План јавних набавки

План централизованих јавних набавки за 2024. годину

План јавних набавки за 2024. годину

          xls План јавних набавки РФЗО за 2024. годину - усвојен 23.02.2023.

План централизованих јавних набавки за 2023. годину

 

План јавних набавки за 2023. годину

 

План јавних набавки за 2022. годину

 

План централизованих јавних набавки за 2022. годину

 

План јавних набавки за 2021. годину

 

План централизованих јавних набавки за 2021. годину

 

 

План јавних набавки за потребе РФЗО за 2020. годину

 

 

 План централизованих јавних набавки за 2020. годину