Новости

Лекови за лечење хемофилије за 2017. годину

14 новембар 2017

Окончан је поступак набавке Лекова за лечење хемофилије за за 2017. годину. У оквиру одељка Оквирни споразуми 2017. налазе се оквирни споразуми, модели уговора и прилози.

Антитуберкулотици прве линије

07 новембар 2017

Покренут је поступак набавке Антитубркулотика прве линије. У оквиру одељка Централизоване јавне набавке за 2017. годину налазе се позив, конкурсна документација и прилози.

Интраокуларна сочива и пратећи потрошни материјал

13 октобар 2017

Покренут је поступак набавке Интраокуларних сочива и пратећег потрошног материјала. У оквиру одељка Централизоване јавне набавке за 2017. годину налазе се позив, конкурсна документација и прилози.

Лекови са Листе Ц листе лекова

06 октобар 2017

Окончан је поступак набавке Лекова са Листе Ц Листе лекова. У оквиру одељка Оквирни споразуми 2017. налазе се оквирни споразуми, модели уговора и прилози.