Новости

Петовалентна вакцина

04 август 2016

Објављена је централизована јавна набавка петовалентне вакцине. У одељку Централизоване јавне набавке 2016. постављени су Позив, Конкурсна документација и прилози.

Лекови за лечење мултипле склерозе

19 август 2016

Објављена је централизована јавна набавка Лекова за лечење мултипле склерозе. У одељку Централизоване јавне набавке 2016. постављени су Позив, Конкурсна документација и прилози.

Лекови за биолошку терапију, реуматоидни артритис и Chron-ову болест и лек rituksimab

25 август 2016

Објављена је централизована јавна набавка Лекова за биолошку терапију за руматоидни артритис и Crohn-ову болест и лек rituksimab. У одељку Централизоване јавне набавке 2016. постављени су Позив, Конкурсна документација и прилози.

Лекови са Листе А и Листе А1 лекова

26 август 2016

Обавештавамо Вас да је Републички фонд за здравствено осигурање објавио јавни позив за централизовану јавну набавку Лекова са Листе А и Листе А1 лекова. У одељку Централизоване јавне набавке 2016. постављени су Позив, Конкурсна документација и прилози.