Јавне набавке РФЗО за 2018. годину

Додатне информације добићете притиском на назив сваке ставке.  

Набавка сервера за потребе РФЗО, бр. ЈН 404-1-105/18-21

Набавка УПС урећаја за потребе РФЗО, бр. ЈН 404-22-103_18-9

Услуге одржавања телефонских централа за потребе Филијале Нови Сад И Филијале Нови Пазар за период од 12 месеци, бр. ЈН 404-22-201/18-7

Набавка рачунара за потребе РФЗО број ЈН 404-1-105/18-20.

Услуга оджавања хигијене у пословним објектима РФЗО, бр ЈН 404-1-215/18-24

Одржавање клима уређаја за потребе Филијале Нови Пазар бр ЈН -404-22-201-18-6

Услуга физичко-техничког обезбеђења пословних објеката РФЗО, број ЈН 404-1-224/18-17

Набавка погонског горива за потребе РФЗО за период од годину дана

Штампачи за потребе РФЗО. ЈН бр. 404-1-103/18-13

Набавка контакт центра за потребе РФЗО

Услуга одржавања прозивно редоследног система за потребе Филијале Нови Сад и Филијале Ниш

Пружање услуга хемодијализе осигураним лицима Републичког фонда у здравственим установама ван плана мреже

Набавка услуге одрзавања УПС уредјаја за потребе организационих јединица РФЗО за период од 12 месеци

Набавка услуге одржавања клима уређаја за потребе филијале Нови Пазар

Услуга физичко-техничког обезбеђења пословних објеката РФЗО, за потребе филијала: Нови Сад, Сремска Митровица, Смедерево, Зајечар, Ужице, Чачак и Пирот

Набавка обнове лиценце за Фирепоwер сервисе за фиреwалл уређај Cisco ASA552x на период од годину дана

Набавка услуге мобилне телефоније за потребе Републичког фонда за здравствено осигурање за период од 24 месеца

Услуга вршења стручног надзора над извођењем радова, за потребе Републичког фонда за здравствено осигурање

Услуга покривања дела крова пословне зграде Испоставе Стара Пазова

Услуга одржавања ИБМ сервера и шасија за потребе Дирекције РФЗО

Услуга контроле противпожарних апарата, хидраната, паник расвете и противпожарних централа за потребе организационих јединица

Набавка телекомуникационих услуга - интернета, Л2ВПН, Л3ВПН за потребе РФЗО

pdf Позив за подношење понуда за јн бр. 404-1-205/17-64 - постављено 19.01.2018.

pdf Конкурсна документација за јн бр. 404-22-201/17-64 - постављено 19.01.2018.

xls Прилог 1 конкурсне документације – Образац понуде бр. 4.1 за јн бр. 404-1-205/17-64 - постављено 19.01.2018.

xls Прилог 2 конкурсне документације – Назив оператора и број дозволе за јн бр. 404-1-205/17-64 - постављено 19.01.2018.

pdf Додатно појашњење и измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-205/17-64 - постављено 29.01.2018.

pdf Конкурсна документација - пречишћен текст за јн бр. 404-1-205/17-64 - постављено 29.01.2018.

xls Прилог 1 конкурсне документације - Образац понуде бр. 4.1 - пречишћен текст за јн бр. 404-1-205/17-64 - постављено 29.01.2018.

xls Прилог 2 конкурсне документације - Назив оператора и број дозволе - пречишћен текст за јн бр. 404-1-205/17-64 - постављено 29.01.2018.

pdf Додатно појашњење конкурсне документације за јн бр. 404-1-205/17-64 - постављено 13.02.2018.

pdf Одлука о додели уговора за јн бр. 404-1-205/17-64 - постављено 22.02.2018.

pdf Обавештење о закљученом уговору за јн бр. 404-1-205/17-64 - постављено 02.03.2018.

Услуга поправке горионика на котлу за грејање у пословном објекту Испоставе Пријепоље

Радови на демонтажи постојећег и уградњи новог резервоара за лож уље за потребе Филијале Ужице, Испостава Пријепоље – непредвиђени радови

Услуга осигурања службених возила Републичког фонда за здравствено осигурање, за период од 24 месеца

Набавка услуге одржавања телефонских централа за потребе Дирекције РФЗО и Филијале за град Београд

Услуга покривања дела крова пословне зграде Испоставе Стара Пазова