Оквирни споразуми 2017

 xls Списак лекова за које су потписани оквирни споразуми кроз поступак ЦЈН - ажурирано 07.07.2017.

 

Додатне информације добићете притиском на назив сваке ставке.  


Коронарни стентови за 2017. годину – бр. набавке 404-1-110/17-11

Инструкција за закључивање уговора

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - BIMED - постављено 20.07.2017.
pdf  Оквирни споразум - GOSPER - постављено 20.07.2017.
pdf  Оквирни споразум - GOSPER – SOUL MEDICAL - постављено 20.07.2017.
pdf  Оквирни споразум - HERMES PHARMA - постављено 20.07.2017.
pdf  Оквирни споразум - HERMES PHARMA - VICOR - постављено 20.07.2017.
pdf  Оквирни споразум - NEOMEDICA - постављено 20.07.2017.

Модели уговора

doc  Модел уговора - BIMED - постављено 20.07.2017.
doc  Модел уговора - GOSPER - постављено 20.07.2017.
doc  Модел уговора - GOSPER – SOUL MEDICAL - постављено 20.07.2017.
doc  Модел уговора - HERMES PHARMA - постављено 20.07.2017.
doc  Модел уговора - HERMES PHARMA - VICOR - постављено 20.07.2017.
doc  Модел уговора - NEOMEDICA - постављено 20.07.2017.

Прилози уговора - спецификација са ценама и образац за квартално извештавање 

Расподела лекова по здравственим установама

Каротидни и периферни стентови са пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имлантацију – бр. набавке 404-1-110/17-13

Инструкција за закључивање уговора

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - AUSTROLINE - постављено 10.07.2017.
pdf  Оквирни споразум - BIMED - постављено 10.07.2017.
pdf  Оквирни споразум - ECOTRADE BG - постављено 10.07.2017.
pdf  Оквирни споразум - GOSPER - постављено 10.07.2017.
pdf  Оквирни споразум - HERMES PHARMA - постављено 10.07.2017.
pdf  Оквирни споразум - VICOR - постављено 10.07.2017.
pdf  Оквирни споразум - APTUS - ECOTRADE BG - постављено 10.07.2017.

Модели уговора

doc  Модел уговора - AUSTROLINE - постављено 10.07.2017.
doc  Модел уговора - BIMED - постављено 10.07.2017.
doc  Модел уговора - ECOTRADE BG - постављено 10.07.2017.
doc  Модел уговора - GOSPER - постављено 10.07.2017.
doc  Модел уговора - HERMES PHARMA - постављено 10.07.2017.
doc  Модел уговора - VICOR - постављено 10.07.2017.
doc  Модел уговора - APTUS I ECOTRADE BG - постављено 10.07.2017.

Прилози уговора - спецификација са ценама и образац за квартално извештавање 

Лекови за лечење ретких болести – бр. набавке 404-1-110/17-14

Инструкција за закључивање уговора

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - FARMALOGIST - постављено 05.07.2017.
pdf  Оквирни споразум - INO-PHARM - постављено 05.07.2017.
pdf  Оквирни споразум - PHOENIX PHARMA - постављено 05.07.2017.

Модели уговора

doc  Модел уговора - FARMALOGIST - постављено 05.07.2017.
doc  Модел уговора - INO-PHARM - постављено 05.07.2017.
doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 05.07.2017.

Прилози уговора - спецификација са ценама и образац за квартално извештавање 

Расподела лекова по здравственим установама

Лек са Листе Б Листе лекова - furosemid - бр. набавке 404-1-110/17-20.

Инструкција за закључивање уговора

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - FARMALOGIST - постављено 30.06.2017.

Модели уговора

doc  Модел уговора - FARMALOGIST - постављено 30.06.2017.

Прилози уговора - спецификација са ценама и образац за квартално извештавање 

Балон катетери за 2017. годину – бр. набавке 404-1-110/17-12

Инструкција за закључивање уговора

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - APTUS - постављено 27.06.2017.
pdf  Оквирни споразум - AUSTROLINE - постављено 27.06.2017.
pdf  Оквирни споразум - BIMED - постављено 27.06.2017.
pdf  Оквирни споразум - CIS MEDICAL - постављено 27.06.2017.
pdf  Оквирни споразум - ECOTRADE BG - постављено 27.06.2017.
pdf  Оквирни споразум - GOSPER - постављено 27.06.2017.
pdf  Оквирни споразум - INTERFORTAS MEDICAL - постављено 27.06.2017.
pdf  Оквирни споразум - REMED - постављено 27.06.2017.
pdf  Оквирни споразум - VICOR - постављено 27.06.2017.

Модели уговора

doc  Модел уговора - APTUS - постављено 27.06.2017.
doc  Модел уговора - AUSTROLINE - постављено 27.06.2017.
doc  Модел уговора - BIMED - постављено 27.06.2017.
doc  Модел уговора - CIS MEDICAL - постављено 27.06.2017.
doc  Модел уговора - ЕCOTRADE BG - постављено 27.06.2017.
doc  Модел уговора - GOSPER - постављено 27.06.2017.
doc  Модел уговора - INTERFORTAS MEDICAL - постављено 27.06.2017.
doc  Модел уговора - REMED - постављено 27.06.2017.
doc  Модел уговора - VICOR - постављено 27.06.2017.
doc  Модел уговора - VICOR за партију 3 - постављено 11.07.2017.

Прилози уговора - спецификација са ценама и образац за квартално извештавање 

Лекови за лечење урођених болести метаболизма - бр. набавке 404-1-110/17-3

Инструкција за закључивање уговора

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - ADOC - постављено 19.04.2017.
pdf  Оквирни споразум - INO-PHARM - постављено 19.04.2017.
pdf  Оквирни споразум - PHOENIX PHARMA - постављено 19.04.2017.
pdf  Оквирни споразум - YUSAFARM - постављено 23.05.2017.

Модели уговора

doc  Модел уговора - ADOC - постављено 19.04.2017.
doc  Модел уговора - INO-PHARM - постављено 19.04.2017.
doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 19.04.2017.
doc  Модел уговора - YUSAFARM - постављено 19.04.2017.
doc  Модел уговора - ADOC за партију 3 - постављено 25.04.2017.

Прилози уговора - спецификација са ценама и образац за квартално извештавање 

Расподела лекова по здравственим установама

Ажурирани списак купаца

Лек acitretin - бр. набавке 404-1-110/17-2

Инструкција за закључивање уговора са прилозима

doc  Овлашћење Keracutan 10 mg - постављено 25.04.2017.
doc  Овлашћење Keracutan 25 mg - постављено 25.04.2017.
doc  Предлог за увоз Keracutan 10 mg - постављено 25.04.2017.
doc  Предлог за увоз Keracutan 25 mg - постављено 25.04.2017.

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - INO-PHARM - постављено 29.03.2017.

Модели уговора

doc  Модел уговора - INO-PHARM - постављено 29.03.2017.

Прилози уговора - спецификација са ценама и образац за квартално извештавање 

Лекови за лечење урођених болести метаболизма и ретке туморе - бр. набавке 404-1-110/16-79

Инструкција за закључивање уговора

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - INO-PHARM - постављено 20.02.2017.
pdf  Оквирни споразум - FARMALOGIST - постављено 27.02.2017.
pdf  Оквирни споразум - PHOENIX PHARMA - постављено 27.02.2017.

Модели уговора

doc  Модел уговора - INO-PHARM - постављено 20.02.2017.
doc  Модел уговора - FARMALOGIST - постављено 27.02.2017.
doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 27.02.2017.

Прилози уговора - спецификација са ценама и образац за квартално извештавање 

Расподела лекова по здравствене установе (excel документа)

Ажурирани списак купаца