Архива Централизоване јавне набавке 2014.

Додатне информације добићете притиском на назив сваке ставке.  

Набавка лекова за лечење урођених болести метаболизма - Imigluceraza и Alglukozidaza alfa

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку лекова за лечење урођених болести метаболизма - Imigluceraza и Alglukozidaza alfa. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Обавештење о покретању поступка за јн бр. 404-3-110/14-100 - постављено 16.12.2014.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-3-110/14-100 - постављено 16.12.2014.

xls  Образац понуде за јн бр. 404-3-110/14-100 - постављено 16.12.2014.

pdf  Измена конкурсне документација за јн бр. 404-3-110/14-100 - постављено 16.12.2014.

xls  Измењен образац понуде за јн бр. 404-3-110/14-100 - постављено 16.12.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-3-110/14-100 - постављено 22.12.2014.

pdf  Одлука о додели уговора за јн бр. 404-3-110/14-100 - постављено 31.12.2014.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за јн бр. 404-3-110/14-100 - постављено 20.01.2015.

Набавка лека винкристин 1 мг

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку лека винкристин 1 мг. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Обавештење о покретању преговарачког поступка за јн бр. 404-3-110/14-95 - постављено 07.11.2014.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-3-110/14-95 - постављено 07.11.2014.

xls  Образац понуде за јн бр. 404-3-110/14-95 - постављено 07.11.2014.

pdf  Одлука о додели уговора за јн бр. 404-3-110/14-95 - постављено 28.11.2014.

pdf  Понуда за јн бр. 404-3-110/14-95 - постављено 29.12.2014.

doc  Модел уговора FARMALOGIST - постављено 29.12.2014.

Набавка материјала за континуирану амбулаторну перитонеумску дијализу са глукозним раствором - за програм произвођача Fresenius

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку материјала за континуирану амбулаторну перитонеумску дијализу са глукозним раствором - за програм произвођача Fresenius. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Обавештење о покретању преговарачког поступка за јн бр. 404-3-110/14-94 - постављено 06.11.2014.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-3-110/14-94 - постављено 06.11.2014.

xls  Образац понуде за јн бр. 404-3-110/14-94 - постављено 06.11.2014.

xls  Образац структура цене за јн бр. 404-3-110/14-94 - постављено 06.11.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-3-110/14-94 - постављено 14.11.2014.

pdf  Пропратно писмо за измену конкурсне документације за јн бр. 404-3-110/14-94 - постављено 17.11.2014.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-3-110/14-94 - постављено 17.11.2014.

pdf  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јн бр. 404-3-110/14-94 - постављено 17.11.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-3-110/14-94 - постављено 18.11.2014.

Пружање услуга хемодијализе осигураним лицима РФЗО

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку пружања услуга хемодијализе осигураним лицима РФЗО. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуда на српском језику за јн бр. 404-1-226/14-86 - постављено 23.10.2014.

pdf  Позив за подношење понуда на енглеском језику за јн бр. 404-1-226/14-86 - постављено 23.10.2014.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-226/14-86 - постављено 23.10.2014.

xls  Образац понуде за јн бр. 404-1-226/14-86 - постављено 23.10.2014.

xls  Образац структура цене за јн бр. 404-1-226/14-86 - постављено 23.10.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-226/14-86 - постављено 31.10.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-226/14-86 - постављено 31.10.2014.

pdf  Пропратно писмо за јн бр. 404-1-226/14-86 - постављено 31.10.2014.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-226/14-86 - постављено 31.10.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-226/14-86 - постављено 12.11.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-226/14-86 - постављено 17.11.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-226/14-86 - постављено 21.11.2014.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр. 404-1-226/14-86 - постављено 14.01.2015.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за јн бр. 404-1-226/14-86 - постављено 22.01.2015.

Потрошни материјал за уградњу интраокуларних сочива за период од шест месеци

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку потрошног материјала за уградњу интраокуларних сочива за период од шест месеци. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/14-85 - постављено 08.10.2014.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/14-85 - постављено 08.10.2014.

xls  Образац понуде за јн бр. 404-1-110/14-85 - постављено 08.10.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-85 - постављено 30.10.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-85 - постављено 31.10.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-85 - постављено 31.10.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-85 - постављено 03.11.2014.

pdf  Допуна другог додатног појашњења за јн бр. 404-1-110/14-85 - постављено 05.11.2014.

pdf  Допуна трећег додатног појашњења за јн бр. 404-1-110/14-85 - постављено 05.11.2014.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/14-85 - постављено 05.11.2014.

xls  Образац понуде - измењен за јн бр. 404-1-110/14-85 - постављено 05.11.2014.

pdf  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/14-85 - постављено 05.11.2014.

pdf  Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за јн бр. 404-1-110/14-85 - постављено 19.12.2014.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр. 404-1-110/14-85 - постављено 22.01.2015.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за II квартал 2015. године за јн бр. 404-1-110/14-85 - постављено 14.07.2015.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за III квартал 2015. године за јн бр. 404-1-110/14-85 - постављено 15.10.2015.

Балон катетери за децу и адолесценте, за четири месеца

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку балон катетера за децу и адолесценте, за четири месеца. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Обавештење о покретању преговарачког поступка за јн бр. 404-3-110/14-91 - постављено 26.09.2014.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-3-110/14-91 - постављено 26.09.2014.

xls  Образац понуде за јн бр. 404-3-110/14-91 - постављено 26.09.2014.

pdf  Одлука о додели уговора за Партије 2 и 3 и обустави поступка за Партију 1 за јн бр. 404-3-110/14-91 - постављено 09.10.2014.

Набавка тубуларних графтова за дечију кардиохирургију PTFE

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку тубуларних графтова за дечију кардиохирургију PTFE. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Обавештење о покретању преговарачког поступка за јн бр. 404-3-110/14-88 - постављено 24.09.2014.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-3-110/14-88 - постављено 24.09.2014.

xls  Образац понуде за јн бр. 404-3-110/14-88 - постављено 24.09.2014.

pdf  Додатна појашњења за јн бр. 404-3-110/14-88 - постављено 29.09.2014.

pdf  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јн бр. 404-3-110/14-88 - постављено 01.10.2014.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-3-110/14-88 - постављено 01.10.2014.

pdf  Конкурсна документација - пречишћен текст за јн бр. 404-3-110/14-88 - постављено 01.10.2014.

xls  Измењен образац понуде за јн бр. 404-3-110/14-88 - постављено 01.10.2014.

pdf  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јн бр. 404-3-110/14-88 - постављено 10.10.2014.

pdf  Одлука о додели уговора за јн бр. 404-3-110/14-88 - постављено 19.01.2015.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за јн бр. 404-3-110/14-88 - постављено 19.01.2015.

Материјал за дијализу - дијализатори за период од годину дана

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку материјала за дијализу - дијализатори за период од годину дана. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/14-78 - постављено 19.08.2014.

pdf  Позив за подношење понуда на енглеском језику за јн бр. 404-1-110/14-78 - постављено 19.08.2014.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/14-78 - постављено 19.08.2014.

xls  Прилог 1 - Образац понуде бр 4.1 за јн бр. 404-1-110/14-78 - постављено 19.08.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-78 - постављено 28.08.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-78 - постављено 29.08.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-78 - постављено 29.08.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-78 - постављено 29.08.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-78 - постављено 01.09.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-78 - постављено 01.09.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-78 - постављено 04.09.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-78 - постављено 05.09.2014.

pdf  Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за јн бр. 404-1-110/14-78 - постављено 08.09.2014.

pdf  Обавештење свим понуђачима о одлуци Републичке комисије за јн бр. 404-1-110/14-78 - постављено 27.11.2014.

pdf  Обавештење о обустави поступка за јн бр. 404-1-110/14-78 - постављено 08.12.2014.

Услуга осигурања имовине и лица за потребе здравствених установа и Републичког фонда за здравствено осигурање за период од годину дана

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку услуге осигурања имовине и лица за потребе здравствених установа и Републичког фонда за здравствено осигурање за период од годину дана. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуда за јн бр. 404-1-206/14-73 - постављено 18.08.2014.

pdf  Позив за подношење понуда на енглеском језику за јн бр. 404-1-206/14-73 - постављено 18.08.2014.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-206/14-73 - постављено 18.08.2014.

xls  Прилог 1 - Подаци о осигураницима за јн бр. 404-1-206/14-73 - постављено 18.08.2014.

xls  Прилог 2 - Образац бр 4.1 и 4.2 за јн бр. 404-1-206/14-73 - постављено 18.08.2014.

pdf  Измена конкункурсне документације за јн бр. 404-1-206/14-73 - постављено 20.08.2014.

pdf  Конкурсна документација - пречишћен текст за јн бр. 404-1-206/14-73 - постављено 20.08.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-206/14-73 - постављено 25.08.2014.

pdf  Додатно појашњење и измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-206/14-73 - постављено 01.09.2014.

pdf  Конкурсна документација - пречишћен текст за јн бр. 404-1-206/14-73 - постављено 01.09.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-206/14-73 - постављено 03.09.2014.

pdf  Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за јн бр. 404-1-206/14-73 - постављено 05.09.2014.

pdf  Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за јн бр. 404-1-206/14-73 - постављено 08.09.2014.

pdf  Обавештење о донетом Решењу Републичке комисије за заштиту права за јн бр. 404-1-206/14-73 - постављено 17.10.2014.

Набавка материјала за дијализу - заједнички материјал за све типове дијализних машина (дијализни концентрат, игле и физиолошки раствор) за период од годину дана

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку материјала за дијализу - заједнички материјал за све типове дијализних машина (дијализни концентрат, игле и физиолошки раствор) за период од годину дана. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/14-65 - постављено 06.08.2014.

pdf  Позив за подношење понуда на енглеском језику за јн бр. 404-1-110/14-65 - постављено 06.08.2014.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/14-65 - постављено 06.08.2014.

xls  Образац понуде за јн бр. 404-1-110/14-65 - постављено 06.08.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-65 - постављено 18.08.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-65 - постављено 20.08.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-65 - постављено 20.08.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-65 - постављено 28.08.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-65 - постављено 01.09.2014.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр. 404-1-110/14-65 - постављено 17.10.2014.

pdf  Обавештење о уложеном захтеву за заштиту права за јн бр. 404-1-110/14-65 - постављено 22.10.2014.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр. 404-1-110/14-65 - постављено 21.01.2015.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за јн бр. 404-1-110/14-65 - постављено 22.01.2015.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за II квартал 2015. године за јн бр. 404-1-110/14-65 - постављено 14.07.2015.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2015. године за јн бр. 404-1-110/14-65 - постављено 15.10.2015.

Набавка тубуларног PTFE графта споља ојачан "прстеновима" или "спиралом" промера 10 и/или 12 mm за 2014. годину

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку тубуларног PTFE графта споља ојачан "прстеновима" или "спиралом" промера 10 и/или 12 mm за 2014. годину. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/14-81 - постављено 04.08.2014.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/14-81 - постављено 04.08.2014.

xls  Образац понуде за јн бр. 404-1-110/14-81 - постављено 04.08.2014.

pdf  Обавештење о обустави поступка за јн бр. 404-1-110/14-81 - постављено 16.09.2014.

Перикардни patch за 2014. годину

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку перикардног patcha-a за 2014. годину. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-4-110/14-77 - постављено 03.07.2014.

xls  Образац понуде за јн бр. 404-4-110/14-77 - постављено 03.07.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-4-110/14-77 - постављено 07.07.2014.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за јн бр. 404-4-110/14-77 - постављено 07.08.2014.

Балон катетери

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку балон катетера. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Обавештење о покретању преговарачког поступка за јн бр. 404-3-110/14-71 - постављено 23.06.2014.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-3-110/14-71 - постављено 23.06.2014.

xls  Образац понуде за јн бр. 404-3-110/14-71 - постављено 23.06.2014.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-3-110/14-71 - постављено 02.07.2014.

pdf  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јн бр. 404-3-110/14-71 - постављено 02.07.2014.

pdf  Конкурсна документација - пречишћен текст за јн бр. 404-3-110/14-71 - постављено 02.07.2014.

xls  Образац понуде за јн бр. 404-3-110/14-71 - постављено 02.07.2014.

pdf  Одлука о додели уговора за јн бр. 404-3-110/14-71 - постављено 24.07.2014.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за јн бр. 404-3-110/14-71 - постављено 12.08.2014.

Медицински гасови за период од годину дана

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку медицинских гасова за период од годину дана. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/14-69 - постављено 16.05.2014.

pdf  Позив за подношење понуда на енглеском језику за јн бр. 404-1-110/14-69 - постављено 16.05.2014.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/14-69 - постављено 16.05.2014.

xls  Образац понуде који је саставни део конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/14-69 - постављено 16.05.2014.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/14-69 - постављено 13.06.2014.

pdf  Конкурсна документација - пречишћен текст за јн бр. 404-1-110/14-69 - постављено 13.06.2014.

xls  Измењен образац понуде за јн бр. 404-1-110/14-69 - постављено 13.06.2014.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/14-69 - постављено 19.06.2014.

pdf  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/14-69 - постављено 19.06.2014.

pdf  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда на енглеском језику за јн бр. 404-1-110/14-69 - постављено 19.06.2014.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр. 404-1-110/14-69 - постављено 29.07.2014.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за III квартал за јн бр. 404-1-110/14-69 - постављено 15.10.2014.

pdf  Одлука о измени оквирног споразума за јн бр. 404-1-110/14-69 - постављено 14.01.2015.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за IV квартал за јн бр. 404-1-110/14-69 - постављено 15.01.2015.

Материјал за дијализу - дијализатори за период од годину дана

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку материјала за дијализу - дијализатори за период од годину дана. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/14-66 - постављено 09.05.2014.

pdf  Позив за подношење понуда на енглеском језику за јн бр. 404-1-110/14-66 - постављено 09.05.2014.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/14-66 - постављено 09.05.2014.

xls  Образац понуде који је саставни део конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/14-66 - постављено 09.05.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-66 - постављено 16.05.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-66 - постављено 22.05.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-66 - постављено 26.05.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-66 - постављено 26.05.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-66 - постављено 26.05.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-66 - постављено 26.05.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-66 - постављено 26.05.2014.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/14-66 - постављено 28.05.2014.

pdf  Конкурсна документација - пречишћен текст за јн бр. 404-1-110/14-66 - постављено 28.05.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-66 - постављено 28.05.2014.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/14-66 - постављено 28.05.2014.

pdf  Конкурсна документација - пречишћен текст за јн бр. 404-1-110/14-66 - постављено 28.05.2014.

pdf  Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за јн бр. 404-1-110/14-66 - постављено 30.05.2014.

pdf  Обавештење о одлуци Републичке комисије за заштиту права за јн бр. 404-1-110/14-66 - постављено 09.07.2014.

pdf  Обавештење о обустави поступка за јн бр. 404-1-110/14-66 - постављено 11.07.2014.

Лекови са Листе лекова за 2014. годину: лекови kapecitabin и imatinib

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку лекова са Листе лекова за 2014. годину: лекови kapecitabin и imatinib. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/14-67 - постављено 09.05.2014.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/14-67 - постављено 09.05.2014.

xls  Образац понуде који је саставни део конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/14-67 - постављено 09.05.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-67 - постављено 29.05.2014.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/14-67 - постављено 29.05.2014.

pdf  Конкурсна документација - пречишћен текст за јн бр. 404-1-110/14-67 - постављено 29.05.2014.

xls  Измењен образац понуде - 29.05.2014. за јн бр. 404-1-110/14-67 - постављено 29.05.2014.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр. 404-1-110/14-67 - постављено 03.07.2014.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за III квартал за јн бр. 404-1-110/14-67 - постављено 15.10.2014.

pdf  Одлука о измени оквирног споразума за јн бр. 404-1-110/14-67 - постављено 24.12.2014.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за IV квартал за јн бр. 404-1-110/14-67 - постављено 15.01.2015.

Материјал за перитонеумску дијализу за период од годину дана

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку материјала за перитонеумску дијализу за период од годину дана. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуда на српском језику за јн бр. 404-1-110/14-54 - постављено 05.05.2014.

pdf  Позив за подношење понуда на енглеском језику за јн бр. 404-1-110/14-54 - постављено 05.05.2014.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/14-54 - постављено 05.05.2014.

xls  Образац понуде за јн бр. 404-1-110/14-54 - постављено 05.05.2014.

pdf  Додатно појашњење  за јн бр. 404-1-110/14-54 - постављено 19.05.2014.

pdf  Додатно појашњење  за јн бр. 404-1-110/14-54 - постављено 19.05.2014.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/14-54 - постављено 21.05.2014.

xls  Образац понуде - измена за јн бр. 404-1-110/14-54 - постављено 21.05.2014.

xls  Образац структура цене за јн бр. 404-1-110/14-54 - постављено 21.05.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-54 - постављено 26.05.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-54 - постављено 26.05.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-54 - постављено 26.05.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-54 - постављено 26.05.2014.

pdf  Конкурсна документација - пречишћен текст за јн бр. 404-1-110/14-54 - постављено 27.05.2014.

xls  Образац структура цене - измена за јн бр. 404-1-110/14-54 - постављено 27.05.2014.

pdf  Измене позива за подношење понуда на српском језику за јн бр. 404-1-110/14-54 - постављено 30.05.2014.

pdf  Измене позива за подношење понуда на енглеском језику за јн бр. 404-1-110/14-54 - постављено 30.05.2014.

pdf  Измењен позив за подношење понуда на српском језику за јн бр. 404-1-110/14-54 - постављено 30.05.2014.

pdf  Измењен позив за подношење понуда на енглеском језику за јн бр. 404-1-110/14-54 - постављено 30.05.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-54 - постављено 30.05.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-54 - постављено 30.05.2014.

pdf  Конкурсна документација - пречишћен текст за јн бр. 404-1-110/14-54 - постављено 30.05.2014.

pdf  Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за јн бр. 404-1-110/14-54 - постављено 03.06.2014.

pdf  Обавештење о одлуци Републичке комисије за заштиту права за јн бр. 404-1-110/14-54 - постављено 09.07.2014.

pdf  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/14-54 - постављено 09.07.2014.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/14-54 - постављено 11.07.2014.

xls  Образац понуде - измена за јн бр. 404-1-110/14-54 - постављено 11.07.2014.

pdf  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/14-54 - постављено 11.07.2014.

pdf  Обавештење о обустави поступка за партију 1 за јн бр. 404-1-110/14-54 - постављено 25.08.2014.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр. 404-1-110/14-54 - постављено 03.09.2014.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за јн бр. 404-1-110/14-54 - постављено 03.09.2014.

pdf  Одлука о измени оквирног споразума за јн бр. 404-1-110/14-54 - постављено 31.12.2014.

Вакцина против грипа за сезону 2014-2015

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку вакцина против грипа за сезону 2014-2015. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/14-64 - постављено 17.04.2014.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/14-64 - постављено 17.04.2014.

xls  Образац понуде који је саставни део конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/14-64 - постављено 17.04.2014.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за јн бр. 404-1-110/14-64 - постављено 02.06.2014.

Уградни материјал у кардиохирургији - валвуле и рингови за 2014. годину (поновљено за 4 партије)

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку уградног материјала у кардиохирургији - валвуле и рингови за 2014. годину (поновљено за 4 партије. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/14-62 - постављено 15.04.2014.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/14-62 - постављено 15.04.2014.

xls  Образац понуде за јн бр. 404-1-110/14-62 - постављено 15.04.2014.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 2 за јн бр. 404-1-110/14-62 - постављено 25.06.2014.

pdf  Обавештење о обустави поступка за партије 1,3 и 4 за јн бр. 404-1-110/14-62 - постављено 25.06.2014.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за II квартал за јн бр. 404-1-110/14-62 - постављено 15.07.2014.

pdf  Одлука о измени оквирног споразума за јн бр. 404-1-110/14-62 - постављено 16.01.2015.

Кардиоваскуларни PTFE patch за 2014. годину

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавкукардиоваскуларног PTFE patch-а за 2014. годину. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-4-110/14-61 - постављено 15.04.2014.

xls  Образац понуде за јн бр. 404-4-110/14-61 - постављено 14.05.2014.

pdf  Обавештење о обустави поступка за јн бр. 404-4-110/14-61 - постављено 03.06.2014.

Аутотрансфузиони системи/сетови за интраоперативно спашавање крви компатибилни типу апарата Cell Saver 5, Haemolite 2+, за 2014. годину

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку аутотрансфузионих система/сетова за интраоперативно спашавање крви компатибилни типу апарата Cell Saver 5, Haemolite 2+, за 2014. годину. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/14-60 - постављено 14.04.2014.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/14-60 - постављено 14.04.2014.

xls  Образац понуде за јн бр. 404-1-110/14-60 - постављено 14.04.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-60 - постављено 09.05.2014.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/14-60 - постављено 09.05.2014.

pdf  Конкурсна документација - пречишћен текст за јн бр. 404-1-110/14-60 - постављено 09.05.2014.

pdf  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/14-60 - постављено 09.05.2014.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр. 404-1-110/14-60 - постављено 30.05.2014.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима у трећем кварталу за јн бр. 404-1-110/14-60 - постављено 03.10.2014.

pdf  Одлука о измени оквирног споразума за јн бр. 404-1-110/14-60 - постављено 16.01.2015.

Графтови, ендоваскуларни графтови и пратећи потрошни материјал за 2014. годину ( поновљено за 9 партија)

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку графтова, ендоваскуларних графтова и пратећи потрошни материјал за 2014.годину (поновљен за 9 партија). Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/14-52 - постављено 08.04.2014.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/14-52 - постављено 08.04.2014.

xls  Образац понуде за јн бр. 404-1-110/14-52 - постављено 08.04.2014.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/14-52 - постављено 24.04.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-52 - постављено 28.04.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-52 - постављено 28.04.2014.

pdf  Конкурсна документација - пречишћен текст за јн бр. 404-1-110/14-52 - постављено 28.04.2014.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партије 6, 7 и 9 за јн бр. 404-1-110/14-52 - постављено 06.06.2014.

pdf  Обавештење о обустави поступка за партије 1 и 5 за јн бр. 404-1-110/14-52 - постављено 13.06.2014.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партије 2, 3, 4 и 8 за јн бр. 404-1-110/14-52 - постављено 20.06.2014.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за II квартал за јн бр. 404-1-110/14-52 - постављено 15.07.2014.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за III квартал за јн бр. 404-1-110/14-52 - постављено 15.10.2014.

pdf  Одлука о измени оквирног споразума за јн бр. 404-1-110/14-52 - постављено 13.01.2015.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за IV квартал за јн бр. 404-1-110/14-52 - постављено 15.01.2015.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за II квартал 2015. године за јн бр. 404-1-110/14-52 - постављено 13.07.2014.

Лекови за лечење урођених болести метаболизма-alglukozidaza alfa и idursulfataza

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку Лекова за лечење урођених болести метаболизма - alglukozidaza alfa и idursulfataza. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Обавештење о покретању преговарачког поступка за јн бр. 404-3-110/14-55 - постављено 08.04.2014.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-3-110/14-55 - постављено 08.04.2014.

pdf  Измена обавештења о покретању преговарачког поступка за јн бр. 404-3-110/14-55 - постављено 09.04.2014.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-3-110/14-55 - постављено 09.04.2014.

pdf  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јн бр. 404-3-110/14-55 - постављено 09.04.2014.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-3-110/14-55 - постављено 11.04.2014.

pdf  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јн бр. 404-3-110/14-55 - постављено 11.04.2014.

pdf  Конкурсна документација - пречишћен текст за јн бр. 404-3-110/14-55 - постављено 14.04.2014.

pdf  Одлука о додели уговора за јн бр. 404-3-110/14-55 - постављено 23.04.2014.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за јн бр. 404-3-110/14-55 - постављено 09.05.2014.

pdf  Обавештење о обустави поступка за партију 2 за јн бр. 404-3-110/14-55 - постављено 09.05.2014.

Вакцина против дифтерије, тетануса, пертусиса (ацелуларна), полиомијелитиса (инактивисана) и Hemophilus influenza tip B (коnjугована, адсорбована), комбинована

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку вакцина против дифтерије, тетануса, пертусиса (ацелуларна), полиомијелитиса (инактивисана) и Hemophilus influenza tip B (коnjугована, адсорбована), комбинована. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуда на српском језику за јн бр. 404-1-110/14-15 - постављено 02.04.2014.

pdf  Позив за подношење понуда на енглеском језику за јн бр. 404-1-110/14-15 - постављено 02.04.2014.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/14-15 - постављено 02.04.2014.

xls  Образац понуде који је саставни део конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/14-15 - постављено 02.04.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-15 - постављено 25.04.2014.

pdf  Измене конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/14-15 - постављено 25.04.2014.

pdf  Конкурсна документација - пречишћен текст за јн бр. 404-1-110/14-15 - постављено 25.04.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-15 - постављено 30.04.2014.

pdf  Конкурсна документација - пречишћен текст за јн бр. 404-1-110/14-15 - постављено 30.04.2014.

pdf  Измене конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/14-15 - постављено 30.04.2014.

xls  Образац понуде за јн бр. 404-1-110/14-15 - постављено 30.04.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-15 - постављено 07.05.2014.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за јн бр. 404-1-110/14-15 - постављено 22.05.2014.

Пејсмејкери, имплатанбилни дефибрилатори и други специфични материјал за 2014. годину

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку пејсмејкера, имплатанбилних дефибрилатора и других специфичних материјала за 2014. годину. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/14-50 - постављено 31.03.2014.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/14-50 - постављено 31.03.2014.

xlsОбразац понуде за јн бр. 404-1-110/14-50 - постављено 31.03.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-50 - постављено 11.04.2014.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 3 за јн бр. 404-1-110/14-50 - постављено 23.05.2014.

pdf  Обавештење о обустави поступка за партију 4 за јн бр. 404-1-110/14-50 - постављено 26.05.2014.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партије 1 и 2 за јн бр. 404-1-110/14-50 - постављено 27.05.2014.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за II квартал за јн бр. 404-1-110/14-50 - постављено 15.07.2014.

pdf  Одлука о измени оквирног споразума за јн бр. 404-1-110/14-50 - постављено 13.01.2015.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за IV квартал за јн бр. 404-1-110/14-50 - постављено 15.01.2015.

Уређај за затварање аурикуле леве срчане преткоморе израђених од само-проширујуће нитинолске структуре са порозном мембраном од PET (polyethilene trephthalte) влакна на проксималном лицу за 2014. годину

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку уређаја за затварање аурикуле леве срчане преткоморе израђених од само-проширујуће нитинолске структуре са порозном мембраном од PET (polyethilene trephthalte) влакна на проксималном лицу за 2014. годину. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/14-51 - постављено 26.03.2014.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/14-51 - постављено 26.03.2014.

xlsОбразац понуде за јн бр. 404-1-110/14-51 - постављено 26.03.2014.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за јн бр. 404-1-110/14-51 - постављено 09.05.2014.

Лекови са листе лекова за 2014. годину: лекови за лечење мултипле склерозе

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку лекова са листе лекова за 2014. годину: лекови за лечење мултипле склерозе. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуда на српском језику за јн бр. 404-1-110/14-25 - постављено 20.03.2014.

pdf  Позив за подношење понуда на енглеском језику за јн бр. 404-1-110/14-25 - постављено 20.03.2014.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/14-25 - постављено 20.03.2014.

xlsОбразац понуде који је саставни део конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/14-25 - постављено 20.03.2014.

pdf  Измене конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/14-25 - постављено 26.03.2014.

pdf  Пречишћен текст конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/14-25 - постављено 26.03.2014.

pdf  Oбавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр. 404-1-110/14-25 - постављено 15.05.2014.

pdf  Oбавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 3 за јн бр. 404-1-110/14-25 - постављено 28.05.2014.

pdf  Oбавештење о закљученом уговору за II квартал за јн бр. 404-1-110/14-25 - постављено 15.07.2014.

pdf  Oбавештење о закљученом уговору за III квартал за јн бр. 404-1-110/14-25 - постављено 15.10.2014.

pdf  Oдлука о измени оквирног споразума за јн бр. 404-1-110/14-25 - постављено 24.12.2014.

pdf  Oбавештење о закљученом уговору за IV квартал за јн бр. 404-1-110/14-25 - постављено 15.01.2015.

pdf  Oбавештење о закљученом уговору за II квартал 2015. године за јн бр. 404-1-110/14-25 - постављено 10.07.2015.

Гориво за потребе здравствених установа и РФЗО за период од 12 месеци

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку горива за потребе здравствених установа и РФЗО за период од 12 месеци. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуда за јн бр. 404-1-108/14-45 - постављено 19.03.2014.

pdf  Позив за подношење понуда на енглеском језику за јн бр. 404-1-108/14-45 - постављено 19.03.2014.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-108/14-45 - постављено 19.03.2014.

pdf  Прилог 1 - Списак здравствених установа и организационих установа РФЗО за јн бр. 404-1-108/14-45 - постављено 19.03.2014.

pdf  Прилог 2 - Техничка спецификација за јн бр. 404-1-108/14-45 - постављено 19.03.2014.

xls  Прилог 3 - Образац понуде за јн бр. 404-1-108/14-45 - постављено 19.03.2014.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-108/14-45 - постављено 03.04.2014.

pdf  Прилог 1 - Пречишћен текст - Списак здравствених установа и организационих установа РФЗО за јн бр. 404-1-108/14-45 - постављено 03.04.2014.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-108/14-45 - постављено 03.04.2014.

pdf  Измењена страна конкурсне документације за јн бр. 404-1-108/14-45 - постављено 03.04.2014.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-108/14-45 - постављено 03.04.2014.

pdf  Измењена страна конкурсне документације за јн бр. 404-1-108/14-45 - постављено 03.04.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-108/14-45 - постављено 14.04.2014.

pdf  Обавештење о закључењу оквирног споразума за јн бр. 404-1-108/14-45 - постављено 28.05.2014.

pdf  Обавештење о закључењу оквирног споразума за партију 2 за јн бр. 404-1-108/14-45 - постављено 23.07.2014.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за јн бр. 404-1-108/14-45 - постављено 15.10.2014.

Набавка електричне енергије са балансном одговорношћу за потребе здравствених установа, РФЗО и Републичког фонда за пензионо и инвалидско осигурање за период од 12 месеци

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку електричне енергије са балансном одговорношћу за потребе здравствених установа, РФЗО и Републичког фонда за пензионо и инвалидско осигурање за период од 12 месеци. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуда за јн бр. 404-1-112/14-44 - постављено 19.03.2014.

pdf  Позив за подношење понуда на енглеском језику за јн бр. 404-1-112/14-44 - постављено 19.03.2014.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-112/14-44 - постављено 19.03.2014.

xls  Прилог 1 - Техничка спецификација за јн бр. 404-1-112/14-44 - постављено 19.03.2014.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-112/14-44 - постављено 31.03.2014.

pdf  Додатно појашњење са изменама конкурсне документације за јн бр. 404-1-112/14-44 - постављено 22.04.2014.

pdf  Конкурсна документација - пречишћен текст за јн бр. 404-1-112/14-44 - постављено 22.04.2014.

pdf  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јн бр. 404-1-112/14-44 - постављено 22.04.2014.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-112/14-44 - постављено 24.04.2014.

pdf  Конкурсна документација - пречишћен текст за јн бр. 404-1-112/14-44 - постављено 24.04.2014.

pdf  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јн бр. 404-1-112/14-44 - постављено 24.04.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-112/14-44 - постављено 25.04.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-112/14-44 - постављено 25.04.2014.

pdf  Обавештење о закључењу оквирног споразума за јн бр. 404-1-112/14-44 - постављено 28.05.2014.

pdf  Одлука о измени уговора за јн бр. 404-1-112/14-44 - постављено 24.11.2014.

Лекови са Листе лекова за 2014. годину: aminokiseline (glutamin 7,1)

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку лекова са Листе лекова за 2014. годину: aminokiseline (glutamin 7,1). Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/14-47 - постављено 18.03.2014.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/14-47 - постављено 18.03.2014.

xls  Образац понуде који је саставни део конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/14-47 - постављено 18.03.2014.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр. 404-1-110/14-47 - постављено 30.04.2014.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за II квартал за јн бр. 404-1-110/14-47 - постављено 15.07.2014.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за III квартал за јн бр. 404-1-110/14-47 - постављено 15.10.2014.

pdf  Одлука о измени оквирног споразума за јн бр. 404-1-110/14-47 - постављено 24.12.2014.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за IV квартал за јн бр. 404-1-110/14-47 - постављено 15.01.2015.

Транскатетерске аортне валвуле са системом за пласирање и системом за лодовање за 2014. годину

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку транскатетерских аортних валвула са системом за пласирање и системом за лодовање за 2014. годину. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Обавештење о покретању преоварчког поступка за јн бр. 404-3-110/14-40 - постављено 26.02.2014.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-3-110/14-40 - постављено 26.02.2014.

xls  Образац понуде за јн бр. 404-3-110/14-402 - постављено 26.02.2014.

pdf  Одлука о додели уговора за јн бр. 404-3-110/14-40 - постављено 06.03.2014.

Interferon beta 1b за период од три месеца

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку Interferon beta 1b за период од три месеца. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуда за јн јн бр. 404-1-110/14-39 - постављено 26.02.2014.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/14-39 - постављено 26.02.2014.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за јн бр. 404-1-110/14-39 - постављено 04.04.2014.

Лекови са листе лекова за 2014.годину: лекови epirubicin и kalcijum folinat 30 mg

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку лекова са листе лекова за 2014.годину: лекови epirubicin и kalcijum folinat 30 mg.Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуда за јн јн бр. 404-1-110/14-12 - постављено 25.02.2014.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/14-12 - постављено 25.02.2014.

xls  Образац понуде за јн бр. 404-1-110/14-12 - постављено 25.02.2014.

pdf  Измене конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/14-12 - постављено 10.03.2014.

pdf  Конкурсна документација - пречишћен текст за јн бр. 404-1-110/14-12 - постављено 10.03.2014.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр. 404-1-110/14-12 - постављено 16.04.2014.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за II квартал за јн бр. 404-1-110/14-12 - постављено 15.07.2014.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за III квартал за јн бр. 404-1-110/14-12 - постављено 15.10.2014.

pdf  Одлука о измени оквирног споразума за јн бр. 404-1-110/14-12 - постављено 24.12.2014.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за IV квартал за јн бр. 404-1-110/14-12 - постављено 15.01.2015.

Антитуберкулотици друге линије за 2014. годину

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку антитуберкулотика друге линије за 2014. године.Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Обавештење о покретању поступка за јн бр. 404-3-110/14-23 - постављено 24.02.2014.

pdf  Позив за подношење понуда за јн бр. 404-3-110/14-23 - постављено 24.02.2014.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-3-110/14-23 - постављено 24.02.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-3-110/14-23 - постављено 03.03.2014.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за јн бр. 404-3-110/14-23 - постављено 17.03.2014.

pdf  Исправка обавештења о закљученом уговору за јн бр. 404-3-110/14-23 - постављено 05.12.2014.

Периферни стентови за примену у кардиологији урођених срчаних мана

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну периферних стентова за примену у кардиологији урођених срчаних мана.Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/14-34 - постављено 20.02.2014.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/14-34 - постављено 20.02.2014.

xls  Образац понуде за јн бр. 404-1-110/14-34 - постављено 20.02.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-34 - постављено 27.02.2014.

pdf  Обавештење о обустави поступка за јн бр. 404-1-110/14-34 - постављено 16.04.2014.

Каротидни и периферни стентови

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну каротидних и периферних стентова.Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/14-32 - постављено 10.02.2014.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/14-32 - постављено 10.02.2014.

xls  Образац понуде за јн бр. 404-1-110/14-32 - постављено 10.02.2014.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/14-32 - постављено 10.02.2014.

xls  Измењен образац понуде за јн бр. 404-1-110/14-32 - постављено 10.02.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-32 - постављено 13.02.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-32 - постављено 25.02.2014.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр. 404-1-110/14-32 - постављено 09.04.2014.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима у другом кварталу за јн бр. 404-1-110/14-32 - постављено 09.07.2014.

pdf  Одлука о измени оквирног споразума за јн бр. 404-1-110/14-32 - постављено 16.01.2015.

Медицински гасови за 2014. годину

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну медицинских гасова за 2014. годину. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/14-29 - постављено 04.02.2014.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/14-29 - постављено 04.02.2014.

xls  Образац понуде за јн бр. 404-1-110/14-29 - постављено 04.02.2014.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/14-29 - постављено 26.02.2014.

xls  Нови образац понуде за јн бр. 404-1-110/14-29 - постављено 26.02.2014.

pdf  Обавештење о обустави поступка за јн бр. 404-1-110/14-29 - постављено 11.04.2014.

Потрошни материјал за уградњу интраокуларних сочива за 2014. годину

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну потрошног материјала за уградњу интраокуларних сочива за 2014. годину.Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/14-31 - постављено 04.02.2014.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/14-31 - постављено 04.02.2014.

xls  Образац понуде за јн бр. 404-1-110/14-31 - постављено 04.02.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-31 - постављено 18.02.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-31 - постављено 21.02.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-31 - постављено 24.02.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-31 - постављено 24.02.2014.

pdf  Измена позива за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/14-31 - постављено 28.02.2014.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/14-31 - постављено 28.02.2014.

pdf  Конкурсна документација - пречишћен текст за јн бр. 404-1-110/14-31 - постављено 28.02.2014.

pdf  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/14-31 - постављено 28.02.2014.

pdf  Измењен позив за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/14-31 - постављено 28.02.2014.

xls  Измењен образац понуде - прилог за јн бр. 404-1-110/14-31 - постављено 28.02.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-31 - постављено 10.03.2014.

pdf  Обавештење о обустави поступка за партију 8 за јн бр. 404-1-110/14-31 - постављено 22.04.2014.

pdf  Обавештење о закљученом Оквирном споразуму за јн бр. 404-1-110/14-31 - постављено 29.04.2014.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за II квартал за јн бр. 404-1-110/14-31 - постављено 17.07.2014.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за III квартал за јн бр. 404-1-110/14-31 - постављено 15.10.2014.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за IV квартал за јн бр. 404-1-110/14-31 - постављено 15.01.2015.

Интраокуларна сочива за 2014. годину

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну интраокуларних сочива за 2014. годину.  Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/14-30 - постављено 04.02.2014.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/14-30 - постављено 04.02.2014.

xls  Образац понуде за јн бр. 404-1-110/14-30 - постављено 04.02.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-30 - постављено 10.02.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-30 - постављено 18.02.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-30 - постављено 24.02.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-30 - постављено 24.02.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-30 - постављено 25.02.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-30 - постављено 28.02.2014.

pdf  Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за партије 1, 2 и 4 за јн бр. 404-1-110/14-30 - постављено 02.04.2014.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр. 404-1-110/14-30 - постављено 11.04.2014.

pdf  Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за партије 1, 2 и 4 за јн бр. 404-1-110/14-30 - постављено 24.04.2014.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за II квартал за јн бр. 404-1-110/14-30 - постављено 17.07.2014.

pdf  Обавештење о поднетим захтевима за заштиту права за јн бр. 404-1-110/14-30 - постављено 03.09.2014.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 4 за јн бр. 404-1-110/14-30 - постављено 19.09.2014.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партије 1 и 2 за јн бр. 404-1-110/14-30 - постављено 14.10.2014.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за III квартал за јн бр. 404-1-110/14-30 - постављено 15.10.2014.

pdf  Одлука о измени оквирног споразума за јн бр. 404-1-110/14-30 - постављено 14.01.2015.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за IV квартал за јн бр. 404-1-110/14-30 - постављено 15.01.2015.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за II квартал 2015. године за јн бр. 404-1-110/14-30 - постављено 14.07.2015.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за III квартал 2015. године за јн бр. 404-1-110/14-30 - постављено 15.10.2015.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за IV квартал 2015. године за јн бр. 404-1-110/14-30 - постављено 15.01.2016.

Материјал за перитонеумску дијализу за 2014. годину

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку материјала за перитонеумску дијализу за 2014. годину.  Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/14-21 - постављено 04.02.2014.

pdf  Позив за подношење понуда на енглеском језику за јн бр. 404-1-110/14-21 - постављено 04.02.2014.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/14-21 - постављено 04.02.2014.

xls  Образац понуде за јн бр. 404-1-110/14-21 - постављено 04.02.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-21 - постављено 12.02.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-21 - постављено 18.02.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-21 - постављено 24.02.2014.

pdf  Измењен позив за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/14-21 - постављено 25.02.2014.

pdf  Измењен позив за подношење понуда на енглеском језику за јн бр. 404-1-110/14-21 - постављено 25.02.2014.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/14-21 - постављено 25.02.2014.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/14-21 - постављено 25.02.2014.

pdf  Измењен позив за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/14-21 - постављено 25.02.2014.

pdf  Измењен позив за подношење понуда на енглеском језику за јн бр. 404-1-110/14-21 - постављено 25.02.2014.

pdf  Измењена конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/14-21 - постављено 25.02.2014.

xls  Образац понуде за јн бр. 404-1-110/14-21 - постављено25.02.2014.

pdf  Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за јн бр. 404-1-110/14-21 - постављено 28.02.2014.

pdf  Обавештење о одлуци Републичке комисије за јн бр. 404-1-110/14-21 - постављено 26.03.2014.

pdf  Обавештење о обустави поступка за јн бр. 404-1-110/14-21 - постављено 31.03.2014.

Гориво за потребе здравствених установа и РФЗО за период од 12 месеци

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку горива за потребе здравствених установа и РФЗО за период од 12 месеци. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуда за јн бр. 404-1-108/14-28 - постављено 30.01.2014.

pdf  Позив за подношење понуда на енглеском језику за јн бр. 404-1-108/14-28 - постављено 30.01.2014.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-108/14-28 - постављено 30.01.2014.

pdf  Прилог 1 за јн бр. 404-1-108/14-28 - постављено 30.01.2014.

pdf  Прилог 2 за јн бр. 404-1-108/14-28 - постављено 30.01.2014.

xls  Образац понуде за јн бр. 404-1-108/14-28 - постављено 30.01.2014.

pdf  Додатно појашњење са изменом конкурсне документације за јн бр. 404-1-108/14-28 - постављено 06.02.2014.

pdf  Додатно појашњење са изменом конкурсне документације за јн бр. 404-1-108/14-28 - постављено 10.02.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-108/14-28 - постављено 14.02.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-108/14-28 - постављено 14.02.2014.

pdf  Обавештење о обустави поступка за јн бр. 404-1-108/14-28 - постављено 24.02.2014.

Балон катетери за 2014. годину

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну балон катетера за 2014. годину. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/14-20 - постављено 30.01.2014.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/14-20 - постављено 30.01.2014.

xls  Образац понуде - прилог  за јн бр. 404-1-110/14-20 - постављено 30.01.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-20 - постављено 05.02.2014.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/14-20 - постављено 05.02.2014.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/14-20 - постављено 10.02.2014.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/14-20 - постављено 18.02.2014.

xls  Измењен образац понуде - прилог за јн бр. 404-1-110/14-20 - постављено 18.02.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-20 - постављено 20.02.2014.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/14-20 - постављено 21.02.2014.

xls  Измењен образац понуде - прилог за јн бр. 404-1-110/14-20 - постављено 21.02.2014.

pdf  Конкурсна документација - пречишћен текст за јн бр. 404-1-110/14-20 - постављено 21.02.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-20 - постављено 26.02.2014.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр. 404-1-110/14-20 - постављено 11.04.2014.

pdf  Обавештење о обустави поступка за партије 10 и 12 за јн бр. 404-1-110/14-20 - постављено 17.04.2014.

pdf  Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за партије 1, 6, 7 и 11 за јн бр. 404-1-110/14-20 - постављено 29.04.2014.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за партију 8 за јн бр. 404-1-110/14-20 - постављено 30.04.2014.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр. 404-1-110/14-20 - постављено 03.06.2014.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима у другом кварталу за јн бр. 404-1-110/14-20 - постављено 09.07.2014.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима у трећем кварталу за јн бр. 404-1-110/14-20 - постављено 01.10.2014.

pdf  Одлука о измени оквирног споразума за јн бр. 404-1-110/14-20 - постављено 16.01.2015.

Услуга осигурања имовине и запослених за потребе здравствених установа и РФЗО за период до 31.12.2015.

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку услуге осигурања имовине и запослених за потребе здравствених установа и РФЗО за период до 31.12.2015. године Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Обавештење о обустави поступка за јн бр. 404-1-206/14-10 - постављено 31.01.2014.

Уградни материјал у кардиохирургији – валвуле и рингови за 2014. годину

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку уградног материјала у кардиохирургији – валвуле и рингови за 2014. годину. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/14-22 - постављено 29.01.2014.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/14-22 - постављено 29.01.2014.

xls  Образац понуде - прилог  за јн бр. 404-1-110/14-22 - постављено 29.01.2014.

pdf  Додатна појашњења за јн бр. 404-1-110/14-22 - постављено 03.02.2014.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/14-22 - постављено 03.02.2014.

pdf  Конкурсна документација - пречишћен текст за јн бр. 404-1-110/14-22 - постављено 03.02.2014.

xls  Измењен образац понуде - прилог за јн бр. 404-1-110/14-22 - постављено 03.02.2014.

pdf  Додатна појашњења за јн бр. 404-1-110/14-22 - постављено 05.02.2014.

pdf  Конкурсна документација - пречишћен текст за јн бр. 404-1-110/14-22 - постављено 05.02.2014.

pdf  Додатна појашњења за јн бр. 404-1-110/14-22 - постављено 13.02.2014.

pdf  Додатна појашњења за јн бр. 404-1-110/14-22 - постављено 14.02.2014.

pdf  Додатна појашњења за јн бр. 404-1-110/14-22 - постављено 18.02.2014.

pdf  Обавештење о обустави поступка за партије 12,14,15,17 и 18 за јн бр. 404-1-110/14-22 - постављено 31.03.2014.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр. 404-1-110/14-22 - постављено 09.04.2014.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за II квартал за јн бр. 404-1-110/14-22 - постављено 15.07.2014.

pdf  Одлука о измени оквирног споразума за јн бр. 404-1-110/14-22 - постављено 16.01.2015.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за IV квартал за јн бр. 404-1-110/14-22 - постављено 16.01.2015.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за II квартал 2015. године за јн бр. 404-1-110/14-22 - постављено 15.07.2015.

Лек Nilotinib за 2014. годину

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку лека Nilotinib за 2014. годину. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/14-24 - постављено 24.01.2014.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/14-24 - постављено 24.01.2014.

xls  Образац понуде - прилог 1 за јн бр. 404-1-110/14-24 - постављено 24.01.2014.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр. 404-1-110/14-24 - постављено 07.03.2014.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима у првом кварталу за јн бр. 404-1-110/14-24 - постављено 15.04.2014.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима у другом кварталу за јн бр. 404-1-110/14-24 - постављено 08.07.2014.

pdf  Одлука о измени оквирног споразума за јн бр. 404-1-110/14-24 - постављено 16.01.2015.

Материјал за дијализу - који зависи од типа машине за 2014. годину

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку материјала за дијализу - који зависи од типа машине за 2014. годину. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуда на српском језику за јн бр. 404-1-110/14-19 - постављено 22.01.2014.

pdf  Позив за подношење понуда на енглеском језику за јн бр. 404-1-110/14-19 - постављено 22.01.2014.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/14-19 - постављено 22.01.2014.

xls  Образац понуде  за јн бр. 404-1-110/14-19 - постављено 22.01.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-19 - постављено 03.02.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-19 - постављено 03.02.2014.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/14-19 - постављено 04.02.2014.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/14-19 - постављено 04.02.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-19 - постављено 06.02.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-19 - постављено 07.02.2014.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/14-19 - постављено 10.02.2014.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/14-19 - постављено 10.02.2014.

pdf  Измена позива за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/14-19 - постављено 11.02.2014.

pdf  Измењен позив за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/14-19 - постављено 11.02.2014.

pdf  Измењена конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/14-19 - постављено 11.02.2014.

xls  Измењен образац понуде за јн бр. 404-1-110/14-19 - постављено 11.02.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-19 - постављено 13.02.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-19 - постављено 13.02.2014.

pdf  Обавештење о закљученим оквирним споразумима за јн бр. 404-1-110/14-19 - постављено 13.03.2014.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за I квартал за јн бр. 404-1-110/14-19 - постављено 15.04.2014.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за II квартал за јн бр. 404-1-110/14-19 - постављено 17.07.2014.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за III квартал за јн бр. 404-1-110/14-19 - постављено 13.10.2014.

pdf  Одлука о измени оквирног споразума за јн бр. 404-1-110/14-19 - постављено 13.01.2015.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за IV квартал за јн бр. 404-1-110/14-19 - постављено 19.01.2015.

Вакцине за обавезну имунизацију за 2014. годину

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну вакцина за обавезну имунизацију за 2014. годину. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуда на српском језику за јн бр. 404-1-110/14-5 - постављено 17.01.2014.

pdf  Позив за подношење понуда на енглеском језику за јн бр. 404-1-110/14-5 - постављено 17.01.2014.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/14-5 - постављено 17.01.2014.

xls  Образац понуде - прилог 1 за јн бр. 404-1-110/14-5 - постављено 17.01.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-5 - постављено 24.01.2014.

pdf  Измене позива за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/14-5 - постављено 28.01.2014.

pdf  Измењен позив за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/14-5 - постављено 28.01.2014.

pdf  Измењен позив за подношење понуда на енглеском језику за јн бр. 404-1-110/14-5 - постављено 28.01.2014.

pdf  Измене конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/14-5 - постављено 28.01.2014.

pdf  Конкурсна документација - пречишћен текст за јн бр. 404-1-110/14-5 - постављено 28.01.2014.

xls  Измењен образац понуде - прилог 1 за јн бр. 404-1-110/14-5 - постављено 28.01.2014.

pdf  Измене конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/14-5 - постављено 29.01.2014.

pdf  Конкурсна документација - пречишћен текст бр. 2 за јн бр. 404-1-110/14-5 - постављено 29.01.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-5 - постављено 31.01.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-5 - постављено 10.02.2014.

pdf  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/14-5 - постављено 13.02.2014.

pdf  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда на енглеском језику за јн бр. 404-1-110/14-5 - постављено 13.02.2014.

pdf  Измене конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/14-5 - постављено 19.02.2014.

pdf  Конкурсна документација - пречишћен текст бр. за јн бр. 404-1-110/14-5 - постављено 19.02.2014.

xls  Измењен образац понуде - прилог 1 за јн бр. 404-1-110/14-5 - постављено 19.02.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-5 - постављено 20.02.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-5 - постављено 24.02.2014.

pdf  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/14-5 - постављено 26.02.2014.

pdf  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда на енглеском језику за јн бр. 404-1-110/14-5 - постављено 26.02.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-5 - постављено 27.02.2014.

pdf  Измене конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/14-5 - постављено 07.03.2014.

pdf  Конкурсна документација - пречишћен текст бр. за јн бр. 404-1-110/14-5 - постављено 07.03.2014.

xlsОбразац понуде који је саставни део конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/14-5 - постављено 07.03.2014.

pdf  Измене позива за подношење понуда на српском језику за јн бр. 404-1-110/14-5 - постављено 07.03.2014.

pdf  Измене позива за подношење понуда на енглеском језику за јн бр. 404-1-110/14-5 - постављено 07.03.2014.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за јн бр. 404-1-110/14-5 - постављено 01.04.2014.

pdf  Обавештење о обустави поступка за партију 3 за јн бр. 404-1-110/14-5 - постављено 07.04.2014.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за партију 2 за јн бр. 404-1-110/14-5 - постављено 10.04.2014.

pdf  Одлука о измени уговора за јн бр. 404-1-110/14-5 - постављено 22.10.2014.

pdf  Одлука о измени уговора за јн бр. 404-1-110/14-5 - постављено 24.12.2014.

Електрична енергија за потребе здравствених установа, РФЗО и ПИО фонда

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну електричне енергије за потребе здравствених установа, Републичког фонда за здравствено осигурање и Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2014. годину. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуда на српском језику за јн бр. 404-1-112/14-7 - постављено 14.01.2014.

pdf  Позив за подношење понуда на енглеском језику за јн бр. 404-1-112/14-7 - постављено 14.01.2014.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-112/14-7 - постављено 14.01.2014.

xls  Техничка спецификација - прилог 1 за јн бр. 404-1-112/14-7 - постављено 14.01.2014.

pdf  Обавештење о обустави поступка за јн бр. 404-1-112/14-7 - постављено 10.03.2014.

Коронарни стентови

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку материјала у кардиологији - коронарни стентови за 2014. годину. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуда на српском језику за јн бр. 404-1-110/14-9 - постављено 08.01.2014.

pdf  Позив за подношење понуда на енглеском језику за јн бр. 404-1-110/14-9 - постављено 08.01.2014.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/14-9 - постављено 08.01.2014.

xls  Образац понуде за јн бр. 404-1-110/14-9 - постављено 08.01.2014.

pdf  Измена позива за подношење понуда  за јн бр. 404-1-110/14-9 - постављено 13.01.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-9 - постављено 17.01.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-9 - постављено 17.01.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-9 - постављено 20.01.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-9 - постављено 20.01.2014.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/14-9 - постављено 22.01.2014.

pdf  Конкурсна документација - пречишћен текст за јн бр. 404-1-110/14-9 - постављено 22.01.2014.

xls  Образац понуде - пречишен текст за јн бр. 404-1-110/14-9 - постављено 22.01.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-9 - постављено 03.02.2014.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/14-9 - постављено 04.02.2014.

pdf  Обавештење о продужењу рока за јн бр. 404-1-110/14-9 - постављено 04.02.2014.

pdf  Обавештење о продужењу рока на енглеском језику за јн бр. 404-1-110/14-9 - постављено 04.02.2014.

pdf  Конкурсна документација - пречишћен текст за јн бр. 404-1-110/14-9 - постављено 04.02.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-9 - постављено 06.02.2014.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр. 404-1-110/14-9 - постављено 24.03.2014.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима у првом кварталу за јн бр. 404-1-110/14-9 - постављено 16.04.2014.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима у трећем кварталу за јн бр. 404-1-110/14-9 - постављено 08.10.2014.

pdf  Одлука о измени оквирног споразума за јн бр. 404-1-110/14-9 - постављено 16.01.2015.

Графтови, ендоваскуларни графтови и пратећи потрошни материјал за 2014. годину

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку графтова, ендоваскуларних графтова и пратећег потрошног материјала за 2014. годину. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/14-16 - постављено 03.01.2014.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/14-16 - постављено 03.01.2014.

xls  Образац понуде за јн бр. 404-1-110/14-16 - постављено 03.01.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-16 - постављено 10.01.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-16 - постављено 13.01.2014.

pdf  Извод из Националног водича - постављено 13.01.2014.

pdf  Извод из Европског водича - постављено 13.01.2014.

pdf  Додатно појашњење КД за јн бр. 404-1-110/14-16 - постављено 14.01.2014.

pdf  Додатно појашњење КД за јн бр. 404-1-110/14-16 - постављено 14.01.2014.

pdf  Додатно појашњење КД за јн бр. 404-1-110/14-16 - постављено 15.01.2014.

pdf  Кнкурсна документација пречишћен текст за јн бр. 404-1-110/14-16 - постављено 17.01.2014.

xls  Образац понуде пречишћен текст за јн бр. 404-1-110/14-16 - постављено 17.01.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-16 - постављено 17.01.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-16 - постављено 24.01.2014.

pdf  Обавештење о обустави поступка за партије 7, 8, 9, 11, 12, 14, 24 и 25 за јн бр. 404-1-110/14-16 - постављено 13.03.2014.

pdf  Обавештење о закљученим оквирним споразумима за партије 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 13, 15, 16 и 17 за јн бр. 404-1-110/14-16 - постављено 14.03.2014.

pdf  Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за партије 18, 21 и 23 за јн бр. 404-1-110/14-16 - постављено 24.03.2014.

pdf  Обавештење о обустави поступка за партије 19, 20 и 22 за јн бр. 404-1-110/14-16 - постављено 25.03.2014.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за јн бр. 404-1-110/14-16 - постављено 14.04.2014.

pdf  Обавештење о закљученим оквирним споразумима за партије 18 и 21 за јн бр. 404-1-110/14-16 - постављено 23.05.2014.

pdf  Обавештење о закљученим оквирним споразумима за партију 23 за јн бр. 404-1-110/14-16 - постављено 06.06.2014.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за II квартал за јн бр. 404-1-110/14-16 - постављено 15.07.2014.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за III квартал за јн бр. 404-1-110/14-16 - постављено 15.10.2014.

pdf  Одлука о измени оквирног споразума за јн бр. 404-1-110/14-16 - постављено 13.01.2015.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за IV квартал за јн бр. 404-1-110/14-16 - постављено 15.01.2015.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за II квартал 2015. године за јн бр. 404-1-110/14-16 - постављено 13.07.2014.

Аутотрансфузиони системи/сетови за интраоперативно спашавање крви за 2014. годину

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку аутотрансфузиониџ система/сетова за интраоперативно спашавање крви за 2014. годину. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/14-17 - постављено 31.12.2013.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/14-17 - постављено 31.12.2013.

xls  Образац понуде за јн бр. 404-1-110/14-17 - постављено 31.12.2013.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-17 - постављено 20.01.2014.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/14-17 - постављено 20.01.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-17 - постављено 27.01.2014.

pdf  Обавештење о обустави поступка за партију 2 за јн бр. 404-1-110/14-17 - постављено 26.02.2014.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр. 404-1-110/14-17 - постављено 07.03.2014.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима у првом кварталу за јн бр. 404-1-110/14-17 - постављено 16.04.2014.

pdf  Одлука о измени оквирног споразума за јн бр. 404-1-110/14-17 - постављено 16.01.2015.

Пејсмејкери, имплантабилни дефибрилатори и други специфични материјал за 2014.годину

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну пејсмејкера, имплатабилних дефибрилатора и другог специфичног материјала за 2014. годину. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за достављање понуда за јн  бр. 404-1-110/14-14 - српски језик - постављено 31.12.2013.

pdf  Позив за достављање понуда за јн  бр. 404-1-110/14-14 - енглески језик - постављено 31.12.2013.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/14-14 - постављено 31.12.2013.

xls  Образац као саставни део понуде за јн бр. 404-1-110-14-14 - постављено 31.12.2013.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-14 - постављено 13.01.2014.

pdf  Обавештење о измени конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/14-14 - постављено 13.01.2014.

xls  Измењени образац као саставни део понуде за јн бр. 404-1-110-14-14 - постављено 13.01.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-14 - постављено 17.01.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-14 - постављено 17.01.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-14 - постављено 20.01.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-14 - постављено 23.01.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-14 - постављено 27.01.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-14 - постављено 27.01.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-14 - постављено 27.01.2014.

pdf  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/14-14 - постављено 28.01.2014.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/14-14 - постављено 28.01.2014.

pdf  Конкурсна документација - пречишћн текст за јн бр. 404-1-110/14-14 - постављено 28.01.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-14 - постављено 31.01.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-14 - постављено 31.01.2014.

pdf  Обавештење о обустави поступка за партије 12, 14, 15 и 17 за јн бр. 404-1-110/14-14 - постављено 28.02.2014.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр. 404-1-110/14-14 - постављено 03.03.2014.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за I квартал за јн бр. 404-1-110/14-14 - постављено 15.04.2014.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за II квартал за јн бр. 404-1-110/14-14 - постављено 15.07.2014.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за III квартал за јн бр. 404-1-110/14-14 - постављено 15.10.2014.

pdf  Одлука о измени оквирног споразума за јн бр. 404-1-110/14-14 - постављено 13.01.2015.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за IV квартал за јн бр. 404-1-110/14-14 - постављено 15.01.2015.

Лекови са Листе лекова за 2014.годину; лекови са Б листе (осим лекова за лечење хемофилије и вакцина)

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку лекова са Листе лекова за 2014. годину: лекови са Б листе (осим лекова за лечење хемофилије и вакцина). Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуда за јн  бр. 404-1-110/14-18 - постављено 30.12.2013.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/14-18 - постављено 30.12.2013.

xls  Образац понуде за јн бр. 404-1-110/14-18 - постављено 30.12.2013.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-18 - постављено 03.01.2014.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-18 - постављено 13.01.2014.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр. 404-1-110/14-18 - постављено 13.02.2014.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за I квартал за јн бр. 404-1-110/14-18 - постављено 15.04.2014.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за II квартал за јн бр. 404-1-110/14-18 - постављено 15.07.2014.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за III квартал за јн бр. 404-1-110/14-18 - постављено 15.10.2014.

pdf  Одлука о измени оквирног споразума за јн бр. 404-1-110/14-18 - постављено 24.12.2014.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за IV квартал за јн бр. 404-1-110/14-18 - постављено 15.01.2015.

Лекови за лечење хемофилије

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку лекова за лечење хемофилије за 2014.годину. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуда на српском језику за јн бр. 404-1-110/14-13 - постављено 20.12.2013.

pdf  Позив за подношење понуда на енглеском језику за јн бр. 404-1-110/14-13 - постављено 20.12.2013.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/14-13 - постављено 20.12.2013.

xls  Образац понуде који је саставни део конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/14-13 - постављено 20.12.2013.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-13 - постављено 27.12.2013.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр. 404-1-110/14-13 - постављено 10.02.2014.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 5 за јн бр. 404-1-110/14-13 - постављено 19.02.2014.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за јн бр. 404-1-110/14-13 - постављено 14.04.2014.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за II квартал за јн бр. 404-1-110/14-13 - постављено 15.07.2014.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за III квартал за јн бр. 404-1-110/14-13 - постављено 15.10.2014.

pdf  Одлука о измени оквирног споразума за јн бр. 404-1-110/14-13 - постављено 29.12.2014.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за IV квартал за јн бр. 404-1-110/14-13 - постављено 15.01.2015.

Крв и компоненте од крви

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку крви и компонената од крви за 2014.годину. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/14-8 - постављено 13.12.2013.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/14-8 - постављено 13.12.2013.

xls  Образац понуде који је саставни део конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/14-8 - постављено 13.12.2013.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-8 - постављено 18.12.2013.

pdf  Обавештење о закљученом квирном споразуму за јн бр. 404-1-110/14-8 - постављено 14.02.2014.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима у првом кварталу за јн бр. 404-1-110/14-8 - постављено 15.04.2014.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима у другом кварталу за јн бр. 404-1-110/14-8 - постављено 08.07.2014.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима у трећем кварталу за јн бр. 404-1-110/14-8 - постављено 13.10.2014.

pdf  Одлука о измени оквирног споразума за јн бр. 404-1-110/14-8 - постављено 16.01.2015.

Уградни материјал - каротидни и периферни стентови

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку уградног материјала - каротидни и периферни стентови за 2014.годину. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/14-4 - постављено 06.12.2013.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/14-4 - постављено 06.12.2013.

xls  Образац понуде који је саставни део конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/14-4 - постављено 06.12.2013.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/14-4 - постављено 09.12.2013.

pdf  Измена - образац бр. 4 за јн бр. 404-1-110/14-4 - постављено 09.12.2013.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-4 - постављено 11.12.2013.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-4 - постављено 12.12.2013.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-4 - постављено 12.12.2013.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-4 - постављено 13.12.2013.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-4 - постављено 16.12.2013.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-4 - постављено 20.12.2013.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-4 - постављено 20.12.2013.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-4 - постављено 20.12.2013.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/14-4 - постављено 20.12.2013.

pdf  Измена образац бр. 7 за јн бр. 404-1-110/14-4 - постављено 20.12.2013.

pdf  Конкурсна документација  - пречишћен текст за јн бр. 404-1-110/14-4 - постављено 20.12.2013.

xls  Образац понуде који је саставни део конкурсне документације  - пречишћен за јн бр. 404-1-110/14-4 - постављено 20.12.2013.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-4 - постављено 25.12.2013.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-4 - постављено 25.12.2013.

pdf  Обавештење о обустави поступка за партије 5,10,11,14,15,17,18 и 19 за јн бр. 404-1-110/14-4 - постављено 31.01.2014.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр. 404-1-110/14-4 - постављено 13.02.2014.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима у првом кварталу за јн бр. 404-1-110/14-4 - постављено 16.04.2014.

pdf  Одлука о измени оквирног споразума за јн бр. 404-1-110/14-4 - постављено 16.01.2015.

Гориво за потребе здравствених установа и Републичког фонда за здравствено осигурање

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку горива за потребе здравствених установа и Републичког фонда за здравствено осигурање за 2014.годину. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуда на српском језику за јн бр. 404-1-108/14-6 - постављено 05.12.2013.

pdf  Позив за подношење понуда на енглеском језику за јн бр. 404-1-108/14-6 - постављено 05.12.2013.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-108/14-6 - постављено 05.12.2013.

xls  Образац понуде који је саставни део конкурсне документације за јн бр. 404-1-108/14-6 - постављено 05.12.2013.

pdf  Прилог 1 - списак здравствених установа и организационих јединица РФЗО за јн бр. 404-1-108/14-6 - постављено 05.12.2013.

pdf  Прилог 2 - техничка спецификација за јн бр. 404-1-108/14-6 - постављено 05.12.2013.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-108/14-6 - постављено 12.12.2013.

pdf  Додатно појашњење са изменом конкурсне документације за јн бр. 404-1-108/14-6 - постављено 12.12.2013.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-108/14-6 - постављено 30.12.2013.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/14-6 - постављено 31.12.2013.

xls  Измена обрасца понуде за јн бр. 404-1-110/14-6 - постављено 31.12.2013.

pdf  Обавештење о обустави поступка за јн бр. 404-1-110/14-6 - постављено 28.01.2014.

Лекови са Ц листе (осим лекова за лечење мултипле склерозе)

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку лекова са Листе лекова за 2014.годину: Лекови са Ц листе (осим лекова за лечење мултипле склерозе) на порталу Јавних набавки. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуде на српском језику за јн бр. 404-1-110/14-3 - постављено 05.11.2013.

pdf  Позив за подношење понуда на енглеском језику за јн бр. 404-1-110/14-3 - постављено 05.11.2013.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/14-3 - постављено 05.11.2013.

xls  Образац понуде који је саставни део конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/14-3 - постављено 05.11.2013.

pdf  Додатна појашњења за јн бр. 404-1-110/14-3 - постављено 26.11.2013.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/14-3 - постављено 26.11.2013.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лекови са Б листе (осим лекова за лечење хемофилије и вакцина) и metronidazol (таблете)

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку лекова са Листе лекова за 2014.годину: Лекови са Б листе (осим лекова за лечење хемофилије и вакцина) и metronidazol (таблете) на порталу Јавних набавки. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуде на српском језику за јн бр 404-1-110/14-2 - постављено 14.10.2013.

pdf  Позив за подношење понуда на енглеском језику за јн рб. 404-1-110/14-2 - постављено 14.10.2013.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/14-2 - постављено 14.10.2013.

XLSX  Образац понуде који је саставни део конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/14-2- постављено 14.10.2013. - xlsx формат за MS Office 2007

xls  Образац понуде који је саставни део конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/14-2 - постављено 14.10.2013. - xls формат за MS Office 97-2003

pdf  Додатне информације и појашњења за јн бр. 404-1-110/14-2 - постављено 21.10.2013.

pdf  Измене конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/14-2 - постављено 21.10.2013.

pdf  Измена - Образац бр. 1 за јн бр. 404-1-110/14-2 - постављено 21.10.2013.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/14-2 - постављено 25.10.2013.

pdf  Додатно појашњење 2 за јн рб. 404-1-110/14-2 - постављено 25.10.2013.

pdf  Додатно појашњење 3 за јн бр. 404-1-110/14-2 - постављено 28.10.2013.

pdf  Измене конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/14-2 - постављено 31.10.2013.

pdf  Конкурсна документација пречишћен текст за јн бр. 404-1-110/14-2 - постављено 31.10.2013.

xls  Измена - Образац понуде за јн бр. 404-1-110/14-2 - постављено 31.10.2013.

pdf  Додатна појашњења за јн бр. 404-1-110/14-2 - постављено 31.10.2013.

pdf  Додатна појашњења за јн бр. 404-1-110/14-2 - постављено 01.11.2013.

pdf  Измене конкурсне документације за јн бр.404-1-110/14-2- постављено 01.11.2013.

xls  Измена - Образац понуде за јн бр. 404-1-110/14-2 - постављено 01.11.2013.

pdf  Додатна појашњења за јн бр. 404-1-110/14-2 - постављено 04.11.2013.

pdf  Додатна појашњења за јн рб. 404-1-110/14-2 - постављено 06.11.2013.

pdf  Конкусна документација Б листа  - пречишћен текст за јн бр. 404-1-110/14-2 - постављено 06.11.2013.

pdf  Додатна појашњења за јн бр. 404-1-110/14-2 - постављено 07.11.2013.

pdf  Додатна појашњења за јн бр. 404-1-110/14-2 - постављено 08.11.2013.

pdf  Додатна појашњења за јн бр. 404-1-110/14-2 - постављено 12.11.2013.

pdf  Oбавештење о обустави поступка за јн бр. 404-1-110/14-2 - постављено 25.12.2013.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр. 404-1-110/14-2 - постаљено 31.12.2013.

pdf  Oбавештење о обустави поступка за партију 172 за јн бр. 404-1-110/14-2 - постављено 08.01.2014.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 173 јн бр. 404-1-110/14-2 - постаљено 05.02.2014.

pdf  Одлука о измени оквирног споразума јн бр. 404-1-110/14-2 - постављено 13.02.2014.

pdf  Одлука о измени оквирног споразума јн бр. 404-1-110/14-2 - постављено 03.03.2014.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за I квартал јн бр. 404-1-110/14-2 - постављено 23.05.2014.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за II квартал јн бр. 404-1-110/14-2 - постављено 15.07.2014.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за III квартал јн бр. 404-1-110/14-2 - постављено 15.10.2014.

pdf  Одлука о измени оквирног споразума јн бр. 404-1-110/14-2 - постављено 24.12.2014.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за IV квартал јн бр. 404-1-110/14-2 - постављено 15.01.2015.

 

Оквирни споразуми

 Додатне информације добићете притиском на линк ''Оквирни споразуми''.

 

 

 ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2014. ГОДИНУ

У циљу припреме за спровођење поступка централизованих јавних набавки, збирни подаци из електронске фактуре и подаци из здравствене установе, о количини и финансијској вредности лекова и медицинских средстава за 2012.годину, груписани су у два сета:

xlsСет А - постављено 07.06.2013.
xlsСет Б - постављено 07.06.2013.

xlsСписак лекова који ће се набављати у поступку централизоване јавне набавке, а који ће спроводити РФЗО за 2014. годину. - постављено 07.08.2013.

pdf  Претходно обавештење - лекови за лечење урођених болести метаболизма за 2014.годину - постављено 07.11.2014.

pdf  Претходно обавештење за пружање услуге хемодијализе - постављено 10.07.2014.

pdf  Претходно обавештење за услуге осигурања имовине и запослених - постављено 31.03.2014.

pdf  Претходно обавештење за материјал за перитонеумску дијализу - постављено 26.03.2014.

pdf  Претходно обавештење за материјал за дијализу - заједнички материјал за све типове дијализних машина - постављено 20.03.2014.

pdf  Претходно обавештење за хипербаричну медицину - постављено 31.01.2014.

pdf  Измена претходног обавештења за oсигурање - постављено 08.01.2014.

pdf  Измена претходног обавештења за гориво и електричну енергију - постављено 16.12.2013.

pdf  Претходно обавештење за осигурање - постављено 03.12.2013.

pdf  Претходно обавештење за гориво и  електричну енергију - постављено 18.10.2013.

pdf  Претходно обавештење за медицинске гасове - постављено 15.10.2013.

pdf  Претходно обавештење за медицинска средства за дијализни материјал и услуге - постављено 27.09.2013.

pdf  Претходно обавештење за медицинска средства за једнократну употребу - постављено 25.09.2013.

pdf  Претходно обавештење за крв и компоненте од крви - постављено 25.09.2013.

pdf  Претходно обавештење за уградни материјал - постављено 13.08.2013.

pdf  Претходно обавештење за лекове са Листе лекова - постављено 07.08.2013.

 
Допис којим су здравствене установе позване да присуствују састанку поводом спровођења поступка централизованих јавних набавки за 2014.годину у име и за рачун здравствених установа из Плана мреже и информисања о активностима РФЗО, можете преузети овде. Захтев за промену количине лекова и медицинских средстава у електронској форми потребно је послати на адресу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

pdf  Списак Генерика ЦЈН (сет А)

pdf  Централне јавне набавке - презентација

pdf  Закон о јавним набавкама

*Саставни део ово закона су Прилози 1 до 3 које можете преузети овде односно појединачно:

pdfПрилог 1: Предмет јавне набавке услуга
pdfПрилог 2: Предмет јавних набавки које спроводи Управа за заједничке послове
pdfПрилог 3: Садржина огласа о јавној набавци

pdf (I) Уредба о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке - постављено 11.04.2013.

pdf (II) Уредба о измени и допунама Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке - постављено 12.06.2013.

pdf (III) Исправка Уредбе о измени и допунама Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке - постављено 13.06.2013.

pdf (IV) Уредба о измени и допуни Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке - постављено 04.10.2013.

Овде можете погледати необавезујући предлог модела табеле Плана набавки коју користи РФЗО. Наглашавамо да свака здравствена установа израђује сопствени План набавки према својим потребама, а у складу са чланом 51. Закона о јавним набавкама (Службени гласник 124/12) и Правилником о форми и садржини плана набавки и извештаја о извршењу плана набавки (Службени гласник 29/13). Табелу и подзаконски акт можете погледати овде.

Сва питања у вези централизованих јавних набавки можете упутити на адресу електронске поште Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

  последњи пут ажурирано
Најчешћа питања и одговори 21.06.2013.
Најчешћа питања и одговори 27.06.2013.