Оквирни споразуми 2018

 xls Списак лекова за које су потписани оквирни споразуми кроз поступак ЦЈН - ажурирано 13.02.2018.

 

Додатне информације добићете притиском на назив сваке ставке.  


Уводник (Сет) за стандардне пејсмјкер електроде или ХВ електроде – бр. набавке 404-3-110/17-55

Инструкција за закључивање уговора

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - GOSPER - постављено 14.02.2018.

Модели уговора

doc  Модел уговора - GOSPER - постављено 14.02.2018.

Прилози уговора - спецификација са ценама и образац за квартално извештавање 

Лекови за ретке болести 404-1-110/17-59

Инструкција за закључивање уговора

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - INO-PHARM - постављено 07.02.2018.

Модели уговора

doc  Модел уговора - INO-PHARM - постављено 07.02.2018.

Прилози уговора - спецификација са ценама и образац за квартално извештавање 

Расподела лекова по здравственим установама

Прекривени коронарни стент за збрињавање акутних коронарних перфорација и руптура – бр. набавке 404-1-110/17-57

Инструкција за закључивање уговора

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - GOSPER - постављено 25.01.2018.

Модели уговора

doc  Модел уговора - GOSPER - постављено 25.01.2018.

Прилози уговора - спецификација са ценама и образац за квартално извештавање 

Оригинални и иновативни лекови – бр. набавке 404-1-110/17-56

Инструкција за закључивање уговора

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - ADOC - постављено 22.01.2018.
pdf  Оквирни споразум - AMICUS - постављено 22.01.2018.
pdf  Оквирни споразум - IN-PHARM Co - постављено 22.01.2018.
pdf  Оквирни споразум - PHOENIX PHARMA - постављено 22.01.2018.
pdf  Оквирни споразум - ROCHE - постављено 22.01.2018.
pdf  Оквирни споразум - FARMALOGIST - постављено 30.01.2018.

Модели уговора

doc  Модел уговора - ADOC - постављено 22.01.2018.
doc  Модел уговора - AMICUS - постављено 22.01.2018.
doc  Модел уговора - IN-PHARM Co - постављено 22.01.2018.
doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 22.01.2018.
doc  Модел уговора - ROCHE - постављено 22.01.2018.
doc  Модел уговора - FARMALOGIST - постављено 30.01.2018.
 

Прилози уговора - спецификација са ценама и образац за квартално извештавање