Оквирни споразуми 2017

 xls Списак лекова за које су потписани оквирни споразуми кроз поступак ЦЈН - ажурирано 09.03.2017.

 

Додатне информације добићете притиском на назив сваке ставке.  


Лекови за лечење урођених болести метаболизма и ретке туморе - бр. набавке 404-1-110/16-79

Инструкција за закључивање уговора

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - INO-PHARM - постављено 20.02.2017.
pdf  Оквирни споразум - FARMALOGIST - постављено 27.02.2017.
pdf  Оквирни споразум - PHOENIX PHARMA - постављено 27.02.2017.

Модели уговора

doc  Модел уговора - INO-PHARM - постављено 20.02.2017.
doc  Модел уговора - FARMALOGIST - постављено 27.02.2017.
doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 27.02.2017.

Прилози уговора - спецификација са ценама и образац за квартално извештавање 

Расподела лекова по здравствене установе (excel документа)