Оквирни споразуми 2019

 

xls Списак лекова за које су потписани оквирни споразуми кроз поступак ЦЈН - ажурирано 25.03.2019.

Додатне информације добићете притиском на назив сваке ставке.  


 

Лекови за лечење хемофилије (поновљени поступак), бр. 404-1-110/18-61

Инструкције и обавештења

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

Закључени анекси оквирног споразума

Лекови за лечење мултипле склерозе за 2018.годину, број ЈН 404-1-110/18-58

Инструкције и обавештења

Расподела по ЗУ

Закључени оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

xls Прилог 1 и 2 – Merck д.о.о - постављено  22.03.2019.
xls Прилог 1 и 2 – Farmalogist д.о.о - постављено  22.02.2019. 

Закључени анекси оквирног споразума

Лекови за лечење ретких болести (поновљени поступак), бр ЈН 404-1-101/18-65

Инструкције и обавештења

Закључени оквирни споразуми

Модели уговора

doc Модел уговора – Inopharm d.o.o. - постављено 20.02.2019.

Прилози уговора

xls Прилог 1 и 2 – Inopharm d.o.o. - постављено  20.02.2019.

Расподела лека 

xls Расподела лека - постављено  20.02.2019.

Оригинални и иновативни лекови, бр ЈН 404-1-110/18-62

Инструкције и обавештења

Закључени оквирни споразуми

Модели уговора

Прилози уговора

xls Прилог 1 и 2 – Phoenix pharma d.o.o. - постављено 22.03.2019.
xls Прилог 1 и 2 – Inpharm Co d.o.o. - постављено 22.03.2019.
xls Прилог 1 и 2 – Amicus SRB d.o.o. - постављено 22.03.2019.
xls Прилог 1 и 2 – Roche d.o.o. - постављено 22.03.2019.
xls Прилог 1 и 2 – Adoc d.o.o. - постављено 22.03.2019.
xls Прилог 1 и 2 – Farmalogist d.o.o. - постављено 19.02.2019.

Закључени анекси оквирног споразума

Лекови са Листе А и Листе А1 Листе лекова за 2018.годину, бр ЈН 404-1-110/18-52

Инструкције и обавештења

 xls Прилог инструкције - постављено 31.01.2019.

Закључени оквирни споразуми

pdf Оквирни споразум – Adoc д.о.о - постављено 31.01.2019.
pdf Оквирни споразум – Farmalogist д.о.о - постављено 31.01.2019.  
pdf Оквирни споразум – Ino-pharm д.о.о - постављено 31.01.2019
pdf Оквирни споразум – Inpharm д.о.о - постављено 31.01.2019.
pdf Оквирни споразум – Phoenix pharma d.o.o. - постављено 31.01.2019.
pdf Оквирни споразум – Vega д.о.о - постављено 31.01.2019.
pdf Оквирни споразум – Nelt д.о.о - постављено 31.01.2019.

Модели уговора

doc Модел уговора – Adoc д.о.о - постављено 31.01.2019.
doc Модел уговора – Farmalogist д.о.о - постављено 31.01.2019.
doc Модел уговора – Ino-pharm д.о.о - постављено 31.01.2019.
doc Модел уговора – Inpharm д.о.о - постављено 31.01.2019.
doc Модел уговора – Medica Linea Pharm д.о.о - постављено 31.01.2019.
doc Модел уговора – Medikunion д.о.о - постављено 031.01.2019.
doc Модел уговора – Phoenix Pharma д.о.о - постављено 31.01.2019.
doc Модел уговора – Vega д.о.о - постављено 31.01.2019.
doc Модел уговора – Nelt д.о.о - постављено 31.01.2019.

Прилози уговора

xls Прилог 1 и 2 – Adoc д.о.о - постављено 22.03.2019.
xls Прилог 1 и 2 – Farmalogist д.о.о - постављено 22.03.2019.
xls Прилог 1 и 2 – Ino-pharm д.о.о - постављено 22.03.2019.
xls Прилог 1 и 2 – Inpharm д.о.о - постављено 22.03.2019.
xls Прилог 1 и 2 – Medica Linea Pharm д.о.о - постављено 22.03.2019.
xls Прилог 1 и 2 – Medikunion д.о.о - постављено 31.01.2019.
xls Прилог 1 и 2 – Phoenix Pharma д.о.о - постављено 22.03.2019.
xls Прилог 1 и 2 – Vega д.о.о - постављено 22.03.2019.
xls Прилог 1 и 2 – Nelt д.о.о - постављено 31.01.2019.

Ажурирани списак купаца

pdf Измењен списак купаца - постављено 14.02.2019