Централизоване јавне набавке 2019

Додатне информације добићете притиском на назив сваке ставке.  

Каротидни и периферни стентови са пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију за 2019. годину, број ЈН 404-1-110/19-2

Вакцина против Haemofilus influenza tip B и вакцина против пнеумокока, поливалентна, број ЈН 404-1-110/19-4

Лекови са листе лекова, ЈН број: 404-1-110/19-1

Лекови за лечење ретких болести (поновљени поступак), бр ЈН 404-1-110/18-65

Лекови за лечење хемофилије (поновљени поступак), бр ЈН 404-1-110/18-61

Оригинални и иновативни лекови, ЈН број: 404-1-110/18-62