Јавне набавке РФЗО за 2019. годину

Додатне информације добићете притиском на назив сваке ставке.  

Услуга превођења за потребе организационих јединица РФЗО бр. ЈН 404-22-228/19-7

Набавка гума за аутомобиле за потребе организационих јединица РФЗО, ЈН бр. 404-22-101/19-4

Набавка радова на пасивној мрежној опреми рачунарске мреже РФЗО, ЈН бр. 404-22-201/19-5

Услуга одржавања IBM сервера и шасије за потребе Дирекције РФЗО, ЈН бр. 404-22-208/19-2

Набавка услуге одржавања HP cluster сервера за период од 12 месеци, ЈН бр. 404-22-201/19-3

Услуга осигурања службених возила РФЗО, ЈН бр. 404-22-206/19-1

Услуга одржавања клима уређаја за потребе организационих јединица РФЗО, ЈН бр. 404-22-201/18-36

Услуга контроле противпожарних апарата, паник расвете и противпожарних централа за потребе организационих јединица РФЗО, ЈН бр. 404-22-201/18-35

Услуга одржавања термотехничких инсталација у пословном објекту Филијале Смедерево, ЈН бр. 404-22-201/18-32

Услуге одржавања телефонских централа за потребе Дирекције РФЗО и Филијале Београд за период од 12 месеци, ЈН бр. 404-22-201/18-37

Услуге одржавања хигијене у пословним објектима РФЗО за период од 6 месеци, јн бр. 404-1-215/18-60

Услуге санације крова на пословном објекту Филијале Нови Сад, ЈН бр.404-22-201/18-31

Услуге израде пројектно-техничке документације и услуга техничке подршке у управљању објектима за потребе РФЗО, број ЈН 404-22-228/18-33