На сајту Републичког фонда за здравствено осигурање објављени су позив за подношење понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке Лекова са Листе Ц Листе лекова.
Републички фонд за здравствено осигурање ће спровести поступак јавне набавке и закључити оквирни споразум, док ће појединачне уговоре о јавној набавци закључивати здравствене установе из Плана мреже здравствених установа.