Централизоване јавне набавке 2019

Додатне информације добићете притиском на назив сваке ставке.  

Лек за лечење хемофилије – emicizumab, ЈН бр. 404-1-110/19-89

Лекови за лечење лица која нису осигурана код РФЗО, ЈН бр. 404-1-110/19-98

Тестови за имуносеролошко тестирање маркера трансфузијом преносивих инфекција код давалаца крви, ЈН бр. 404-1-110/19-92

Лекови са Листе А и Листе А1 Листе лекова за 2020. годину, ЈН бр. 404-1-110/19-84

Интраокуларна сочива са пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију, ЈН бр. 404-1-110/19-81

Графт за хемодијализу и балоном експандирајући покривени стент за лечење коарктације аорте бр. ЈН 404-4-110/19-77

Имплантати за кукове и колена - поновљени поступак ЈН бр. 404-1-110/19-79

Тестови за спровођење организованог скрининга колоректалног карцинома ЈН бр. 404-1-110/19-69

Реагенси изузев за трансфузију ЈН бр. 404-1-110/19-64

Вакцина против грипа, ЈН бр. 404-1-110/19-78

Лекови за лечење хемофилије за 2019. годину; ЈН бр. 404-1-110/19-48

Лек са Листе Ц Листе лекова за 2019. годину, INFLIKSIMAB-REFERENTNI LEK; ЈН бр. 404-1-110/19-71

Антитуберкулотици прве линије, ЈН бр. 404-1-110/19-60

Пејсмејкери, електроде и имплантабилни дефибрилатори са пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију, ЈН бр. 404-1-110/19-30

Лек са Листе Ц Листе лекова за 2019. годину – OLAPARIB, ЈН бр. 404-4-110/19-63

Цитостатик са Листе Б и Листе Д Листе лекова – citarabin 500mg, ЈН бр 404-4-110/19-61

Графтови и ендоваскуларни графтови са пратећим специфичним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију, ЈН бр. 404-1-110/19-25

pdf Одлука бр. ЈН 404-1-110/19-25 - постављено 06.11.2019.

Балон катетери за 2019. Годину – поновљени поступак , бр.јн 404-1-110/19-50

Имплантати за кукове и колена, бр. ЈН 404-1-110/19-38

pdf Одлука – бр. ЈН 404-1-110/19-38 - постављено 06.11.2019.

Лекови са Листе Ц Листе лекова – за 2019 годину, ЈН бр. 404-1-110/19-41

Цитостатици са Листе Б и Листе Д Листе лекова – поновљени поступак, ЈН бр. 404-1-110/19-47

Лекови са Листе A и Листе A1 Листе лекова – нови лекови, бр ЈН 404-1-110/19-44

Лекови са Листе Б и Листе Д Листе лекова за 2019.годину, бр ЈН 404-1-110/19-28

pdf Измена КД бр. 1, 404-1-110/19-28 - постављено 23.08.2019.
xls Измењен Прилог Б , 404-1-110/19-28 - постављено 23.08.2019.
pdf Одлука, ЈН бр. 404-1-110/19-28 - постављено 16.10.2019.

Лекови за лечење ретких болести бр. ЈН 404-1-110/19-40

Набавка електричне енергије са билансном одговорношћу за период од 12 месеци, бр. ЈН  404-1-112/19-37

Вакцина против грипа за сезону 2019/2020, број ЈН 404-1-110/19-39

Филтери за еритроците и тромбоците филтрирани накнадно, сетови за донорске аферезне поступке и аутотрансфузиони системи/сетови за интраоперативно спашавање крви, ЈН бр. 404-1-110/19-31

Тестови за имуносеролошко тестирање маркера трансфузијом преносивих инфекција код давалаца крви методом хемилуминисценције (CLIA) за апарат Siemens Advia Centaur CP 404-1-110/19-33

Антитуберкулотици друге линије бр ЈН 404-1-110/19-7

Коронарни стентови за 2019. годину- поновљени поступак, број ЈН 404-1-110/19-27

Вакцине за обавезну имунизацију, ЈН бр. JN 404-1-110/19-19

Набавка природног гаса за период од 12 месеци, ЈН бр. 404-1-112/19-23

pdf Позив за подношење понуде – за јн бр 404-1-112/19-23 - постављено 05.06.2019.

pdf Позив за подношење понуде на енглеском језику – за јн бр 404-1-112/19-23 - постављено 05.06.2019.

pdf Конкурсна документација – за јн бр 404-1-112/19-23 - постављено 05.06.2019.

pdf Прилог 1 – Списак здравствених установа – за јн бр 404-1-112/19-23 - постављено 05.06.2019.

xls Прилог 2 – Образац понуде – за јн бр 404-1-112/19-23 - постављено 05.06.2019.

pdf Додатно појашњење и измена конкурсне документације – за јн бр 404-1-112/19-23 - постављено 17.06.2019.

pdf Конкурсна документација пречишћен текст – за јн бр 404-1-112/19-23 - постављено 17.06.2019.

pdf Обавештење о одлагању рока за подношење понуда – за јн бр 404-1-112/19-23 - постављено 17.06.2019.

pdf Додатно појашњење КД, за јн бр 404-1-112/19-23 - постављено 20.06.2019.

pdf Измена КД, за јн бр 404-1-112/19-23 - постављено 20.06.2019.

xls Пречишћен текст Прилога 2, за јн бр 404-1-112/19-23 - постављено 20.06.2019.

xls Пречишћен текст Прилога 1, за јн бр 404-1-112/19-23 - постављено 20.06.2019.

pdf Додатно појашњење и измена конкурсне документације – за јн бр 404-1-112/19-23 - постављено 28.06.2019.

pdf Конкурсна документација пречишћен текст – за јн бр 404-1-112/19-23 - постављено 28.06.2019.

xls Прилог 1 – пречишћен текст – за јн бр 404-1-112/19-23 - постављено 28.06.2019.

xls Прилог 2 – пречишћен текст – за јн бр 404-1-112/19-23 - постављено 28.06.2019.

pdf Обавештење о продужењу рока за подношење понуда – за јн бр 404-1-112/19-23 - постављено 28.06.2019.

pdf Додатно појашњење КД, за јн бр 404-1-112/19-23 - постављено 28.06.2019.

pdf Додатно појашњење КД, за јн бр 404-1-112/19-23 - постављено 28.06.2019.

pdf Одлука о закључењу оквирног споразума, ЈН бр 404-1-112/19-23 - постављено 09.07.2019.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму ЈН бр. 404-1-112/19-23 - постављено 26.07.2019.

pdf Обавештење о закљученом уговору – III квартал, ЈН бр. 404-1-112/19-23 - постављено 15.10.2019.

pdf Обавештење о закљученом уговору – IV квартал, ЈН бр. 404-1-112/19-23 - постављено 15.01.2020.

Балон катетери за 2019. годину, ЈН бр. 404-1-110/19-6

Цитостатици са Листе Б и Листе Д Листе лекова за 2019. годину, ЈН бр. 404-1-110/19-15

pdf Одлука – ЈН бр. 404-1-110/19-15 - постављено 27.06.2019.

Лекови са Листе А и Листе А1 Листе лекова – поновљени поступак, број ЈН 404-1-110/19-16

pdf Одлука – за ЈН бр. 404-1-110/19-16 - постављено 11.06.2019.

Коронарни стентови за 2019. годину ЈН бр. 404-1-110/19-5

Тестови за имуносеролошко тестирање маркера трансфузијом преносивих инфекција код давалаца крви ЈН бр 404-1-110/19-11

Mатеријал за дијализу – по типу дијализне машине ЈН бр. 404-1-110/18-64

pdf Одлука, ЈН бр. 404-1-110/18-64 - постављено 30.08.2019.

Mатеријал за дијализу – заједнички материјал за све типове дијализних машина, ЈН бр. 404-1-110/18-63

pdf Одлука – за јн бр 404-1-110/18-63 - постављено 05.07.2019.

Лекови са Листе Б Листе лекова за период од 6 месеци бр. ЈН 404-1-110/19-3

Лекови за лечење ретких болести за 2019. годину, број ЈН 404-1-110/19-9

Каротидни и периферни стентови са пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију за 2019. годину, број ЈН 404-1-110/19-2

Вакцина против Haemofilus influenza tip B и вакцина против пнеумокока, поливалентна, број ЈН 404-1-110/19-4

Лекови са листе лекова, ЈН број: 404-1-110/19-1

pdf Одлука – за јн бр 404-1-110/19-1 - постављено 08.04.2019.

Лекови за лечење ретких болести (поновљени поступак), бр ЈН 404-1-110/18-65

Лекови за лечење хемофилије (поновљени поступак), бр ЈН 404-1-110/18-61

Оригинални и иновативни лекови, ЈН број: 404-1-110/18-62