Јавне набавке РФЗО за 2019. годину

Додатне информације добићете притиском на назив сваке ставке.  

Услуга сервисирања службених возила РФЗО за период од 12 месеци, ЈН бр. 404-1-201/19-21

Услуга испитивања унутрашњих електричних инсталација ниског напона и громобранских инсталација, ЈН бр. 404-22-213/19-15

Набавка матичне плоче зa cepвep Fujitsu Primergy за потребе Филијале Зајечар, ЈН бр. 404-22-101/19-13

Набавка погонског горива за потребе РФЗО за период од годину дана, ЈН бр. 404-1-108/19-24

Набавка софтверског система за унапређење пословних процеса РФЗО, ЈН бр. 404-1-105/19-18

Набавка матичне плоче зa cepвep Fujitsu Primergy за потребе Филијале Зајечар, ЈН бр. 404-22-101/19-12

Услуга измештања противпожарних степеница за потребе Филијале Нови Сад,ЈН бр. 404-1-201/19-20

Набавка погонског горива за потребе РФЗО за период од годину дана, ЈН бр. 404-1-108/19-17

Услуга основне обуке и практичне провере знања запослених из области заштите од пожара, за потребе РФЗО, ЈН бр. 404-22-228/19-11

Набавка софтвера за потребе РФЗО ЈН бр. 404-1-105/19-13

Услуга одржавања УПС уређаја за потребе организационих јединица РФЗО за период од 12 месеци ЈН бр. 404-22-201/19-9

Услуга физичко-техничког обезбеђења пословних објеката РФЗО за период од 12 месеци, ЈН бр 404-1-224/19-14

Услуга вршења стручног надзора над извођењем радова, за потребе РФЗО, ЈН бр. 404-22-228/19-10

Набавка зидних апотека (ормарића) за пружање прве помоћи и садржаја за зидне апотеке за пружање прве помоћи, ЈН бр. 404-22-110/19-8

Набавка обнове лиценце за firepower servise за firewall уређај Cisco ASA 5525x на период од годину дана, ЈН бр. 404-1-105/19-12

Услуга измештања противпожарних степеница за потребе Филијале Нови Сад, ЈН бр. 404-1-201/19-10

Услуга измештања дизел електричног агрегата за потребе Филијале Нови Сад, ЈН бр. 404-1-201/19-8

Услуга вршења стручног надзора над извођењем радова и услуга координатора за безбедност и здравље у фази извођења радова, за потребе Републичког фонда за здравствено осигурање бр. ЈН 404-22-228/19-6

Услуга превођења за потребе организационих јединица РФЗО бр. ЈН 404-22-228/19-7

Набавка гума за аутомобиле за потребе организационих јединица РФЗО, ЈН бр. 404-22-101/19-4

Набавка радова на пасивној мрежној опреми рачунарске мреже РФЗО, ЈН бр. 404-22-201/19-5

Услуга одржавања IBM сервера и шасије за потребе Дирекције РФЗО, ЈН бр. 404-22-208/19-2

Набавка услуге одржавања HP cluster сервера за период од 12 месеци, ЈН бр. 404-22-201/19-3

Услуга осигурања службених возила РФЗО, ЈН бр. 404-22-206/19-1

Услуга одржавања клима уређаја за потребе организационих јединица РФЗО, ЈН бр. 404-22-201/18-36

Услуга контроле противпожарних апарата, паник расвете и противпожарних централа за потребе организационих јединица РФЗО, ЈН бр. 404-22-201/18-35

Услуга одржавања термотехничких инсталација у пословном објекту Филијале Смедерево, ЈН бр. 404-22-201/18-32

Услуге одржавања телефонских централа за потребе Дирекције РФЗО и Филијале Београд за период од 12 месеци, ЈН бр. 404-22-201/18-37

Услуге одржавања хигијене у пословним објектима РФЗО за период од 6 месеци, јн бр. 404-1-215/18-60

Услуге санације крова на пословном објекту Филијале Нови Сад, ЈН бр.404-22-201/18-31

Услуге израде пројектно-техничке документације и услуга техничке подршке у управљању објектима за потребе РФЗО, број ЈН 404-22-228/18-33