Оквирни споразуми 2017

 xls Списак лекова за које су потписани оквирни споразуми кроз поступак ЦЈН - ажурирано 14.11.2017.

 

Додатне информације добићете притиском на назив сваке ставке.  


Лекови за лечење хемофилије - бр. набавке 404-1-110/17-36

Инструкција за закључивање уговора

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - BEOHEM-3 - постављено 14.11.2017.
pdf  Оквирни споразум - FARMIX - постављено 14.11.2017.
pdf  Оквирни споразум - PHARMASWISS - постављено 14.11.2017.
pdf  Оквирни споразум - PHOENIXPHARMA - постављено 14.11.2017.
pdf  Оквирни споразум - PFIZER - постављено 14.11.2017.

Модели уговора

doc  Модел уговора - BEOHEM-3 - постављено 14.11.2017.
doc  Модел уговора - FARMIX - постављено 14.11.2017.
doc  Модел уговора - PHARMASWISS - постављено 14.11.2017.
doc  Модел уговора - PHOENIXPHARMA - постављено 14.11.2017.
doc  Модел уговора - PFIZER - постављено 14.11.2017.

Прилози уговора - спецификација са ценама и образац за квартално извештавање 

Лекови за лечење хередитарног ангиоедема – бр. набавке 404-1-110/17-41

Инструкција за закључивање уговора

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - INO-PHARM - постављено 30.10.2017.

Модели уговора

doc  Модел уговора - INO-PHARM - постављено 30.10.2017.

Прилози уговора - спецификација са ценама и образац за квартално извештавање 

Лекови са Листе Ц Листе Лекова – бр. набавке 404-1-110/17-22

Инструкција и обавештења

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - ADOC - постављено 06.10.2017.
pdf  Оквирни споразум - BOEHRING INGELHEIM - постављено 06.10.2017.
pdf  Оквирни споразум - FARMALOGIST - постављено 06.10.2017.
pdf  Оквирни споразум - INO-PHARM - постављено 06.10.2017.
pdf  Оквирни споразум - INPHARM CO - постављено 06.10.2017.
pdf  Оквирни споразум - MEDICA LINEA PHARMA - постављено 06.10.2017.
pdf  Оквирни споразум - MERCK - постављено 06.10.2017.
pdf  Оквирни споразум - PFIZER - постављено 06.10.2017.
pdf  Оквирни споразум - PHARMASWISS - постављено 06.10.2017.
pdf  Оквирни споразум - PHOENIX PHARMA - постављено 06.10.2017.
pdf  Оквирни споразум - ROCHE - постављено 06.10.2017.
pdf  Оквирни споразум - VEGA - постављено 06.10.2017.

Модели уговора

doc  Модел уговора - ADOC - постављено 06.10.2017.
doc  Модел уговора - BOEHRING INGELHEIM - постављено 06.10.2017.
doc  Модел уговора - FARMALOGIST - постављено 06.10.2017.
doc  Модел уговора - INO-PHARM - постављено 06.10.2017.
doc  Модел уговора - INPHARM CO - постављено 06.10.2017.
doc  Модел уговора - MEDICA LINEA PHARMA - постављено 06.10.2017.
doc  Модел уговора - MERCK - постављено 06.10.2017.
doc  Модел уговора - PFIZER - постављено 06.10.2017.
doc  Модел уговора - PHARMASWISS - постављено 06.10.2017.
doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 06.10.2017.
doc  Модел уговора - ROCHE - постављено 06.10.2017.
doc  Модел уговора - VEGA - постављено 06.10.2017.

Прилози уговора - спецификација са ценама и образац за квартално извештавање 

Лекови са Листе Б Листе лекова за 2017. годину – поновљен поступак– бр. набавке 404-4-110/17-39

Инструкција за закључивање уговора

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - INPHARM CO - постављено 06.10.2017.

Модели уговора

doc  Модел уговора - INPHARM CO - постављено 06.10.2017.

Прилози уговора - спецификација са ценама и образац за квартално извештавање 

Периферни стентови са пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију– бр. набавке 404-1-110/17-33

Инструкција за закључивање уговора

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - HERMES PHARMA - постављено 05.10.2017.
pdf  Оквирни споразум - VICOR - постављено 05.10.2017.

Модели уговора

doc  Модел уговора - HERMES PHARMA - постављено 05.10.2017.
doc  Модел уговора - VICOR - постављено 05.10.2017.

Прилози уговора - спецификација са ценама и образац за квартално извештавање 

Лекови са Листе Б и Листе Д Листе Лекова – бр. набавке 404-1-110/17-23

Инструкција и обавештења

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - ADOC - постављено 26.09.2017.
pdf  Оквирни споразум - AMICUS SRB - постављено 26.09.2017.
pdf  Оквирни споразум - B.BRAUN - постављено 26.09.2017.
pdf  Оквирни споразум - BEOHEM-3 - постављено 26.09.2017.
pdf  Оквирни споразум - BOEHRING INGELHEIM - постављено 26.09.2017.
pdf  Оквирни споразум - ECOTRADE BG - постављено 26.09.2017.
pdf  Оквирни споразум - FARMALOGIST - постављено 26.09.2017.
pdf  Оквирни споразум - FARMIX - постављено 26.09.2017.
pdf  Оквирни споразум - FRESENIUS MEDICAL CARE - постављено 26.09.2017.
pdf  Оквирни споразум - INO-PHARM - постављено 26.09.2017.
pdf  Оквирни споразум - LICENTIS - постављено 26.09.2017.
pdf  Оквирни споразум - MARK MEDICAL - постављено 26.09.2017.
pdf  Оквирни споразум - MEDICA LINEA PHARMA - постављено 26.09.2017.
pdf  Оквирни споразум - MEDICOM - постављено 26.09.2017.
pdf  Оквирни споразум - MEDIKUNION - постављено 26.09.2017.
pdf  Оквирни споразум - MERCK - постављено 26.09.2017.
pdf  Оквирни споразум - PHARMASWISS - постављено 26.09.2017.
pdf  Оквирни споразум - PHOENIX PHARMA - постављено 26.09.2017.
pdf  Оквирни споразум - ROCHE - постављено 26.09.2017.
pdf  Оквирни споразум - SLAVIAMED - постављено 26.09.2017.
pdf  Оквирни споразум - TORLAK - постављено 26.09.2017.
pdf  Оквирни споразум - VEGA - постављено 26.09.2017.

Модели уговора

doc  Модел уговора - ADOC - постављено 26.09.2017.
doc  Модел уговора - AMICUS SRB - постављено 26.09.2017.
doc  Модел уговора - B.BRAUN - постављено 26.09.2017.
doc  Модел уговора - BEOHEM-3 - постављено 26.09.2017.
doc  Модел уговора - BOEHRING INGELHEIM - постављено 26.09.2017.
doc  Модел уговора - ECOTRADE BG - постављено 26.09.2017.
doc  Модел уговора - FARMALOGIST - постављено 26.09.2017.
doc  Модел уговора - FARMIX - постављено 26.09.2017.
doc  Модел уговора - FRESENIUS MEDICAL CARE - постављено 26.09.2017.
doc  Модел уговора - INO-PHARM - постављено 26.09.2017.
doc  Модел уговора - LICENTIS - постављено 26.09.2017.
doc  Модел уговора - MARK MEDICAL - постављено 26.09.2017.
doc  Модел уговора - MEDICA LINEA PHARMA - постављено 27.10.2017.
doc  Модел уговора - MEDICOM - постављено 26.09.2017.
doc  Модел уговора - MEDIKUNION - постављено 26.09.2017.
doc  Модел уговора - MERCK - постављено 26.09.2017.
doc  Модел уговора - PHARMASWISS - постављено 26.09.2017.
doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 26.09.2017.
doc  Модел уговора - ROCHE - постављено 26.09.2017.
doc  Модел уговора - SLAVIAMED - постављено 26.09.2017.
doc  Модел уговора - TORLAK - постављено 26.09.2017.
doc  Модел уговора - VEGA - постављено 26.09.2017.

Прилози уговора - спецификација са ценама и образац за квартално извештавање 

Закључени Анекси оквирних споразума

Пејсмејкери, електроде и имплантабилни дефибрилатори са пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију– бр. набавке 404-1-110/17-9

Инструкција за закључивање уговора

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - BIMED - постављено 22.09.2017.
pdf  Оквирни споразум - BIOSTENT - постављено 22.09.2017..
pdf  Оквирни споразум - GOSPER - постављено 22.09.2017.
pdf  Оквирни споразум - HERMES PHARMA - постављено 22.09.2017.
pdf  Оквирни споразум - VICOR - постављено 25.09.2017.
pdf  Оквирни споразум - VICOR - GOSPER - постављено 25.09.2017.
pdf  Оквирни споразум - APTUS - постављено 26.09.2017.

Модели уговора

doc  Модел уговора - BIMED - постављено 22.09.2017.
doc  Модел уговора - BIOSTENT - постављено 22.09.2017.
doc  Модел уговора - GOSPER - постављено 22.09.2017.
doc  Модел уговора - GOSPER – HERMES PHARMA - постављено 22.09.2017.
doc  Модел уговора - HERMES PHARMA - постављено 22.09.2017.
doc  Модел уговора - VICOR - постављено 25.09.2017.
doc  Модел уговора - VICOR - GOSPER - постављено 25.09.2017.
doc  Модел уговора - APTUS - постављено 26.09.2017.

Прилози уговора - спецификација са ценама и образац за квартално извештавање 

Цитостатици са Листе Б и Листе Д Листе Лекова – бр. набавке 404-1-110/17-24

Инструкција и обавештења

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - ADOC - постављено 18.09.2017.
pdf  Оквирни споразум - FARMALOGIST - постављено 18.09.2017..
pdf  Оквирни споразум - INO-PHARM - постављено 18.09.2017.
pdf  Оквирни споразум - INPHARM CO - постављено 18.09.2017.
pdf  Оквирни споразум - MEDICA LINEA PHARMA - постављено 18.09.2017.
pdf  Оквирни споразум - PHARMASWISS - постављено 18.09.2017.
pdf  Оквирни споразум - PHOENIX PHARMA - постављено 18.09.2017.
pdf  Оквирни споразум - UNI-CHEM - постављено 18.09.2017.
pdf  Оквирни споразум - VEGA - постављено 18.09.2017.

Модели уговора

doc  Модел уговора - ADOC - постављено 18.09.2017.
doc  Модел уговора - FARMALOGIST - постављено 18.09.2017.
doc  Модел уговора - INO-PHARM - постављено 18.09.2017.
doc  Модел уговора - INPHARM CO - постављено 18.09.2017.
doc  Модел уговора - MEDICA LINEA PHARMA - постављено 18.09.2017.
doc  Модел уговора - PHARMASWISS - постављено 18.09.2017.
doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 18.09.2017.
doc  Модел уговора - UNI-CHEM - постављено 18.09.2017.
doc  Модел уговора - VEGA - постављено 18.09.2017.

Прилози уговора - спецификација са ценама и образац за квартално извештавање 

Графтови и ендоваскуларни графтови са пратећим специфичним потрошним материјалом који је неопходан за његову имплантацију – бр. набавке 404-1-110/17-10

Инструкција за закључивање уговора

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - ANGILOCK - постављено 13.09.2017.
pdf  Оквирни споразум - APTUS - постављено 13.09.2017..
pdf  Оквирни споразум - AUSTROLINE - постављено 13.09.2017.
pdf  Оквирни споразум - AUSTROLINE-BIMED - постављено 13.09.2017.
pdf  Оквирни споразум - BIMED - постављено 13.09.2017.
pdf  Оквирни споразум - BIOSTENT - постављено 13.09.2017.
pdf  Оквирни споразум - INTREX - постављено 13.09.2017.
pdf  Оквирни споразум - DIJAMED - постављено 13.09.2017.

Модели уговора

doc  Модел уговора - ANGILOCK - постављено 13.09.2017.
doc  Модел уговора - APTUS - постављено 13.09.2017.
doc  Модел уговора - AUSTROLINE - постављено 13.09.2017.
doc  Модел уговора - AUSTROLINE-BIMED - постављено 13.09.2017.
doc  Модел уговора - BIMED - постављено 13.09.2017.
doc  Модел уговора - BIOSTENT - постављено 13.09.2017.
doc  Модел уговора - INTREX - постављено 13.09.2017.
doc  Модел уговора - DIJAMED - постављено 13.09.2017.

Прилози уговора - спецификација са ценама и образац за квартално извештавање 

Набавка електричне енергије са балансном одговорношћу за потребе здравствених установа, Републичког фонда за здравствено осигурање и Републичког фонда за пензионо и инвалидско осигурање, за период од 12 месеци – бр. набавке 404-1-112/17-26

Закључени оквирни споразум

Модели уговора

doc  Модел уговора ЗУ - постављено 06.09.2017.

Прилози уговора

Филтери за еритроците и тромбоците, филтрирани накнадно, сетови за донорске аферезне поступке и аутотрансфузиони сиистеми/сетови за интраоперативно спасавање крви – бр. набавке 404-1-110/17-16

Инструкција за закључивање уговора

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - BIMED - постављено 28.07.2017.
pdf  Оквирни споразум - DENTA BP PHARM - постављено 28.07.2017.
pdf  Оквирни споразум - MAKLER - постављено 28.07.2017.
pdf  Оквирни споразум - MEDICON - постављено 28.07.2017.
pdf  Оквирни споразум - PHARMAPHERESIS - постављено 28.07.2017.

Модели уговора

doc  Модел уговора - BIMED - постављено 28.07.2017.
doc  Модел уговора - DENTA BP PHARM - постављено 28.07.2017.
doc  Модел уговора - MAKLER - постављено 28.07.2017.
doc  Модел уговора - MEDICON - постављено 28.07.2017.
doc  Модел уговора - PHARMAPHERESIS - постављено 28.07.2017.

Прилози уговора - спецификација са ценама и образац за квартално извештавање 

Ажурирани списак купаца;

Лекови са Листе А и Листе А1 Листе лекова за 2017. годину – нови лекови – бр. набавке 404-1-110/17-25

Инструкција за закључивање уговора

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - FARMALOGIST - постављено 21.07.2017.
pdf  Оквирни споразум - PHOENIX PHARMA - постављено 21.07.2017.
pdf  Оквирни споразум - VEGA - постављено 21.07.2017.

Модели уговора

doc  Модел уговора - FARMALOGIST - постављено 21.07.2017.
doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 21.07.2017.
doc  Модел уговора - VEGA - постављено 21.07.2017.

Прилози уговора - спецификација са ценама и образац за квартално извештавање 

Коронарни стентови за 2017. годину – бр. набавке 404-1-110/17-11

Инструкција за закључивање уговора

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - BIMED - постављено 20.07.2017.
pdf  Оквирни споразум - GOSPER - постављено 20.07.2017.
pdf  Оквирни споразум - GOSPER – SOUL MEDICAL - постављено 20.07.2017.
pdf  Оквирни споразум - HERMES PHARMA - постављено 20.07.2017.
pdf  Оквирни споразум - HERMES PHARMA - VICOR - постављено 20.07.2017.
pdf  Оквирни споразум - NEOMEDICA - постављено 20.07.2017.

Модели уговора

doc  Модел уговора - BIMED - постављено 20.07.2017.
doc  Модел уговора - GOSPER - постављено 20.07.2017.
doc  Модел уговора - GOSPER – SOUL MEDICAL - постављено 20.07.2017.
doc  Модел уговора - HERMES PHARMA - постављено 20.07.2017.
doc  Модел уговора - HERMES PHARMA - VICOR - постављено 20.07.2017.
doc  Модел уговора - NEOMEDICA - постављено 20.07.2017.

Прилози уговора - спецификација са ценама и образац за квартално извештавање 

Расподела лекова по здравственим установама

Ажурирани списак купаца

Каротидни и периферни стентови са пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имлантацију – бр. набавке 404-1-110/17-13

Инструкција за закључивање уговора

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - AUSTROLINE - постављено 10.07.2017.
pdf  Оквирни споразум - BIMED - постављено 10.07.2017.
pdf  Оквирни споразум - ECOTRADE BG - постављено 10.07.2017.
pdf  Оквирни споразум - GOSPER - постављено 10.07.2017.
pdf  Оквирни споразум - HERMES PHARMA - постављено 10.07.2017.
pdf  Оквирни споразум - VICOR - постављено 10.07.2017.
pdf  Оквирни споразум - APTUS - ECOTRADE BG - постављено 10.07.2017.

Закључени Анекси оквирних споразума

Модели уговора

doc  Модел уговора - AUSTROLINE - постављено 10.07.2017.
doc  Модел уговора - BIMED - постављено 10.07.2017.
doc  Модел уговора - ECOTRADE BG - постављено 10.07.2017.
doc  Модел уговора - GOSPER - постављено 10.07.2017.
doc  Модел уговора - HERMES PHARMA - постављено 10.07.2017.
doc  Модел уговора - VICOR - постављено 10.07.2017.
doc  Модел уговора - APTUS I ECOTRADE BG - постављено 10.07.2017.

Прилози уговора - спецификација са ценама и образац за квартално извештавање 

Лекови за лечење ретких болести – бр. набавке 404-1-110/17-14

Инструкција за закључивање уговора

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - FARMALOGIST - постављено 05.07.2017.
pdf  Оквирни споразум - INO-PHARM - постављено 05.07.2017.
pdf  Оквирни споразум - PHOENIX PHARMA - постављено 05.07.2017.

Модели уговора

doc  Модел уговора - FARMALOGIST - постављено 05.07.2017.
doc  Модел уговора - INO-PHARM - постављено 05.07.2017.
doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 05.07.2017.

Прилози уговора - спецификација са ценама и образац за квартално извештавање 

Расподела лекова по здравственим установама

Лек са Листе Б Листе лекова - furosemid - бр. набавке 404-1-110/17-20

Инструкција за закључивање уговора

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - FARMALOGIST - постављено 30.06.2017.

Модели уговора

doc  Модел уговора - FARMALOGIST - постављено 30.06.2017.

Прилози уговора - спецификација са ценама и образац за квартално извештавање 

Балон катетери за 2017. годину – бр. набавке 404-1-110/17-12

Инструкција за закључивање уговора

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - APTUS - постављено 27.06.2017.
pdf  Оквирни споразум - AUSTROLINE - постављено 27.06.2017.
pdf  Оквирни споразум - BIMED - постављено 27.06.2017.
pdf  Оквирни споразум - CIS MEDICAL - постављено 27.06.2017.
pdf  Оквирни споразум - ECOTRADE BG - постављено 27.06.2017.
pdf  Оквирни споразум - GOSPER - постављено 27.06.2017.
pdf  Оквирни споразум - INTERFORTAS MEDICAL - постављено 27.06.2017.
pdf  Оквирни споразум - REMED - постављено 27.06.2017.
pdf  Оквирни споразум - VICOR - постављено 27.06.2017.
pdf  Оквирни споразум - BIMED партија 8 - постављено 06.11.2017.

Модели уговора

doc  Модел уговора - APTUS - постављено 27.06.2017.
doc  Модел уговора - AUSTROLINE - постављено 23.08.2017.
doc  Модел уговора - BIMED - постављено 27.06.2017.
doc  Модел уговора - CIS MEDICAL - постављено 27.06.2017.
doc  Модел уговора - ЕCOTRADE BG - постављено 27.06.2017.
doc  Модел уговора - GOSPER - постављено 27.06.2017.
doc  Модел уговора - INTERFORTAS MEDICAL - постављено 17.08.2017.
doc  Модел уговора - REMED - постављено 27.06.2017.
doc  Модел уговора - VICOR - постављено 27.06.2017.
doc  Модел уговора - VICOR за партију 3 - постављено 11.07.2017.
doc  Модел уговора - BIMED партија 8 - постављено 06.11.2017.

Прилози уговора - спецификација са ценама и образац за квартално извештавање 

Ажурирани списак купаца;

Закључени Анекси оквирних споразума

Лекови за лечење урођених болести метаболизма - бр. набавке 404-1-110/17-3

Инструкција за закључивање уговора

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - ADOC - постављено 19.04.2017.
pdf  Оквирни споразум - INO-PHARM - постављено 19.04.2017.
pdf  Оквирни споразум - PHOENIX PHARMA - постављено 19.04.2017.
pdf  Оквирни споразум - YUSAFARM - постављено 23.05.2017.

Модели уговора

doc  Модел уговора - ADOC - постављено 19.04.2017.
doc  Модел уговора - INO-PHARM - постављено 19.04.2017.
doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 19.04.2017.
doc  Модел уговора - PFIZER SRB - постављено 11.09.2017.
doc  Модел уговора - ADOC за партију 3 - постављено 25.04.2017.

Прилози уговора - спецификација са ценама и образац за квартално извештавање 

Расподела лекова по здравственим установама

Ажурирани списак купаца

Лек acitretin - бр. набавке 404-1-110/17-2

Инструкција за закључивање уговора са прилозима

doc  Овлашћење Keracutan 10 mg - постављено 25.04.2017.
doc  Овлашћење Keracutan 25 mg - постављено 25.04.2017.
doc  Предлог за увоз Keracutan 10 mg - постављено 25.04.2017.
doc  Предлог за увоз Keracutan 25 mg - постављено 25.04.2017.

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - INO-PHARM - постављено 29.03.2017.

Модели уговора

doc  Модел уговора - INO-PHARM - постављено 29.03.2017.

Прилози уговора - спецификација са ценама и образац за квартално извештавање 

Лекови за лечење урођених болести метаболизма и ретке туморе - бр. набавке 404-1-110/16-79

Инструкција за закључивање уговора

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - INO-PHARM - постављено 20.02.2017.
pdf  Оквирни споразум - FARMALOGIST - постављено 27.02.2017.
pdf  Оквирни споразум - PHOENIX PHARMA - постављено 27.02.2017.

Модели уговора

doc  Модел уговора - INO-PHARM - постављено 20.02.2017.
doc  Модел уговора - FARMALOGIST - постављено 27.02.2017.
doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 27.02.2017.

Прилози уговора - спецификација са ценама и образац за квартално извештавање 

Расподела лекова по здравствене установе (excel документа)

Ажурирани списак купаца