Процедуре

 

Додатне информације добићете притиском на назив сваке ставке.  

Процедура за планирање јавне набавке

Процедура за спровођење јавне набавке

Процедура за набавке на које се не примењује закон

Процедура за праћење реализације и управљање уговором