Јавне набавке РФЗО за 2019. годину

Додатне информације добићете притиском на назив сваке ставке.  

Услуге одржавања хигијене у пословним објектима РФЗО за период од 6 месеци, јн бр. 404-1-215/18-60

Набавка услуге санације крова на пословном објекту Филијале Нови Сад, ЈН бр.404-22-201/18-31

Услуге израде пројектно-техничке документације и услуга техничке подршке у управљању објектима за потребе РФЗО, број ЈН 404-22-228/18-33