Централизоване јавне набавке 2017

Додатне информације добићете притиском на назив сваке ставке.  

Пнеумококна полисахаридна коњугована вакцина, адсорбована за период од 12 месеци

Вакцине за обавезну имунизацију

Лекови за лечење ретких болести

Прекривени коронарни стент за збрињавање акутних коронарних перфорација и руптура

Оригинални и иновативни лекови

Уводник (сет) за стандардне пејсмејкер електроде и/или ХВ електроде

Лекови за лечење мултипле склерозе

Дијагностички имплантабилни loop rekorder

Лекови са Листе лекова

Антитуберкулотици прве линије

pdf Позив за подношење понуда на српском језику за јн бр 404-1-110/17-49 - постављено 07.11.2017.

pdf Позив за подношење понуда на енглеском језику за јн бр 404-1-110/17-49 - постављено 07.11.2017.

pdf Конкурсна документација за јн бр 404-1-110/17-49 - постављено 07.11.2017.

pdf Прилог А – Списак здравствених установа за јн бр 404-1-110/17-49 - постављено 07.11.2017.

pdf Прилог Б – Техничка спецификација – списак партија за јн бр 404-1-110/17-49 - постављено 07.11.2017.

xls Прилог В – Образац понуде бр. 4.1 за јн бр 404-1-110/17-49 - постављено 07.11.2017.

pdf Додатно појашњење - сумарно за јн бр 404-1-110/17-49 - постављено 13.11.2017.

pdf Додатно појашњење бр. 2 за јн бр 404-1-110/17-49 - постављено 16.11.2017.

pdf Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - постављено 16.11.2017.

pdf Измена конкурсне документације за јн бр 404-1-110/17-49 - постављено 29.11.2017.

pdf Конкурсна документација – пречишћен текст за јн бр 404-1-110/17-49 - постављено 29.11.2017.

xls Прилог В – Образац понуде - постављено 29.11.2017.

pdf Додатно појашњење бр. 3 за јн бр 404-1-110/17-49 - постављено 07.12.2017.

pdf Одлука о закључењу оквирног споразума за јн бр 404-1-110/17-49 - постављено 19.12.2017.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр 404-1-110/17-49 - постављено 03.01.2018.

Пнеумококна полисахаридна коњугована вакцина, адсорбованау

pdf Позив за подношење понуда за јн бр 404-1-110/17-51 - постављено 03.11.2017.

pdf Конкурсна документација за јн бр 404-1-110/17-51 - постављено 03.11.2017.

pdf Прилог А КД – Списак здравствених установа са расподелом за јн бр 404-1-110/17-51 - постављено 03.11.2017.

xls Прилог Б – Образац понуде за јн бр 404-1-110/17-51 - постављено 03.11.2017.

pdf Додатно појашњење бр. 1 за јн бр 404-1-110/17-51 - постављено 10.11.2017.

pdf Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за јн бр 404-1-110/17-51 - постављено 14.11.2017.

pdf Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јн бр 404-1-110/17-51 - постављено 29.12.2017.

pdf Измена конкурсне документације бр. 1 за јн бр 404-1-110/17-51 - постављено 29.12.2017.

pdf Пречишћен текст конкурсне документације за јн бр 404-1-110/17-51 - постављено 29.12.2017.

pdf Одлука о закључењу оквирног споразума за јн бр 404-1-110/17-51 - постављено 10.01.2018

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр 404-1-110/17-51 - постављено 17.01.2018.

pdf Обавештење о закљученом уговору за I квартал 2018. године за јн бр 404-1-110/17-51 - постављено 18.04.2018.

Графтови и ендоваскуларни графтови са пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију

Интраокуларна сочива са пратећим специфичним потрошним материјалом који је ноопходан за његову уградњу

pdf Позив за подношење понуда за јн бр 404-1-110/17-37 - постављено 13.10.2017.

pdf Позив за подношење понуда на енглеском језику за јн бр 404-1-110/17-37 - постављено 13.10.2017.

pdf Конкурсна документација за јн бр 404-1-110/17-37 - постављено 13.10.2017.

pdf Прилог А – Списак здравствених установа за јн бр 404-1-110/17-37 - постављено 13.10.2017.

pdf Прилог Б – Техничка спецификација за јн бр 404-1-110/17-37 - постављено 13.10.2017.

xls Прилог В – Образац понуде 4.1 за јн бр 404-1-110/17-37 - постављено 13.10.2017.

pdf Додатно појашњење 1 за јн бр 404-1-110/17-37 - постављено 23.10.2017.

pdf Измена конкурсне документације за јн бр 404-1-110/17-37 - постављено 24.10.2017.

pdf Прилог Б – Техничка спецификација – пречишћен текст за јн бр 404-1-110/17-37 - постављено 24.10.2017.

xls Прилог В – Образац понуде 4.1 – пречишћен текст за јн бр 404-1-110/17-37 - постављено 24.10.2017.

pdf Додатно појашњење 2 за јн бр 404-1-110/17-37 - постављено 27.10.2017.

pdf Додатно појашњење 3 за јн бр 404-1-110/17-37 - постављено 30.10.2017.

doc Образац бр. 11 – овлашћење носиоца дозволе за јн бр 404-1-110/17-37 - постављено 30.10.2017.

pdf Измена конкурсне документације за јн бр 404-1-110/17-37 - постављено 30.10.2017.

pdf Измењен прилог Б – Техничка спецификација за јн бр 404-1-110/17-37 - постављено 30.10.2017.

xls Измењен прилог В – Образац понуде за јн бр 404-1-110/17-37 - постављено 30.10.2017.

pdf Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јн бр 404-1-110/17-37 - постављено 30.10.2017.

pdf Додатно појашњење 4 за јн бр 404-1-110/17-37 - постављено 02.11.2017.

pdf Додатно појашњење 5 за јн бр 404-1-110/17-37 - постављено 06.11.2017.

pdf Одлука за јн бр 404-1-110/17-37 - постављено 19.12.2017.

pdf Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за јн бр 404-1-110/17-37 - постављено 29.12.2017.

pdf Обавештење о обустави поступка за партију 6 за јн бр 404-1-110/17-37 - постављено 04.01.2018.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр 404-1-110/17-37 - постављено 15.01.2018.

pdf Обавештење о закљученом уговору за I квартал 2018. године за јн бр 404-1-110/17-37 - постављено 16.04.2018.

pdf Одлука за партију 2 за јн бр 404-1-110/17-37 - постављено 27.04.2018.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 2 бр. ЈН: 404-1-110/17-37 - постављено 15.05.2018.

Лекови са Листе А и Листе А1 Листе лекова за 2017. годину

pdf Позив за подношење понуда за јн бр 404-1-110/17-38 - постављено 29.09.2017.

pdf Позив за подношење понуда на енглеском језику за јн бр 404-1-110/17-38 - постављено 29.09.2017.

pdf Конкурсна документација за јн бр 404-1-110/17-38 - постављено 29.09.2017.

pdf Прилог А КД – Списак здравствених установа за јн бр 404-1-110/17-38 - постављено 29.09.2017.

pdf Прилог Б КД – Техничка спецификација за јн бр 404-1-110/17-38 - постављено 29.09.2017.

xls Прилог В КД – Образац понуде за јн бр 404-1-110/17-38 - постављено 29.09.2017.

doc Образац 11 – Овлашћење носиоца дозволе за лек за јн бр 404-1-110/17-38 - постављено 29.09.2017.

pdf Додатно појашњење 1 за јн бр 404-1-110/17-38 - постављено 09.10.2017.

pdf Додатно појашњење 2 за јн бр 404-1-110/17-38 - постављено 13.10.2017.

pdf Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јн бр 404-1-110/17-38 - постављено 16.10.2017.

pdf Измена конкурсне документације за јн бр 404-1-110/17-38 - постављено 16.10.2017.

pdf Конкурсна документација – пречишћен текст за јн бр 404-1-110/17-38 - постављено 16.10.2017.

pdf Измењен прилог Б – Техничка спецификација за јн бр 404-1-110/17-38 - постављено 16.10.2017.

xls Измењен Прилог В – Образац понуде 4.1 за јн бр 404-1-110/17-38 - постављено 16.10.2017.

pdf Додатно појашњење 3 за јн бр 404-1-110/17-38 - постављено 17.10.2017.

pdf Измена конкурсне документације за јн бр 404-1-110/17-38 - постављено 18.10.2017.

pdf Конкурсна документација – пречишћен текст за јн бр 404-1-110/17-38 - постављено 18.10.2017.

pdf Измењен прилог Б – Техничка спецификација за јн бр 404-1-110/17-38 - постављено 18.10.2017.

xls Измењен Прилог В – Образац понуде 4.1 за јн бр 404-1-110/17-38 - постављено 18.10.2017.

pdf Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јн бр 404-1-110/17-38 - постављено 18.10.2017.

pdf Додатно појашњење 4 за јн бр 404-1-110/17-38 - постављено 19.10.2017.

pdf Додатно појашњење 5 за јн бр 404-1-110/17-38 - постављено 23.10.2017.

pdf Одлука о закључењу оквирног споразума за јн бр 404-1-110/17-38 - постављено 20.11.2017.

pdf Обавештење о обустави поступка за јн бр 404-1-110/17-38 - постављено 05.12.2017.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр 404-1-110/17-38 - постављено 08.12.2017.

pdf Обавештење о закљученом уговору за IV квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/17-38 - постављено 22.01.2018.

Лекови за лечење хередитарног ангиоедема

Лекови са Листе Б Листе лекова за 2017. годину - поновљени поступак

Лекови за лечење хемофилије

pdf Позив за подношење понуда за јн бр 404-1-110/17-36 - постављено 15.09.2017.

pdf Позив за подношење понуда на енглеском језику за јн бр 404-1-110/17-36 - постављено 15.09.2017.

pdf Конкурсна документација за јн бр 404-1-110/17-36 - постављено 15.09.2017.

pdf Прилог А КД – Списак здравствених установа за јн бр 404-1-110/17-36 - постављено 24.08.2017.

pdf Прилог Б КД – Техничка спецификација за јн бр 404-1-110/17-36 - постављено 15.09..2017.

xls Прилог В КД – Образац понуде за јн бр 404-1-110/17-36 - постављено 15.09.2017.

doc Образац 11 – Овлашћење носиоца дозволе за лек за јн бр 404-1-110/17-36 - постављено 15.09.2017.

pdf Додатно појашњење 1 за јн бр 404-1-110/17-36 - постављено 25.09.2017.

pdf Измена конкурсне документације за јн бр 404-1-110/17-36 - постављено 25.09.2017.

pdf Конкурсна документација – пречишћен текст за јн бр 404-1-110/17-36 - постављено 25.09.2017.

pdf Измена позива за подношење понуда за јн бр 404-1-110/17-36 - постављено 25.09.2017.

pdf Додатно појашњење 2 за јн бр 404-1-110/17-36 - постављено 29.09.2017.

pdf Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јн бр 404-1-110/17-36 - постављено 29.09.2017.

pdf Додатно појашњење 3 за јн бр 404-1-110/17-36 - постављено 02.10.2017.

pdf Додатно појашњење 4 за јн бр 404-1-110/17-36 - постављено 05.10.2017.

pdf Одлука о закључењу оквирног споразума за јн бр 404-1-110/17-36 - постављено 03.11.2017.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр 404-1-110/17-36 - постављено 10.11.2017.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 7 за јн бр 404-1-110/17-36 - постављено 14.11.2017.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 2 за јн бр 404-1-110/17-36 - постављено 16.11.2017.

pdf Обавештење о закљученом уговору за IV квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/17-36 - постављено 15.01.2018.

pdf Обавештење о закљученом уговору за I квартал 2018. године за јн бр 404-1-110/17-36 - постављено 17.04.2018.

Периферни стентови са пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију за 2017. годину

Лекови са Листе Ц Листе лекова

pdf Позив за подношење понуда на српском језику за јн бр 404-1-110/17-22 - постављено 09.08.2017.

pdf Позив за подношење понуда на енглеском језику за јн бр 404-1-110/17-22 - постављено 09.08.2017.

pdf Конкурсна документација за јн бр 404-1-110/17-22 - постављено 09.08.2017.

pdf Прилог А – Списак здравствених установа за јн бр 404-1-110/17-22 - постављено 09.08.2017.

pdf Прилог Б – Техничка спецификација за јн бр 404-1-110/17-22 - постављено 09.08.2017.

xls Прилог В – Образац понуде 4.1 за јн бр 404-1-110/17-22 - постављено 09.08.2017.

doc Образац бр. 11 – Овлашћење носиоца дозволе за јн бр 404-1-110/17-22 - постављено 09.08.2017.

pdf Додатно појашњење за јн бр 404-1-110/17-22 - постављено 18.08.2017.

pdf Измена конкурсне документације бр. 2 за јн бр 404-1-110/17-22 - постављено 18.08.2017.

pdf Пречишћен текст конкурсне документације за јн бр 404-1-110/17-22 - постављено 18.08.2017.

pdf Измењен прилог Б конкурсне документације – Техничка спецификација за јн бр 404-1-110/17-22 - постављено 18.08.2017.

xls Измењен прилог В конкурсне документације – Образац понуде за јн бр 404-1-110/17-22 - постављено 18.08.2017.

pdf Додатно појашњење бр. 2 за јн бр 404-1-110/17-22 - постављено 25.08.2017.

pdf Измена конкурсне документације за јн бр 404-1-110/17-22 - постављено 25.08.2017.

pdf Конкурсна документација – пречишћен текст за јн бр 404-1-110/17-22 - постављено 25.08.2017.

pdf Измењен прилог Б конкурсне документације – Техничка спецификација за јн бр 404-1-110/17-22 - постављено 25.08.2017.

xls Измењен прилог В конкурсне документације – Образац понуде за јн бр 404-1-110/17-22 - постављено 25.08.2017.

pdf Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јн бр 404-1-110/17-22 - постављено 25.08.2017.

pdf Додатно појашњење бр. 3 за јн бр 404-1-110/17-22 - постављено 28.08.2017.

pdf Одлука о закључењу оквирног споразума и обустави поступка за јн бр 404-1-110/17-22 - постављено 11.09.2017.

pdf Обавештење о обустави поступка за јн бр 404-1-110/17-22 - постављено 15.09.2017.

pdf Обавештење о закљученом оквирном спорауму за јн бр 404-1-110/17-22 - постављено 29.09.2017.

pdf Обавештење о закљученом уговору за IV квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/17-22 - постављено 18.01.2018.

pdf Обавештење о закљученом уговору за I квартал 2018. године за јн бр 404-1-110/17-22 - постављено 18.04.2018.

Цитостатици са Листе Б и Листе Д Листе лекова за 2017. годину

pdf Позив за подношење понуда за јн бр 404-1-110/17-24 - постављено 21.07.2017.

pdf Позив за подношење понуда на енглеском језику за јн бр 404-1-110/17-24 - постављено 21.07.2017.

pdf Конкурсна документација за јн бр 404-1-110/17-24 - постављено 21.07.2017.

pdf Прилог А – Списак здравсзвених установа за јн бр 404-1-110/17-24 - постављено 21.07.2017.

pdf Прилог Б – Техничка спецификација за јн бр 404-1-110/17-24 - постављено 21.07.2017.

xls Прилог В – Образац понуде 4.1 за јн бр 404-1-110/17-24 - постављено 21.07.2017.

doc Образац бр. 11 - Овлашћење носиоца дозволе за јн бр 404-1-110/17-24 - постављено 21.07.2017.

pdf Додатно појашњење бр. 1 за јн бр 404-1-110/17-24 - постављено 28.07.2017.

pdf Додатно појашњење бр. 2 за јн бр 404-1-110/17-24 - постављено 31.07.2017.

pdf Измена конкурсне документације за јн бр 404-1-110/17-24 - постављено 31.07.2017.

pdf Пречишћен текст конкурсне документације за јн бр 404-1-110/17-24 - постављено 31.07.2017.

doc Измењен Образац бр. 11 – Овлашћење носиоца дозволе за јн бр 404-1-110/17-24 - постављено 31.07.2017.

pdf Додатно појашњење бр.3 за јн бр 404-1-110/17-24 - постављено 01.08.2017.

pdf Измена конкурсне документације бр. 2 за јн бр 404-1-110/17-24 - постављено 01.08.2017.

pdf Други пречишћен текст конкурсне документације за јн бр 404-1-110/17-24 - постављено 01.08.2017.

pdf Одлука о закључењу оквирног споразума и обустави поступка за јн бр 404-1-110/17-24 - постављено 25.08.2017.

pdf Обавештење о обустави поступка за јн бр 404-1-110/17-24 - постављено 29.08.2017.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр 404-1-110/17-24 - постављено 13.09.2017.

pdf Обавештење о закљученим уговорима за III квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/17-24 - постављено 16.10.2017.

pdf Обавештење о закљученом уговору за IV квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/17-23 - постављено 16.01.2018.

Пејсмејкери, електроде и имплантабилни дефибрилатори са пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију

pdf Позив за подношење понуда за јн бр 404-1-110/17-9 - постављено 20.07.2017.

pdf Позив за подношење на енглеском језику понуда за јн бр 404-1-110/17-9 - постављено 20.07.2017.

pdf Конкурсна документација за јн бр 404-1-110/17-9 - постављено 20.07.2017.

pdf Прилог А – Списак купаца за јн бр 404-1-110/17-9 - постављено 20.07.2017.

pdf Прилог Б – Техничка спецификација за јн бр 404-1-110/17-9 - постављено 20.07.2017.

xls Прилог В – Образац понуде 4.1 за јн бр 404-1-110/17-9 - постављено 20.07.2017.

doc Образац 11 за јн бр 404-1-110/17-9 - постављено 21.07.2017.

pdf Додатно појашњење 1 за јн бр 404-1-110/17-9 - постављено 27.07.2017.

pdf Измена конкурсне документације за јн бр 404-1-110/17-9 - постављено 28.07.2017.

pdf Пречишћен текст конкурсне документације за јн бр 404-1-110/17-9 - постављено 28.07.2017.

pdf Прилог В – Измењен образац понуде бр. 4.1 за јн бр 404-1-110/17-9 - постављено 28.07.2017.

pdf Додатно појашњење бр. 3 за јн бр 404-1-110/17-9 - постављено 31.07.2017.

pdf Измена конкурсне докуменације за јн бр 404-1-110/17-9 - постављено 02.08.2017.

pdf Конкурсна докуменација – пречишћен текст за јн бр 404-1-110/17-9 - постављено 02.08.2017.

pdf Измењен прилог Б - техничка спецификација за јн бр 404-1-110/17-9 - постављено 02.08.2017.

pdf Додатно појашњење бр. 4 за јн бр 404-1-110/17-9 - постављено 02.08.2017.

pdf Измена конкурсне докуменације за јн бр 404-1-110/17-9 - постављено 02.08.2017.

pdf Измењен прилог Б - техничка спецификација за јн бр 404-1-110/17-9 - постављено 02.08.2017.

pdf Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јн бр 404-1-110/17-9 - постављено 02.08.2017.

pdf Одлука о закључењу оквирног споразума и обустави поступка за јн бр 404-1-110/17-9 - постављено 24.08.2017.

pdf Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за јн бр 404-1-110/17-9 - постављено 04.09.2017.

pdf Обавештење о обустави поступка за јн бр 404-1-110/17-9 - постављено 06.09.2017.

pdf Обавештење о закљуеченом оквирном споразуму за јн бр 404-1-110/17-9 - постављено 21.09.2017.

pdf Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/17-9 - постављено 17.10.2017.

pdf Одлука о обустави поступка за партију 13 за јн бр 404-1-110/17-9 - постављено 09.11.2017.

pdf Обавештење о обустави поступка за партију 13 за јн бр 404-1-110/17-9 - постављено 22.11.2017.

pdf Обавештење о закљученом уговору за IV квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/17-9 - постављено 18.01.2018.

pdf Обавештење о закљученом уговору за I квартал 2018. године за јн бр 404-1-110/17-9 - постављено 17.04.2018.

Лекови са Листе Б и Листе Д Листе лекова

pdf Позив за подношење понуда за јн бр 404-1-110/17-23 - постављено 14.07.2017.

pdf Позив за подношење на енглеском језику понуда за јн бр 404-1-110/17-23 - постављено 14.07.2017.

pdf Конкурсна документација за јн бр 404-1-110/17-23 - постављено 14.07.2017.

pdf Прилог А – списак здравствених установа за јн бр 404-1-110/17-23 постављено 14.07.2017.

xls Прилог Б – техничка спецификација за јн бр 404-1-110/17-23 - постављено 14.07.2017.

xls Прилог В – образац понуде за јн бр 404-1-110/17-23 - постављено 14.07.2017.

doc Образац бр. 11 – овлашћење носиоца дозволе за јн бр 404-1-110/17-23 - постављено 14.07.2017.

pdf Прилог Б – техничка спецификација за јн бр 404-1-110/17-23 - постављено 14.07.2017.

pdf Додатно појашњење 1 за јн бр 404-1-110/17-23 - постављено 24.07.2017.

pdf Додатно појашњење 2 за јн бр 404-1-110/17-23 - постављено 27.07.2017.

pdf Измена конкурсне документације за јн бр 404-1-110/17-23 - постављено 27.07.2017.

pdf Конкурсна документација – пречишћен текст за јн бр 404-1-110/17-23 - постављено 27.07.2017.

pdf Прилог Б – техничка спецификација за јн бр 404-1-110/17-23 - постављено 27.07.2017.

xls Измењен прилог В – образац понуде за јн бр 404-1-110/17-23 - постављено 27.07.2017.

xls Прилог Б – техничка спецификација (активна табела) за јн бр 404-1-110/17-23 - постављено 27.07.2017.

pdf Додатно појашњење 3 за јн бр 404-1-110/17-23 - постављено 28.07.2017.

pdf Додатно појашњење 4 за јн бр 404-1-110/17-23 - постављено 01.08.2017.

pdf Измена конкурсне документације за јн бр 404-1-110/17-23 - постављено 01.08.2017.

pdf Конкурсна документација пречишћен текст за јн бр 404-1-110/17-23 - постављено 01.08.2017.

doc Измењен Образац бр. 11 - Овлашћење носиоца дозволе за јн бр 404-1-110/17-23 - постављено 01.08.2017.

pdf Додатно појашњење 5 за јн бр 404-1-110/17-23 - постављено 02.08.2017.

pdf Додатно појашњење 6 за јн бр 404-1-110/17-23 - постављено 04.08.2017.

pdf Додатно појашњење 7 за јн бр 404-1-110/17-23 - постављено 09.08.2017.

pdf Додатно појашњење 8 за јн бр 404-1-110/17-23 - постављено 11.08.2017.

pdf Одлука о закључењу оквирног споразума за јн бр 404-1-110/17-23 - постављено 29.08.2017.

pdf Одлука о стављању ван снаге Одлуке о закључењу ОС за партију 206 за јн бр 404-1-110/17-23 - постављено 04.09.2017.

pdf Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 206 за јн бр 404-1-110/17-23 - постављено 04.09.2017.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр 404-1-110/17-23 - постављено 19.09.2017.

pdf Обавештење о обустави поступка за јн бр 404-1-110/17-23 - постављено 20.09.2017.

pdf Обавештење о закљученим уговорима за III квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/17-23 - постављено 03.11.2017.

pdf Обавештење о закљученим уговорима за IV квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/17-23 - постављено 16.10.2017.

Графтови и ендоваскуларни графтови са пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију

pdf Позив за подношење понуда за јн бр 404-1-110/17-10 - постављено 27.06.2017.

pdf Конкурсна документација за јн бр 404-1-110/17-10 - постављено 27.06.2017.

pdf Прилог А КД - Техничка спецификација за јн бр 404-1-110/17-10 - постављено 27.06.2017.

xls Прилог Б КД - Образац понуде за јн бр 404-1-110/17-10 - постављено 27.06.2017.

pdf Додатно појашњење 1 за јн бр 404-1-110/17-10 - постављено 03.07.2017.

pdf Додатно појашњење 2 за јн бр 404-1-110/17-10 - постављено 10.07.2017.

pdf Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јн бр 404-1-110/17-10 - постављено 12.07.2017.

pdf Додатно појашњење бр. 3 за јн бр 404-1-110/17-10 - постављено 14.07.2017.

pdf Додатно појашњење бр. 4 за јн бр 404-1-110/17-10 - постављено 19.07.2017.

pdf Измена конкурсне документације за јн бр 404-1-110/17-10 - постављено 20.07.2017.

pdf Пречишћен текст конкурсне документације за јн бр 404-1-110/17-10 - постављено 20.07.2017.

pdf Измењен прилог А КД – Техничка спецификација за јн бр 404-1-110/17-10 - постављено 20.07.2017.

xls Измењен прилог Б КД – Образац понуде за јн бр 404-1-110/17-10 - постављено 20.07.2017.

pdf Одлука о закључењу оквирног споразума и обустави поступка за јн бр 404-1-110/17-10 - постављено 24.07.2017.

pdf Обавештење о обустави поступка за јн бр 404-1-110/17-10 - постављено 06.09.2017.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр 404-1-110/17-10 - постављено 14.09.2017.

pdf Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/17-10 - постављено 16.10.2017.

pdf Обавештење о закљученом уговору за IV квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/17-10 - постављено 15.01.2018.

pdf Обавештење о закљученом уговору за I квартал 2018. године за јн бр 404-1-110/17-10 - постављено 18.04.2018.

Набавка електричне енергије са балансном одговорношћу за потребе здравствених установа, Републичког фонда за здравствено осигурање и Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за период од 12 месеци

Лекови са Листе А и Листе А1 Листе лекова за 2017. годину – нови лекови

pdf Позив за подношење понуда за јн бр 404-1-110/17-25 - постављено 13.06.2017.

pdf Конкурсна документација за јн бр 404-1-110/17-25 - постављено 13.06.2017.

pdf Прилог А КД – Списак здравствених установа за јн бр 404-1-110/17-25 - постављено 13.06.2017.

pdf Прилог Б КД – Техничка спецификација за јн бр 404-1-110/17-25 - постављено 13.06.2017.

xls Прилог В КД – Образац понуде који у себи садржи образац структуре цене за јн бр 404-1-110/17-25 - постављено 13.06.2017.

doc Образац бр. 11 – Овлашћење носиоца дозволе за јн бр 404-1-110/17-25 - постављено 13.06.2017.

pdf Измена конкурсне документације за јн бр 404-1-110/17-25 - постављено 15.06.2017.

xls Прилог В КД – Образац понуде који у себи садржи образац структуре цене – измењен за јн бр 404-1-110/17-25 - постављено 15.06.2017.

pdf Додатно појашњење за јн бр 404-1-110/17-25 - постављено 19.06.2017.

pdf Измена конкурсне документације бр. 2 за јн бр 404-1-110/17-25 - постављено 19.06.2017.

pdf Конкурсна документација – пречишћен текст за јн бр 404-1-110/17-25 - постављено 19.06.2017.

pdf Додатно појашњење бр 2 за јн бр 404-1-110/17-25 - постављено 26.06.2017.

pdf Одлука о закључењу оквирног споразума и обустави поступка за јн бр 404-1-110/17-25 - постављено 30.06.2017.

pdf Обавештење о обустави поступка за јн бр 404-1-110/17-25 - постављено 14.07.2017.

pdf Обавештење о обустави поступка за јн бр 404-1-110/17-25 - постављено 14.07.2017.

pdf Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/17-25 - постављено 20.10.2017.

pdf Обавештење о закљученом уговору за IV квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/17-25 - постављено 18.01.2018.

Филтери за еритроците и тромбоците, филтрирани накнадно, сетови за донорске аферезне поступке и аутотрансфузиони системи/сетови интраоперативно спашавање крви

Лек са Листе Б Листе лекова - furosemid

pdf Позив за подношење понуда за јн бр 404-1-110/17-20 - постављено 06.06.2017.

pdf Конкурсна документација за јн бр 404-1-110/17-20 - постављено 06.06.2017.

pdf Прилог А КД – Списак здравствених установа за јн бр 404-1-110/17-20 - постављено 06.06.2017.

xls Прилог Б КД – Образац понуде који у себи садржи образац структуре цене за јн бр 404-1-110/17-20 - постављено 06.06.2017.

pdf Измена конкурсне документације за јн бр 404-1-110/17-20 - постављено 09.06.2017.

doc Образац бр. 11 – Овлашћење носиоца дозволе за јн бр 404-1-110/17-20 - постављено 12.06.2017.

pdf Додатно појашњење бр. 1 за јн бр 404-1-110/17-20 - постављено 12.06.2017.

pdf Измена конкурсне документације за јн бр 404-1-110/17-20 - постављено 12.06.2017.

pdf Измена конкурсне документације за јн бр 404-1-110/17-20 - постављено 12.06.2017.

pdf Додатно појашњење бр. 2 за јн бр 404-1-110/17-20 - постављено 19.06.2017.

pdf Одлука о закључењу оквирног споразума за јн бр 404-1-110/17-20 - постављено 21.06.2017.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр 404-1-110/17-20 - постављено 29.06.2017.

pdf Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/17-20 - постављено 16.10.2017.

pdf Обавештење о закљученом уговору за IV квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/17-20 - постављено 16.01.2018.

pdf Обавештење о закљученом уговору за I квартал 2018. године за јн бр 404-1-110/17-20 - постављено 17.04.2018.

Вакцине против грипа за сезону 2017/2018

Лекови за лечење ретких болести

pdf Позив за подношење понуда за јн бр 404-1-110/17-14 - постављено 19.05.2017.

pdf Конкурсна документација за јн бр 404-1-110/17-14 - постављено 12.05.2017.

pdf Прилог А – Списак здравствених установа за јн бр 404-1-110/17-14 - постављено 19.05.2017.

pdf Прилог Б – Техничка спецификација – списак партија за јн бр 404-1-110/17-14 - постављено 19.05.2017.

xls Прилог В – Образац понуде за јн бр 404-1-110/17-14 - постављено 19.05.2017.

doc Образац бр. 11 – Овлашћење носиоца дозволе за јн бр 404-1-110/17-14 - постављено 25.05.2017.

pdf Додатно појашњење бр. 1 за јн бр 404-1-110/17-14 - постављено 29.05.2017.

pdf Измена конкурсне документације за јн бр 404-1-110/17-14 - постављено 29.05.2017.

pdf Конкурсна документација – пречишћен текст за јн бр 404-1-110/17-14 - постављено 29.05.2017.

pdf Одлука о закључењу оквирног споразума за јн бр 404-1-110/17-14 - постављено 13.06.2017.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр 404-1-110/17-14 - постављено 03.07.2017.

pdf Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/17-14 - постављено 16.10.2017.

pdf Обавештење о закљученом уговору за IV квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/17-14 - постављено 22.01.2018.

Коронарни стентови за 2017. годину

pdf Позив за подношење понуда за јн бр 404-1-110/17-11 - постављено 12.05.2017.

pdf Позив за подношење понуда – енглеска верзија за јн бр 404-1-110/17-11 - постављено 12.05.2017.

pdf Конкурсна документација за јн бр 404-1-110/17-11 - постављено 12.05.2017.

pdf Прилог А – Списак здравствених установа за јн бр 404-1-110/17-11 - постављено 12.05.2017.

pdf Прилог Б – Техничка спецификација за јн бр 404-1-110/17-11 - постављено 12.05.2017.

xls Прилог В – Образац понуде за јн бр 404-1-110/17-11 - постављено 12.05.2017.

pdf Измена конкурсне документације за јн бр 404-1-110/17-11 - постављено 24.05.2017.

pdf Прилог Б – Техничка спецификација – пречишћен текст за јн бр 404-1-110/17-11 - постављено 24.05.2017.

xls Прилог В – Образац понуде – пречишћен текст за јн бр 404-1-110/17-11 - постављено 24.05.2017.

pdf Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јн бр 404-1-110/17-11 - постављено 24.05.2017.

pdf Додатно појашњење бр. 1 за јн бр 404-1-110/17-11 - постављено 25.05.2017.

pdf Додатно појашњење бр. 2 за јн бр 404-1-110/17-11 - постављено 25.05.2017.

pdf Додатно појашњење бр. 3 за јн бр 404-1-110/17-11 - постављено 01.06.2017.

pdf Одлука о закључењу оквирног споразума за јн бр 404-1-110/17-11 - постављено 14.06.2017.

pdf Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за јн бр 404-1-110/17-11 - постављено 26.06.2017.

pdf Обавештење о обустави поступка за јн бр 404-1-110/17-11 - постављено 28.06.2017.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр 404-1-110/17-11 - постављено 10.07.2017.

pdf Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/17-11 - постављено 16.10.2017.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр 404-1-110/17-11 - постављено 20.10.2017.

pdf Обавештење о закљученом уговору за IV квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/17-11 - постављено 11.01.2018.

pdf Обавештење о закљученом уговору за I квартал 2018. године за јн бр 404-1-110/17-11 - постављено 16.04.2018.

Каротидни и периферни стентови са пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију за 2017. годину

pdf Позив за подношење понуда за јн бр 404-1-110/17-13 - постављено 10.05.2017.

pdf Конкурсна документација за јн бр 404-1-110/17-13 - постављено 10.05.2017.

pdf Прилог А – Списак здравствених установа за јн бр 404-1-110/17-13 - постављено 10.05.2017.

pdf Прилог Б – Техничка спецификација за јн бр 404-1-110/17-13 - постављено 10.05.2017.

xls Прилог В – Образац понуде за јн бр 404-1-110/17-13 - постављено 10.05.2017.

pdf Додатно појашњење 1 за јн бр 404-1-110/17-13 - постављено 19.05.2017.

pdf Измена конкурсне документације за јн бр 404-1-110/17-13 - постављено 24.05.2017.

pdf Прилог Б – Техничка спецификација – пречишћен текст за јн бр 404-1-110/17-13 - постављено 24.05.2017.

xls Прилог В – Образац понуде – пречишћен текст за јн бр 404-1-110/17-13 - постављено 24.05.2017.

pdf Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јн бр 404-1-110/17-13 - постављено 24.05.2017.

pdf Додатно појашњење бр. 2 за јн бр 404-1-110/17-13 - постављено 26.05.2017.

pdf Измена конкурсне документације бр. 2 за јн бр 404-1-110/17-13 - постављено 26.05.2017.

pdf Прилог Б – Техничка спецификација – пречишћен текст бр. 2 за јн бр 404-1-110/17-13 - постављено 26.05.2017.

pdf Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр. 2 за јн бр 404-1-110/17-13 - постављено 26.05.2017.

pdf Додатно појашњење бр. 3 за јн бр 404-1-110/17-13 - постављено 29.05.2017.

pdf Додатно појашњење бр. 4 за јн бр 404-1-110/17-13 - постављено 30.05.2017.

pdf Одлука о закључењу оквирног споразума за јн бр 404-1-110/17-13 - постављено 14.06.2017.

pdf Обавештење о обустави поступка за јн бр 404-1-110/17-13 - постављено 28.06.2017.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр 404-1-110/17-13 - постављено 07.07.2017.

pdf Обавештење о закљученом Анексу оквирног споразуму за јн бр 404-1-110/17-13 - постављено 08.08.2017.

pdf Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/17-13 - постављено 16.10.2017.

pdf Обавештење о закљученом уговору за IV квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/17-13 - постављено 11.01.2018.

pdf Обавештење о закљученим уговорима за I квартал 2018. године за јн бр 404-1-110/17-13 - постављено 16.04.2018.

Балон катетери за 2017. годину

pdf Позив за подношење понуда за јн бр 404-1-110/17-12 - постављено 04.05.2017.

pdf Конкурсна документација за јн бр 404-1-110/17-12 - постављено 04.05.2017.

pdf Прилог А – Списак здравствених установа за јн бр 404-1-110/17-12 - постављено 04.05.2017.

pdf Прилог Б – Техничка спецификација за јн бр 404-1-110/17-12 - постављено 04.05.2017.

xls Прилог В – Образац понуде за јн бр 404-1-110/17-12 - постављено 04.05.2017.

pdf Измена конкурсне документације за јн бр 404-1-110/17-12 - постављено 11.05.2017.

pdf Конкурсна документација – пречишћен текст за јн бр 404-1-110/17-12 - постављено 11.05.2017.

pdf Измена конкурсне документације бр. 2 за јн бр 404-1-110/17-12 - постављено 12.05.2017.

pdf Конкурсна документација – пречишћен текст бр. 2 за јн бр 404-1-110/17-12 - постављено 12.05.2017.

pdf Додатно појашњење бр. 1 за јн бр 404-1-110/17-12 - постављено 15.05.2017.

pdf Додатно појашњење бр. 2 за јн бр 404-1-110/17-12 - постављено 22.05.2017.

pdf Одлука о закључењу оквирног споразума и обустави поступка за јн бр 404-1-110/17-12 - постављено 31.05.2017.

pdf Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за партије 3 и 8 за јн бр 404-1-110/17-12 - постављено 13.06.2017.

pdf Обавештење о обустави поступка за партију 11 за јн бр 404-1-110/17-12 - постављено 14.06.2017.

pdf Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 3 за јн бр 404-1-110/17-12 - постављено 14.06.2017.

pdf Обавештење о наставку активности за партију 3 за јн бр 404-1-110/17-12 - постављено 16.06.2017.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр 404-1-110/17-12 - постављено 26.06.2017.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 3 за јн бр 404-1-110/17-12 - постављено 10.07.2017.

pdf Обавештење о закљученом Анексу оквирног споразума за јн бр 404-1-110/17-12 - постављено 17.08.2017.

pdf Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 8 за јн бр 404-1-110/17-12 - постављено 16.10.2017.

pdf Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/17-12 - постављено 16.10.2017.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 8 за јн бр 404-1-110/17-12 - постављено 07.11.2017.

pdf Обавештење о закљученом уговору за IV квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/17-12 - постављено 11.01.2018.

pdf Обавештење о закљученим уговорима за I квартал 2018. године за јн бр 404-1-110/17-12 - постављено 16.04.2018.

Антитуберкулотици друге линије

pdf Позив за подношење понуда за јн бр 404-1-110/17-4 - постављено 30.03.2017.

pdf Конкурсна документација за јн бр 404-1-110/17-4 - постављено 30.03.2017.

pdf Прилог А – Техничка спецификација – Списак лекова за јн бр 404-1-110/17-4 - постављено 30.03.2017.

xls Прилог Б – Образац понуде за јн бр 404-1-110/17-4 - постављено 30.03.2017.

pdf Додатно појашњење за јн бр 404-1-110/17-4 - постављено 13.04.2017.

pdf Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јн бр 404-1-110/17-4 - постављено 13.04.2017.

pdf Додатно појашњење 2 за јн бр 404-1-110/17-4 - постављено 20.04.2017.

pdf Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр. 2 за јн бр 404-1-110/17-4 - постављено 28.04.2017.

pdf Додатно појашњење 3 за јн бр 404-1-110/17-4 - постављено 03.05.2017.

pdf Измена конкурсне документације за јн бр 404-1-110/17-4 - постављено 03.05.2017.

pdf Конкурсна документација - пречишћен текст за јн бр 404-1-110/17-4 - постављено 03.05.2017.

pdf Одлука о додели уговора за јн бр 404-1-110/17-4 - постављено 31.05.2017.

pdf Обавештење о закљученом уговору за јн бр 404-1-110/17-4 - постављено 26.06.2017.

Лекови за лечење урођених болести метаболизма

pdf Позив за подношење понуда за јн бр 404-1-110/17-3 - постављено 09.03.2017.

pdf Позив за подношење понуда на енглеском језику за јн бр 404-1-110/17-3 - постављено 09.03.2017.

pdf Конкурсна документација за јн бр 404-1-110/17-3 - постављено 09.03.2017.

pdf Прилог А – Списак здравствених установа за јн бр 404-1-110/17-3 - постављено 09.03.2017.

pdf Прилог Б – Техничка спецификација – Списак лекова за јн бр 404-1-110/17-3 - постављено 09.03.2017.

xls Прилог В – Образац понуде за јн бр 404-1-110/17-3 - постављено 09.03.2017.

doc Образац бр. 11 – Овлашћење носиоца дозволе за лек за јн бр 404-1-110/17-3 - постављено 09.03.2017.

pdf Додатно појашњење 1 за јн бр 404-1-110/17-3 - постављено 13.03.2017.

pdf Додатно појашњење 2 за јн бр 404-1-110/17-3 - постављено 15.03.2017.

pdf Измена конкурсне документације за јн бр 404-1-110/17-3 - постављено 16.03.2017.

pdf Конкурсна документација – пречишћен текст за јн бр 404-1-110/17-3 - постављено 16.03.2017.

pdf Додатно појашњење 3 за јн бр 404-1-110/17-3 - постављено 27.03.2017.

pdf Одлука о закључењу оквирног споразума за јн бр 404-1-110/17-3 - постављено 03.04.2017.

pdf Обавештење о обустави поступка за јн бр 404-1-110/17-3 - постављено 05.04.2017.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр 404-1-110/17-3 - постављено 06.04.2017.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр 404-1-110/17-3 - постављено 25.04.2017.

pdf Обавештење о закљученом уговору за II квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/17-3 - постављено 13.07.2017.

pdf Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/17-3 - постављено 16.10.2017.

pdf Обавештење о закљученом уговору за IV квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/17-3 - постављено 19.01.2018.

Лек acitretin

Лекови за лечење урођених болести метаболизма и ретке туморе

pdf Позив за подношење понуда за јн бр 404-1-110/16-79 - постављено 05.01.2017.

pdf Конкурсна документација за јн бр 404-1-110/16-79 - постављено 05.01.2017.

pdf Прилог А – списак здравствених установа за јн бр 404-1-110/16-79 - постављено 05.01.2017.

pdf Прилог Б – техничка спецификација – списак партија за јн бр 404-1-110/16-79 - постављено 05.01.2017.

xls Прилог В – образац понуде за јн бр 404-1-110/16-79 - постављено 05.01.2017.

doc Образац бр. 11 – Овлашћење носиоца дозволе за јн бр 404-1-110/16-79 - постављено 05.01.2017.

pdf Додатно појашњење 1 за јн бр 404-1-110/16-79 - постављено 09.01.2017.

pdf Додатно појашњење 2 за јн бр 404-1-110/16-79 - постављено 11.01.2017.

pdf Измена конкурсне документације за јн бр 404-1-110/16-79 - постављено 11.01.2017.

pdf Конкурсна документација - пречишћен текст за јн бр 404-1-110/16-79 - постављено 11.01.2017.

doc Образац бр. 11 – Овлашћење носиоца дозволе за јн бр 404-1-110/16-79 - постављено 11.01.2017.

pdf Одлука о закључењу оквирног споразума и обустави поступка за јн бр 404-1-110/16-79 - постављено 03.02.2017.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр 404-1-110/16-79 - постављено 10.02.2017.

pdf Обавештење о обустави поступка за партију 9 за јн бр 404-1-110/16-79 - постављено 20.02.2017.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр 404-1-110/16-79 - постављено 21.02.2017.

pdf Обавештење о закљученим уговорима за ИИ квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/16-79 - постављено 12.07.2017.