Оквирни споразуми 2022

 

xls Списак лекова за које су потписани оквирни споразуми кроз поступак ЦЈН - ажурирано 31.08.2022.

xls Списак медицинских средстава за које су потписани оквирни споразуми кроз поступак ЦЈН - ажурирано 19.09.2022.

Додатне информације добићете притиском на назив сваке ставке.  


 

Лекови са Листе Б и Листе Д Листе лекова, ЈН бр. 404-1-110/22-17

Инструкције и обавештења 

Оквирни споразуми

pdf Оквирни споразум 79-1- 22-Adoc d.o.o - постављено 29.09.2022.

Кохлеарни импланти, бр. ЈН 404-1-110/22-40

Инструкције и обавештења 

Оквирни споразуми

Валвуле и рингови-конкурентни поступак са преговарањем бр. ЈН 404-4-110/22-54

Инструкције и обавештења 

Оквирни споразуми

Балон катетери – Поновљени поступак ЈН.бр. 404-1-110/22-55

ЈН Валвуле и рингови - ПОНОВЉЕНИ, бр ЈН 404-1-110/22-53

Инструкције и обавештења 

Оквирни споразуми

Имплантати за преломе бутне кости и потколенице, бр. ЈН 404-1-110/22-31

Електрична енергија – активна енергија са балансном одговорношћу за период од 24 месеца, ЈН бр. 404-1-112/22-44

Реагенси изузев за трансфузију JН бр. 404-1-110/22-9

Инструкције и обавештења 

Балон катетери за 2022. годину ЈН бр. 404-1-110/22-22

Инструкције и обавештења 

Ажурирани списак купаца

Оквирни споразуми

Лекови за лечење мултипле склерозе ЈН бр. 404-1-110/22-26

Инструкције и обавештења 

Расподела лекова по здравственим установама

Оквирни споразуми

Каротидни и периферни стентови са пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију за 2022. годину, ЈН бр. 404-1-110/22-23

Коронарни стентови за 2022. Годину, ЈН бр. 404-1-110/22-21

Валвуле и рингови бр. 404-1-110/22-27

Инструкције и обавештења 

Оквирни споразуми

Набавка природног гаса, ЈН број 404-1-112/22-37

Оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум – Cestor Veks d.o.o. - постављено 12.08.2022.

Mодели уговора

doc  Модел уговора - постављено 12.08.2022.

Прилози уговора

Списак здравствених установа са оквирним количинама природног гаса

Тестови за имуносеролошко тестирање маркера трансфузијом преносивих инфекција код давалаца крви ЈН бр. 404-1-110/22-14

Инструкције и обавештења 

Анекси оквирног споразумa

Расподела по здравственим установама за три месеца

Оквирни споразуми

Mодели уговора

doc  Модел уговора - Makler d.o.o - постављено 10.08.2022.
doc  Модел уговора – Magna Pharmacia d.o.o - постављено 10.08.2022.
doc  Модел уговора - Teamedical d.o.o - постављено 10.08.2022.
doc  Модел уговора – Yunyucom d.o.o - постављено 10.08.2022.

Прилози уговора

Лекови за лечење ретких болести ЈН бр. 404-2-110/22-7

Инструкције и обавештења 

Mодели уговора

doc  Модел уговора Adoc d.o.o. - постављено 03.08.2022.
doc  Модел уговора Ino-pharm d.o.o. - постављено 03.08.2022.
doc  Модел уговора Pfizer SRB d.o.o. - постављено 03.08.2022.
doc  Модел уговора Phoenix Pharma d.o.o. - постављено 03.08.2022.
doc  Модел уговора Amicus SRB d.o.o. - постављено 03.08.2022.
doc  Модел уговора Roche d.o.o. - постављено 03.08.2022.
doc  Модел уговора Medikunion d.o.o. - постављено 03.08.2022.
doc  Модел уговора Aurora 2222 d.o.o. - постављено 03.08.2022.
doc  Moдел уговора Medica Linea Pharm d.o.o. - постављено 03.08.2022.
doc  Модел уговора Pharma Swiss d.o.o. - постављено 03.08.2022.
doc  Модел уговора Inpharm CO d.o.o. - постављено 03.08.2022.

Прилози уговора

xls Прилог уговора Adoc d.o.o. - постављено 03.08.2022.
xls Прилог уговора Ino-pharm d.o.o. - постављено 03.08.2022.
xls Прилог уговора Pfizer SRB d.o.o. - постављено 03.08.2022.
xls Прилог уговора Phoenix Pharma d.o.o. - постављено 03.08.2022.
xls Прилог уговора Amicus SRB d.o.o. - постављено 03.08.2022.
xls Прилог уговора Roche d.o.o. - постављено 03.08.2022.
xls Прилог уговора Medikunion d.o.o. - постављено 03.08.2022.
xls Прилог уговора Aurora 2222 d.o.o. - постављено 03.08.2022.
xls Прилог уговора Pharma Swiss d.o.o. - постављено 03.08.2022.
xls Прилог уговора Inpharm CO d.o.o. - постављено 03.08.2022.

Цитостатик са Листе Б и Листе Д Листе лекова – melfalan, бр. ЈН 404-1-110/22-43

Инструкције и обавештења 

Оквирни споразуми

Mодели уговора

doc  Модел уговора Aurora 2222 d.o.o. - постављено 28.07.2022.

Прилози уговора

xls Прилог уговора Aurora 2222 d.o.o. - постављено 28.07.2022.

Лекови са Листе A и Листе A1 Листе лекова, бр. ЈН: 404-1-110/22-19

Инструкције и обавештења 

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

Тестови за спровођење организованог скрининга колоректалног карцинома ЈН бр. 404-1-110/20-6

Инструкције и обавештења 

Оквирни споразуми

Лекови са Листе лекова ЈН бр. 404-1-110/22-5

Инструкције и обавештења 

Закључени анекси оквирних споразума

Оквирни споразуми

ОРГИНАЛНИ И ИНОВАТИВНИ ЛЕКОВИ ЈН.бр. 404-1-110/22-11

Инструкције и обавештења 

Оквирни споразуми

Mодели уговора

doc  Модел уговора - Farmalogist d.o.o - постављено 13.06.2022.
doc  Модел уговора - Medica Linea Pharm d.o.o - постављено 13.06.2022.
doc  Модел уговора - Phoenix Pharma d.o.o - постављено 13.06.2022.
doc  Модел уговора - Vega d.o.o - постављено 13.06.2022.

Прилози уговора

9-овалентна вакцина против хуманог папиломавируса (рекомбинантна, адсорбована)“ ЈН бр. 404-1-110/22-15

Оквирни споразуми

ГРАФТОВИ И ЕНДОВАСКУЛАРНИ ГРАФТОВИ СА ПРАТЕЋИМ СПЕЦИФИЧНИМ МАТЕРИЈАЛОМ, КОЈИ ЈЕ НЕОПХОДАН ЗА ЊЕГОВУ ИМПЛАНТАЦИЈУ – ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК, ЈН бр. 404-1-110/22-4

Инструкције и обавештења 

Закључени анекси оквирних споразума

Расподела по здравственим установама за три месеца

Оквирни споразуми

Mодели уговора

doc  Модел уговора - Biostent d.o.o - постављено 19.05.2022.
doc  Модел уговора - Austroline d.o.o - постављено 24.05.2022.
doc  Модел уговора - Prospera d.o.o - постављено 24.05.2022.

Прилози уговора

Лекови са Листе A и Листе A1 Листе лекова, ЈН: бр. 404-1-110/21-76

Инструкције и обавештења 

pdf Инструкција А и А1 - постављено 05.07.2022.

Оквирни споразуми

Закључени анекси оквирних споразума

Mодели уговора

Прилози уговора

ИНТРАОКУЛАРНА СОЧИВА СА ПРАТЕЋИМ СПЕЦИФИЧНИМ ПОТРОШНИМ МАТЕРИЈАЛОМ, КОЈИ ЈЕ НЕОПХОДАН ЗА ЊЕГОВУ ИМПЛАНТАЦИЈУ, ЈН бр.404-1-110/21-99

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама за три месеца

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

Пејсмејкери, електроде и имплантабилни дефибрилатори са пратећим потрошним специфичним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију, ЈН бр. 404-1-110/21-78

Инструкције и обавештења 

Закључени анекси оквирних споразума

Расподела по здравственим установама за три месеца

Оквирни споразуми

Mодели уговора

 

Прилози уговора

Транскатетерска аортна валвула (TAVI) JН бр. 404-1-110/21-65

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама за три месеца

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

ГРАФТОВИ И ЕНДОВАСКУЛАРНИ ГРАФТОВИ СА ПРАТЕЋИМ СПЕЦИФИЧНИМ МАТЕРИЈАЛОМ, КОЈИ ЈЕ НЕОПХОДАН ЗА ЊЕГОВУ ИМПЛАНТАЦИЈУ – ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК ЈН бр. 404-4-110/22-1

Инструкције и обавештења 

Ажурирани списак купаца 

 

Расподела по здравственим установама за три месеца

Закључени анекси оквирних споразума

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

Лекови са Листе Б и Листе Д Листе лекова, бр. ЈН: 404-1-110/21-95

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама за три месеца

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

Ендоваскуларни Графтови за трбушну аорту за лечење Анеуризми врата краћег од 10мм, ЈН бр. 404-3-110/22-2

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама за три месеца

Закључени анекси оквирних споразума

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

Графтови и ендоваскуларни графтови са пратећим специфичним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију, број јавне набавке 404-1-110/21-49

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама за три месеца

Ажурирани списак купаца

Закључени анекси оквирних споразума

Оквирни споразуми

pdf Оквирни споразум 13-1/22-Dijamed doo - постављено 03.02.2022.
pdf Оквирни споразум 13-2/22- Medtronic doo - постављено 03.02.2022.
pdf Оквирни споразум 13-3/22 – Aptus doo - постављено 03.02.2022.
pdf Оквирни споразум 13-4/22-Austroline doo - постављено 03.02.2022.
pdf Оквирни споразум 13-5/22- Intrex doo - постављено 03.02.2022.
pdf Оквирни споразум 13-6/22- Biostent - постављено 03.02.2022.

Mодели уговора

Прилози уговора

Цитостатици са Листе Б и Листе Д Листе лекова за период од 9 (девет) месеци, ЈН бр. 404-1-110/21-100

Инструкције и обавештења 

Расподела по здравственим установама за три месеца

Ажуриран списак купаца

doc  Ажуриран списак купаца - постављено 31.01.2022.

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора