Оквирни споразуми 2021

 

xls Списак лекова за које су потписани оквирни споразуми кроз поступак ЦЈН - ажурирано 23.06.2021.

xls Списак медицинских средстава за које су потписани оквирни споразуми кроз поступак ЦЈН - ажурирано 07.06.2021.

Додатне информације добићете притиском на назив сваке ставке.  


 

Лек Osimertinib бр. ЈН 404-4-110/21-22

Инструкције и обавештења 

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

Оригинални и иновативни лекови, бр. јн: 404-1-110/21-7

Инструкције и обавештења 

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

Тестови за имуносеролошко теститање маркера трансфузијом преносивих инфекција код давалаца крви, бр. јн: 404-1-110/21-1

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама за три месеца

Оквирни споразуми

Ажурирани списак корисника оквирног споразума

Mодели уговора

Прилози уговора

Вакцина против грипа за сезону 2021/2022, ЈН бр. 404-1-110/21-4

Лекови са Листе А и Листе А1 Листе лекова, ЈН бр. 404-1-110/20-53

Инструкције и обавештења 

Оквирни споразуми

Закључени анекси оквирних споразума

Mодели уговора

Прилози уговора

Имплантати за кукове и колена, бр. ЈН: 404-1-110/20-40

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама за три месеца

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора