Оквирни споразуми 2019

 

xls Списак лекова за које су потписани оквирни споразуми кроз поступак ЦЈН - ажурирано 11.10.2019.

Додатне информације добићете притиском на назив сваке ставке.  


 

Лек са Листе Ц Листе лекова – OLAPARIB, ЈН бр. 404-4-110/19-63

Инструкције и обавештења 

Оквирни споразуми

Mодели уговора

doc Модел уговора-Аdoc d.o.o. - постављено 10.10.2019.

Прилози уговора

xls Прилог 1 и 2 уговора- Аdoc d.o.o. - постављено  10.10.2019.

Цитостатик са Листе Б и Листе Д Листе лекова – citarabin 500mg, ЈН бр. 404-4-110/19-61

Инструкције и обавештења 

Оквирни споразуми

Mодели уговора

doc Модел уговора – Ino-pharm d.o.o. - постављено 10.10.2019.

Прилози уговора

Расподела по ЗУ

xls Расподела по ЗУ - постављено  10.10.2019.

Лекови са Листе Ц Листе лекова за 2019. годину, бр. 404-1-110/19-41

Инструкције и обавештења 

Оквирни споразуми

Mодели уговора

doc Модел уговора – Adoc d.o.o - постављено 09.10.2019.
doc Модел уговора – Amicus SRB d.o.o. - постављено 09.10.2019.
doc Модел уговора – Farmalogist d.o.o. - постављено 09.10.2019.
doc Модел уговора – Ino-pharm d.o.o. - постављено 09.10.2019.
doc Модел уговора – Inpharm d.o.o. - постављено 09.10.2019.
doc Модел уговора – Medikunion d.o.o. - постављено 09.10.2019.
doc Модел уговора – Merck d.o.o. - постављено 09.10.2019.
doc Модел уговора – Pfizer SRB d.o.o. - постављено 09.10.2019.
doc Модел уговора – Phoenix Pharma d.o.o. - постављено 09.10.2019.
doc Модел уговора – Roche d.o.o. - постављено 09.10.2019.

Прилози уговора

Лекови са Листе А и Листе А1 Листе лекова-нови лекови, бр. 404-1-110/19-44

Инструкције и обавештења 

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

xls Прилог 1 и 2 уговора – Ino-pharm d.o.o. - постављено   26.09.2019.
xls Прилог 1 и 2 уговора – Farmalogist d.o.o. - постављено   26.09.2019.
xls Прилог 1 и 2 уговора – Vega d.o.o. - постављено   26.09.2019.

Цитостатици са Листе Б и Листе Д Листе лекова – поновљени поступак, ЈН бр. 404-1-110/19-47

Инструкције и обавештења

Оквирни споразуми

Mодели уговора

doc Модел уговора - Adoc d.o.o. - постављено 24.09.2019.
doc Модел уговора – Phoenix Pharma d.o.o. - постављено 24.09.2019.
doc Модел уговора – Uni-Chem d.o.o. - постављено 24.09.2019.
doc Модел уговора - Medikunion d.o.o. - постављено 24.09.2019.
doc Модел уговора - Farmalogist d.o.o. - постављено 24.09.2019.
doc Модел уговора – Ino-pharm d.o.o. - постављено 24.09.2019.  

Прилози уговора

xls Прилог 1 и 2 - Adoc d.o.o. - постављено 24.09.2019.
xls Прилог 1 и 2 – Phoenix Pharma d.o.o. - постављено  24.09.2019.
xls Прилог 1 и 2 - Uni-Chem d.o.o. - постављено  24.09.2019.
xls Прилог 1 и 2 - Medikunion d.o.o. - постављено 24.09.2019.
xls Прилог 1 и 2 - Farmalogist d.o.o. - постављено  24.09.2019.
xls Прилог 1 и 2 – Ino-pharm d.o.o. - постављено  24.09.2019.

Расподела по ЗУ

Материјал за дијализу – по типу дијализне машине, ЈН бр. 404-1-110/18-64

Инструкције и обавештења

Закључени анекси оквирног споразума

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

Eлектричнa енергијa са балансном одговорношћу за период од 12 месеци, ЈН бр. 404-1-112/19-37

Инструкције и обавештења

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

Списак здравствених установа са оквирним количинама

Тeстови за имуносeролошко тeстирањe маркeра трансфузијом прeносивих инфeкција код давалаца крви мeтодом хeмилуминисцeнцијe ( CLIA) за апарат SIEMENS ADVIA CENTAUR CP са одговарајућим потрошним матeријалом бр ЈН 404-1-110/19-33

Инструкције и обавештења

Оквирни споразуми

Mодели уговора

doc Модел уговора – Eurodijagnostika d.o.o. - постављено 30.08.2019.  

Прилози уговора

Филтери за еритроците и тромбоците филтрирани накнадно, сетови за донорске аферезне поступке и аутотрансфузиони системи/сетови за интраоперативно спашавање крви, ЈН бр. 404-1-110/19-31

Инструкције и обавештења

Оквирни споразуми

Mодели уговора

doc Модел уговора – Amicus SRB d.o.o. - постављено 28.08.2019.
doc Модел уговора – Pharmapheresis d.o.o. - постављено 28.08.2019.
doc Модел уговора – Medtronic Srbija d.o.o. - постављено 28.08.2019.
doc Модел уговора – Denta BP Pharm d.o.o. - постављено 28.08.2019.  

Прилози уговора

Лекови за лечење ретких болести, ЈН бр. 404-1-110/19-40

Инструкције и обавештења

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

Расподела лекова по ЗУ

xls Расподела по ЗУ - постављено 22.08.2019.

Вакцине за обавезну имунизацију, ЈН бр. JN 404-1-110/19-19

Закључени Оквирни споразуми

Коронарни стентови за 2019. годину- поновљени поступак, број ЈН 404-1-110/19-27

Инструкције и обавештења

Оквирни споразуми

pdf Оквирни споразум – Gosper d.o.o - постављено 06.08.2019.
pdf Оквирни споразум – Amicus d.o.o. - постављено 06.08.2019.

Mодели уговора

doc Модел уговора – Gosper d.o.o - постављено 06.08.2019.
doc Модел уговора – Soul Medical d.o.o. - постављено 06.08.2019.
doc Модел уговора – Amicus d.o.o. - постављено 06.08.2019.

Прилози уговора

xls Прилог 1 и 2 уговора – Gosper d.o.o - постављено   06.08.2019.
xls Прилог 1 и 2 уговора – Soul Medical d.o.o. - постављено   06.08.2019.
xls Прилог 1 и 2 уговора – Amicus d.o.o. - постављено   06.08.2019.

Материјал за дијализу – заједнички материјал за све типове дијализних машина, ЈН бр. 404-1-110/18-63

Инструкције и обавештења

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

Природни гас за период од 12 месеци бр. ЈН 404-1-112/19-23

Оквирни споразуми

pdf Оквирни споразум – JP Srbijagas - постављено 26.07.2019.
pdf Оквирни споразум – Cestor Veks doo - постављено 26.07.2019.
pdf Оквирни споразум – Yugorosgaz ad - постављено 26.07.2019.

Mодели уговора

doc Модел уговора - JP Srbijagas - постављено 26.07.2019.
doc Модел уговора - Cestor Veks doo - постављено 26.07.2019.
doc Модел уговора - Yugorosgaz ad - постављено 26.07.2019.

Прилози уговора

pdf Понуда - JP Srbijagas - постављено   26.07.2019.
pdf Понуда - Cestor Veks doo - постављено   26.07.2019.
pdf Понуда - Yugorosgaz ad - постављено   26.07.2019.

Списак здравствених установа са оквирним количинама природног гаса

Закључени анекси оквирних споразума

pdf  Анекс оквирног споразума - Yugorosgaz ad - постављено 28.08.2019.  

Балон катетери за 2019. годину, ЈН бр. 404-1-110/19-6

Инструкције и обавештења

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

Ажурирани списак купаца

pdf Ажурирани списак купаца - постављено 02.09.2019.

Лекови са Листе Б Листе лекова за период од 6 месеци бр. ЈН 404-1-110/19-3

Инструкције и обавештења

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

xls Прилог 1 и 2 уговора – Beohem 3 d.o.o. - постављено   05.08.2019.
xls Прилог 1 и 2 уговора – Magna Medica d.o.o - постављено   27.06.2019.
xls Прилог 1 и 2 уговора – Medicom d.o.o. - постављено   27.06.2019.
xls Прилог 1 и 2 уговора – Mark Medical d.o.o. - постављено   27.06.2019.
xls Прилог 1 и 2 уговора – Farmalogist d.o.o. - постављено   27.06.2019.
xls Прилог 1 и 2 уговора – Amicus d.o.o. - постављено   27.06.2019.
xls Прилог 1 и 2 уговора – Vega d.o.o. - постављено   27.06.2019.
xls Прилог 1 и 2 уговора – Slaviamed d.o.o. - постављено   27.06.2019.

Лекови са Листе А и Листе А1 Листе лекова – поновљени поступак, број ЈН 404-1-110/19-16

Инструкције и обавештења

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

xls Прилог 1 и 2 уговора – Farmalogist d.o.o. - постављено   27.06.2019.
xls Прилог 1 и 2 уговора – Vega d.o.o. - постављено  27.06.2019.

Коронарни стентови за 2019. годину, ЈН бр. 404-1-110/19-5

Инструкције и обавештења

Оквирни споразуми

Mодели уговора

doc Модел уговора - Stars Medical d.o.o. - постављено 20.06.2019.
doc Модел уговора - Medtronic Srbija d.o.o. - постављено   20.06.2019.
doc Модел уговора - Gosper d.o.o. - постављено   20.06.2019.
doc Модел уговора - Hermes Pharma d.o.o. - постављено   08 .08.2019.

Прилози уговора

Тестови за имуносеролошко тестирање маркера трансфузијом преносивих инфекција код давалаца крви, број ЈН 404-1-110/19-11

Инструкције и обавештења

Оквирни споразуми

Mодели уговора

doc Модел уговора - Makler d.o.o. - постављено 19.06.2019.
doc Модел уговора - Magna Pharmacia d.o.o. - постављено 19.06.2019.
doc Модел уговора - Eurodijagnostika d.o.o. - постављено  19.06.2019.

Прилози уговора

xls Прилог 1 и 2 уговора – Makler d.o.o. - постављено   19.06.2019.

Каротидни и периферни стентови са пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију за 2019. годину, број ЈН 404-1-110/19-2

Инструкције и обавештења

Оквирни споразуми

Mодели уговора

doc  Модел уговора – Vicor d.o.o - постављено 12.06.2019.
doc  Модел уговора – Hermes-Pharma d.o.o. - постављено 12.06.2019.
doc  Модел уговора – Austro-line d.o.o. - постављено 12.06.2019.
doc  Модел уговора – Medica line pharm d.o.o - постављено 12.06.2019.

Прилози уговора

Лекови за лечење ретких болести за 2019. годину, ЈН бр. 404-1-110/19-9

Инструкције и обавештења

Расподела по ЗУ

Oквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

Закључени анекси оквирног споразума

Ажурирани списак купаца

pdf Ажурирани списак купаца - постављено 15.05.2019.

Вакцина против Haemofilus influenza tip B и вакцина против пнеумокока, поливалентна, број ЈН 404-1-110/19-4

 Закључени Оквирни споразуми

Лекови са Листе лекова бр ЈН 404-1-110/19-1

Инструкције и обавештења

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

Лекови за лечење мултипле склерозе за 2018.годину, број ЈН 404-1-110/18-58

Инструкције и обавештења

Расподела по ЗУ

Закључени оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

xls Прилог 1 и 2 – Merck d.о.о - постављено  22.03.2019.
xls Прилог 1 и 2 – Farmalogist d.о.о - постављено  22.02.2019. 

Закључени анекси оквирног споразума

Лекови за лечење хемофилије (поновљени поступак), бр. 404-1-110/18-61

Инструкције и обавештења

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

Закључени анекси оквирног споразума

Лекови за лечење ретких болести (поновљени поступак), бр. ЈН 404-1-101/18-65

Инструкције и обавештења

Закључени оквирни споразуми

Модели уговора

doc Модел уговора – Inopharm d.o.o. - постављено 20.02.2019.

Прилози уговора

xls Прилог 1 и 2 – Inopharm d.o.o. - постављено  20.02.2019.

Расподела лека 

xls Расподела лека - постављено  10.04.2019.

Оригинални и иновативни лекови, бр. ЈН 404-1-110/18-62

Инструкције и обавештења

Закључени оквирни споразуми

Модели уговора

Прилози уговора

xls Прилог 1 и 2 – Phoenix pharma d.o.o. - постављено  24.06.2019.
xls Прилог 1 и 2 – Inpharm Co d.o.o. - постављено 24.06.2019.
xls Прилог 1 и 2 – Amicus SRB d.o.o. - постављено 22.03.2019.
xls Прилог 1 и 2 – Roche d.o.o. - постављено 22.03.2019.
xls Прилог 1 и 2 – Adoc d.o.o. - постављено 24.06.2019.
xls Прилог 1 и 2 – Farmalogist d.o.o. - постављено 19.02.2019.

Закључени анекси оквирног споразума

Лекови са Листе А и Листе А1 Листе лекова за 2018.годину, бр. ЈН 404-1-110/18-52

Инструкције и обавештења

Закључени оквирни споразуми

pdf Оквирни споразум – Adoc d.о.о - постављено 31.01.2019.
pdf Оквирни споразум – Farmalogist d.о.о - постављено 31.01.2019.  
pdf Оквирни споразум – Ino-pharm д.о.о - постављено 31.01.2019
pdf Оквирни споразум – Inpharm d.о.о - постављено 31.01.2019.
pdf Оквирни споразум – Medikunion d.о.о - постављено 31.01.2019.
pdf Оквирни споразум – Phoenix pharma d.o.o. - постављено 31.01.2019.
pdf Оквирни споразум – Vega d.о.о - постављено 31.01.2019.
pdf Оквирни споразум – Nelt d.о.о - постављено 31.01.2019.  

Модели уговора

Прилози уговора

xls Прилог 1 и 2 – Adoc d.о.о - постављено 27.06.2019.
xls Прилог 1 и 2 – Farmalogist d.о.о - постављено 24.06.2019.
xls Прилог 1 и 2 – Ino-pharm d.о.о - постављено 24.06.2019.
xls Прилог 1 и 2 – Inpharm d.о.о - постављено 24.06.2019.
xls Прилог 1 и 2 – Medica Linea Pharm d.о.о - постављено 24.06.2019.
xls Прилог 1 и 2 – Medikunion d.о.о - постављено 31.01.2019.
xls Прилог 1 и 2 – Vega d.о.о - постављено 27.06.2019.
xls Прилог 1 и 2 – Nelt d.о.о - постављено 24.06.2019. 

Ажурирани списак купаца

pdf Измењен списак купаца - постављено 14.02.2019 .

Закључени анекси оквирних сморазума