Јавне набавке РФЗО за 2018. годину

Додатне информације добићете притиском на назив сваке ставке.  

Набавка телекомуникационих услуга - интернета, Л2ВПН, Л3ВПН за потребе РФЗО

Услуга поправке горионика на котлу за грејање у пословном објекту Испоставе Пријепоље

Радови на демонтажи постојећег и уградњи новог резервоара за лож уље за потребе Филијале Ужице, Испостава Пријепоље – непредвиђени радови

Услуга осигурања службених возила Републичког фонда за здравствено осигурање, за период од 24 месеца

Набавка услуге одржавања телефонских централа за потребе Дирекције РФЗО и Филијале за град Београд

Услуга покривања дела крова пословне зграде Испоставе Стара Пазова