Новости

Антитуберкулотици друге линије

04 април 2017

Објављена је јавна набавка Антитуберкулотика друге линије. У оквиру одељка Централизоване јавне набавке за 2017. годину налазе се позив за подношење понуда, конкурсна документација и прилози.

Пружање услуга хемодијализе у установама ван Плана мреже

30 март 2017

Објављена је јавна набавка Пружање услуге хемодијелизе осигураним лицима Републичког фонда за здравствено осигирање у здравственим установа ван Плана мреже. У оквиру одељка Јавне набавке РФЗО за 2017. годину налазе се позив за подношење понуда, конкурсна документација и прилози.