Оквирни споразуми 2017

 xls Списак лекова за које су потписани оквирни споразуми кроз поступак ЦЈН - ажурирано 26.05.2017.

 

Додатне информације добићете притиском на назив сваке ставке.  


Лекови за лечење урођених болести метаболизма - бр. набавке 404-1-110/17-3

Инструкција за закључивање уговора

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - ADOC - постављено 19.04.2017.
pdf  Оквирни споразум - INO-PHARM - постављено 19.04.2017.
pdf  Оквирни споразум - PHOENIX PHARMA - постављено 19.04.2017.
pdf  Оквирни споразум - YUSAFARM - постављено 23.05.2017.

Модели уговора

doc  Модел уговора - ADOC - постављено 19.04.2017.
doc  Модел уговора - INO-PHARM - постављено 19.04.2017.
doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 19.04.2017.
doc  Модел уговора - YUSAFARM - постављено 19.04.2017.
doc  Модел уговора - ADOC за партију 3 - постављено 25.04.2017.

Прилози уговора - спецификација са ценама и образац за квартално извештавање 

Расподела лекова по здравственим установама

Лек acitretin - бр. набавке 404-1-110/17-2

Инструкција за закључивање уговора са прилозима

doc  Овлашћење Keracutan 10 mg - постављено 25.04.2017.
doc  Овлашћење Keracutan 25 mg - постављено 25.04.2017.
doc  Предлог за увоз Keracutan 10 mg - постављено 25.04.2017.
doc  Предлог за увоз Keracutan 25 mg - постављено 25.04.2017.

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - INO-PHARM - постављено 29.03.2017.

Модели уговора

doc  Модел уговора - INO-PHARM - постављено 29.03.2017.

Прилози уговора - спецификација са ценама и образац за квартално извештавање 

Лекови за лечење урођених болести метаболизма и ретке туморе - бр. набавке 404-1-110/16-79

Инструкција за закључивање уговора

Закључени оквирни споразуми

pdf  Оквирни споразум - INO-PHARM - постављено 20.02.2017.
pdf  Оквирни споразум - FARMALOGIST - постављено 27.02.2017.
pdf  Оквирни споразум - PHOENIX PHARMA - постављено 27.02.2017.

Модели уговора

doc  Модел уговора - INO-PHARM - постављено 20.02.2017.
doc  Модел уговора - FARMALOGIST - постављено 27.02.2017.
doc  Модел уговора - PHOENIX PHARMA - постављено 27.02.2017.

Прилози уговора - спецификација са ценама и образац за квартално извештавање 

Расподела лекова по здравствене установе (excel документа)

Ажурирани списак купаца