Централизоване јавне набавке 2016

Додатне информације добићете притиском на назив сваке ставке.  

Цитостатици са Листе Б и Листе Д Листе лекова

pdf Позив за подношење понуда за јн бр 404-1-110/16-77 - постављено 29.12.2016.

pdf Конкурсна документација за јн бр 404-1-110/16-77 - постављено 29.12.2016.

pdf Прилог А - списак здравствених установа за јн бр 404-1-110/16-77 - постављено 29.12.2016..

pdf Прилог Б – техничка спецификација – списак партија за јн бр 404-1-110/16-77 - постављено 29.12.2016.

xls Прилог В – Образац понуде за јн бр 404-1-110/16-77 - постављено 29.12.2016.

doc Образац бр. 11 – Овлашћење носиоца дозволе (у Wорд-у) за јн бр 404-1-110/16-77 - постављено 04.01.2017.

pdf Додатно појашњење 1 за јн бр 404-1-110/16-77 - постављено 09.01.2017.

pdf Одлука о закључењу оквирног споразума за партије 1 и 3 и обустави поступка за партију 2 за јн бр 404-1-110/16-77 - постављено 20.01.2017.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 3 за јн бр 404-1-110/16-77 - постављено 27.01.2017.

pdf Обавештење о обустави поступка за партије 2 за јн бр 404-1-110/16-77 - постављено 31.01.2017.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 1 за јн бр 404-1-110/16-77 - постављено 02.02.2017.

pdf Обавештење о закљученом уговору за I квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/16-77 - постављено 13.04.2017.

pdf Обавештење о закљученом уговору за II квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/16-77 - постављено 17.07.2017.

pdf Обавештење о закљученим уговорима за III квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/16-77 - постављено 16.10.2017.

Вакцине за обавезну имунизацију

Оригинални и иновативни лекови

pdf Позив за подношење понуда за јн бр 404-1-110/16-76 - постављено 23.12.2016.

pdf Позив за подношење понуда на енглеском језику за јн бр 404-1-110/16-76 - постављено 23.12.2016.

pdf Конкурсна документација за јн бр 404-1-110/16-76 - постављено 23.12.2016.

pdf Прилог А - списак здравствених установа за јн бр 404-1-110/16-76 - постављено 23.12.2016.

pdf Прилог Б – Техничка спецификација за јн бр 404-1-110/16-76 - постављено 23.12.2016.

xls Прилог В – Образац понуде за јн бр 404-1-110/16-76 - постављено 23.12.2016.

doc Образац 11 за јн бр 404-1-110/16-76 - постављено 23.12.2016.

pdf Измена конкурсне документације за јн бр 404-1-110/16-76 - постављено 26.12.2016.

pdf Измена конкурсне документације за јн бр 404-1-110/16-76 - постављено 30.12.2016.

pdf Конкурсна документација – пречишћен текст за јн бр 404-1-110/16-76 - постављено 30.12.2016.

pdf Додатно појашњење 1 за јн бр 404-1-110/16-76 - постављено 09.01.2017.

pdf Одлука о закључењу оквирног споразума за јн бр 404-1-110/16-76 - постављено 13.01.2017.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр 404-1-110/16-76 - постављено 18.01.2017.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр 404-1-110/16-76 - постављено 30.01.2017.

pdf Обавештење о закљученим уговорима за I квартал 2017. године за јн бр. 404-1-110/16-76 - постављено 21.04.2017.

pdf Обавештење о закљученом уговору за II квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/16-76 - постављено 19.07.2017.

pdf Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/16-76 - постављено 18.10.2017.

pdf Обавештење о закљученом уговору за IV квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/16-76 - постављено 15.01.2017.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за I квартал 2018. године за јн бр 404-1-110/16-76 - постављено 17.04.2018.

Уградни материјал у кардиохирургији

pdf Позив за подношење понуда за јн бр 404-1-110/16-61 - постављено 01.12.2016.

pdf Конкурсна документација за јн бр 404-1-110/16-61 - постављено 01.12.2016.

pdf Прилог А - списак здравствених установа за јн бр 404-1-110/16-61 - постављено 01.12.2016..

pdf Прилог Б - техничка спецификација за јн бр 404-1-110/16-61 - постављено 01.12.2016..

xls Прилог В - образац понуде за јн бр 404-1-110/16-61 - постављено 01.12.2016.

pdf Додатно појашњење за јн бр 404-1-110/16-61 - постављено 12.12.2016.

pdf Измена конкурсне документације за јн бр 404-1-110/16-61 - постављено 12.12.2016.

pdf Измењен Прилог Б за јн бр 404-1-110/16-61 - постављено 12.12.2016.

xls Измењен Прилог В за јн бр 404-1-110/16-61 - постављено 12.12.2016.

pdf Одлука о закључењу оквирног споразума и обустави поступка за јн бр 404-1-110/16-61 - постављено 04.01.2017.

pdf Обавештење о обустави поступка за јн бр 404-1-110/16-61 - постављено 17.01.2017.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр 404-1-110/16-61 - постављено 23.01.2017.

pdf Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 22 за јн бр 404-1-110/16-61 - постављено 27.01.2017.

pdf Обавештење о закључењом оквирном споразуму за партију 22 за јн бр 404-1-110/16-61 - постављено 08.02.2017.

pdf Обавештење о закључењом уговору за I квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/16-61 - постављено 12.04.2017.

pdf Обавештење о закљученим уговорима за II квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/16-61 - постављено 14.07.2017.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/16-61 - постављено 16.10.2017.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за IV квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/16-61 - постављено 15.01.2018.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за I квартал 2018. године за јн бр 404-1-110/16-61 - постављено 18.04.2018.

Лекови са Листе А и Листе А1 Листе лекова - поновљени поступак

pdf Позив за подношење понуда за јн бр 404-1-110/16-70 - постављено 17.11.2016.

pdf Конкурсна документација за јн бр 404-1-110/16-70 - постављено 17.11.2016.

pdf Прилог А - списак здравствених установа за јн бр 404-1-110/16-70 - постављено 17.11.2016.

pdf Прилог Б - техничка спецификација за јн бр 404-1-110/16-70 - постављено 17.11.2016.

xls Прилог В - образац понуде за јн бр 404-1-110/16-70 - постављено 17.11.2016.

doc Образац 11 - Овлашћење носиоца дозволе-произвођача за јн бр 404-1-110/16-70 - постављено 17.11.2016.

pdf Одлука о закључењу оквирног спразума и обустави поступка за јн бр 404-1-110/16-70 - постављено 12.12.2016.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр 404-1-110/16-70 - постављено 16.12.2016.

pdf Обавештење о обустави поступка за јн бр 404-1-110/16-70 - постављено 28.12.2016.

pdf Обавештење о закљученом уговору за IV квартал за јн бр 404-1-110/16-70 - постављено 17.01.2017.

pdf Обавештење о закљученим уговорима за I квартал 2017. године за јн бр. 404-1-110/16-70 - постављено 21.04.2017.

pdf Обавештење о закљученом уговору за II квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/16-70 - постављено 19.07.2017.

pdf Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/16-70 - постављено 20.10.2017.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за IV квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/16-70 - постављено 15.01.2018.

Цитостатици са Листе Б Листе лекова

pdf Позив за подношење понуда за јн бр 404-1-110/16-69 - постављено 07.11.2016.

pdf Конкурсна документација за јн бр 404-1-110/16-69 - постављено 07.11.2016.

pdf Прилог А - списак здравствених установа за јн бр 404-1-110/16-69 - постављено 07.11.2016.

pdf Прилог Б - техничка спецификација за јн бр 404-1-110/16-69 - постављено 07.11.2016.

xls Прилог В - образац понуде за јн бр 404-1-110/16-69 - постављено 07.11.2016.

pdf Измена конкурсне документација за јн бр 404-1-110/16-69 - постављено 14.11.2016.

doc Измењен образац бр. 11 – Овлашћење носиоца дозволе јн бр 404-1-110/16-69 - постављено 14.11.2016.

pdf Одлука о закључењу оквирног споразума и обустави поступка за јн бр 404-1-110/16-69 - постављено 30.11.2016.

pdf Обавештење о обустави поступка за партије 2 и 3 за јн бр 404-1-110/16-69 - постављено 12.12.2016.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр 404-1-110/16-69 - постављено 16.12.2016.

pdf Обавештење о закљученом уговору за IV квартал за јн бр 404-1-110/16-69 - постављено 10.01.2017.

pdf Обавештење о закљученом уговору за I квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/16-69 - постављено 13.04.2017.

pdf Обавештење о закљученом уговору за II квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/16-69 - постављено 17.07.2017.

pdf Обавештење о закљученим уговорима за III квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/16-69 - постављено 16.10.2017.

Периферни стентови премонтирани на балон са ћелијама отвореног дизајна

Рекомбинантни фактор IX

pdf Позив за подношење понуда за јн бр 404-1-110/16-67 - постављено 01.11.2016.

pdf Конкурсна документација за јн бр 404-1-110/16-67 - постављено 01.11.2016.

pdf Прилог А - списак здравствених установа за јн бр 404-1-110/16-67 - постављено 01.11.2016.

xls Прилог Б - техничка спецификација за јн бр 404-1-110/16-67 - постављено 01.11.2016.

pdf Одлука о закључењу оквирног споразума за јн бр 404-1-110/16-67 - постављено 18.11.2016.

pdf Обавештење о закључењу оквирног споразума за јн бр 404-1-110/16-67 - постављено 23.11.2016.

pdf Обавештење о закљученом уговору за IV квартал за јн бр 404-1-110/16-67 - постављено 13.01.2017.

pdf Обавештење о закљученом уговору за I квартал 2017.године за јн бр 404-1-110/16-67 - постављено 10.04.2017.

pdf Обавештење о закљученом уговору за II квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/16-67 - постављено 14.07.2017.

pdf Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/16-67 - постављено 16.10.2017.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за IV квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/16-67 - постављено 15.01.2018.

Лекови са Листе Б Листе лекова

Лекови са Листе Ц Листе лекова

pdf Позив за подношење понуда за јн бр 404-1-110/16-63 - постављено 14.10.2016.

pdf Конкурсна документација за јн бр 404-1-110/16-63 - постављено 14.10.2016.

pdf Прилог А - списак здравствених установа за јн бр 404-1-110/16-63 - постављено 14.10.2016.

pdf Прилог Б - техничка спецификација за јн бр 404-1-110/16-63 - постављено 14.10.2016.

xls Прилог В - образац понуде за јн бр 404-1-110/16-63 - постављено 14.10.2016.

doc Образац 11 - Овлашћење носиоца дозволе-произвођача за јн бр 404-1-110/16-63 - постављено 14.10.2016.

doc Одлука о закључењу оквирног споразума за јн бр 404-1-110/16-63 - постављено 18.11.2016.

pdf Ообавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр 404-1-110/16-63 - постављено 06.12.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за IV квартал 2016. године за јн бр. 404-1-110/16-63 - постављено 16.01.2017.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за I квартал 2017. године за јн бр. 404-1-110/16-63 - постављено 11.04.2017.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за II квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/16-63 - постављено 12.07.2017.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за III квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/16-63 - постављено 16.10.2017.

Материјал за перитонеумску дијализу у кућним условима

pdf Позив за подношење понуда за јн бр 404-1-110/16-60 - постављено 14.10.2016

pdf Позив за подношење понуда на енглеском језикуза јн бр 404-1-110/16-60 - постављено 14.10.2016

pdf Конкурсна документација за јн бр 404-1-110/16-60 - постављено 14.10.2016

pdf Прилог А - образац понуде за јн бр 404-1-110/16-60 - постављено 14.10.2016

pdf Додатно појашњење 1 за јн бр 404-1-110/16-60 - постављено 24.10.2016.

pdf Додатно појашњење 2 за јн бр 404-1-110/16-60 - постављено 28.10.2016.

pdf Додатно појашњење 3 за јн бр 404-1-110/16-60 - постављено 28.10.2016.

pdf Измена конкурсне документације за јн бр 404-1-110/16-60 - постављено 31.10.2016.

pdf Конкурсна документација пречишћен текст за јн бр 404-1-110/16-60 - постављено 01.11.2016

pdf Прилог А - измењен образац понуде за јн бр 404-1-110/16-60 - постављено 01.11.2016

pdf Додатно појашњење 4 за јн бр 404-1-110/16-60 - постављено 04.11.2016.

pdf Додатно појашњење 5 за јн бр 404-1-110/16-60 - постављено 04.11.2016.

pdf Измена конкурсне документације 2 за јн бр 404-1-110/16-60 - постављено 04.11.2016.

pdf Конкурсна документација пречишћен текст за јн бр 404-1-110/16-60 - постављено 07.11.2016

pdf Прилог А - измењен образац понуде за јн бр 404-1-110/16-60 - постављено 07.11.2016

pdf Додатно појашњење 6 за јн бр 404-1-110/16-60 - постављено 10.11.2016.

pdf Додатно појашњење 7 за јн бр 404-1-110/16-60 - постављено 10.11.2016.

pdf Додатно појашњење 8 за јн бр 404-1-110/16-60 - постављено 10.11.2016.

pdf Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за јн бр 404-1-110/16-60 - постављено 14.11.2016.

pdf Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за подношење понуда за јн бр 404-1-110/16-60 - постављено 30.12.2016.

pdf Додатно појашњење 9 за јн бр 404-1-110/16-60 - постављено 04.01.2017.

pdf Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за подношење понуда 2 за јн бр 404-1-110/16-60 - постављено 04.01.2017.

pdfДодатно појашњење 10 за јн бр 404-1-110/16-60 - постављено 09.01.2017.

pdf Додатно појашњење 11 за јн бр 404-1-110/16-60 - постављено 12.01.2017.

pdf Одлука о закључењу оквирног споразума за јн бр 404-1-110/16-60 - постављено 12.01.2017.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр 404-1-110/16-60 - постављено 27.01.2017.

pdf Обавештење о закљученом уговору за јн бр 404-1-110/16-60 - постављено 27.01.2017.

pdf Обавештење о закљученом уговору за II квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/16-60 - постављено 19.07.2017.

pdf Обавештење о закљученом уговору за јн бр 404-1-110/16-60 - постављено 22.02.2018.

pdf Обавештење о закљученом уговору 404-1-110/16-60 - постављено 27.06.2018.

Лекови са Листе Б и Листе Д Листе лекова

pdf Позив за подношење понуда за јн бр 404-1-110/16-62 - постављено 10.10.2016

pdf Конкурсна документација за јн бр 404-1-110/16-62 - постављено 10.10.2016

pdf Прилог А - списак здравствених установа за јн бр 404-1-110/16-62 - постављено 10.10.2016

pdf Прилог Б - техничка спецификација за јн бр 404-1-110/16-62 - постављено 10.10.2016

xls Прилог В - образац понуде за јн бр 404-1-110/16-62 - постављено 10.10.2016

doc Образац 11 - Овлашћење носиоца дозволе-произвођача за јн бр 404-1-110/16-62 - постављено 10.10.2016.

pdf  Додатно појашњење 1 за јн бр 404-1-110/16-62 - постављено 24.10.2016.

pdf  Додатно појашњење 2 за јн бр 404-1-110/16-62 - постављено 31.10.2016.

pdf Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јн бр 404-1-110/16-62 - постављено 31.10.2016.

pdf  Додатно појашњење 3 за јн бр 404-1-110/16-62 - постављено 01.11.2016.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр 404-1-110/16-62- постављено 01.11.2016.

pdf  Измењен Прилог Б-Техничка спецификација за јн бр 404-1-110/16-62- постављено 01.11.2016.

xls  Измењен Прилог В-Образац понуде за јн бр 404-1-110-16-62 - постављено 01.11.2016.

pdf Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јн бр 404-1-110/16-62 - постављено 01.11.2016.

doc Одлука о закључењу оквирног споразума за јн бр 404-1-110/16-62- постављено 21.11.2016.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр 404-1-110/16-62- постављено 29.11.2016.

pdf Одлука о закључењу оквирног споразума 2 за јн бр 404-1-110/16-62- постављено 07.12.2016.

pdf Обавештање о обустави поступка за јн бр 404-1-110/16-62- постављено 07.12.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за IV квартал 2016. године за јн бр. 404-1-110/16-62 - постављено 16.01.2017.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за I квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/16-62 - постављено 20.04.2017.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за II квартал 2017. године за јн бр. 404-1-110/16-62 - постављено 17.07.2017.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/16-62 - постављено 17.07.2017.

Пратећи специфични потрошни материјал за уградњу интраокуларних сочива

pdf Позив за подношење понуда за јн бр 404-1-110/16-57 - постављено 22.09.2016.

pdf Конкурсна документација за јн бр 404-1-110/16-57 - постављено 22.09.2016.

pdf Прилог А - списак здравствених установа за јн бр 404-1-110/16-57 - постављено 22.09.2016.

pdf Прилог Б - техничка спецификација за јн бр 404-1-110/16-57 - постављено 22.09.2016.

xls Прилог В - образац понуде за јн бр 404-1-110/16-57 - постављено 22.09.2016.

pdf Измена конкурсне документације за јн бр 404-1-110/16-57 - постављено 30.09.2016.

pdf Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јн бр 404-1-110/16-57 - постављено 30.09.2016.

pdf  Додатно појашњење за јн бр 404-1-110/16-57 - постављено 04.10.2016.

pdf  Одлука о закључењу оквирног споразума за јн бр 404-1-110/16-57 - постављено 14.10.2016.

pdf  Обавештење о закљученим оквирним споразумима за јн бр 404-1-110/16-57 - постављено 05.12.2016.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразума за партију 7 за јн бр 404-1-110/16-57 - постављено 05.12.2016.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за IV квартал за јн бр 404-1-110/16-57 - постављено 13.01.2017.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за I квартал 2017.године за јн бр 404-1-110/16-57 - постављено 10.04.2017.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за II квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/16-57 - постављено 14.07.2017.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2016. године за јн бр. 404-1-110/16-57 - постављено 16.10.2016.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за IV квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/16-57 - постављено 15.01.2018.

Лекови са Листе Ц Листе лекова

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку Лекови са Листе Ц Листе лекова. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Одлука о закључењу оквирног споразума за јн бр 404-4-110/16-54 - постављено 20.09.2016.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр 404-4-110/16-54 - постављено 06.10.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за IV квартал 2016. године за јн бр. 404-4-110/16-54 - постављено 16.01.2017.

pdf Обавештење о закљученим уговорима за I квартал 2017. године за јн бр. 404-4-110/16-54 - постављено 21.04.2017.

pdf Обавештење о закљученом уговору за II квартал 2017. године за јн бр 404-4-110/16-54 - постављено 19.07.2017.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2016. године за јн бр. 404-1-110/16-54 - постављено 20.10.2016.

pdf Обавештење о закљученом уговору за IV квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/16-54 - постављено 18.01.2017.

Балони за валвулопластику

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку Цитостатика са Листе Б и Листе Д Листе лекова. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подносење понуде за јн бр 404-1-110/16-51- постављено 09.09.2016.

pdf  Конкурсна документација за јн бр 404-1-110/16-51 - постављено 09.09.2016.

xls  Прилог А – Образац понуде за јн бр 404-1-110/16-51 - постављено 09.09.2016.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр 404-1-110/16-51 - постављено 09.09.2016.

xls  Прилог А – пречишћен текст за јн бр 404-1-110/16-51 - постављено 09.09.2016.

pdf  Додатно појашњење за јн бр 404-1-110/16-51 - постављено 23.09.2016.

pdf  Одлука о закљученом оквирном споразуму за јн бр 404-1-110/16-51 - постављено 30.09.2016.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр 404-1-110/16-51 - постављено 11.10.2016.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за II квартал 2017. године за јн бр. 404-1-110/16-51 - постављено 17.07.2017.

Цитостатици са Листе Б и Листе Д Листе лекова

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку Цитостатика са Листе Б и Листе Д Листе лекова. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/16-56- постављено 06.09.2016.

pdf  Позив за подношење понуде за јн бр. 404-1-110/16-56 - постављено 06.09.2016.

pdf  Прилог А - списак здравствених установа за јн бр. 404-1-110/16-56- постављено 06.09.2016.

pdf  Прилог Б - техничка спецификација за јн бр. 404-1-110/16-56 - постављено 06.09.2016.

xls  Прилог В - Образац понуде за јн бр. 404-1-110/16-56 - постављено 06.09.2016.

doc  Образац 11 – Овлашћење носиоца дозволе за лек за учествовање понуђача у ЦЈН за јн бр 404-1-110/16-56 - постављено 09.09.2016.

pdf Одлука о закључењу оквирног споразума и обустави поступка за јн бр. 404-1-110/16-56 - постављено 04.10.2016.

pdf Обавештење о обустави поступка за партије 2, 3, 4 и 5 за јн бр. 404-1-110/16-56 - постављено 17.10.2016.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партије 1, 6 и 7 за јн бр 404-1-110/16-56 - постављено 18.10.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за IV квартал 2016. године за јн бр. 404-1-110/16-56 - постављено 16.01.2017.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за I квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/16-56 - постављено 20.04.2017.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за II квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/16-56 - постављено 12.07.2017.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за III квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/16-56 - постављено 16.10.2017.

Лекови са Листе А и Листе А1 Листе лекова

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку Лекова са Листе А и Листе А1 Листе лекова. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуде за јн бр. 404-1-110/16-48 - постављено 26.08.2016.

pdf  Позив за подношење понуде на енглеском језику за јн бр. 404-1-110/16-48 - постављено 26.08.2016.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/16-48 - постављено 26.08.2016.

pdf  Прилог А - списак здравствених установа за јн бр. 404-1-110/16-48 - постављено 26.08.2016.

pdf  Прилог Б - техничка спецификација за јн бр. 404-1-110/16-48 - постављено 26.08.2016.

xls  Прилог В - Образац понуде за јн бр. 404-1-110/16-48 - постављено 26.08.2016.

doc  Образац 11 - Овлашћење носиоца дозволе за лек за учествовање понуђача у ЦЈН за јн бр. 404-1-110/16-48 - постављено 26.08.2016.

pdf  Додатно појашњење за јн бр 404-1-110/16-48- постављено 09.09.2016.

pdf  Додатно појашњење 2 за јн бр 404-1-110/16-48- постављено 19.09.2016.

pdf  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јн бр 404-1-110/16-48- постављено 20.09.2016.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/16-48 - постављено 27.09.2016.

pdf  Конкурсна документација -пречишћен текст за јн бр. 404-1-110/16-48 - постављено 27.09.2016.

pdf  Прилог Б - техничка спецификација за јн бр. 404-1-110/16-48 - постављено 27.09.2016.

xls  Прилог В - измењен образац понуде за јн бр. 404-1-110/16-48 - постављено 27.09.2016.

pdf  Додатно појашњење 3 за јн бр 404-1-110/16-48- постављено 30.09.2016.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр 404-1-110/16-48- постављено 29.09.2016.

pdf  Измењен Прилог Б-Техничка спецификација за јн бр 404-1-110/16-48- постављено 29.09.2016.

xls  Измењен Прилог В-Образац понуде за јн бр 404-1-110-16-48 - постављено 29.09.2016.

pdf  Додатно појашњење за јн бр 404-1-110/16-48- постављено 03.10.2016.

pdf Одлука о закључењу оквирног споразума и обустави поступка за јн бр. 404-1-110/16-48 - постављено 21.10.2016.

pdf Обавештење о обустави поступка за јн бр 404-1-110/16-48 - постављено 02.11.2016.

pdf Обавештење о закључењу оквирног споразума за јн бр 404-1-110/16-48- постављено 02.11.2016.

pdf Обавештење о закљученом уговору за IV квартал за јн бр 404-1-110/16-48 - постављено 11.01.2017.

pdf Обавештење о закљученом уговору за I квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/16-48- постављено 20.04.2017.

pdf Обавештење о закљученом уговору за II квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/16-48 - постављено 19.07.2017.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за III квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/16-48 - постављено 20.10.2017.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за IV квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/16-48 - постављено 15.01.2018.

Лекови за биолошку терапију за реуматоидни артритис и Crohn-ову болест и лек rituksimab

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку Лекови за биолошку терапију за реуматоидни артритис и Crohn-ову болест и лек rituksimab. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуде за јн бр. 404-1-110/16-11 - постављено 25.08.2016.

pdf  Позив за подношење понуде на енглеском језику за јн бр. 404-1-110/16-11 - постављено 25.08.2016.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/16-11 - постављено 25.08.2016.

pdf  Прилог А - Техничка спецификација/Списак партија за јн бр. 404-1-110/16-11 - постављено 25.08.2016.

xls  Прилог Б - Образац понуде за јн бр. 404-1-110/16-11 - постављено 25.08.2016.

doc  Образац 11 - Овлашћење носиоца дозволе за лек за учествовање понуђача у ЦЈН за јн бр. 404-1-110/16-11 - постављено 25.08.2016.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/16-11 - постављено 05.09.2016.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/16-11 - постављено 06.09.2016.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/16-11 - постављено 08.09.2016.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/16-11 - постављено 08.09.2016.

pdf  Конкурсна документација - пречишћен текст за јн бр. 404-1-110/16-11 - постављено 08.09.2016.

xls  Прилог В - образац понуде за јн бр. 404-1-110/16-11 - постављено 08.09.2016.

pdf  Додатно појашњење 3 за јн бр 404-1-110/16-11- постављено 09.09.2016.

pdf  Додатно појашњење 5 за јн бр 404-1-110/16-11- постављено 12.09.2016.

pdf  Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за јн бр 404-1-110/16-11- постављено 12.09.2016.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/16-11 - постављено 27.09.2016.

pdf  Конкурсна документација - пречишћен текст за јн бр. 404-1-110/16-11 - постављено 27.09.2016.

pdf  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јн бр 404-1-110/16-11- постављено 27.09.2016.

pdf  Прилог А - техничка спецификација - пречишћен текст за јн бр. 404-1-110/16-11 - постављено 27.09.2016.

xls  Прилог В - образац понуде - пречишћен текст за јн бр. 404-1-110/16-11 - постављено 27.09.2016.

pdf  Додатно појашњење 6 за јн бр 404-1-110/16-11- постављено 30.09.2016.

pdf Одлука о закључењу оквирног споразума за јн бр 404-1-110/16-11- постављено 12.10.2016.

pdf Обавештење о закључењу оквирног споразума за јн бр 404-1-110/16-11- постављено 21.10.2016.

pdf Обавештење о закључењу оквирног споразума за јн бр 404-1-110/16-11- постављено 07.11.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за IV квартал 2016. године за јн бр. 404-1-110/16-11 - постављено 16.01.2017.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за I квартал 2017. године за јн бр. 404-1-110/16-11 - постављено 21.04.2017.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за II квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/16-11 - постављено 19.07.2017.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/16-11 - постављено 18.10.2017.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за IV квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/16-11 - постављено 18.01.2018.

Лекови за лечење хемофилије

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку Лекова за лечење хемофилије . Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуде за јн бр. 404-1-110/16-47 - постављено 23.08.2016.

pdf  Позив за подношење понуде на енглеском језику за јн бр. 404-1-110/16-47 - постављено 23.08.2016.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/16-47 - постављено 23.08.2016.

pdf  Прилог А - списак здравствених установа за јн бр. 404-1-110/16-47 - постављено 23.08.2016.

pdf  Прилог Б - техничка спецификација за јн бр. 404-1-110/16-47 - постављено 23.08.2016.

xls  Прилог В - Образац понуде за јн бр. 404-1-110/16-47 - постављено 23.08.2016.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/16-47 - постављено 26.08.2016.

pdf  Додатно појашњење 2 за јн бр. 404-1-110/16-47 - постављено 29.08.2016.

pdf  Додатно појашњење 3 за јн бр. 404-1-110/16-47 - постављено 31.08.2016.

pdf  Додатно појашњење 4 за јн бр 404-1-110/16-47- постављено 09.09.2016.

pdf  Одлука о закључењу оквирног споразума за јн бр 404-1-110/16-47- постављено 20.09.2016.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партије за јн бр 404-1-110/16-47- постављено 03.10.2016.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму - Партија 2 за јн бр 404-1-110/16-47- постављено 07.10.2016.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за IV квартал за јн бр 404-1-110/16-47 - постављено 13.01.2017.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за I квартал 2017.године за јн бр 404-1-110/16-47 - постављено 10.04.2017.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за II квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/16-47- постављено 14.07.2017.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2016. године за јн бр. 404-1-110/16-47 - постављено 16.10.2016.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за IV квартал 2016. године за јн бр. 404-1-110/16-47 - постављено 17.01.2018.

ICD-VR са MRI заштитом са пратећом електродом

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку ICD-VR са MRI заштитом са пратећом електродом . Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуде за јн бр. 404-1-110/16-46 - постављено 19.08.2016.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/16-46 - постављено 19.08.2016.

xls  Прилог А - Образац понуде за јн бр. 404-1-110/16-46 - постављено 19.08.2016.

pdf  Одлука о закљученом оквирном споразуму за јн бр 404-1-110/16-46 постављено 30.09.2016.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр 404-1-110/16-46 - постављено 18.10.2016.

pdf Обавештење о закљученом уговору за IV квартал за јн бр 404-1-110/16-46 - постављено 13.01.2017.

Периферни стентови са пратећим и специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију за 2016.годину

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку Лекова за лечење мултипле склерозе. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуде за јн бр. 404-1-110/16-49 - постављено 19.08.2016.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/16-49 - постављено 19.08.2016.

xls  Прилог А - Образац понуде за јн бр. 404-1-110/16-49 - постављено 19.08.2016.

pdf  Одлука о закључењу оквирног споразума и обустави за јн бр. 404-1-110/16-49 - постављено 15.09.2016.

pdf Обавештење о обустави поступка за јн бр 404-1-110/16-49 - постављено 27.09.2016.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр 404-1-110/16-49 - постављено 28.09.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за IV квартал 2016. године за јн бр. 404-1-110/16-49 - постављено 16.01.2017.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за I квартал 2017. године за јн бр. 404-1-110/16-49 - постављено 11.04.2017.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за II квартал 2017. године за јн бр. 404-1-110/16-49 - постављено 17.07.2017.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за III квартал 2017. године за јн бр. 404-1-110/16-49 - постављено 16.10.2017.

Лекови за лечење мултипле склерозе

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку Лекова за лечење мултипле склерозе. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуде за јн бр. 404-1-110/16-40 - постављено 19.08.2016.

pdf  Позив за подношење понуде на енглеском језику за јн бр. 404-1-110/16-40 - постављено 19.08.2016.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/16-40 - постављено 19.08.2016.

pdf  Прилог А - Списак здравствених установа за јн бр. 404-1-110/16-40 - постављено 19.08.2016.

pdf  Прилог Б - Техничка спецификација за јн бр. 404-1-110/16-40 - постављено 19.08.2016.

xls  Прилог В - Образац понуде за јн бр. 404-1-110/16-40 - постављено 19.08.2016.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/16-40 - постављено 22.08.2016.

pdf  Додатно појашњење 2 за јн бр. 404-1-110/16-40 - постављено 25.08.2016.

pdf  Додатно појашњење 3 за јн бр. 404-1-110/16-40 - постављено 01.09.2016.

pdf Одлука о закључењу оквирног споразума за јн бр 404-1-110/16-40 - постављено 21.09.2016.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр 404-1-110/16-40 - постављено 10.10.2016.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр 404-1-110/16-40 - постављено 10.01.2017.

pdf Обавештење о закљученом уговору за II квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/16-40 - постављено 17.07.2017.

pdf Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/16-40 - постављено 17.07.2017.

pdf Обавештење о закљученом уговору за IV квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/16-40 - постављено 16.01.2018.

Ендоваскуларни графтови за грудну аорту са доступним пратећим екстензијамаза импламантацију из два дела

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку Ендоваскуларни графтови за грудну аорту са доступним пратећим екстензијамаза импламантацију из два дела. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуде за јн бр. 404-1-110/16-45 - постављено 15.08.2016.

pdf  Позив за подношење понуде за јн бр. 404-1-110/16-45 - постављено 15.08.2016.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/16-45 - постављено 15.08.2016.

xls  Прилог А - образац понуде за јн бр. 404-1-110/16-45 - постављено 15.08.2016.

pdf  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/16-45 - постављено 01.09.2016.

pdf  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2 за јн бр 404-1-110/16-45- постављено 14.09.2016.

pdf Одлука о закључењу оквирног споразума за јн бр 404-1-110/16-45 - постављено 27.09.2016.

pdf Обавештење о закључењу оквирног споразума за јн бр 404-1-110/16-45 - постављено 04.10.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за IV квартал 2016. године за јн бр. 404-1-110/16-45 - постављено 16.01.2017.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за I квартал 2017. године за јн бр. 404-1-110/16-45 - постављено 11.04.2017.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за II квартал 2017. године за јн бр. 404-1-110/16-45 - постављено 17.07.2017.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за III квартал 2017. године за јн бр. 404-1-110/16-45 - постављено 16.10.2017.

Вакцине против дифтерије, тетануса, пертусиса (ацелуларна), полиомијелитиса (инактивисана) и Hemophilus influenza tip B (конјугована, адсорбована), комбинована

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку Вакцина против дифтерије, тетануса, пертусиса (ацелуларна), полиомијелитиса (инактивисана) и Hemophilus influenza tip B (конјугована, адсорбована), комбинована. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуде за јн бр. 404-1-110/16-42 - постављено 04.08.2016.

pdf  Позив за подношење понуде на енглеском језику за јн бр. 404-1-110/16-42 - постављено 04.08.2016.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/16-42 - постављено 04.08.2016.

pdf  Прилог А - списак здравствених установа за јн бр. 404-1-110/16-42 - постављено 04.08.2016.

xls  Прилог Б - образац понуде за јн бр. 404-1-110/16-42 - постављено 04.08.2016.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/16-42 - постављено 24.08.2016.

pdf  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/16-42 - постављено 25.08.2016.

pdf Одлука о закључењу оквирног споразума за јн бр 404-1-110/16-42 - постављено 26.09.2016.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразума за јн бр 404-1-110/16-42 - постављено 03.10.2016.

pdf Обавештење о закљученом уговору за јн бр 404-1-110/16-42 - постављено 03.04.2016.

pdf Обавештење о закљученом уговору за IV квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/16-42 - постављено 16.01.2018.

Лекови са Листе А и Листе А1 - нови лекови

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку Лекова са Листе А и Листе А1 - нови лекови. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуде за јн бр. 404-1-110/16-41 - постављено 29.07.2016.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/16-41 - постављено 29.07.2016.

pdf  Прилог А - списак здравствених установа за јн бр. 404-1-110/16-41 - постављено 29.07.2016.

pdf  Прилог Б - техничка спецификација за јн бр. 404-1-110/16-41 - постављено 29.07.2016.

xls  Прилог В - образац понуде за јн бр. 404-1-110/16-41 - постављено 29.07.2016.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/16-41 - постављено 04.08.2016.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/16-41 - постављено 04.08.2016.

pdf  Конкурсна документација - пречишћен текст за јн бр. 404-1-110/16-41 - постављено 04.08.2016.

doc  Образац 11 - Овлашћење носиоца дозволе за лек за учествовање понуђача у ЦЈН за јн бр. 404-1-110/16-41 - постављено 04.08.2016.

pdf  Додатно појашњење 2 за јн бр. 404-1-110/16-41 - постављено 10.08.2016.

pdf  Одлука о закључењу оквирног споразума за јн бр. 404-1-110/16-41 - постављено 19.08.2016.

pdf  Обавештење о обустави поступка за јн бр. 404-1-110/16-41 - постављено 01.09.2016.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр. 404-1-110/16-41 - постављено 05.09.2016.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2016. године за јн бр. 404-1-110/16-41 - постављено 19.10.2016.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за IV квартал 2016. године за јн бр. 404-1-110/16-41 - постављено 10.01.2017.

 

Потрошни материјал који је неопходан за имплантацију пејсмејкера, електрода и имплантабилних дефибрилатора - сет за екстракцију електрода

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку Потрошног материјала који је неопходан за имплантацију пејсмејкера, електрода и имплантабилних дефибрилатора - сет за екстракцију електрода. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуде за јн бр. 404-1-110/16-17 - постављено 20.07.2016.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/16-17 - постављено 20.07.2016.

xls  Прилог I - образац понуде за јн бр. 404-1-110/16-17 - постављено 20.07.2016.

pdf  Одлука о закључењу оквирног споразума за јн бр. 404-1-110/16-17 - постављено 08.09.2016.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр. 404-1-110/16-17 - постављено 29.09.2016.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за квартал за јн бр. 404-1-110/16-17 - постављено 13.01.2017.

Цитостатици са Листе Б и Листе Д Листе лекова

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку Цитостатикa са Листе Б и Листе Д Листе лекова. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуде за јн бр. 404-1-110/16-33 - постављено 19.07.2016.

pdf  Позив за подношење понуде на енглеском језику за јн бр. 404-1-110/16-33 - постављено 19.07.2016.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/16-33 - постављено 19.07.2016.

pdf  Прилог А - списак здравствених установа за јн бр. 404-1-110/16-33 - постављено 19.07.2016.

pdf  Прилог Б - техничка спецификација за јн бр. 404-1-110/16-33 - постављено 19.07.2016.

xls  Прилог В - образац понуде за јн бр. 404-1-110/16-33 - постављено 19.07.2016.

doc  Образац 11 - Овлашћење носиоца дозволе за лек за учествовање понуђача у ЦЈН за јн бр. 404-1-110/16-33 - постављено 19.07.2016.

pdf  Додатно појашњење бр.1 за јн бр. 404-1-110/16-33 - постављено 25.07.2016.

pdf  Додатно појашњење бр.2 за јн бр. 404-1-110/16-33 - постављено 28.07.2016.

pdf  Додатно појашњење бр.3 за јн бр. 404-1-110/16-33 - постављено 01.08.2016.

pdf  Додатно појашњење бр.4 за јн бр. 404-1-110/16-33 - постављено 12.08.2016.

pdf  Одлука о закључењу оквирног споразума за јн бр. 404-1-110/16-33 - постављено 23.08.2016.

pdf  Одлука о обустави поступка за Партију 14 за јн бр. 404-1-110/16-33 - постављено 31.08.2016.

pdf  Обавештење о обустави поступка за Партије 5, 7, 12, 18, 19, 24, 27, 30 и 39 за јн бр. 404-1-110/16-33 - постављено 05.09.2016.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр. 404-1-110-16-33- постављено 08.09.2016.

pdf  Обавестење о обустави поступка за партију 14 за јн бр. 404-1-110/16-33 - постављено 14.09.2016.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2016. године за јн бр. 404-4-110/16-33 - постављено 14.10.2016.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за IV квартал 2016. године за јн бр. 404-1-110/16-33 - постављено 13.01.2017.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за I квартал 2017. године за јн бр. 404-1-110/16-33 - постављено 13.04.2017.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за II квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/16-33 - постављено 17.07.2017.

pdf  Obaveštenje o zaključenim ugovorima za III kvartal 2017. godine za jn br 404-1-110/16-33 - постављено 17.07.2017.

Лекови са Листе Ц Листе лекова

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку лекова са Листе Ц Листе лекова. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуде за јн бр. 404-1-110/16-35 - постављено 15.07.2016.

pdf  Позив за подношење понуде на енглеском језику за јн бр. 404-1-110/16-35 - постављено 15.07.2016.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/16-35 - постављено 15.07.2016.

pdf  Прилог А - списак здравствених установа за јн бр. 404-1-110/16-35 - постављено 15.07.2016.

pdf  Прилог Б - техничка спецификација за јн бр. 404-1-110/16-35 - постављено 15.07.2016.

xls  Прилог В - образац понуде за јн бр. 404-1-110/16-35 - постављено 15.07.2016.

doc  Образац 11 - Овлашћење носиоца дозволе-произвођача за јн бр. 404-1-110/16-35 - постављено 15.07.2016.

pdf  Измена конкурсне документације 1 за јн бр. 404-1-110/16-35 - постављено 19.07.2016.

pdf  Конкурсна документација пречишћен текст 1 за јн бр. 404-1-110/16-35 - постављено 19.07.2016.

xls  Измењен прилог В - образац понуде за јн бр. 404-1-110/16-35 - постављено 19.07.2016.

doc  Измењен образац 11 - Овлашћење носиоца дозволе-произвођача за јн бр. 404-1-110/16-35 - постављено 19.07.2016.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/16-35 - постављено 25.07.2016.

pdf  Измене и допуне конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/16-35 - постављено 25.07.2016.

pdf  Пречишћен текст конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/16-35 - постављено 25.07.2016.

doc  Измењен образац 11 - Овлашћење носиоца дозволе-произвођача за јн бр. 404-1-110/16-35 - постављено 25.07.2016.

pdf  Додатно појашњење 2 за јн бр. 404-1-110/16-35 - постављено 29.07.2016.

pdf  Измене конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/16-35 - постављено 29.07.2016.

pdf  Измењен прилог Б - техничка спецификација за јн бр. 404-1-110/16-35 - постављено 29.07.2016.

xls  Измењен прилог В - образац понуде за јн бр. 404-1-110/16-35 - постављено 29.07.2016.

pdf  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/16-35 - постављено 29.07.2016.

pdf  Одлука о закључењу оквирног споразума и обустави поступка за јн бр. 404-1-110/16-35 - постављено 12.08.2016.

pdf  Одлука о стављању ван снаге одлуке о закључењу оквирног споразума за партију 26 за јн бр. 404-1-110/16-35 - постављено 16.08.2016.

pdf  Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 26 за јн бр. 404-1-110/16-35 - постављено 18.08.2016.

pdf  Обавештење о обустави поступка за партије 15,18 и 19 за јн бр. 404-1-110/16-35 - постављено 23.08.2016.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр. 404-1-110/16-35 - постављено 29.08.2016.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 26 за јн бр. 404-1-110/16-35 - постављено 30.08.2016.

pdf  Одлука о закључењу оквирног споразума за јн бр 404-4-110/16-56 - постављено 20.09.2016.

pdf  Одлука о закључењу оквирног споразума и обустави поступка за јн бр 404-4-110/16-56 - постављено 04.10.2016.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2016. године за јн бр. 404-4-110/16-35 - постављено 14.10.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за IV квартал 2016. године за јн бр. 404-1-110/16-35 - постављено 16.01.2017.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за I квартал 2017. године за јн бр. 404-1-110/16-35 - постављено 21.04.2017.

pdf  Прилог I – Ажурирани списак ЗУ за јн бр 404-1-110/16-35 - постављено 24.04.2017.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за II квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/16-35 - постављено 19.07.2017.

Електрична енергија са балансном одговорношћу за потребе здравствених установа, РФЗО и Републичког фонфа за пензијско и инвалидско осигурање за период од 12 месеци

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку електричне енергије са балансном одговорношћу за потребе здравствених установа,РФЗО и Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за период од 12 месеци. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуде за јн бр. 404-1-112/16-30 - постављено 13.07.2016.

pdf  Позив за подношење понуде на енгледком језику за јн бр. 404-1-112/16-30 - постављено 13.07.2016.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-112/16-30 - постављено 13.07.2016.

xls  Прилог 1 конкурсне документације за јн бр. 404-1-112/16-30 - постављено 13.07.2016.

pdf  Одлука о закључењу оквирног споразума за јн бр. 404-1-112/16-30 - постављено 09.08.2016.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр. 404-1-112/16-30 - постављено 06.09.2016.

Лекови са Листе Б и Листе Д Листе лекова

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку лекова са Листе Б и Листе Д Листе лекова. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуде за јн бр. 404-1-110/16-34 - постављено 01.07.2016.

pdf  Позив за подношење понуде на енглеском језику за јн бр. 404-1-110/16-34 - постављено 01.07.2016.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/16-34 - постављено 01.07.2016.

pdf  Прилог А - списак здравствених установа за јн бр. 404-1-110/16-34 - постављено 01.07.2016.

pdf  Прилог Б - техничка спецификација за јн бр. 404-1-110/16-34 - постављено 01.07.2016.

xls  Прилог В - образац понуде за јн бр. 404-1-110/16-34 - постављено 01.07.2016.

doc  Образац 11 - Овлашћење носиоца дозволе-произвођача за јн бр. 404-1-110/16-34 - постављено 08.07.2016.

pdf  Додатно појашњење 1 за јн бр. 404-1-110/16-34 - постављено 06.07.2016.

pdf  Додатно појашњење 2 за јн бр. 404-1-110/16-34 - постављено 07.07.2016.

pdf  Додатно појашњење 3 за јн бр. 404-1-110/16-34 - постављено 08.07.2016.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/16-34 - постављено 08.07.2016.

pdf  Додатно појашњење 4 за јн бр. 404-1-110/16-34 - постављено 11.07.2016.

pdf  Додатно појашњење 5 за јн бр. 404-1-110/16-34 - постављено 14.07.2016.

pdf  Додатно појашњење 6 за јн бр. 404-1-110/16-34 - постављено 15.07.2016.

pdf  Измена конкурсне документације 2 за јн бр. 404-1-110/16-34 - постављено 15.07.2016.

pdf  Додатно појашњење 7 за јн бр. 404-1-110/16-34 - постављено 18.07.2016.

pdf  Додатно појашњење 8 за јн бр. 404-1-110/16-34 - постављено 21.07.2016.

pdf  Измена конкурсне документације 3 за јн бр. 404-1-110/16-34 - постављено 21.07.2016.

pdf  Конкурсна документација - пречишћен текст за јн бр. 404-1-110/16-34 - постављено 21.07.2016.

xls  Прилог В - Измењен образац понуде за јн бр. 404-1-110/16-34 - постављено 21.07.2016.

doc  Измењен Образац 11 - Овлашћење носиоца дозволе-произвођача за јн бр. 404-1-110/16-34 - постављено 21.07.2016.

pdf  Додатно појашњење 9 за јн бр. 404-1-110/16-34 - постављено 21.07.2016.

pdf  Додатно појашњење 10 за јн бр. 404-1-110/16-34 - постављено 21.07.2016.

pdf  Измена конкурсне документације 4 за јн бр. 404-1-110/16-34 - постављено 22.07.2016.

pdf  Прилог Б - измењена техничка спецификација за јн бр. 404-1-110/16-34 - постављено 22.07.2016.

xls  Прилог В - Измењен образац понуде за јн бр. 404-1-110/16-34 - постављено 22.07.2016.

pdf  Додатно појашњење 11 за јн бр. 404-1-110/16-34 - постављено 25.07.2016.

pdf  Додатно појашњење 12 за јн бр. 404-1-110/16-34 - постављено 26.07.2016.

pdf  Додатно појашњење 13 за јн бр. 404-1-110/16-34 - постављено 27.07.2016.

pdf  Додатно појашњење 14 за јн бр. 404-1-110/16-34 - постављено 28.07.2016.

pdf  Одлука о закључењу оквирног споразума и обустави поступка за јн бр. 404-1-110/16-34 - постављено 12.08.2016.

pdf  Обавештење о поднетом ЗЗП за јн бр. 404-1-110/16-34 - постављено 23.08.2016.

pdf  Обавештење о обустави поступка за јн бр. 404-1-110/16-34 - постављено 29.08.2016.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр. 404-1-110/16-34 - постављено 30.08.2016.

pdf  Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 132 за јн бр. 404-1-110-16-34 - постављено 06.09.2016.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 132 за јн бр. 404-1-110/16-34 - постављено 27.09.2016.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2016. године за јн бр. 404-4-110/16-34 - постављено 14.10.2016.

pdf  Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 223 за јн бр. 404-1-110-16-34 - постављено 26.10.2016.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 223 за јн бр 404-1-110/16-34 - постављено 10.11.2016.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за IV квартал за јн бр 404-1-110/16-34 - постављено 17.01.2017.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за I квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/16-34 - постављено 24.04.2017.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за II квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/16-34 - постављено 18.07.2017.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/16-34 - постављено 16.10.2017.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за IV квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/16-34 - постављено 19.01.2018.

Биолошки перикардни patch од говеђег перикарда

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку биолошког перикардног patch-a од говеђег перикарда. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Одлука о закључењу оквирног споразума за јн бр. 404-4-110/16-32 - постављено 28.06.2016.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за III квартал за јн бр. 404-4-110/16-32 - постављено 12.10.2016.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2016. године за јн бр. 404-4-110/16-32 - постављено 14.10.2016.

Аутотрансфузиони системи/сетови за интраоперативно спашавање крви

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку Аутотрансфузионих система/сетова за интраоперативно спашавање крви. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуде за јн бр. 404-1-110/16-21 - постављено 22.06.2016.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/16-21 - постављено 22.06.2016.

pdf  Прилог I - техничка спецификација за јн бр. 404-1-110/16-21 - постављено 22.06.2016.

xls  Прилог II - образац понуде за јн бр. 404-1-110/16-21 - постављено 22.06.2016.

pdf  Одлука о закључењу оквирног споразума за јн бр. 404-1-110/16-21 - постављено 22.07.2016.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр. 404-1-110/16-21 - постављено 02.08.2016.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за III квартал за јн бр. 404-4-110/16-21 - постављено 13.10.2016.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за IV квартал за јн бр. 404-1-110/16-21 - постављено 13.01.2017.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за I квартал 2017. године за јн бр. 404-1-110/16-21 - постављено 12.04.2017.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за II квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/16-21 - постављено 14.07.2017.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/16-21 - постављено 16.10.2017.

Филтери за еритроците филтрирани накнадно, филтери за тромбоците филтрирани накнадно и сетови за донорске аферезне поступке

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку Филтера за еритроците филтриране накнадно, филтере за тромбоците филтриране накнадно и сетове за донорске аферезне поступке. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуде за јн бр. 404-1-110/16-22 - постављено 22.06.2016.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/16-22 - постављено 22.06.2016.

pdf  Прилог I - техничка спецификација за јн бр. 404-1-110/16-22 - постављено 22.06.2016.

xls  Прилог II - образац понуде за јн бр. 404-1-110/16-22 - постављено 22.06.2016.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/16-22 - постављено 05.07.2016.

pdf  Одлука о закључењу оквирног споразума за јн бр. 404-1-110/16-22 - постављено 22.07.2016.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр. 404-1-110/16-22 - постављено 05.08.2016.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за Партије 1 и 2 за јн бр. 404-1-110/16-22 - постављено 10.08.2016.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за III квартал за јн бр. 404-4-110/16-22 - постављено 13.10.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за IV квартал 2016. године за јн бр. 404-1-110/16-22 - постављено 16.01.2017.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за I квартал 2017. године за јн бр. 404-1-110/16-22 - постављено 12.04.2017.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за II квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/16-22 - постављено 14.07.2017.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/16-22 - постављено 16.10.2017.

Набавка интраокуларних меких троделних задњекоморних сочива израђених од хидрофобног акрилата

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку интраокуларних меких троделних задњекоморних сочива израђених од хидрофобног акрилата. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуде за јн бр. 404-1-110/16-27 - постављено 01.06.2016.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/16-27 - постављено 01.06.2016.

pdf  Прилог А - списак здравствених установа за јн бр. 404-1-110/16-27 - постављено 01.06.2016.

pdf  Прилог Б - техничка спецификација за јн бр. 404-1-110/16-27 - постављено 01.06.2016.

xls  Прилог В - образац понуде за јн бр. 404-1-110/16-27 - постављено 01.06.2016.

pdf  Додатно појашњење за јн бр. 404-1-110/16-27 - постављено 13.06.2016.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/16-27 - постављено 20.06.2016.

pdf  Измењен прилог Б - техничка спецификација за јн бр. 404-1-110/16-27 - постављено 20.06.2016.

xls  Измењен прилог В - образац понуде за јн бр. 404-1-110/16-27 - постављено 20.06.2016.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/16-27 - постављено 24.06.2016.

pdf  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/16-27 - постављено 24.06.2016.

pdf  Одлука о закључењу оквирног споразума за јн бр. 404-1-110/16-27 - постављено 11.07.2016.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр. 404-1-110/16-27 - постављено 03.08.2016.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за III квартал за јн бр. 404-4-110/16-27 - постављено 13.10.2016.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за IV квартал за јн бр. 404-1-110/16-27 - постављено 13.01.2017.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за I квартал 2017.године за јн бр. 404-1-110/16-27 - постављено 10.04.2017.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за II квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/16-27 - постављено 14.07.2017.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/16-27 - постављено 16.10.2017.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за IV квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/16-27 - постављено 15.01.2018.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за I квартал 2018. године за јн бр 404-1-110/16-27 - постављено 17.04.2018.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за II квартал бр. ЈН 404-1-110/16-27 - постављено 16.07.2018.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за III квартал бр. ЈН 404-1-110/16-27 - постављено 11.10.2018.

Вакцине против грипа за сезону 2016/2017

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку вакцина против грипа за сезону 2016/2017. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуде за јн бр. 404-1-110/16-25 - постављено 01.06.2016.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/16-25 - постављено 01.06.2016.

pdf  Прилог А - списак здравствених установа са расподелом за јн бр. 404-1-110/16-25 - постављено 01.06.2016.

xls  Прилог Б - образац понуде за јн бр. 404-1-110/16-25 - постављено 01.06.2016.

pdf  Одлука о додели уговора за јн бр. 404-1-110/16-25 - постављено 05.07.2016.

pdf  Уговор за јн бр. 404-1-110/16-25 - постављено 27.07.2016.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за јн бр. 404-1-110/16-25 - постављено 07.10.2016.

Лекови са Ц Листе лекова: Imatinib за период од 4 месеца

Пратећи специфични потрошни материјал за уградњу интраокуларних сочива - hidroksipropilmetil celuloza и kontrast plavo

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку пратећег специфичног потрошног материјала за уградњу интраокуларних сочива - hidroksipropilmetil celuloza и kontast plavo. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуде за јн бр. 404-1-110/16-20 - постављено 26.05.2016.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/16-20 - постављено 26.05.2016.

pdf  Прилог А - списак здравствених установа за јн бр. 404-1-110/16-20 - постављено 26.05.2016.

pdf  Прилог Б - техничка спецификација за јн бр. 404-1-110/16-20 - постављено 26.05.2016.

xls  Прилог В - образац понуде за јн бр. 404-1-110/16-20 - постављено 26.05.2016.

pdf  Додатно појашњење конкурсне документације 1 за јн бр. 404-1-110/16-20 - постављено 02.06.2016.

pdf  Прилог Б - измена техничке спецификације за јн бр. 404-1-110/16-20 - постављено 02.06.2016.

pdf  Додатно појашњење конкурсне документације 2 за јн бр. 404-1-110/16-20 - постављено 09.06.2016.

pdf  Одлука о закључењу оквирног споразума за јн бр. 404-1-110/16-20 - постављено 22.06.2016.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр. 404-1-110/16-20 - постављено 08.07.2016.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за III квартал за јн бр. 404-4-110/16-20 - постављено 13.10.2016.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за IV квартал за јн бр. 404-1-110/16-20 - постављено 13.01.2017.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за I квартал 2017.године за јн бр. 404-1-110/16-20 - постављено 10.04.2017.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за II квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/16-20 - постављено 14.07.2017.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2016. године за јн бр. 404-1-110/16-20 - постављено 16.10.2016.

Антитуберкулотици друге линије

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку Антитуберкулотика друге линије. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуде за јн бр. 404-1-110/16-14 - постављено 05.05.2016.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/16-14 - постављено 05.05.2016.

pdf  Прилог А - техничка спецификација за јн бр. 404-1-110/16-14 - постављено 05.05.2016.

xls  Прилог Б - образац понуде за јн бр. 404-1-110/16-14 - постављено 05.05.2016.

pdf  Додатно појашњење 1 за јн бр. 404-1-110/16-14 - постављено 16.05.2016.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/16-14 - постављено 17.05.2016.

pdf  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/16-14 - постављено 17.05.2016.

pdf  Додатно појашњење 2 за јн бр. 404-1-110/16-14 - постављено 23.05.2016.

pdf  Одлука о додели уговора за јн бр. 404-1-110/16-14 - постављено 08.06.2016.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за јн бр. 404-1-110/16-14 - постављено 27.06.2016.

Уградни материјал у кардиохирургији

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку Уградног материјала у кардиохирургији. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуде за јн бр. 404-1-110/16-12 - постављено 20.04.2016.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/16-12 - постављено 20.04.2016.

pdf  Обавештење о закљученом уговору у IV квартал за јн бр. 404-1-110/16-12 - постављено 09.01.2017.

pdf  Прилог А - техничка спецификација за јн бр. 404-1-110/16-12 - постављено 20.04.2016.

xls  Прилог Б - образац понуде за јн бр. 404-1-110/16-12 - постављено 20.04.2016.

pdf  Додатно појашњење 1 за јн бр. 404-1-110/16-12 - постављено 27.04.2016.

pdf  Додатно појашњење 2 за јн бр. 404-1-110/16-12 - постављено 04.05.2016.

pdf  Одлука о закључењу оквирног споразума и обустави за јн бр. 404-1-110/16-12 - постављено 23.05.2016.

pdf  Обавештење о обустави поступка за партију 2 за јн бр. 404-1-110/16-12 - постављено 06.06.2016.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр. 404-1-110/16-12 - постављено 14.06.2016.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за II квартал 2016. године за јн бр. 404-1-110/16-12 - постављено 14.07.2016.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за II квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/16-12- постављено 14.07.2017.

Каротидни и периферни стентови са пратећим и специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију за 2016.годину

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку Каротидних и периферних стентова са пратећим и специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију за 2016.годину. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуде за јн бр. 404-1-110/16-8 - постављено 08.04.2016.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/16-8 - постављено 08.04.2016.

pdf  Прилог А - списак здравствених установа за јн бр. 404-1-110/16-8 - постављено 08.04.2016.

pdf  Прилог Б - техничка спецификација за јн бр. 404-1-110/16-8 - постављено 08.04.2016.

xls  Прилог В - образац понуде за јн бр. 404-1-110/16-8 - постављено 08.04.2016.

pdf  Додатно појашњење 1 за јн бр. 404-1-110/16-8 - постављено 22.04.2016.

pdf  Додатно појашњење 2 за јн бр. 404-1-110/16-8 - постављено 26.04.2016.

pdf  Одлука о закључењу оквирног споразума за јн бр. 404-1-110/16-8 - постављено 26.05.2016.

pdf  Одлука о стављању ван снаге одлуке за партију 13 за јн бр. 404-1-110/16-8 - постављено 06.06.2016.

pdf  Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 13 за јн бр. 404-1-110/16-8 - постављено 10.06.2016.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр. 404-1-110/16-8 - постављено 13.06.2016.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 13 за јн бр. 404-1-110/16-8 - постављено 24.06.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за II квартал 2016. године за јн бр. 404-1-110/16-8 - постављено 19.07.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за III квартал 2016. године за јн бр. 404-1-110/16-8 - постављено 12.10.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за IV квартал 2016. године за јн бр. 404-1-110/16-8 - постављено 16.01.2017.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за I квартал 2017. године за јн бр. 404-1-110/16-8 - постављено 11.04.2017.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за II квартал 2017. године за јн бр. 404-1-110/16-8 - постављено 17.07.2017.

Коронарни стентови

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку Коронарних стентова. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуде за јн бр. 404-1-110/16-7 - постављено 06.04.2016.

pdf  Позив за подношење понуде - енглеска верзија за јн бр. 404-1-110/16-7 - постављено 06.04.2016.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/16-7 - постављено 06.04.2016.

pdf  Прилог А - списак здравствених установа за јн бр. 404-1-110/16-7 - постављено 06.04.2016.

pdf  Прилог Б - техничка спецификација за јн бр. 404-1-110/16-7 - постављено 06.04.2016.

xls  Прилог В - образац понуде за јн бр. 404-1-110/16-7 - постављено 06.04.2016.

pdf  Додатно појашњење 1 за јн бр. 404-1-110/16-7 - постављено 21.04.2016.

pdf  Додатно појашњење 2 за јн бр. 404-1-110/16-7 - постављено 22.04.2016.

pdf  Измена конкурсне документације 1 за јн бр. 404-1-110/16-7 - постављено 26.04.2016.

pdf  Пречишћен текст Прилога А - списак здравствених установа за јн бр. 404-1-110/16-7 - постављено 26.04.2016.

pdf  Додатно појашњење 3 за јн бр. 404-1-110/16-7 - постављено 27.04.2016.

pdf  Одлука о закључењу оквирног споразума за јн бр. 404-1-110/16-7 - постављено 18.05.2016.

pdf  Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за партију 4 за јн бр. 404-1-110/16-7 - постављено 31.05.2016.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр. 404-1-110/16-7 - постављено 10.06.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за II квартал 2016. године за јн бр. 404-1-110/16-7 - постављено 19.07.2016.

pdf  Одлука о закључењу оквирног споразума за Партију 4 за јн бр. 404-1-110/16-7 - постављено 10.08.2016.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 4 за јн бр. 404-1-110/16-7 - постављено 12.10.2016.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за III квартал за јн бр. 404-1-110/16-7 - постављено 12.10.2016.

pdf  Одлука о закључењу оквирног споразума за јн бр 404-1-110/16-7 - постављено 16.01.2017.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за I квартал 2017. године за јн бр. 404-1-110/16-7 - постављено 11.04.2017.

pdf Обавештење о закљученом уговору за II квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/16-7 - постављено 17.07.2017.

Балон катетери

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку Балон катетера. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуде за јн бр. 404-1-110/16-9 - постављено 30.03.2016.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/16-9 - постављено 30.03.2016.

pdf  Прилог А - списак здравствених установа за јн бр. 404-1-110/16-9 - постављено 30.03.2016.

pdf  Прилог Б - техничка спецификација за јн бр. 404-1-110/16-9 - постављено 30.03.2016.

xls  Прилог В - образац понуде за јн бр. 404-1-110/16-9 - постављено 30.03.2016.

pdf  Додатно појашњење 1 за јн бр. 404-1-110/16-9 - постављено 11.04.2016.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/16-9 - постављено 11.04.2016.

pdf  Додатно појашњење 2 за јн бр. 404-1-110/16-9 - постављено 13.04.2016.

pdf  Додатно појашњење 3 за јн бр. 404-1-110/16-9 - постављено 18.04.2016.

pdf  Измена конкурсне документације 2 за јн бр. 404-1-110/16-9 - постављено 18.04.2016.

pdf  Обавештење о продужењу рока за подношење понуде за јн бр. 404-1-110/16-9 - постављено 18.04.2016.

pdf  Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за јн бр. 404-1-110/16-9 - постављено 19.04.2016.

pdf  Пречишћен текст Прилога Б - Техничка спецификација за јн бр. 404-1-110/16-9 - постављено 19.04.2016.

pdf  Обавештење о наставку активности за партију 5 за јн бр. 404-1-110/16-9 - постављено 21.04.2016.

pdf  Додатно појашњење 4 за јн бр. 404-1-110/16-9 - постављено 22.04.2016.

pdf  Измена конкурсне документације 3 за јн бр. 404-1-110/16-9 - постављено 26.04.2016.

pdf  Пречишћен текст Прилога А - списак здравствених установа за јн бр. 404-1-110/16-9 - постављено 26.04.2016.

pdf  Додатно појашњење 5 за јн бр. 404-1-110/16-9 - постављено 04.05.2016.

pdf  Одлука о закључењу оквирног споразума за јн бр. 404-1-110/16-9 - постављено 18.05.2016.

pdf  Обавештење о обустави поступка за партије 11 и 14 за јн бр. 404-1-110/16-9 - постављено 01.06.2016.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр. 404-1-110/16-9 - постављено 10.06.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за II квартал 2016. године за јн бр. 404-1-110/16-9 - постављено 19.07.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за III квартал 2016. године за јн бр. 404-1-110/16-9 - постављено 12.10.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за IV квартал 2016. године за јн бр. 404-1-110/16-9 - постављено 16.01.2017.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за I квартал 2017. године за јн бр. 404-1-110/16-9 - постављено 11.04.2017.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за II квартал 2017. године за јн бр. 404-1-110/16-9 - постављено 17.07.2017.

Лекови са Д Листе лекова: Лекови за БМПО и хормонску терапију у гинекологији - METILERGOMETRIN

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку Лекова са Д Листе лекова: Лекови за БМПО и хормонску терапију у гинекологији - METILERGOMETRIN. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуде за јн бр. 404-1-110/16-13 - постављено 17.03.2016.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/16-13 - постављено 17.03.2016.

pdf  Прилог А - списак здравствених установа за јн бр. 404-1-110/16-13 - постављено 17.03.2016.

pdf  Прилог Б - техничка спецификација за јн бр. 404-1-110/16-13 - постављено 17.03.2016.

xls  Прилог В - образац понуде за јн бр. 404-1-110/16-13 - постављено 17.03.2016.

pdf  Одлука о закључењу оквирног споразума и обустави поступка за партију 1 за јн бр. 404-1-110/16-13 - постављено 01.04.2016.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр. 404-1-110/16-13 - постављено 11.04.2016.

pdf  Обавештење о обустави поступка за Партију 1 за јн бр. 404-1-110/16-13 - постављено 13.04.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за II квартал за јн бр. 404-1-110/16-13 - постављено 15.07.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за III квартал за јн бр. 404-1-110/16-13 - постављено 17.10.2016.

Лекови за лечење урођених болести метаболизма

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку Лекова за лечење урођених болести метаболизма. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуде на српском језику за јн бр. 404-1-110/16-6 - постављено 11.03.2016.

pdf  Позив за подношење понуде на енглеском језику за јн бр. 404-1-110/16-6 - постављено 11.03.2016.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/16-6 - постављено 11.03.2016.

pdf  Прилог А - списак здравствених установа за јн бр. 404-1-110/16-6 - постављено 11.03.2016.

pdf  Прилог Б - техничка спецификација за јн бр. 404-1-110/16-6 - постављено 11.03.2016.

xls  Прилог В - образац понуде за јн бр. 404-1-110/16-6 - постављено 11.03.2016.

pdf  Додатно појашњење 1 за јн бр. 404-1-110/16-6 - постављено 15.03.2016.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/16-6 - постављено 23.03.2016.

pdf  Одлука о закључењу оквирног споразума за јн бр. 404-1-110/16-6 - постављено 05.04.2016.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партије 1,3,4 и 5 за јн бр. 404-1-110/16-6 - постављено 10.05.2016.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 2 за јн бр. 404-1-110/16-6 - постављено 10.05.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за II квартал за јн бр. 404-1-110/16-6 - постављено 15.07.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за III квартал за јн бр. 404-1-110/16-6 - постављено 13.10.2016.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за I квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/16-6 - постављено 07.04.2017.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за II квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/16-6 - постављено 23.06.2017.

Лекови са Д Листе лекова

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку Лекови са Д Листе лекова. Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/16-2 - постављено 09.02.2016.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/16-2 - постављено 09.02.2016.

pdf  Прилог А - списак здравствених установа за јн бр. 404-1-110/16-2 - постављено 09.02.2016.

pdf  Прилог Б - техничка спецификација за јн бр. 404-1-110/16-2 - постављено 09.02.2016.

xls  Прилог В - образац понуде за јн бр. 404-1-110/16-2 - постављено 09.02.2016.

pdf  Додатно појашњење 1 за јн бр. 404-1-110/16-2 - постављено 04.03.2016.

pdf  Измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-110/16-2 - постављено 09.03.2016.

pdf  Измена прилога Б - техничка спецификација за јн бр. 404-1-110/16-2 - постављено 09.03.2016.

xls  Измена прилога В - образац понуде за јн бр. 404-1-110/16-2 - постављено 09.03.2016.

pdf  Обавештење о продужењу рока за јн бр. 404-1-110/16-2 - постављено 09.03.2016.

pdf  Додатно појашњење 2 за јн бр. 404-1-110/16-2 - постављено 18.03.2016.

pdf  Одлука о закључењу оквирног споразума за јн бр. 404-1-110/16-2 - постављено 28.03.2016.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр. 404-1-110/16-2 - постављено 19.04.2016.

pdf  Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 2 за јн бр. 404-1-110/16-2 - постављено 22.04.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за II квартал за 2016.годину за јн бр. 404-1-110/16-2 - постављено 15.07.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за II квартал за 2016.годину за јн бр. 404-1-110/16-2 - постављено 15.07.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за IV квартал за јн бр. 404-1-110/16-2 - постављено 11.01.2017.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за I квартал 2017. године за јн бр. 404-1-110/16-2 - постављено 13.04.2017.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за II квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/16-2 - постављено 17.07.2017.

Вакцине против дечије парализе (орална)

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку Вакцина против дечије парализе (орално). Конкурсну документацију можете преузети и овде:

pdf  Позив за подношење понуда за јн бр. 404-1-110/16-3 - постављено 05.02.2016.

pdf  Конкурсна документација за јн бр. 404-1-110/16-3 - постављено 05.02.2016.

pdf  Прилог А - списак здравствених установа за јн бр. 404-1-110/16-3 - постављено 05.02.2016.

xls  Прилог Б - образац понуде за јн бр. 404-1-110/16-3 - постављено 05.02.2016.

pdf  Одлука о закључењу оквирног споразума за јн бр. 404-1-110/16-3 - постављено 07.03.2016.

pdf  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр. 404-1-110/16-3 - постављено 16.03.2016.

pdf  Обавештење о закљученим уговорима за ОПВ за I квартал за јн бр. 404-1-110/16-3 - постављено 05.04.2016.

pdf  Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2016. године за јн бр. 404-1-110/16-3 - постављено 07.10.2016.

Лекови за биолошку терапију за реуматоидни артритис и Crohn-ову болест и лек rituksimab