Републички фонд за здравствено осигурање закључио је оквирне споразуме у поступцима јавних набавки коронарних стентова, каротидних и периферних стентова, и балон катетера.
Оквирни споразуми, Инструкције у вези са закључивањем уговора, Модели уговора, као и остала документација, објављени су у одељку Оквирни споразуми 2020.