Централизоване јавне набавке 2018

Додатне информације добићете притиском на назив сваке ставке.  

Филтери за еритроците и тромбоците, филтрирани накнадно, сетови за донорске аферезне поступке и аутотрансфузиони системи/сетове за интраоперативно спашавање крви, бр јн 404-1-110/18-25

Набавка електричне енергије са балансном одговорношћу за период од 12 месеци 404-1-112/18-27

Лек за лечење ретких болести - Everolimus 5 mg, број 404-4-110/18-23

Вакцина против малих богиња, црвенке и заушки (живи атенуирани вируси морбила, рубеоле и паротитиса 404-1-110/18-22

Вакцина против грипа за сезону 2018/2019, бр. ЈН 404-1-110/18-18

Венски стрипери 404-1-110/18-16

xls Прилог 1 404-1-110-18-16    - постављено 06.06.2018.
doc Образац бр 11 404-1-110-18-16     - постављено 06.06.2018.

Валвуле и рингови, бр ЈН 404-1-110/18-15

Балон катетери за 2018. годину бр.јн. 404-1-110/18-8

Коронарни стентови бр.јн. 404-1-110/18-7

Каротидни и периферни стентови са пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију за 2018. годину, бр.јн. 404-1-110/18-9

Јавнa набавкa оригиналних и иновативних лекова лек Lenalidomid, ЈН број 404-1-110/18-12

Лек за лечење ретких болести elosulfase alfa, ЈН бр. 404-4-110/18-11

Лекови за лечење ретких болести ЈН бр. 404-1-110/18-10

Лекови за лечење ретких болести себелипасе алфа и елосулфасе алфа 404-1-110/18-1

Лекови са Листе лекова 404-1-110/17-60

Валвуле и рингови са пратећим специфичним потрошним материјалом који је неопходан за његову имплантацију 404-1-110/17-54

pdf Одлука за јн бр 404-1-110/17-54 - постављено 23.01.2018.