављено 27.05.2014.

xls  Филијала Смедерево - постављено 27.05.2014.

xls  Филијала Нови Сад - постављено 27.05.2014.

xls  Филијала Чачак - постављено 27.05.2014.

xls  Филијала Јагодина - постављено 27.05.2014.

xls  Филијала Ниш - постављено 27.05.2014.

xls  Филијала Прокупље - постављено 27.05.2014.

xls  Филијала Крагујевац - постављено 27.05.2014.

xls  Филијала Крушевац - постављено 27.05.2014.

xls  Филијала Панчево - постављено 27.05.2014.

xls  Филијала Краљево - постављено 27.05.2014.

Гориво

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - НИС - Партија 2 - постављено 23.07.2014.

pdf  Оквирни споразум - НИС - постављено 27.05.2014.

pdf  Оквирни споразум - СЕКОС - постављено 27.05.2014.

Модели уговора

doc  Модел уговора - НИС - Партија 2 - постављено 23.07.2014.

doc  Модел уговора - НИС - постављено 27.05.2014.

doc  Модел уговора - СЕКОС - постављено 27.05.2014.

Прилози по добављачу

НИС

doc  Понуда - НИС - постављено 27.05.2014.

doc  Образложење уз понуду - НИС- постављено 27.05.2014.

doc  Захтев за издавање картица - кредитни - НИС - постављено 27.05.2014.

xls  Спецификација возила - кредитни - НИС - постављено 27.05.2014.

СЕКОС

doc  Понуда - СЕКОС - постављено 27.05.2014.

Расподела по ЗУ

НИС

xls  Партија 1 - филијала Нови Сад - постављено 27.05.2014.

xls  Партија 2 - филијала Суботица - постављено 23.07.2014.

xls  Партија 3 - филијала Зрењанин - постављено 27.05.2014.

xls  Партија 4 - филијала Кикинда - постављено 27.05.2014.

xls  Партија 5 - филијала Панчево - постављено 27.05.2014.

xls  Партија 6 - филијала Сомбор - постављено 27.05.2014.

xls  Партија 7 - филијала Сремска Митровица - постављено 27.05.2014.

xls  Партија 8 - филијала Шабац - постављено 27.05.2014.

xls  Партија 9 - филијала Ваљево - постављено 27.05.2014.

xls  Партија 10 - филијала Смедерево - постављено 27.05.2014.

xls  Партија 11 - филијала Пожаревац - постављено 27.05.2014.

xls  Партија 12 - филијала Крагујевац - постављено 27.05.2014.

xls  Партија 13 - филијала Јагодина - постављено 27.05.2014.

xls  Партија 14 - филијала Бор - постављено 27.05.2014.

xls  Партија 15 - филијала Зајечар - постављено 27.05.2014.

xls  Партија 16 - филијала Ужице - постављено 27.05.2014.

xls  Партија 17 - филијала Чачак - постављено 27.05.2014.

xls  Партија 18 - филијала Краљево - постављено 27.05.2014.

xls  Партија 19 - филијала Крушевац - постављено 27.05.2014.

xls  Партија 20 - филијала Ниш - постављено 14.07.2014.

xls  Партија 21 - филијала Прокупље - постављено 27.05.2014.

xls  Партија 22 - филијала Пирот - постављено 27.05.2014.

xls  Партија 23 - филијала Лесковац - постављено 27.05.2014.

xls  Партија 24 - филијала Врање - постављено 27.05.2014.

xls  Партија 28 - филијала Нови Пазар - постављено 27.05.2014.

xls  Партија 29 - филијала Београд - постављено 27.05.2014.

СЕКОС

Списак бензинских станица

НИС

doc  Партија 1 - Филијала Нови Сад - постављено 27.05.2014.

doc  Партија 2 - Филијала Суботица - постављено 23.07.2014.

doc  Партија 3 - Филијала Зрењанин - постављено 27.05.2014.

doc  Партија 4 - Филијала Кикинда - постављено 27.05.2014.

doc  Партија 5 - Филијала Панчево - постављено 27.05.2014.

doc  Партија 6 - Филијала Сомбор - постављено 27.05.2014.

doc  Партија 7 - Филијала Сремска Митровица - постављено 27.05.2014.

doc  Партија 8 - Филијала Шабац - постављено 27.05.2014.

doc  Партија 9 - Филијала Ваљево - постављено 27.05.2014.

doc  Партија 10 - Филијала Смедерево - постављено 27.05.2014.

doc  Партија 11 - Филијала Пожаревац - постављено 27.05.2014.

doc  Партија 12 - Филијала Крагујевац - постављено 27.05.2014.

doc  Партија 13 - Филијала Јагодина - постављено 27.05.2014.

doc  Партија 14 - Филијала Бор - постављено 27.05.2014.

doc  Партија 15 - Филијала Зајечар - постављено 27.05.2014.

doc  Партија 16 - Филијала Ужице - постављено 27.05.2014.

doc  Партија 17 - Филијала Чачак - постављено 27.05.2014.

doc  Партија 18 - Филијала Краљево - постављено 27.05.2014.

doc  Партија 19 - Филијала Крушевац - постављено 27.05.2014.

doc  Партија 20 - Филијала Ниш- постављено 27.05.2014.

doc  Партија 21 - Филијала Прокупље- постављено 27.05.2014.

doc  Партија 22 - Филијала Пирот- постављено 27.05.2014.

doc  Партија 23 - Филијала Лесковац- постављено 27.05.2014.

doc  Партија 24 - Филијала Врање- постављено 27.05.2014.

doc  Партија 28 - Филијала Нови Пазар- постављено 27.05.2014.

doc  Партија 29 - Филијала Београд- постављено 27.05.2014.

СЕКОС

doc  Партије 25,26 и 27 - Косово - постављено 27.05.2014.

Лекови за лечење мултипле склерозе

Закључени анекси оквирних споразума од 23.12.2014.

Закључени анекси оквирних споразума

Модели уговора по понуђачу

doc  Модел уговора - MERCK - постављено 26.12.2014.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 26.12.2014.

doc  Модел уговора - FARMALOGIST за партију 3 - постављено 26.12.2014.

doc  Модел уговора - FARMALOGIST за партију 4- постављено 26.12.2014.

Модел анекса уговора

Модели анекса уговора

Модели уговора о донацији

Модели уговора о донацији на основу друге расподеле донације по ЗУ

Модели уговора након закључења анекса оквирних споразума

doc  Модел уговора - FARMALOGIST- за партију 3 - постављено 04.06.2014.

doc  Модел уговора - FARMALOGIST- за партију 4 - постављено 04.06.2014.

doc  Модел уговора - MERCK - постављено 04.06.2014.

Закључени анекси оквирних споразума

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - FARMALOGIST - за партију 3 - постављено 28.05.2014.

pdf  Оквирни споразум - FARMALOGIST - за партију 4 - постављено 14.05.2014.

pdf  Оквирни споразум - MERCK - постављено 14.05.2014.

pdf  Оквирни споразум - PHOENIX PHARMA - постављено 14.05.2014.

Модели уговора

doc  Модел уговора - FARMALOGIST- за партију 3 - постављено 28.05.2014.

doc  Модел уговора - FARMALOGIST- за партију 4 - постављено 14.05.2014.

doc  Модел уговора - MERCK - постављено 14.05.2014.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 14.05.2014.

Понуде по добављачу

pdf  Понуда - FARMALOGIST - постављено 14.05.2014.

pdf  Понуда - MERCK - постављено 14.05.2014.

pdf  Понуда - PHOENIX PHARMA - постављено 14.05.2014.

Расподеле по ЗУ

xls  Прва расподела по ЗУ - постављено 14.05.2014.

xls  Расподела донације по ЗУ - постављено 04.06.2014.

xls  Друга расподела по ЗУ - постављено 12.08.2014.

xls  Трећа расподела по ЗУ - постављено 31.10.2014.

xls  Допуна треће расподеле по ЗУ за КЦВ - постављено 10.11.2014.

xls  Четврта расподела по ЗУ - постављено 26.01.2015.

xls  Пета расподела по ЗУ - постављено 28.04.2015.

xls  Допуна пете расподела по ЗУ за КЦС и КЦКГ - постављено 08.07.2015.

xls  Друга расподела донације по ЗУ - постављено 11.05.2015.

Б листа - aminokiseline (glutamin 7,1)

Закључени анекси оквирних споразума од 08.12.2014.

Закључени анекси оквирних споразума

 

Модели уговора по понуђачу

doc  Модел уговора - PEYTON MEDICAL - постављено 12.12.2014.

Модел анекса уговора

doc  Модел анекса уговора - постављено 12.12.2014.

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - PEYTON MEDICAL - постављено 05.05.2014.

Модели уговора

doc  Модел уговора - PEYTON MEDICAL - постављено 05.05.2014.

Понуде по добављачу

pdf  Понуда - PEYTON MEDICAL - постављено 05.05.2014.

Б листа - еpirubicin и kalcijum folinat 30mg

Закључени анекси оквирних споразума од 08.12.2014.

Закључени анекси оквирних споразума

 

Модели уговора по понуђачу

doc  Модел уговора - FARMALOGIST - постављено 12.12.2014.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 12.12.2014.
 

Модел анекса уговора

doc  Модел анекса уговора - постављено 12.12.2014.

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - FARMALOGIST - постављено 17.04.2014.

pdf  Оквирни споразум - PHOENIX PHARMA - постављено 17.04.2014.

Модели уговора

doc  Модел уговора - FARMALOGIST - постављено 17.04.2014.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 17.04.2014.

Понуде по добављачу

pdf  Понуда - FARMALOGIST - постављено 17.04.2014.

pdf  Понуда - PHOENIX PHARMA - постављено 17.04.2014.

Балон катетери

Закључени анекси оквирних споразума од 26.12.2014.

Закључени анекси оквирних споразума

Модели уговора по понуђачу

doc  Модел уговора - VICOR - BIMED партија 1 - постављено 23.01.2015.

doc  Модел уговора - BIMED партија 2 - постављено 23.01.2015.
 
doc  Модел уговора - BIMED партија 8 - постављено 23.01.2015.
 
doc  Модел уговора - BIMED - постављено 23.01.2015.
 
doc  Модел уговора - VICOR - постављено 23.01.2015.
 
doc  Модел уговора - VICOR - BIMED - постављено 23.01.2015.
 
doc  Модел уговора - GOSPER - BIMED - постављено 23.01.2015.
 

Модел анекса уговора

doc  Модел анекса уговора - постављено 23.01.2015.

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - VICOR-BIMED партија 1 - постављено 03.06.2014.

pdf  Оквирни споразум - BIMED партија 2 - постављено 03.06.2014.

pdf  Оквирни споразум - BIMED партија 8 - постављено 03.06.2014.

pdf  Оквирни споразум - BIMED - постављено 10.04.2014.

pdf  Оквирни споразум - VICOR - постављено 10.04.2014.

pdf  Оквирни споразум - VICOR-BIMED - постављено 10.04.2014.

pdf  Оквирни споразум - GOSPER-BIMED - постављено 10.04.2014.

Модели уговора

doc  Модел уговора - VICOR-BIMED партија 1 - постављено 03.06.2014.

doc  Модел уговора - BIMED партија 2 - постављено 03.06.2014.

doc  Модел уговора - BIMED партија 8 - постављено 05.05.2014.

doc  Модел уговора - BIMED - постављено 10.04.2014.

doc  Модел уговора - VICOR- постављено 10.04.2014.

doc  Модел уговора - VICOR-BIMED - постављено 10.04.2014.

doc  Модел уговора - GOSPER-BIMED - постављено 10.04.2014.

Пoнуде по добављачу

doc  Понуда - BIMED - постављено 10.04.2014.

doc  Понуда - VICOR - постављено 10.04.2014.

doc  Понуда - VICOR-BIMED - постављено 10.04.2014.

doc  Понуда - GOSPER-BIMED - постављено 10.04.2014.

Расподела по здравственим установама

Расподела VICOR- BIMED партија 1

xls  Филијала Београд - постављено 03.06.2014.

xls  Филијала Ваљево - постављено 03.06.2014.

xls  Филијала Зајечар - постављено 03.06.2014.

xls  Филијала Крагујевац - постављено 03.06.2014.

xls  Филијала Ниш - постављено 03.06.2014.

xls  Филијала Нови Сад - постављено 03.06.2014.

xls  Филијала Лесковац - постављено 03.06.2014.

xls  Филијала Ужице - постављено 03.06.2014.

Расподела BIMED партија 2

xls  Филијала Београд - постављено 03.06.2014.

xls  Филијала Ваљево - постављено 03.06.2014.

xls  Филијала Зајечар - постављено 03.06.2014.

xls  Филијала Крагујевац - постављено 03.06.2014.

xls  Филијала Ниш - постављено 03.06.2014.

xls  Филијала Нови Сад - постављено 03.06.2014.

xls  Филијала Лесковац - постављено 03.06.2014.

xls  Филијала Ужице - постављено 03.06.2014.

Расподела BIMED партија 8

xls  Филијала Београд - постављено 05.05.2014.

xls  Филијала Ваљево - постављено 05.05.2014.

xls  Филијала Зајечар - постављено 05.05.2014.

xls  Филијала Крагујевац - постављено 05.05.2014.

xls  Филијала Ниш - постављено 05.05.2014.

xls  Филијала Нови Сад - постављено 05.05.2014.

xls  Филијала Лесковац - постављено 05.05.2014.

xls  Филијала Ужице - постављено 05.05.2014.

Расподела BIMED

xls  Филијала Београд - постављено 10.04.2014.

xls  Филијала Ваљево - постављено 10.04.2014.

xls  Филијала Зајечар - постављено 10.04.2014.

xls  Филијала Крагујевац - постављено 10.04.2014.

xls  Филијала Ниш - постављено 10.04.2014.

xls  Филијала Нови Сад - постављено 10.04.2014.

xls  Филијала Лесковац - постављено 10.04.2014.

xls  Филијала Ужице - постављено 10.04.2014.

Расподела VICOR

xls  Филијала Београд - постављено 10.04.2014.

xls  Филијала Ваљево - постављено 10.04.2014.

xls  Филијала Зајечар - постављено 10.04.2014.

xls  Филијала Крагујевац - постављено 10.04.2014.

xls  Филијала Ниш - постављено 10.04.2014.

xls  Филијала Нови Сад - постављено 10.04.2014.

xls  Филијала Лесковац - постављено 10.04.2014.

xls  Филијала Ужице - постављено 10.04.2014.

Расподела VICOR-BIMED

xls  Филијала Београд - постављено 10.04.2014.

xls  Филијала Ваљево - постављено 10.04.2014.

xls  Филијала Зајечар - постављено 10.04.2014.

xls  Филијала Крагујевац - постављено 10.04.2014.

xls  Филијала Ниш - постављено 10.04.2014.

xls  Филијала Нови Сад - постављено 10.04.2014.

xls  Филијала Лесковац - постављено 10.04.2014.

xls  Филијала Ужице - постављено 10.04.2014.

Расподела GOSPER-BIMED

xls  Филијала Београд - постављено 10.04.2014.

xls  Филијала Ваљево - постављено 10.04.2014.

xls  Филијала Зајечар - постављено 10.04.2014.

xls  Филијала Крагујевац - постављено 10.04.2014.

xls  Филијала Ниш - постављено 10.04.2014.

xls  Филијала Нови Сад - постављено 10.04.2014.

xls  Филијала Лесковац - постављено 10.04.2014.

xls  Филијала Ужице - постављено 10.04.2014.

Валвуле

Закључени анекси оквирних споразума од 29.12.2014.

Закључени анекси оквирних споразума

pdf  Анекс оквирног споразума - AUSTROLINE - постављено 23.01.2015.

pdf  Анекс оквирног споразума - BIMED - постављено 23.01.2015.
 
pdf  Анекс оквирног споразума - GOSPER - постављено 23.01.2015.
 
pdf  Анекс оквирног споразума - DIJAMED - постављено 23.01.2015.
 

Модели уговора по понуђачу

doc  Модел уговора - AUSTROLINE - постављено 23.01.2015.

doc  Модел уговора - BIMED - постављено 23.01.2015.
 
doc  Модел уговора - GOSPER - постављено 23.01.2015.
 
doc  Модел уговора - DIJAMED - постављено 23.01.2015.
 

Модел анекса уговора

doc  Модел анекса уговора - постављено 23.01.2015.

Закључени оквирни споразуми

doc  Оквирни споразум - AUSTROLINE - постављено 09.04.2014.

doc  Оквирни споразум - BIMED - постављено 09.04.2014.

doc  Оквирни споразум - GOSPER - постављено 09.04.2014.

doc  Оквирни споразум - DIJAMED - постављено 09.04.2014.

Модели уговора

doc  Модел уговора - AUSTROLINE - постављено 09.04.2014.

doc  Модел уговора - BIMED - постављено 09.04.2014.

doc  Модел уговора - GOSPER - постављено 09.04.2014.

doc  Модел уговора - DIJAMED - постављено 09.04.2014.

Прилози уговора по добављачу - понуде

doc  Прилог уговора - AUSTROLINE - постављено 09.04.2014.

doc  Прилог уговора - BIMED - постављено 09.04.2014.

doc  Прилог уговора - GOSPER - постављено 09.04.2014..

doc  Прилог уговора - DIJAMED - постављено 09.04.2014.

Расподела по здравственим установама

Расподела AUSTROLINE

xls  Филијала Београд - постављено 09.04.2014.

xls  Филијала Нови Сад - постављено 09.04.2014.

Расподела BIMED

xls  Филијала Београд - постављено 09.04.2014.

xls  Филијала Нови Сад - постављено 09.04.2014.

Расподела GOSPER

xls  Филијала Београд - постављено 09.04.2014.

xls  Филијала Нови Сад - постављено 09.04.2014.

Расподела DIJAMED

xls  Филијала Београд - постављено 09.04.2014.

xls  Филијала Нови Сад - постављено 09.04.2014.

Каротидни и периферни стентови - поновљени поступак

Закључени анекси оквирних споразума од 26.12.2014.

Закључени анекси оквирних споразума

pdf  Анекс оквирног споразума - APTUS - постављено 23.01.2015.

pdf  Анекс оквирног споразума - BIMED - постављено 23.01.2015.
 
pdf  Анекс оквирног споразума - GOSPER - постављено 23.01.2015.
 
pdf  Анекс оквирног споразума - DIJAMED - постављено 23.01.2015.
 

Модели уговора по понуђачу

doc  Модел уговора - APTUS - постављено 23.01.2015.

doc  Модел уговора - BIMED - постављено 23.01.2015.
 
doc  Модел уговора - GOSPER - постављено 23.01.2015.
 
doc  Модел уговора - DIJAMED - постављено 23.01.2015.
 

Модел анекса уговора

doc  Модел анекса уговора - постављено 23.01.2015.

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - APTUS - постављено 08.04.2014.

pdf  Оквирни споразум - BIMED - постављено 08.04.2014.

pdf  Оквирни споразум - GOSPER - постављено 08.04.2014.

pdf  Оквирни споразум - DIJAMED - постављено 08.04.2014.

Модели уговора

doc  Модел уговора - APTUS - постављено 08.04.2014.

doc  Модел уговора - BIMED - постављено 08.04.2014.

doc  Модел уговора - GOSPER - постављено 08.04.2014.

doc  Модел уговора - DIJAMED - постављено 08.04.2014.

Понуде по добављачу

doc  Понуда - APTUS - постављено 08.04.2014.

doc  Понуда - BIMED - постављено 08.04.2014.

doc  Понуда - GOSPER - постављено 08.04.2014.

doc  Понуда - DIJAMED - постављено 08.04.2014.

Расподела по здравственим установама

Расподела APTUS

xls  Филијала Београд - постављено 08.04.2014.

xls  Филијала Ваљево - постављено 08.04.2014.

xls  Филијала Крагујевац - постављено 08.04.2014.

xls  Филијала Ниш - постављено 08.04.2014.

xls  Филијала Нови Сад - постављено 08.04.2014.

xls  Филијала Ужице - постављено 08.04.2014.

Расподела BIMED

xls  Филијала Београд - постављено 08.04.2014.

xls  Филијала Ваљево - постављено 08.04.2014.

xls  Филијала Крагујевац - постављено 08.04.2014.

xls  Филијала Ниш - постављено 08.04.2014.

xls  Филијала Нови Сад - постављено 08.04.2014.

xls  Филијала Ужице - постављено 08.04.2014.

Расподела GOSPER

xls  Филијала Београд - постављено 08.04.2014.

xls  Филијала Ваљево - постављено 08.04.2014.

xls  Филијала Крагујевац - постављено 08.04.2014.

xls  Филијала Ниш - постављено 08.04.2014.

xls  Филијала Нови Сад - постављено 08.04.2014.

xls  Филијала Ужице - постављено 08.04.2014.

Расподела DIJAMED

xls  Филијала Београд - постављено 08.04.2014.

xls  Филијала Ваљево - постављено 08.04.2014.

xls  Филијала Крагујевац - постављено 08.04.2014.

xls  Филијала Ниш - постављено 08.04.2014.

xls  Филијала Нови Сад - постављено 08.04.2014.

xls  Филијала Ужице - постављено 08.04.2014.

Коронарни стентови

Закључени анекси оквирних споразума од 26.12.2014.

Закључени анекси оквирних споразума

Модели уговора по понуђачу

doc  Модел уговора - BIMED - HERMES SYSTEM - постављено 23.01.2015.

doc  Модел уговора - BIMED - VICOR - постављено 23.01.2015.
 
doc  Модел уговора - ECOTRADE BG - постављено 23.01.2015.
 
doc  Модел уговора - ECOTRADE BG - NEOMEDICA - постављено 23.01.2015.
 
doc  Модел уговора - GOSPER - постављено 23.01.2015.
 
doc  Модел уговора - GOSPER - SINEKS MEDICAL - постављено 23.01.2015.
 
doc  Модел уговора - HERMES SYSTEM - постављено 23.01.2015.
 
doc  Модел уговора - HERMES SYSTEM - VICOR - постављено 23.01.2015.
 
doc  Модел уговора - VICOR - NEOMEDICA - постављено 23.01.2015.
 

Модел анекса уговора

doc  Модел анекса уговора - постављено 23.01.2015.

Закључени анекси оквирних споразума

Закључени оквирни споразуми са прилозима

pdf  Оквирни споразум - BIMED - HERMES SYSTEM - постављено 21.03.2014.

pdf  Оквирни споразум - BIMED - VICOR - постављено 21.03.2014.

pdf  Оквирни споразум - ECO TRADE BG - постављено 21.03.2014.

pdf  Оквирни споразум - ECO TRADE BG - NEOMEDICA - постављено 21.03.2014.

pdf  Оквирни споразум - GOSPER - постављено 21.03.2014.

pdf  Оквирни споразум - GOSPER - SINEKS MEDICAL - постављено 21.03.2014.

pdf  Оквирни споразум - HERMES SYSTEM - постављено 21.03.2014.

pdf  Оквирни споразум - HERMES SYSTEM - VICOR - постављено 21.03.2014.

pdf  Оквирни споразум - VICOR - NEOMEDICA - постављено 21.03.2014.

Модели уговора

doc  Модел уговора - BIMED - HERMES SYSTEM - постављено 21.03.2014.

doc  Модел уговора - BIMED - VICOR - постављено 21.03.2014.

doc  Модел уговора - ECO TRADE BG - постављено 21.03.2014.

doc  Модел уговора - ECO TRADE BG - NEOMEDICA- постављено 21.03.2014.

doc  Модел уговора - GOSPER- постављено 21.03.2014.

doc  Модел уговора - GOSPER - SINEKS MEDICAL- постављено 21.03.2014.

doc  Модел уговора - HERMES SYSTEM- постављено 21.03.2014.

doc  Модел уговора - HERMES SYSTEM - VICOR- постављено 21.03.2014.

doc  Модел уговора - VICOR - NEOMEDICA- постављено 21.03.2014.

Понуде по добављачу

doc  Понуда - BIMED- HERMES SYSTEM - постављено 21.03.2014.

doc  Понуда - BIMED - VICOR - постављено 21.03.2014.

doc  Понуда - ECO TRADE BG - постављено 21.03.2014.

doc  Понуда - ECO TRADE BG - NEOMEDICA - постављено 21.03.2014.

doc  Понуда - GOSPER - постављено 21.03.2014.

doc  Понуда - GOSPER - SINEKS MEDICAL - постављено 21.03.2014.

doc  Понуда - HERMES SYSTEM - постављено 21.03.2014.

doc  Понуда - HERMES SYSTEM - VICOR - постављено 21.03.2014.

doc  Понуда - VICOR - NEOMEDICA - постављено 21.03.2014.

Расподела по здравственим установама

Расподела BIMED - HERMES SYSTEM

xls  Филијала Београд - постављено 21.03.2014.

xls  Филијала Крагујевац - постављено 21.03.2014.

xls  Филијала Лесковац - постављено 21.03.2014.

xls  Филијала Ниш - постављено 21.03.2014.

xls  Филијала Нови Сад - постављено 21.03.2014.

xls  Филијала Ужице - постављено 21.03.2014.

xls  Филијала Ваљево - постављено 21.03.2014.

xls  Филијала Зајечар - постављено 21.03.2014.

Расподела BIMED - VICOR

xls  Филијала Београд - постављено 21.03.2014.

xls  Филијала Крагујевац - постављено 21.03.2014.

xls  Филијала Лесковац - постављено 21.03.2014.

xls  Филијала Ниш - постављено 21.03.2014.

xls  Филијала Нови Сад - постављено 21.03.2014.

xls  Филијала Ужице - постављено 21.03.2014.

xls  Филијала Ваљево - постављено 21.03.2014.

xls  Филијала Зајечар - постављено 21.03.2014.

Расподела ECO TRADE BG

xls  Филијала Београд - постављено 21.03.2014.

xls  Филијала Крагујевац - постављено 21.03.2014.

xls  Филијала Лесковац - постављено 21.03.2014.

xls  Филијала Ниш - постављено 21.03.2014.

xls  Филијала Нови Сад - постављено 21.03.2014.

xls  Филијала Ужице - постављено 21.03.2014.

xls  Филијала Ваљево - постављено 21.03.2014.

xls  Филијала Зајечар - постављено 21.03.2014.

Расподела ECO TRADE BG - NEOMEDICA

xls  Филијала Београд - постављено 21.03.2014.

xls  Филијала Крагујевац - постављено 21.03.2014.

xls  Филијала Лесковац - постављено 21.03.2014.

xls  Филијала Ниш - постављено 21.03.2014.

xls  Филијала Нови Сад - постављено 21.03.2014.

xls  Филијала Ужице - постављено 21.03.2014.

xls  Филијала Ваљево - постављено 21.03.2014.

xls  Филијала Зајечар - постављено 21.03.2014.

Расподела GOSPER

xls  Филијала Београд - постављено 21.03.2014.

xls  Филијала Крагујевац - постављено 21.03.2014.

xls  Филијала Лесковац - постављено 21.03.2014.

xls  Филијала Ниш - постављено 21.03.2014.

xls  Филијала Нови Сад - постављено 21.03.2014.

xls  Филијала Ужице - постављено 21.03.2014.

xls  Филијала Ваљево - постављено 21.03.2014.

xls  Филијала Зајечар- постављено 21.03.2014.

Расподела GOSPER - SINEKS MEDICAL

xls  Филијала Београд - постављено 21.03.2014.

xls  Филијала Крагујевац - постављено 21.03.2014.

xls  Филијала Лесковац - постављено 21.03.2014.

xls  Филијала Ниш - постављено 21.03.2014.

xls  Филијала Нови Сад - постављено 21.03.2014.

xls  Филијала Ужице - постављено 21.03.2014.

xls  Филијала Ваљево - постављено 21.03.2014.

xls  Филијала Зајечар - постављено 21.03.2014.

Расподела HERMES SYSTEM

xls  Филијала Београд - постављено 21.03.2014.

xls  Филијала Крагујевац - постављено 21.03.2014.

xls  Филијала Лесковац - постављено 21.03.2014.

xls  Филијала Ниш - постављено 21.03.2014.

xls  Филијала Нови Сад - постављено 21.03.2014.

xls  Филијала Ужице - постављено 21.03.2014.

xls  Филијала Ваљево - постављено 21.03.2014.

xls  Филијала Зајечар - постављено 21.03.2014.

Расподела HERMES SYSTEM - VICOR

xls  Филијала Београд - постављено 21.03.2014.

xls  Филијала Крагујевац - постављено 21.03.2014.

xls  Филијала Лесковац - постављено 21.03.2014.

xls  Филијала Ниш - постављено 21.03.2014.

xls  Филијала Нови Сад - постављено 21.03.2014.

xls  Филијала Ужице - постављено 21.03.2014.

xls  Филијала Ваљево - постављено 21.03.2014.

xls  Филијала Зајечар - постављено 21.03.2014.

Расподела VICOR - NEOMEDICA

xls  Филијала Београд - постављено 21.03.2014.

xls  Филијала Крагујевац - постављено 21.03.2014.

xls  Филијала Лесковац - постављено 21.03.2014.

xls  Филијала Ниш - постављено 21.03.2014.

xls  Филијала Нови Сад - постављено 21.03.2014.

xls  Филијала Ужице - постављено 21.03.2014.

xls  Филијала Ваљево - постављено 21.03.2014.

xls  Филијала Зајечар - постављено 21.03.2014.

Графтови

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - ALTA- постављено 14.03.2014.

pdf  Оквирни споразум - DIJAMED- постављено 14.03.2014.

pdf  Оквирни споразум - INTREX- постављено 14.03.2014.

pdf  Оквирни споразум - BIMED- постављено 23.05.2014.

pdf  Оквирни споразум - DIJAMED партија 23 - постављено 06.06.2014.

Закључени анекси оквирних споразума

doc  Анекс оквирног споразума - ALTA - постављено 27.03.2014.

Модели уговора

doc  Модел уговора - ALTA - постављено 14.03.2014.

doc  Модел уговора - DIJAMED - постављено 14.03.2014.

doc  Модел уговора - INTREX - постављено 14.03.2014.

doc  Модел уговора - BIMED- постављено 23.05.2014.

doc  Модел уговора - DIJAMED партија 23 - постављено 06.06.2014.

Модел додатног уговора

doc  Модел додатног уговора - DIJAMED - постављено 31.07.2014.

doc  Модел додатног уговора - BIMED - постављено 06.10.2014.

Прилози уговора по добављачу

doc  Прилог уговора - ALTA - постављено 14.03.2014.

doc  Прилог уговора - DIJAMED - постављено 14.03.2014.

doc  Прилог уговора - INTREX - постављено 14.03.2014.

doc  Прилог уговора - BIMED - постављено 23.05.2014.

Расподела по здравственим установама

Расподела ALTA

xls  Филијала Суботица - постављено 14.03.2014.

xls  Филијала Кикинда - постављено 14.03.2014.

xls  Филијала Нови Сад - постављено 14.03.2014.

xls  Филијала Ваљево - постављено 14.03.2014.

xls  Филијала Ужице - постављено 14.03.2014.

xls  Филијала Београд - постављено 14.03.2014.

Расподела DIJAMED

xls  Филијала Суботица - постављено 14.03.2014.

xls  Филијала Кикинда - постављено 14.03.2014.

xls  Филијала Нови Сад - постављено 14.03.2014.

xls  Филијала Ваљево - постављено 14.03.2014.

xls  Филијала Крагујевац - постављено 14.03.2014.

xls  Филијала Ужице - постављено 14.03.2014.

xls  Филијала Ниш - постављено 14.03.2014.

xls  Филијала Београд - постављено 14.03.2014.

xls  Филијала Чачак - постављено 14.03.2014.

xls  Филијала Краљево - постављено 14.03.2014.

Расподела INTREX

xls  Филијала Суботица - постављено 14.03.2014.

xls  Филијала Кикинда- постављено 14.03.2014.

xls  Филијала Нови Сад - постављено 14.03.2014.

xls  Филијала Ваљево - постављено 14.03.2014.

xls  Филијала Крагујевац- постављено 14.03.2014.

xls  Филијала Ужице - постављено 14.03.2014.

xls  Филијала Ниш - постављено 14.03.2014.

xls  Филијала Београд - постављено 14.03.2014.

Расподела BIMED

xls  Филијала Нови Сад - постављено 23.05.2014.

xls  Филијала Ниш - постављено 23.05.2014.

xls  Филијала Београд - постављено 23.05.2014.

Расподела DIJAMED партија 23

xls  Филијала Нови Сад - постављено 06.06.2014.

xls  Филијала Београд - постављено 06.06.2014.

Лек Нилотиниб

Закључени анекси оквирних споразума од 26.12.2014.

Закључени анекси оквирних споразума

Модели уговора по понуђачу

doc  Модел уговора - PHOENIH PHARMA - постављено 20.01.2015.

Модели анекса уговора

doc  Модел анекса уговора - постављено 21.01.2015.

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - PHOENIX PHARMA - постављено 07.03.2014.

Модел уговора

pdf  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 27.08.2014.

Понуда добављача

pdf  Понуда - PHOENIX PHARMA - постављено 27.08.2014.

Расподела по ЗУ

xls  Расподела по ЗУ - PHOENIX PHARMA - постављено 27.08.2014.

Крв и компонетнте од крви за 2014.

Закључени анекси оквирних споразума од 26.12.2014.

Закључени анекси оквирних споразума

Модели уговора по понуђачу

doc  Модел уговора - MEDICON - постављено 21.01.2015.

doc  Модел уговора - PHARMA PHERESIS - постављено 21.01.2015.

Модели анекса уговора

doc  Модел анекса уговора - постављено 21.01.2015.

Закључени оквирни споразуми са прилозима

pdf  Оквирни споразум - MEDICON - постављено 06.03.2014.

pdf  Оквирни споразум - PHARMA PHERESIS - постављено 06.03.2014.

Модели уговора

doc  Модел уговора - PHARMAPHERESIS - постављено 18.11.2014.

Аутотрансфузиони системи / сетови за интраоперативно спашавање крви

Закључени анекси оквирних споразума од 26.12.2014.

Закључени анекси оквирних споразума

pdf  Анекс оквирног споразума - BIMED - постављено 22.01.2015.

pdf  Анекс оквирног споразума - DENTA BP PHARM - постављено 22.01.2015.

Модели уговора по понуђачу

doc  Модел уговора - BIMED - постављено 22.01.2015.

doc  Модел уговора - DENTA BP PHARM - постављено 22.01.2015.

Модели анекса уговора

doc  Модел анекса уговора - постављено 22.01.2015.

Закључени оквирни споразуми са прилозима

pdf  Оквирни споразум - BIMED - постављено 06.03.2014.

pdf  Оквирни споразум - DENTA BP PHARM - постављено 06.03.2014.

Пејсмејкери

Закључени анекси оквирних споразума од 31.12.2014.

Закључени анекси оквирних споразума

pdf  Анекс оквирног споразума - APTUS - постављено 19.01.2015.

pdf  Анекс оквирног споразума - BIMED - постављено 19.01.2015.

pdf  Анекс оквирног споразума - GOSPER - постављено 19.01.2015.

pdf  Анекс оквирног споразума - HERMES - постављено 19.01.2015.

pdf  Анекс оквирног споразума - VICOR - постављено 19.01.2015.

pdf  Анекс оквирног споразума - GOSPER - HERMES - постављено 19.01.2015.

pdf  Анекс оквирног споразума - HERMES - VICOR - постављено 19.01.2015.

Модели уговора по понуђачу

doc  Модел уговора - APTUS - постављено 19.01.2015.

doc  Модел уговора - BIMED - постављено 19.01.2015.

doc  Модел уговора - GOSPER - постављено 19.01.2015.

doc  Модел уговора - HERMES - постављено 19.01.2015.

doc  Модел уговора - VICOR - постављено 19.01.2015.

doc  Модел уговора - GOSPER - HERMES - постављено 19.01.2015.

doc  Модел уговора - HERMES - VICOR - постављено 19.01.2015.

Модел анекса уговора

doc  Модел анекса уговора - постављено 19.01.2015.

Закључени оквирни споразуми са прилозима

pdf  Оквирни споразум - APTUS - постављено 03.03.2014.

pdf  Оквирни споразум - BIMED - постављено 03.03.2014.

pdf  Оквирни споразум - GOSPER - постављено 03.03.2014.

pdf  Оквирни споразум - HERMES - постављено 03.03.2014.

pdf  Оквирни споразум - VICOR - постављено 03.03.2014.

pdf  Оквирни споразум - GOSPER-HERMES - постављено 03.03.2014.

pdf  Оквирни споразум - HERMES-VICOR - постављено 03.03.2014.

Модели уговора

doc  Модел уговора - BIMED - постављено 11.09.2014.

doc  Модел уговора - HERMES-VICOR - постављено 11.09.2014.

doc  Модел уговора - GOSPER-HERMES - постављено 31.10.2014.

Каротидни и периферни стентови

Закључени анекси оквирних споразума од 26.12.2014.

Закључени анекси оквирних споразума

pdf  Анекс оквирног споразума - AUSTRO - LINE - постављено 23.01.2015.

pdf  Анекс оквирног споразума - ECO TRADE BG - постављено 23.01.2015.

pdf  Анекс оквирног споразума - GOSPER - постављено 23.01.2015.

pdf  Анекс оквирног споразума - HERMES SYSTEM - постављено 23.01.2015.

pdf  Анекс оквирног споразума - VICOR - постављено 23.01.2015.

Модели уговора по понуђачу

doc  Модел уговора - AUSTRO - LINE - постављено 23.01.2015.

doc  Модел уговора - ECO TRADE BG - постављено 23.01.2015.

doc  Модел уговора - GOSPER - постављено 23.01.2015.

doc  Модел уговора - HERMES SYSTEM - постављено 23.01.2015.

doc  Модел уговора - VICOR - постављено 23.01.2015.

Модел анекса уговора

doc  Модел анекса уговора - постављено 23.01.2015.

Закључени оквирни споразуми са прилозима

pdf  Оквирни споразум - AUSTRO-LINE - постављено 18.02.2014.

pdf  Оквирни споразум - ECO TRADE BG - постављено 18.02.2014.

pdf  Оквирни споразум - GOSPER - постављено 18.02.2014.

pdf  Оквирни споразум - HERMES SYSTEM - постављено 18.02.2014.

pdf  Оквирни споразум - VICOR - постављено 18.02.2014.

Лекови за лечење хемофилије

Закључени анекси оквирних споразума од 29.12.2014.

Закључени анекси оквирних споразума

pdf  Анекс оквирног споразума - BEOHEM 3 - постављено 05.01.2015.

pdf  Анекс оквирног споразума - FARMIX - постављено 05.01.2015.

pdf  Анекс оквирног споразума - MAKLER - постављено 05.01.2015.

pdf  Анекс оквирног споразума - PHOENIX PHARMA - постављено 05.01.2015.

Модели уговора по понуђачу

doc  Модел уговора - BEOHEM 3 - постављено 05.01.2015.

doc  Модел уговора - FARMIX - постављено 05.01.2015.

doc  Модел уговора - MAKLER - постављено 05.01.2015.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 05.01.2015.

Модел анекса уговора

doc  Модел анекса уговора - постављено 08.01.2015.

Закључени оквирни споразуми са прилозима

doc  Оквирни споразум - BEOHEM 3- постављено 19.02.2014.

doc  Оквирни споразум - FARMIX - постављено 12.02.2014.

doc  Оквирни споразум - MAKLER - постављено 12.02.2014.

doc  Оквирни споразум - PHOENIX PHARMA - постављено 12.02.2014.

Закључени анекси оквирних споразума

doc  Анекс оквирног споразума - FARMIX- постављено 21.03.2014.

doc  Анекс оквирног споразума - MAKLER - постављено 21.03.2014.

Модел додатног уговора

doc  Модел додатног уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 16.04.2014.

doc  Модел додатног уговора - FARMIX - постављено 16.04.2014.

doc  Модел додатног уговора - MAKLER- постављено 30.04.2014.

doc  Модел додатног уговора - BEOHEM 3- постављено 29.05.2014.

Листа Б поновљени поступак за 6 партија

Закључени анекси оквирних споразума од 08.12.2014.

Закључени анекси оквирних споразума

pdf  Анекс оквирног споразума - B BRAUN - постављено 12.12.2014.

pdf  Анекс оквирног споразума - BOEHRINGER - постављено 12.12.2014.

pdf  Анекс оквирног споразума - MEDICOM - постављено 12.12.2014.

pdf  Анекс оквирног споразума - PHARMASWISS - постављено 12.12.2014.

Модели уговора по понуђачу

doc  Модел уговора - B BRAUN - постављено 12.12.2014.

doc  Модел уговора - BOEHRINGER - постављено 12.12.2014.

doc  Модел уговора - MEDICOM - постављено 12.12.2014.

doc  Модел уговора - PHARMASWISS - постављено 12.12.2014.

Модел анекса уговора

doc  Модел анекса уговора - постављено 12.12.2014.

Закључени анекси оквирних споразума и модели уговора по понуђачу за потписане анексе оквирних споразума

Закључени анекси оквирних споразума

pdf  Анекс оквирног споразума - B BRAUN - постављено 28.03.2014.

pdf  Анекс оквирног споразума - BOEHRINGER - постављено 28.03.2014.

pdf  Анекс оквирног споразума - PHARMASWISS - постављено 28.03.2014.

pdf  Анекс оквирног споразума - MEDICOM - постављено 05.05.2014.

Модели уговора по понуђачу за потписане анкесе оквирних споразума

doc  Модел уговора - B BRAUN - постављено 28.03.2014.

doc  Модел уговора - BOEHRINGER - постављено 28.03.2014.

doc  Модел уговора - PHARMASWISS - постављено 28.03.2014.

doc  Модел уговора - MEDICOM - постављено 05.05.2014.

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - B BRAUN - постављено 13.02.2014.

pdf  Оквирни споразум - BOEHRINGER - постављено 13.02.2014.

pdf  Оквирни споразум - MEDICOM - постављено 13.02.2014.

pdf  Оквирни споразум - PHARMASWISS - постављено 13.02.2014.

Модели уговора

doc  Модел уговора - B BRAUN - постављено 13.02.2014.

doc  Модел уговора - BOEHRINER - постављено 13.02.2014.

doc  Модел уговора - MEDICOM - постављено 13.02.2014.

doc  Модел уговора - PHARMASWISS - постављено 13.02.2014.

Прилози уговора по добављачу

xls  Прилог уговора - B BRAUN - постављено 13.02.2014.

xls  Прилог уговора - BOEHRINER - постављено 13.02.2014.

xls  Прилог уговора - MEDICOM - постављено 13.02.2014.

xls  Прилог уговора - PHARMASWISS - постављено 13.02.2014.

Расподела по здравственим установама

xls  01. Филијала Суботица - постављено 13.02.2014.

xls  02. Филијала Зрењанин - постављено 13.02.2014.

xls  03. Филијала Кикинда - постављено 13.02.2014.

xls  04. Филијала Панчево - постављено 13.02.2014.

xls  05. Филијала Сомбор - постављено 13.02.2014.

xls  06. Филијала Нови Сад - постављено 13.02.2014.

xls  07. Филијала Сремска Митровица - постављено 13.02.2014.

xls  08. Филијала Шабац - постављено 13.02.2014.

xls  09. Филијала Ваљево - постављено 13.02.2014.

xls  10. Филијала Смедерево - постављено 13.02.2014.

xls  11. Филијала Пожаревац - постављено 13.02.2014.

xls  12. Филијала Крагујевац - постављено 13.02.2014.

xls  13. Филијала Јагодина - постављено 13.02.2014.

xls  14. Филијала Бор - постављено 13.02.2014.

xls  15. Филијала Зајечар - постављено 13.02.2014.

xls  16. Филијала Ужице - постављено 13.02.2014.

xls  17. Филијала Чачак - постављено 13.02.2014.

xls  18. Филијала Краљево - постављено 13.02.2014.

xls  19. Филијала Нови Пазар - постављено 13.02.2014.

xls  20. Филијала Крушевац - постављено 13.02.2014.

xls  21. Филијала Ниш - постављено 13.02.2014.

xls  22. Филијала Прокупље - постављено 13.02.2014.

xls  23. Филијала Пирот - постављено 13.02.2014.

xls  24. Филијала Лесковац - постављено 13.02.2014.

xls  25. Филијала Врање - постављено 13.02.2014.

xls  26. Филијала Косовска Митровица - постављено 13.02.2014.

xls  27. Филијала Грачаница - постављено 13.02.2014.

xls  28. Филијала Београд - постављено 13.02.2014.

Понуде по добављачу

pdf  Понуда добављача - B BRAUN - постављено 17.06.2014.

pdf  Понуда добављача - BOEHRINER - постављено 17.06.2014.

pdf  Понуда добављача - MEDICOM - постављено 17.06.2014.

pdf  Понуда добављача - PHARMASWISS - постављено 17.06.2014.

Листа Б

Закључени анекси оквирних споразума од 08.12.2014.

Закључени анекси оквирних споразума

pdf  Анекс оквирног споразума - ADOC - постављено 12.12.2014.

pdf  Анекс оквирног споразума - B BRAUN - постављено 12.12.2014.

pdf  Анекс оквирног споразума - BEOHEM-3 - постављено 12.12.2014.

pdf  Анекс оквирног споразума - ERMA - постављено 12.12.2014..

pdf  Анекс оквирног споразума - FARMALOGIST - постављено 12.12.2014.

pdf  Анекс оквирног споразума - FARMEKS - постављено 12.12.2014.

pdf  Анекс оквирног споразума - INO-PHARM - постављено 12.12.2014.

pdf  Анекс оквирног споразума - INPHARM CO - постављено 12.12.2014.

pdf  Анекс оквирног споразума - MAKLER - постављено 12.12.2014.

pdf  Анекс оквирног споразума - MEDICOM - постављено 12.12.2014.

pdf  Анекс оквирног споразума - MEDIКUNION - постављено 12.12.2014.

pdf  Анекс оквирног споразума - PHARMASWISS - постављено 12.12.2014.

pdf  Анекс оквирног споразума - PHOENIX PHARMA - постављено 12.12.2014.

pdf  Анекс оквирног споразума - ROCHE - постављено 12.12.2014.

pdf  Анекс оквирног споразума - VEGA - постављено 12.12.2014.

Модели уговора по понуђачу

doc  Модел уговора - ADOC - постављено 12.12.2014.

doc  Модел уговора - B BRAUN - постављено 12.12.2014.

doc  Модел уговора - BEOHEM-3 - постављено 12.12.2014.

doc  Модел уговора - ERMA - постављено 12.12.2014.

doc  Модел уговора - FARMALOGIST - постављено 12.12.2014.

doc  Модел уговора - FARMEKS - постављено 12.12.2014.

doc  Модел уговора - INO-PHARM - постављено 12.12.2014.

doc  Модел уговора - INPHARM CO - постављено 12.12.2014.

doc  Модел уговора - MAKLER - постављено 12.12.2014.

doc  Модел уговора - MEDICOM - постављено 12.12.2014.

doc  Модел уговора - MEDIКUNION - постављено 12.12.2014.

doc  Модел уговора - PHARMASWISS - постављено 12.12.2014.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 12.12.2014.

doc  Модел уговора - ROCHE - постављено 12.12.2014.

doc  Модел уговора - VEGA - постављено 12.12.2014.

Модел анекса уговора

doc  Модел анекса уговора - постављено 12.12.2014.

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - ADOC - постављено 13.01.2014.

pdf  Оквирни споразум - B BRAUN - постављено 13.01.2014.

pdf  Оквирни споразум - BEOHEM-3 - постављено 13.01.2014.

pdf  Оквирни споразум - ERMA - постављено 13.01.2014.

pdf  Оквирни споразум - FARMALOGIST - постављено 13.01.2014.

pdf  Оквирни споразум - FARMEKS - постављено 13.01.2014.

pdf  Оквирни споразум - INO-PHARM - постављено 13.01.2014.

pdf  Оквирни споразум - INPHARM CO - постављено 13.01.2014.

pdf  Оквирни споразум - MAKLER - постављено 13.01.2014.

pdf  Оквирни споразум - MEDICOM - постављено 13.01.2014.

pdf  Оквирни споразум - MEDIКUNION - постављено 13.01.2014.

pdf  Оквирни споразум - PHARMASWISS - постављено 13.01.2014.

pdf  Оквирни споразум - PHOENIX PHARMA - постављено 13.01.2014.

pdf  Оквирни споразум - ROCHE - постављено 13.01.2014.

pdf  Оквирни споразум - VEGA - постављено 13.01.2014.

Закључени анекси оквирних споразума и модели уговора по понуђачу за потписане анексе оквирних споразума

Закључени анекси оквирних споразума

pdf  Анекс оквирног споразума - ADOC - постављено 12.02.2014.

pdf  Анекс оквирног споразума - B BRAUN - постављено 12.02.2014.

pdf  Анекс оквирног споразума - BEOHEM-3 - постављено 12.02.2014.

pdf  Анекс оквирног споразума - ERMA - постављено 12.02.2014.

pdf  Анекс оквирног споразума - FARMALOGIST - постављено 12.02.2014.

pdf  Анекс II оквирног споразума - FARMALOGIST - постављено 28.03.2014.

pdf  Анекс оквирног споразума - FARMEKS - постављено 12.02.2014.

pdf  Анекс оквирног споразума - INO-PHARM - постављено 12.02.2014.

pdf  Анекс оквирног споразума - INPHARM CO - постављено 12.02.2014.

pdf  Анекс оквирног споразума - MAKLER - постављено 12.02.2014.

pdf  Анекс оквирног споразума - MEDICOM - постављено 12.02.2014.

pdf  Анекс оквирног споразума - MEDIКUNION - постављено 12.02.2014.

pdf  Анекс оквирног споразума - PHARMASWISS - постављено 12.02.2014.

pdf  Анекс оквирног споразума - PHOENIX PHARMA - постављено 12.02.2014.

pdf  Анекс II оквирног споразума - PHOENIX PHARMA - постављено 28.03.2014.

pdf  Анекс оквирног споразума - ROCHE - постављено 12.02.2014.

pdf  Анекс II оквирног споразума - ROCHE - постављено 28.03.2014.

pdf  Анекс оквирног споразума - VEGA - постављено 12.02.2014.

Модели уговора по понуђачу за потписане анкесе оквирних споразума

doc  Модел уговора - ADOC - постављено 12.02.2014..

doc  Модел уговора - B BRAUN - постављено 12.02.2014.

doc  Модел уговора - BEOHEM-3 - постављено 12.02.2014.

doc  Модел уговора - ERMA - постављено 12.02.2014.

doc  Модел уговора - FARMALOGIST - постављено 12.02.2014.

doc  Модел уговора - FARMEKS - постављено 12.02.2014.

doc  Модел уговора - INO-PHARM - постављено 12.02.2014.

doc  Модел уговора - INPHARM CO - постављено 12.02.2014..

doc  Модел уговора - MAKLER - постављено 12.02.2014.

doc  Модел уговора - MEDICOM - постављено 12.02.2014.

doc  Модел уговора - MEDIКUNION - постављено 12.02.2014.

doc  Модел уговора - PHARMASWISS - постављено 12.02.2014.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 12.02.2014.

doc  Модел уговора - ROCHE - постављено 12.02.2014.

doc  Модел уговора - VEGA - постављено 12.02.2014.

Расподела по здравственим установама

xls  01. Филијала Суботица - постављено 13.01.2014.

xls  02. Филијала Зрењанин - постављено 13.01.2014.

xls  03. Филијала Кикинда - постављено 13.01.2014.

xls  04. Филијала Панчево - постављено 13.01.2014.

xls  05. Филијала Сомбор - постављено 13.01.2014.

xls  06. Филијала Нови Сад - постављено 13.01.2014.

xls  07. Филијала Сремска Митровица - постављено 13.01.2014.

xls  08. Филијала Шабац - постављено 13.01.2014.

xls  09. Филијала Ваљево - постављено 13.01.2014.

xls  10. Филијала Смедерево - постављено 13.01.2014.

xls  11. Филијала Пожаревац - постављено 13.01.2014.

xls  12. Филијала Крагујевац - постављено 13.01.2014.

xls  13. Филијала Јагодина - постављено 13.01.2014.

xls  14. Филијала Бор - постављено 13.01.2014.

xls  15. Филијала Зајечар - постављено 13.01.2014.

xls  16. Филијала Ужице - постављено 13.01.2014.

xls  17. Филијала Чачак - постављено 13.01.2014.

xls  18. Филијала Краљево - постављено 13.01.2014.

xls  19. Филијала Нови Пазар - постављено 13.01.2014.

xls  20. Филијала Крушевац - постављено 13.01.2014.

xls  21. Филијала Ниш - постављено 13.01.2014.

xls  22. Филијала Прокупље - постављено 13.01.2014.

xls  23. Филијала Пирот - постављено 13.01.2014.

xls  24. Филијала Лесковац - постављено 13.01.2014.

xls  25. Филијала Врање - постављено 13.01.2014.

xls  29. Филијала Косовска Митровица - постављено 13.01.2014.

xls  30. Филијала Грачаница - постављено 13.01.2014.

xls  31. Филијала Београд - постављено 13.01.2014.

Техничке спецификације

pdf  Техничка спецификација - ADOC - постављено 13.01.2014.

pdf  Техничка спецификација - B BRAUN - постављено 13.01.2014.

pdf  Техничка спецификација - BEOHEM-3 - постављено 13.01.2014.

pdf  Техничка спецификација - ERMA - постављено 13.01.2014.

pdf  Техничка спецификација - FARMALOGIST - постављено 13.01.2014.

pdf  Техничка спецификација - FARMEКS - постављено 13.01.2014.

pdf  Техничка спецификација - INO-PHARM - постављено 13.01.2014.

pdf  Техничка спецификација - INPHARM CO - постављено 13.01.2014.

pdf  Техничка спецификација - MAKLER - постављено 13.01.2014.

pdf  Техничка спецификација - MEDICOM - постављено 13.01.2014.

pdf  Техничка спецификација - MEDIКUNION - постављено 13.01.2014.

pdf  Техничка спецификација - PHARMASWISS - постављено 13.01.2014.

pdf  Техничка спецификација - PHOENIX PHARMA - постављено 13.01.2014.

pdf  Техничка спецификација - ROCHE - постављено 13.01.2014.

pdf  Техничка спецификација - VEGA - постављено 13.01.2014.

Модели уговора

doc  Модел уговора - ADOC - постављено 13.01.2014.

doc  Модел уговора - B BRAUN - постављено 13.01.2014.

doc  Модел уговора - BEOHEM-3 - постављено 13.01.2014.

doc  Модел уговора - ERMA - постављено 13.01.2014.

doc  Модел уговора - FARMALOGIST - постављено 13.01.2014.

doc  Модел уговора - FARMEKS - постављено 13.01.2014.

doc  Модел уговора - INO-PHARM - постављено 13.01.2014.

doc  Модел уговора - INPHARM CO - постављено 13.01.2014.

doc  Модел уговора - MAKLER - постављено 13.01.2014.

doc  Модел уговора - MEDICOM - постављено 13.01.2014.

doc  Модел уговора - MEDIКUNION - постављено 13.01.2014.

doc  Модел уговора - PHARMASWISS - постављено 13.01.2014.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 13.01.2014.

doc  Модел уговора - ROCHE - постављено 13.01.2014.

doc  Модел уговора - VEGA - постављено 13.01.2014.

Понуде

xls  Образац понуде за јн лекова са Б листе - ADOC - постављено 13.01.2014.

xls  Образац понуде за јн лекова са Б листе - B BRAUN - постављено 13.01.2014.

xls  Образац понуде за јн лекова са Б листе - BEOHEM-3 - постављено 13.01.2014.

xls  Образац понуде за јн лекова са Б листе - ERMA - постављено 13.01.2014.

xls  Образац понуде за јн лекова са Б листе - FARMALOGIST - постављено 13.01.2014.

xls  Образац понуде за јн лекова са Б листе - FARMEKS - постављено 13.01.2014.

xls  Образац понуде за јн лекова са Б листе - INO-PHARM - постављено 13.01.2014.

xls  Образац понуде за јн лекова са Б листе - INPHARM CO - постављено 13.01.2014.

xls  Образац понуде за јн лекова са Б листе - MAKLER - постављено 13.01.2014.

xls  Образац понуде за јн лекова са Б листе - MEDICOM - постављено 13.01.2014.

xls  Образац понуде за јн лекова са Б листе - MEDIKUNION - постављено 13.01.2014.

xls  Образац понуде за јн лекова са Б листе - PHARMASWISS - постављено 13.01.2014.

xls  Образац понуде за јн лекова са Б листе - PHOENIX PHARMA - постављено 13.01.2014.

xls  Образац понуде за јн лекова са Б листе - ROCHE - постављено 13.01.2014.

xls  Образац понуде за јн лекова са Б листе - VEGA - постављено 13.01.2014.

Модели додатних уговора

doc  Модел додатног уговора ADOC - постављено 05.02.2014.

doc  Модел додатног уговора B BRAUN - постављено 05.02.2014.

doc  Модел додатног уговора BEOHEM-3 - постављено 05.02.2014.

doc  Модел додатног уговора ERMA - постављено 05.02.2014.

doc  Модел додатног уговора FARMALOGIST - постављено 05.02.2014.

doc  Модел додатног уговора FARMEKS - постављено 05.02.2014.

doc  Модел додатног уговора INO-PHARM - постављено 05.02.2014.

doc  Модел додатног уговора INPHARM CO - постављено 05.02.2014.

doc  Модел додатног уговора MAKLER - постављено 05.02.2014.

doc  Модел додатног уговора MEDICOM - постављено 05.02.2014.

doc  Модел додатног уговора MEDIKUNION - постављено 05.02.2014.

doc  Модел додатног уговора PHARMASWISS - постављено 05.02.2014.

doc  Модел додатног уговора PHONIX PHARMA - постављено 05.02.2014.

doc  Модел додатног уговора ROCHE - постављено 05.02.2014.

doc  Модел додатног уговора VEGA - постављено 05.02.2014.

Прилози уговора - количине за додатне уговоре

xls  Прилог уговора - количине за додатни уговор - ADOC - постављено 17.01.2014.

xls  Прилог уговора - количине за додатни уговор - B BRAUN - постављено 17.01.2014.

xls  Прилог уговора - количине за додатни уговор - BEOHEM-3 - постављено 17.01.2014.

xls  Прилог уговора - количине за додатни уговор - ERMA - постављено 17.01.2014.

xls  Прилог уговора - количине за додатни уговор - FARMALOGIST - постављено 13.05.2014.

xls  Прилог уговора - количине за додатни уговор - FARMEKS - постављено 17.01.2014.

xls  Прилог уговора - количине за додатни уговор - INO-PHARM - постављено 17.01.2014.

xls  Прилог уговора - количине за додатни уговор - INPHARM CO - постављено 17.01.2014.

xls  Прилог уговора - количине за додатни уговор - MAKLER - постављено 17.01.2014.

xls  Прилог уговора - количине за додатни уговор - MEDICOM - постављено 17.01.2014.

xls  Прилог уговора - количине за додатни уговор - MEDIKUNION - постављено 17.01.2014.

xls  Прилог уговора - количине за додатни уговор - PHARMASWISS - постављено 17.01.2014.

xls  Прилог уговора - количине за додатни уговор - PHOENIX PHARMA - постављено 13.05.2014.

xls  Прилог уговора - количине за додатни уговор - ROCHE - постављено 13.05.2014.

xls  Прилог уговора - количине за додатни уговор - VEGA - постављено 17.01.2014.

Модели уговора за здравствене установе којима нису опредељене количине

doc  Модел уговора - постављено 11.02.2014.

Списак здравствених установа

Листа Ц

Закључени анекси оквирних споразума од 08.12.2014.

Закључени анекси оквирних споразума

pdf  Анекс оквирног споразума - ADOC - постављено 12.12.2014.

pdf  Анекс оквирног споразума - FARMALOGIST - постављено 12.12.2014.

pdf  Анекс оквирног споразума - INO-PHARM - постављено 12.12.2014.

pdf  Анекс оквирног споразума - INPHARM CO - постављено 12.12.2014.

pdf  Анекс оквирног споразума - MERCK - постављено 12.12.2014.

pdf  Анекс оквирног споразума - PHARMASWISS - постављено 12.12.2014.

pdf  Анекс оквирног споразума - PHOENIX PHARMA - постављено 12.12.2014.

pdf  Анекс оквирног споразума - ROCHE - постављено 12.12.2014.

pdf  Анекс оквирног споразума - YUSAFARM - постављено 12.12.2014.

Модели уговора по понуђачу

doc  Модел уговора - ADOC - постављено 12.12.2014.

doc  Модел уговора - FARMALOGIST - постављено 12.12.2014.

doc  Модел уговора - INO-PHARM - постављено 12.12.2014.

doc  Модел уговора - INPHARM CO - постављено 12.12.2014.

doc  Модел уговора - MERCK - постављено 12.12.2014.

doc  Модел уговора - PHARMASWISS - постављено 12.12.2014.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 12.12.2014.

doc  Модел уговора - ROCHE - постављено 12.12.2014.

doc  Модел уговора - YUSAFARM - постављено 12.12.2014.

Модел анекса уговора

doc  Модел анекса уговора - постављено 12.12.2014.

Закључени анекси оквирних споразума и модели уговора по понуђачу за потписане анексе оквирних споразума

Закључени анекси оквирних споразума

pdf  Анекс оквирног споразума - ADOC - постављено 11.02.2014.

pdf  Анекс оквирног споразума - FARMALOGIST - постављено 11.02.2014.

pdf  Анекс оквирног споразума - INO-PHARM - постављено 11.02.2014.

pdf  Анекс оквирног споразума - INPHARM CO - постављено 11.02.2014.

pdf  Анекс оквирног споразума - MERCK - постављено 11.02.2014.

pdf  Анекс оквирног споразума - PHARMASWISS - постављено 11.02.2014.

pdf  Анекс оквирног споразума - PHOENIX PHARMA - постављено 11.02.2014.

pdf  Анекс оквирног споразума - ROCHE - постављено 11.02.2014.

pdf  Анекс II оквирног споразума - ROCHE - постављено 28.03.2014.

pdf  Анекс оквирног споразума - YUSAFARM - постављено 11.02.2014.

Модели уговора по понуђачу за потписане анкесе оквирних споразума

doc  Модел уговора - ADOC - постављено 11.02.2014.

doc  Модел уговора - FARMALOGIST - постављено 11.02.2014.

doc  Модел уговора - INO-PHARM - постављено 11.02.2014.

doc  Оквирни споразум - INPHARM CO - постављено 11.02.2014.

doc  Модел уговора - MERCK - постављено 11.02.2014.

doc  Модел уговора - PHARMASWISS - постављено 11.02.2014.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 11.02.2014.

doc  Модел уговора - ROCHE - постављено 11.02.2014.

doc  Модел уговора - YUSAFARM - постављено 11.02.2014.

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - ADOC - постављено 28.01.2014.

pdf  Оквирни споразум - FARMALOGIST - постављено 28.01.2014.

pdf  Оквирни споразум - INO-PHARM - постављено 28.01.2014.

pdf  Оквирни споразум - INPHARM CO - постављено 28.01.2014.

pdf  Оквирни споразум - MERCK - постављено 28.01.2014.

pdf  Оквирни споразум - PHARMASWISS - постављено 28.01.2014.

pdf  Оквирни споразум - PHOENIX PHARMA - постављено 28.01.2014.

pdf  Оквирни споразум - ROCHE - постављено 28.01.2014.

pdf  Оквирни споразум - YUSAFARM - постављено 28.01.2014.

Распоедела по здравственим установама

xls  01. Филијала Суботица - постављено 07.02.2014.

xls  02. Филијала Зрењанин - постављено 07.02.2014.

xls  03. Филијала Кикинда - постављено 07.02.2014.

xls  04. Филијала Панчево - постављено 07.02.2014.

xls  05. Филијала Сомбор - постављено 07.02.2014.

xls  06. Филијала Нови Сад - постављено 07.02.2014.

xls  07. Филијала Сремска Митровица - постављено 07.02.2014.

xls  08. Филијала Шабац - постављено 07.02.2014.

xls  09. Филијала Ваљево - постављено 07.02.2014.

xls  10. Филијала Смедерево - постављено 07.02.2014.

xls  11. Филијала Пожаревац - постављено 07.02.2014.

xls  12. Филијала Крагујевац - постављено 07.02.2014.

xls  13. Филијала Јагодина - постављено 07.02.2014.

xls  14. Филијала Бор - постављено 07.02.2014.

xls  15. Филијала Зајечар - постављено 07.02.2014.

xls  16. Филијала Ужице - постављено 07.02.2014.

xls  17. Филијала Чачак - постављено 07.02.2014.

xls  18. Филијала Краљево - постављено 07.02.2014.

xls  19. Филијала Нови Пазар - постављено 07.02.2014.

xls  20. Филијала Крушевац - постављено 07.02.2014.

xls  21. Филијала Ниш - постављено 07.02.2014.

xls  22. Филијала Прокупље - постављено 07.02.2014.

xls  23. Филијала Пирот - постављено 07.02.2014.

xls  24. Филијала Лесковац - постављено 07.02.2014.

xls  25. Филијала Врање - постављено 07.02.2014.

xls  29. Филијала Косовска Митровица - постављено 07.02.2014.

xls  30. Филијала Београд - постављено 07.02.2014.

Техничке спецификације

doc  Техничка спецификација - ADOC - постављено 28.01.2014.

doc  Техничка спецификација - FARMALOGIST - постављено 28.01.2014.

doc  Техничка спецификација - INO-PHARM - постављено 28.01.2014.

doc  Техничка спецификација - INPHARM CO - постављено 28.01.2014.

doc  Техничка спецификација - MERCK - постављено 28.01.2014.

doc  Техничка спецификација - PHARMASWISS - постављено 28.01.2014.

doc  Техничка спецификација - PHOENIX PHARMA - постављено 28.01.2014.

doc  Техничка спецификација - ROCHE - постављено 28.01.2014.

doc  Техничка спецификација - YUSAFARM - постављено 28.01.2014.

Модели уговора

01.Филијала Суботица

Општа болница Суботица

doc  Модел уговора - INPHARM CO - постављено 07.02.2014.

doc  Модел уговора - PHARMASWISS - постављено 29.01.2014.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 29.01.2014.

doc  Модел уговора - ROCHE - постављено 29.01.2014.

Дом здравља Бачка Топола

doc  Модел уговора - INPHARM CO - постављено 07.02.2014.

doc  Модел уговора - ROCHE - постављено 29.01.2014.

02.Филијала Зрењанин

Општа болница Зрењанин

doc  Модел уговора - INPHARM CO - постављено 07.02.2014.

doc  Модел уговора - PHARMASWISS - постављено 29.01.2014.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 29.01.2014.

doc  Модел уговора - ROCHE - постављено 29.01.2014.

03.Филијала Кикинда

Општа болница Кикинда

doc  Модел уговора - INPHARM CO - постављено 07.02.2014.

doc  Модел уговора - PHARMASWISS - постављено 29.01.2014.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 29.01.2014.

doc  Модел уговора - ROCHE - постављено 29.01.2014.

Општа болница Сента

doc  Модел уговора - INPHARM CO - постављено 07.02.2014..

doc  Модел уговора - PHARMASWISS - постављено 29.01.2014.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 29.01.2014.

doc  Модел уговора - ROCHE - постављено 29.01.2014.

04.Филијала Панчево

Општа болница Панчево

doc  Модел уговора - INPHARM CO - постављено 07.02.2014.

doc  Модел уговора - PHARMASWISS - постављено 29.01.2014.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 29.01.2014.

doc  Модел уговора - ROCHE - постављено 29.01.2014.

Општа болница Вршац

doc  Модел уговора - INPHARM CO - постављено 07.02.2014.

doc  Модел уговора - PHARMASWISS - постављено 29.01.2014.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 29.01.2014.

doc  Модел уговора - ROCHE - постављено 29.01.2014.

05.Филијала Сомбор

Општа болница Сомбор

doc  Модел уговора - INPHARM CO - постављено 07.02.2014.

doc  Модел уговора - PHARMASWISS - постављено 29.01.2014.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 29.01.2014.

doc  Модел уговора - ROCHE - постављено 29.01.2014.

06.Филијала Нови Сад

Клинички центар Војводине

doc  Модел уговора - ADOC - постављено 29.01.2014.

doc  Модел уговора - INOPHARM - постављено 29.01.2014.

doc  Модел уговора - INPHARM CO - постављено 07.02.2014.

doc  Модел уговора - PHARMASWISS - постављено 29.01.2014.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 29.01.2014.

doc  Модел уговора - ROCHE - постављено 29.01.2014.

doc  Модел уговора - YUSAFARM - постављено 29.01.2014.

Институт за онкологију Војводине

doc  Модел уговора - ADOC - постављено 29.01.2014.

doc  Модел уговора - INOPHARM - постављено 29.01.2014.

doc  Модел уговора - MERCK - постављено 29.01.2014.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 29.01.2014.

doc  Модел уговора - ROCHE - постављено 29.01.2014.

doc  Модел уговора - YUSAFARM - постављено 29.01.2014.

Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине

doc  Модел уговора - ADOC - постављено 29.01.2014.

doc  Модел уговора - PHARMASWISS - постављено 29.01.2014.

doc  Модел уговора - ROCHE - постављено 29.01.2014.

doc  Модел уговора - YUSAFARM - постављено 29.01.2014.

Институт за плућне болести Војводине

doc  Модел уговора - INOPHARM - постављено 29.01.2014.

doc  Модел уговора - FARMALOGIST - постављено 29.01.2014.

doc  Модел уговора - ROCHE - постављено 29.01.2014.

Специјална болница за реуматске болести Нови Сад

doc  Модел уговора - ADOC - постављено 29.01.2014.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 29.01.2014.

doc  Модел уговора - ROCHE - постављено 29.01.2014.

doc  Модел уговора - YUSAFARM - постављено 29.01.2014.

Општа болница Врбас

doc  Модел уговора - INPHARM CO - постављено 07.02.2014.

doc  Модел уговора - PHARMASWISS - постављено 29.01.2014.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 29.01.2014.

doc  Модел уговора - ROCHE - постављено 29.01.2014.

Дом здравља Бачка Паланка

doc  Модел уговора - INPHARM CO - постављено 07.02.2014.

doc  Модел уговора - PHARMASWISS - постављено 29.01.2014.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 29.01.2014.

doc  Модел уговора - ROCHE - постављено 29.01.2014.

07.Филијала Сремска Митровица

Општа болница Сремска Митровица

doc  Модел уговора - INPHARM CO - постављено 07.02.2014.

doc  Модел уговора - PHARMASWISS - постављено 29.01.2014.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 29.01.2014.

doc  Модел уговора - ROCHE - постављено 29.01.2014.

Дом здравља Стара Пазова

doc  Модел уговора - INPHARM CO - постављено 07.02.2014.

doc  Модел уговора - PHARMASWISS - постављено 29.01.2014.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 29.01.2014.

doc  Модел уговора - ROCHE - постављено 29.01.2014.

08.Филијала Шабац

Општа болница Шабац

doc  Модел уговора - INPHARM CO - постављено 07.02.2014.

doc  Модел уговора - PHARMASWISS - постављено 29.01.2014.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 29.01.2014.

doc  Модел уговора - ROCHE - постављено 29.01.2014.

Општа болница Лозница

doc  Модел уговора - INPHARM CO - постављено 07.02.2014.

doc  Модел уговора - PHARMASWISS - постављено 29.01.2014.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 29.01.2014.

doc  Модел уговора - ROCHE - постављено 29.01.2014.

09.Филијала Ваљево

Здравствени центар Ваљево

doc  Модел уговора - INPHARM CO - постављено 07.02.2014.

doc  Модел уговора - PHARMASWISS - постављено 29.01.2014.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 29.01.2014.

doc  Модел уговора - ROCHE - постављено 29.01.2014.

10.Филијала Смедерево

Општа болница Смедерво

doc  Модел уговора - INPHARM CO - постављено 07.02.2014.

doc  Модел уговора - PHARMASWISS - постављено 30.01.2014.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 30.01.2014.

doc  Модел уговора - ROCHE - постављено 30.01.2014.

Општа болница Смедеревска Паланка

doc  Модел уговора - INPHARM CO - постављено 07.02.2014.

doc  Модел уговора - PHARMASWISS - постављено 30.01.2014.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 30.01.2014.

doc  Модел уговора - ROCHE - постављено 30.01.2014.

11.Филијала Пожаревац

Општа болница Пожаревац

doc  Модел уговора - INPHARM CO - постављено 07.02.2014.

doc  Модел уговора - PHARMASWISS - постављено 30.01.2014.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 30.01.2014.

doc  Модел уговора - ROCHE - постављено 30.01.2014.

Здравствени центар Петровац на Млави

doc  Модел уговора - INPHARM CO - постављено 07.02.2014..

doc  Модел уговора - PHARMASWISS - постављено 30.01.2014.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 30.01.2014.

doc  Модел уговора - ROCHE - постављено 30.01.2014.

Дом здравља Жагубица

doc  Модел уговора - INPHARM CO - постављено 07.02.2014.

doc  Модел уговора - PHARMASWISS - постављено 30.01.2014.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 30.01.2014.

doc  Модел уговора - ROCHE - постављено 30.01.2014.

12.Филијала Крагујевац

Клинички центар Крагујевац

doc  Модел уговора - ADOC - постављено 30.01.2014.

doc  Модел уговора - FARMALOGIST - постављено 30.01.2014.

doc  Модел уговора - INOPHARM - постављено 30.01.2014.

doc  Модел уговора - INPHARM CO - постављено 07.02.2014.

doc  Модел уговора - MERCK - постављено 30.01.2014.

doc  Модел уговора - PHARMASWISS - постављено 30.01.2014.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 30.01.2014.

doc  Модел уговора - ROCHE - постављено 30.01.2014.

doc  Модел уговора - YUSAFARM - постављено 30.01.2014.

Здравствени центар Аранђеловац

doc  Модел уговора - INPHARM CO - постављено 07.02.2014.

doc  Модел уговора - PHARMASWISS - постављено 30.01.2014.

doc  Модел уговора - ROCHE - постављено 30.01.2014.

13.Филијала Јагодина

Општа болница Ћуприја

doc  Модел уговора - INPHARM CO - постављено 07.02.2014.

doc  Модел уговора - PHARMASWISS - постављено 30.01.2014.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 30.01.2014.

doc  Модел уговора - ROCHE - постављено 30.01.2014.

Дом здравља Свилајнац

doc  Модел уговора - INPHARM CO - постављено 07.02.2014.

doc  Модел уговора - PHARMASWISS - постављено 30.01.2014.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 30.01.2014.

doc  Модел уговора - ROCHE - постављено 30.01.2014.

14.Филијала Бор

Здравствевни центар Бор

doc  Модел уговора - INPHARM CO - постављено 07.02.2014.

doc  Модел уговора - PHARMASWISS - постављено 30.01.2014.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 30.01.2014.

doc  Модел уговора - ROCHE - постављено 30.01.2014.

Здравствевни центар Неготин

doc  Модел уговора - INPHARM CO - постављено 07.02.2014.

doc  Модел уговора - PHARMASWISS - постављено 30.01.2014.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 30.01.2014.

doc  Модел уговора - ROCHE - постављено 30.01.2014.

Здравствевни центар Кладово

doc  Модел уговора - INPHARM CO - постављено 07.02.2014.

doc  Модел уговора - PHARMASWISS - постављено 30.01.2014.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 30.01.2014.

doc  Модел уговора - ROCHE - постављено 30.01.2014.

Општа болница Мајданпек

doc  Модел уговора - INPHARM CO - постављено 07.02.2014.

doc  Модел уговора - PHARMASWISS - постављено 30.01.2014.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 30.01.2014.

doc  Модел уговора - ROCHE - постављено 30.01.2014.

15.Филијала Зајечар

Здравствевни центар Зајечар

doc  Модел уговора - INPHARM CO - постављено 07.02.2014.

doc  Модел уговора - PHARMASWISS - постављено 30.01.2014.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 30.01.2014.

doc  Модел уговора - ROCHE - постављено 30.01.2014.

16.Филијала Ужице

Здравствевни центар Ужице

doc  Модел уговора - INPHARM CO - постављено 07.02.2014.

doc  Модел уговора - PHARMASWISS - постављено 30.01.2014.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 30.01.2014.

doc  Модел уговора - ROCHE - постављено 30.01.2014.

17.Филијала Чачак

Здравствевни центар Чачак

doc  Модел уговора - INPHARM CO - постављено 07.02.2014.

doc  Модел уговора - PHARMASWISS - постављено 30.01.2014.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 30.01.2014.

doc  Модел уговора - ROCHE - постављено 30.01.2014.

18.Филијала Краљево

Здравствевни центар Краљево

doc  Модел уговора - INPHARM CO - постављено 07.02.2014.

doc  Модел уговора - PHARMASWISS - постављено 30.01.2014.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 30.01.2014.

doc  Модел уговора - ROCHE - постављено 30.01.2014.

19.Филијала Нови Пазар

Општа болница Нови Пазар

doc  Модел уговора - INPHARM CO - постављено 07.02.2014.

doc  Модел уговора - PHARMASWISS - постављено 30.01.2014.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 30.01.2014.

doc  Модел уговора - ROCHE - постављено 30.01.2014.

Дом здравља Тутин

doc  Модел уговора - INPHARM CO - постављено 07.02.2014.

doc  Модел уговора - ROCHE - постављено 30.01.2014.

20.Филијала Крушевац

Здравствени центар Крушевац

doc  Модел уговора - INPHARM CO - постављено 07.02.2014.

doc  Модел уговора - PHARMASWISS - постављено 30.01.2014.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 30.01.2014.

doc  Модел уговора - ROCHE - постављено 30.01.2014.

21.Филијала Ниш

Клинички центар Ниш

doc  Модел уговора - ADOC - постављено 30.01.2014.

doc  Модел уговора - FARMALOGIST - постављено 30.01.2014.

doc  Модел уговора - INOPHARM - постављено 30.01.2014.

doc  Модел уговора - INPHARM CO - постављено 07.02.2014.

doc  Модел уговора - MERCK - постављено 30.01.2014.

doc  Модел уговора - PHARMASWISS - постављено 30.01.2014.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 30.01.2014.

doc  Модел уговора - ROCHE - постављено 30.01.2014.

doc  Модел уговора - YUSAFARM - постављено 30.01.2014.

Институт за лечење и рехабилитацију Нишка бања

doc  Модел уговора - ADOC - постављено 30.01.2014.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 30.01.2014.

doc  Модел уговора - ROCHE - постављено 30.01.2014.

doc  Модел уговора - YUSAFARM - постављено 30.01.2014.

22.Филијала Прокупље

Општа болница Прокупље

doc  Модел уговора - INPHARM CO - постављено 07.02.2014.

doc  Модел уговора - PHARMASWISS - постављено 30.01.2014.

doc  Модел уговора - ROCHE - постављено 30.01.2014.

Дом здравља Куршумлија

doc  Модел уговора - INPHARM CO - постављено 30.01.2014.

doc  Модел уговора - PHARMASWISS - постављено 30.01.2014.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 30.01.2014.

doc  Модел уговора - ROCHE - постављено 30.01.2014.

23.Филијала Пирот

Општа болница Пирот

doc  Модел уговора - INPHARM CO - постављено 07.02.2014.

doc  Модел уговора - PHARMASWISS - постављено 30.01.2014.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 30.01.2014.

doc  Модел уговора - ROCHE - постављено 30.01.2014.

24.Филијала Лесковац

Општа болница Лесковац

doc  Модел уговора - INPHARM CO - постављено 07.02.2014.

doc  Модел уговора - PHARMASWISS - постављено 30.01.2014.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 30.01.2014.

doc  Модел уговора - ROCHE - постављено 30.01.2014.

25.Филијала Врање

Здравствени центар Врање

doc  Модел уговора - PHARMASWISS - постављено 30.01.2014.

doc  Модел уговора - ROCHE - постављено 30.01.2014.

29.Филијала Косовска Митровица

Здравствени центар Косовска Митровица

doc  Модел уговора - INPHARM CO - постављено 07.02.2014.

doc  Модел уговора - PHARMASWISS - постављено 30.01.2014.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 30.01.2014.

doc  Модел уговора - ROCHE - постављено 30.01.2014.

30.Филијала Београд

Клинички центар Србије

doc  Модел уговора - ADOC - постављено 29.01.2014.

doc  Модел уговора - FARMALOGIST - постављено 29.01.2014.

doc  Модел уговора - INOPHARM - постављено 29.01.2014.

doc  Модел уговора - INPHARM CO - постављено 07.02.2014.

doc  Модел уговора - MERCK - постављено 29.01.2014.

doc  Модел уговора - PHARMASWISS - постављено 29.01.2014.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 29.01.2014.

doc  Модел уговора - ROCHE - постављено 29.01.2014.

doc  Модел уговора - YUSAFARM - постављено 29.01.2014.

Универзитетска дечија клиника

doc  Модел уговора - ADOC - постављено 29.01.2014.

doc  Модел уговора - PHARMASWISS - постављено 29.01.2014.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 29.01.2014.

doc  Модел уговора - ROCHE - постављено 29.01.2014.

doc  Модел уговора - YUSAFARM - постављено 29.01.2014.

Институт за здравствену заштиту мајке и детета

doc  Модел уговора - ADOC - постављено 29.01.2014.

doc  Модел уговора - INОPHARM - постављено 29.01.2014.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 29.01.2014.

doc  Модел уговора - ROCHE - постављено 29.01.2014.

doc  Модел уговора - YUSAFARM - постављено 29.01.2014.

Институт за онкологију и радиологију Србије

doc  Модел уговора - ADOC - постављено 29.01.2014.

doc  Модел уговора - FARMALOGIST - постављено 29.01.2014.

doc  Модел уговора - INOPHARM - постављено 29.01.2014.

doc  Модел уговора - INPHARM CO - постављено 07.02.2014.

doc  Модел уговора - MERCK - постављено 29.01.2014.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 29.01.2014.

doc  Модел уговора - ROCHE - постављено 29.01.2014.

doc  Модел уговора - YUSAFARM - постављено 29.01.2014.

Институт за реуматологију

doc  Модел уговора - ADOC - постављено 29.01.2014.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 29.01.2014.

doc  Модел уговора - ROCHE - постављено 29.01.2014.

doc  Модел уговора - YUSAFARM - постављено 29.01.2014.

Клиничко болнички центар Др Драгиша Мишовић Дедиње

doc  Модел уговора - INPHARM CO - постављено 07.02.2014.

doc  Модел уговора - PHARMASWISS - постављено 29.01.2014.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 29.01.2014.

doc  Модел уговора - ROCHE - постављено 29.01.2014.

Клиничко-болнички центар Бежанисјка Коса

doc  Модел уговора - ADOC - постављено 29.01.2014.

doc  Модел уговора - FARMALOGIST - постављено 29.01.2014.

doc  Модел уговора - INOPHARM - постављено 29.01.2014.

doc  Модел уговора - INPHARM CO - постављено 07.02.2014.

doc  Модел уговора - MERCK - постављено 29.01.2014.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 29.01.2014.

doc  Модел уговора - ROCHE - постављено 29.01.2014.

Клиничко-болнички центар Звездара

doc  Модел уговора - ADOC - постављено 29.01.2014.

doc  Модел уговора - INPHARM CO - постављено 07.02.2014.

doc  Модел уговора - PHARMASWISS - постављено 29.01.2014.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 29.01.2014.

doc  Модел уговора - ROCHE - постављено 29.01.2014.

Клиничко-болнички центар Земун

doc  Модел уговора - INPHARM CO - постављено 07.02.2014.

doc  Модел уговора - PHARMASWISS - постављено 29.01.2014.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 29.01.2014.

doc  Модел уговора - ROCHE - постављено 29.01.2014.

Специјална болница за ендемску нефропатију Лазаревац

doc  Модел уговора - INPHARM CO - постављено 07.02.2014.

doc  Модел уговора - PHARMASWISS - постављено 29.01.2014.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 29.01.2014.

doc  Модел уговора - ROCHE - постављено 29.01.2014.

Специјална болница за интерне болести Младеновац

doc  Модел уговора - INPHARM CO - постављено 07.02.2014.

doc  Модел уговора - PHARMASWISS - постављено 29.01.2014.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 29.01.2014.

doc  Модел уговора - ROCHE - постављено 29.01.2014.

Дом здравља Обреновац

doc  Модел уговора - INPHARM CO - постављено 07.02.2014.

doc  Модел уговора - PHARMASWISS - постављено 29.01.2014.

doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 29.01.2014.

doc  Модел уговора - ROCHE - постављено 29.01.2014.

Дом здравља Барајево

doc  Модел уговора - INPHARM CO - постављено 07.02.2014.

doc  Модел уговора - PHARMASWISS - постављено 29.01.2014.

doc  Модел уговора - ROCHE - постављено 29.01.2014.

Понуде

Модел додатног уговора

doc  Модел додатног уговора - ADOC - постављено 05.02.2014.

doc  Модел додатног уговора - FARMALOGIST - постављено 05.02.2014.

doc  Модел додатног уговора - INO-PHARM - постављено 05.02.2014.

doc  Модел додатног уговора - INPHARM CO - постављено 05.02.2014.

doc  Модел додатног уговора - MERCK - постављено 05.02.2014.

doc  Модел додатног уговора - PHARMASWISS - постављено 05.02.2014.

doc  Модел додатног уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 05.02.2014.

doc  Модел додатног уговора - ROCHE - постављено 05.02.2014.

doc  Модел додатног уговора - YUSAFARM - постављено 05.02.2014.

Прилози уговора - количине за додатне уговоре