Подаци за припрему кварталних извештаја за ЗУ за 2015. годину

 

Додатне информације добићете притиском на назив сваке ставке. 

Набавке лекова са Б, Ц и Д листе поновљени поступци

Овде можете видети све податке за потребе кварталног извештавања према Управи за јавне набавке, за сваку набавку појединачно:

xls  Лекови са Б и Д листе - vinblastin - 404-4-110/15-83 - постављено 11.12.2015.
 
 
 
 
 
 

Набавка лекова са Б и Ц листе, за два месеца (почетак 2015. године)

Овде можете видети све податке за потребе кварталног извештавања према Управи за јавне набавке, за сваку набавку појединачно:

xls  Лекови са Б и Ц листе, за два месеца - 404-3-110/15-13 - постављено 29.10.2015.
 

Набавка електричне енергије

Овде можете видети све податке за потребе кварталног извештавања према Управи за јавне набавке, за сваку набавку појединачно:

xls  Електрична енергија - 404-1-112/15-57 - постављено 01.10.2015.
 

Потрошни материјал за уградњу интраокуларних сочива

Овде можете видети све податке за потребе кварталног извештавања према Управи за јавне набавке, за сваку набавку појединачно:

xls  Потрошни материјал за уградњу интраокуларних сочива за 2015. годину - Hidroksipropilmetil celuloza и Kontrast plavo - 404-1-110/15-49 - постављено 23.09.2015.
 
 

Набавка интраокуларних сочива

Овде можете видети све податке за потребе кварталног извештавања према Управи за јавне набавке, за сваку набавку појединачно:

xls  Интраокуларна сочива - 404-1-110/15-18 - постављено 15.03.2016.
 

Набавка аутотрансфузионих система/сетова

Овде можете видети све податке за потребе кварталног извештавања према Управи за јавне набавке, за сваку набавку појединачно:

 

Набавка филтера за крв

Овде можете видети све податке за потребе кварталног извештавања према Управи за јавне набавке, за сваку набавку појединачно:

xls  Филтери за еритроците филтрирани накнадно, филтери за тромбоците филтрирани накнадно и сетова за донорске аферозне поступке (тромбоците) - 404-1-110/15-35 - постављено 23.09.2015.
 

Набавка валвула

Овде можете видети све податке за потребе кварталног извештавања према Управи за јавне набавке, за сваку набавку појединачно:

xls  Транскатетерска аортна валвула са системом за пласирање и системом за лодовање уз пратећи потрошни материјал - 404-1-110/15-32 - постављено 23.09.2015.
 
 

Набавка пејсмејкера

Овде можете видети све податке за потребе кварталног извештавања према Управи за јавне набавке, за сваку набавку појединачно:

xls  Пејсмејкери, електроде и имплатабилни дефибрилатори и пратећи потрошни материјал - 404-1-110/15-39 - постављено 23.09.2015.
 

Набавка графтова

Овде можете видети све податке за потребе кварталног извештавања према Управи за јавне набавке, за сваку набавку појединачно:

xls  Графтови, ендоваскуларни графтови и пратећи потрошни материјал - 404-1-110/15-40 - постављено 23.09.2015.
 
 

Набавка балон катетера

Овде можете видети све податке за потребе кварталног извештавања према Управи за јавне набавке, за сваку набавку појединачно:

xls  Балон катетери за 2015. годину - 404-1-110/15-15 - постављено 23.09.2015.
 
 
 

Набавка стентова

Овде можете видети све податке за потребе кварталног извештавања према Управи за јавне набавке, за сваку набавку појединачно:

xls  Коронарни стентови - 404-1-110/15-14 - постављено 23.09.2015.
 
 
 

Набавка лекова за лечење мултипле склерозе

Овде можете видети све податке за потребе кварталног извештавања према Управи за јавне набавке, за сваку набавку појединачно:

xls  Лекови за лечење мултипле склерозе - 404-1-110/15-51 - постављено 23.09.2015.
 
 

Набавка пегилованог интерферона алфа

Овде можете видети све податке за потребе кварталног извештавања према Управи за јавне набавке, за сваку набавку појединачно:

xls  Пегиловани интерферон алфа - 404-1-110/15-38 - постављено 23.09.2015.
 
 

Набавка лекова за лечење урођених болести метаболизма

Овде можете видети све податке за потребе кварталног извештавања према Управи за јавне набавке, за сваку набавку појединачно:

xls  Лекови за лечење урођених болести метаболизма - 404-3-110/15-44 - постављено 23.09.2015.
 

Набавка антитуберкулотика

Овде можете видети све податке за потребе кварталног извештавања према Управи за јавне набавке, за сваку набавку појединачно:

 
 

Набавка лекова за лечење хемофилије

Овде можете видети све податке за потребе кварталног извештавања према Управи за јавне набавке, за сваку набавку појединачно:

xls  Лекови за лечење хемофилије - 404-1-110/15-11 - постављено 23.09.2015.
 
 

Набавка стимулатора еритропоезе

Овде можете видети све податке за потребе кварталног извештавања према Управи за јавне набавке, за сваку набавку појединачно:

xls  Стимулатори еритропоезе - 404-1-110/15-4 - постављено 23.09.2015.
 
 

Набавкe лекова са Ц Листе лекова

Овде можете видети све податке за потребе кварталног извештавања према Управи за јавне набавке, за сваку набавку појединачно:

 
 

Набавкe цитостатика са Б и Д Листе лекова

Овде можете видети све податке за потребе кварталног извештавања према Управи за јавне набавке, за сваку набавку појединачно:

xls  Цитостатици са Б Листе лекова - 404-1-110/15-5 - постављено 23.09.2015.
 
 

Набавкe лекова са Б и Д Листе лекова

Овде можете видети све податке за потребе кварталног извештавања према Управи за јавне набавке, за сваку набавку појединачно:

xls  Лекови са Б Листе лекова - 404-1-110/15-7 - постављено 23.09.2015.
 
 

Набавкe лекова са А и А1 Листе лекова

Овде можете видети све податке за потребе кварталног извештавања према Управи за јавне набавке, за сваку набавку појединачно:

xls  Лекови са А и А1 Листе лекова - 404-1-110/15-6 - постављено 23.09.2015.