План јавних набавки

План централизованих јавних набавки за 2017. годину

xls Усвојен план централизованих јавних набавки за 2017. годину - усвојен 26.01.2017.

 

Плани набавки РФЗО за 2017. годину

xlsУсвојен план набавки РФЗО за 2017. годину - усвојен 26.01.2017.

 

 

Планови набавки РФЗО за 2016. годину

xls Измењен план централизованих јавних набавки за 2016. годину - измена 5 - усвојен 22.12.2016.

xls Измењен план набавки РФЗО за 2016. годину - измена 3 - усвојен 14.10.2016.