Централизоване јавне набавке 2017

Додатне информације добићете притиском на назив сваке ставке.  

Пејсмејкери, електроде и имплантабилни дефибрилатори са пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију

Лекови са Листе Б и Листе Д Листе лекова

Графтови и ендоваскуларни графтови са пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију

pdf Позив за подношење понуда за јн бр 404-1-110/17-10 - постављено 27.06.2017.

pdf Конкурсна документација за јн бр 404-1-110/17-10 - постављено 27.06.2017.

pdf Прилог А КД - Техничка спецификација за јн бр 404-1-110/17-10 - постављено 27.06.2017.

xls Прилог Б КД - Образац понуде за јн бр 404-1-110/17-10 - постављено 27.06.2017.

pdf Додатно појашњење 1 за јн бр 404-1-110/17-10 - постављено 03.07.2017.

pdf Додатно појашњење 2 за јн бр 404-1-110/17-10 - постављено 10.07.2017.

pdf Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јн бр 404-1-110/17-10 - постављено 12.07.2017.

pdf Додатно појашњење бр. 3 за јн бр 404-1-110/17-10 - постављено 14.07.2017.

pdf Додатно појашњење бр. 4 за јн бр 404-1-110/17-10 - постављено 19.07.2017.

pdf Измена конкурсне документације за јн бр 404-1-110/17-10 - постављено 20.07.2017.

pdf Пречишћен текст конкурсне документације за јн бр 404-1-110/17-10 - постављено 20.07.2017.

pdf Измењен прилог А КД – Техничка спецификација за јн бр 404-1-110/17-10 - постављено 20.07.2017.

xls Измењен прилог Б КД – Образац понуде за јн бр 404-1-110/17-10 - постављено 20.07.2017.

Набавка електричне енергије са балансном одговорношћу за потребе здравствених установа, Републичког фонда за здравствено осигурање и Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за период од 12 месеци

Лекови са Листе А и Листе А1 Листе лекова за 2017. годину – нови лекови

pdf Позив за подношење понуда за јн бр 404-1-110/17-25 - постављено 13.06.2017.

pdf Конкурсна документација за јн бр 404-1-110/17-25 - постављено 13.06.2017.

pdf Прилог А КД – Списак здравствених установа за јн бр 404-1-110/17-25 - постављено 13.06.2017.

pdf Прилог Б КД – Техничка спецификација за јн бр 404-1-110/17-25 - постављено 13.06.2017.

xls Прилог В КД – Образац понуде који у себи садржи образац структуре цене за јн бр 404-1-110/17-25 - постављено 13.06.2017.

doc Образац бр. 11 – Овлашћење носиоца дозволе за јн бр 404-1-110/17-25 - постављено 13.06.2017.

pdf Измена конкурсне документације за јн бр 404-1-110/17-25 - постављено 15.06.2017.

xls Прилог В КД – Образац понуде који у себи садржи образац структуре цене – измењен за јн бр 404-1-110/17-25 - постављено 15.06.2017.

pdf Додатно појашњење за јн бр 404-1-110/17-25 - постављено 19.06.2017.

pdf Измена конкурсне документације бр. 2 за јн бр 404-1-110/17-25 - постављено 19.06.2017.

pdf Конкурсна документација – пречишћен текст за јн бр 404-1-110/17-25 - постављено 19.06.2017.

pdf Додатно појашњење бр 2 за јн бр 404-1-110/17-25 - постављено 26.06.2017.

pdf Одлука о закључењу оквирног споразума и обустави поступка за јн бр 404-1-110/17-25 - постављено 30.06.2017.

pdf Обавештење о обустави поступка за јн бр 404-1-110/17-25 - постављено 14.07.2017.

Филтери за еритроците и тромбоците, филтрирани накнадно, сетови за донорске аферезне поступке и аутотрансфузиони системи/сетови интраоперативно спашавање крви

Лек са Листе Б Листе лекова - furosemid

pdf Позив за подношење понуда за јн бр 404-1-110/17-20 - постављено 06.06.2017.

pdf Конкурсна документација за јн бр 404-1-110/17-20 - постављено 06.06.2017.

pdf Прилог А КД – Списак здравствених установа за јн бр 404-1-110/17-20 - постављено 06.06.2017.

xls Прилог Б КД – Образац понуде који у себи садржи образац структуре цене за јн бр 404-1-110/17-20 - постављено 06.06.2017.

pdf Измена конкурсне документације за јн бр 404-1-110/17-20 - постављено 09.06.2017.

doc Образац бр. 11 – Овлашћење носиоца дозволе за јн бр 404-1-110/17-20 - постављено 12.06.2017.

pdf Додатно појашњење бр. 1 за јн бр 404-1-110/17-20 - постављено 12.06.2017.

pdf Измена конкурсне документације за јн бр 404-1-110/17-20 - постављено 12.06.2017.

pdf Измена конкурсне документације за јн бр 404-1-110/17-20 - постављено 12.06.2017.

pdf Додатно појашњење бр. 2 за јн бр 404-1-110/17-20 - постављено 19.06.2017.

pdf Одлука о закључењу оквирног споразума за јн бр 404-1-110/17-20 - постављено 21.06.2017.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр 404-1-110/17-20 - постављено 29.06.2017.

Вакцине против грипа за сезону 2017/2018

Лекови за лечење ретких болести

Коронарни стентови за 2017. годину

pdf Позив за подношење понуда за јн бр 404-1-110/17-11 - постављено 12.05.2017.

pdf Позив за подношење понуда – енглеска верзија за јн бр 404-1-110/17-11 - постављено 12.05.2017.

pdf Конкурсна документација за јн бр 404-1-110/17-11 - постављено 12.05.2017.

pdf Прилог А – Списак здравствених установа за јн бр 404-1-110/17-11 - постављено 12.05.2017.

pdf Прилог Б – Техничка спецификација за јн бр 404-1-110/17-11 - постављено 12.05.2017.

xls Прилог В – Образац понуде за јн бр 404-1-110/17-11 - постављено 12.05.2017.

pdf Измена конкурсне документације за јн бр 404-1-110/17-11 - постављено 24.05.2017.

pdf Прилог Б – Техничка спецификација – пречишћен текст за јн бр 404-1-110/17-11 - постављено 24.05.2017.

xls Прилог В – Образац понуде – пречишћен текст за јн бр 404-1-110/17-11 - постављено 24.05.2017.

pdf Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јн бр 404-1-110/17-11 - постављено 24.05.2017.

pdf Додатно појашњење бр. 1 за јн бр 404-1-110/17-11 - постављено 25.05.2017.

pdf Додатно појашњење бр. 2 за јн бр 404-1-110/17-11 - постављено 25.05.2017.

pdf Додатно појашњење бр. 3 за јн бр 404-1-110/17-11 - постављено 01.06.2017.

pdf Одлука о закључењу оквирног споразума за јн бр 404-1-110/17-11 - постављено 14.06.2017.

pdf Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за јн бр 404-1-110/17-11 - постављено 26.06.2017.

pdf Обавештење о обустави поступка за јн бр 404-1-110/17-11 - постављено 28.06.2017.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр 404-1-110/17-11 - постављено 10.0.2017.7

Каротидни и периферни стентови са пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију за 2017. годину

pdf Позив за подношење понуда за јн бр 404-1-110/17-13 - постављено 10.05.2017.

pdf Конкурсна документација за јн бр 404-1-110/17-13 - постављено 10.05.2017.

pdf Прилог А – Списак здравствених установа за јн бр 404-1-110/17-13 - постављено 10.05.2017.

pdf Прилог Б – Техничка спецификација за јн бр 404-1-110/17-13 - постављено 10.05.2017.

xls Прилог В – Образац понуде за јн бр 404-1-110/17-13 - постављено 10.05.2017.

pdf Додатно појашњење 1 за јн бр 404-1-110/17-13 - постављено 19.05.2017.

pdf Измена конкурсне документације за јн бр 404-1-110/17-13 - постављено 24.05.2017.

pdf Прилог Б – Техничка спецификација – пречишћен текст за јн бр 404-1-110/17-13 - постављено 24.05.2017.

xls Прилог В – Образац понуде – пречишћен текст за јн бр 404-1-110/17-13 - постављено 24.05.2017.

pdf Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јн бр 404-1-110/17-13 - постављено 24.05.2017.

pdf Додатно појашњење бр. 2 за јн бр 404-1-110/17-13 - постављено 26.05.2017.

pdf Измена конкурсне документације бр. 2 за јн бр 404-1-110/17-13 - постављено 26.05.2017.

pdf Прилог Б – Техничка спецификација – пречишћен текст бр. 2 за јн бр 404-1-110/17-13 - постављено 26.05.2017.

pdf Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр. 2 за јн бр 404-1-110/17-13 - постављено 26.05.2017.

pdf Додатно појашњење бр. 3 за јн бр 404-1-110/17-13 - постављено 29.05.2017.

pdf Додатно појашњење бр. 4 за јн бр 404-1-110/17-13 - постављено 30.05.2017.

pdf Одлука о закључењу оквирног споразума за јн бр 404-1-110/17-13 - постављено 14.06.2017.

pdf Обавештење о обустави поступка за јн бр 404-1-110/17-13 - постављено 28.06.2017.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр 404-1-110/17-13 - постављено 07.07.2017.

Балон катетери за 2017. годину

pdf Позив за подношење понуда за јн бр 404-1-110/17-12 - постављено 04.05.2017.

pdf Конкурсна документација за јн бр 404-1-110/17-12 - постављено 04.05.2017.

pdf Прилог А – Списак здравствених установа за јн бр 404-1-110/17-12 - постављено 04.05.2017.

pdf Прилог Б – Техничка спецификација за јн бр 404-1-110/17-12 - постављено 04.05.2017.

xls Прилог В – Образац понуде за јн бр 404-1-110/17-12 - постављено 04.05.2017.

pdf Измена конкурсне документације за јн бр 404-1-110/17-12 - постављено 11.05.2017.

pdf Конкурсна документација – пречишћен текст за јн бр 404-1-110/17-12 - постављено 11.05.2017.

pdf Измена конкурсне документације бр. 2 за јн бр 404-1-110/17-12 - постављено 12.05.2017.

pdf Конкурсна документација – пречишћен текст бр. 2 за јн бр 404-1-110/17-12 - постављено 12.05.2017.

pdf Додатно појашњење бр. 1 за јн бр 404-1-110/17-12 - постављено 15.05.2017.

pdf Додатно појашњење бр. 2 за јн бр 404-1-110/17-12 - постављено 22.05.2017.

pdf Одлука о закључењу оквирног споразума и обустави поступка за јн бр 404-1-110/17-12 - постављено 31.05.2017.

pdf Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за партије 3 и 8 за јн бр 404-1-110/17-12 - постављено 13.06.2017.

pdf Обавештење о обустави поступка за партију 11 за јн бр 404-1-110/17-12 - постављено 14.06.2017.

pdf Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 3 за јн бр 404-1-110/17-12 - постављено 14.06.2017.

pdf Обавештење о наставку активности за партију 3 за јн бр 404-1-110/17-12 - постављено 16.06.2017.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр 404-1-110/17-12 - постављено 26.06.2017.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 3 за јн бр 404-1-110/17-12 - постављено 10.07.2017.

Антитуберкулотици друге линије

pdf Позив за подношење понуда за јн бр 404-1-110/17-4 - постављено 30.03.2017.

pdf Конкурсна документација за јн бр 404-1-110/17-4 - постављено 30.03.2017.

pdf Прилог А – Техничка спецификација – Списак лекова за јн бр 404-1-110/17-4 - постављено 30.03.2017.

xls Прилог Б – Образац понуде за јн бр 404-1-110/17-4 - постављено 30.03.2017.

pdf Додатно појашњење за јн бр 404-1-110/17-4 - постављено 13.04.2017.

pdf Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јн бр 404-1-110/17-4 - постављено 13.04.2017.

pdf Додатно појашњење 2 за јн бр 404-1-110/17-4 - постављено 20.04.2017.

pdf Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр. 2 за јн бр 404-1-110/17-4 - постављено 28.04.2017.

pdf Додатно појашњење 3 за јн бр 404-1-110/17-4 - постављено 03.05.2017.

pdf Измена конкурсне документације за јн бр 404-1-110/17-4 - постављено 03.05.2017.

pdf Конкурсна документација - пречишћен текст за јн бр 404-1-110/17-4 - постављено 03.05.2017.

pdf Одлука о додели уговора за јн бр 404-1-110/17-4 - постављено 31.05.2017.

pdf Обавештење о закљученом уговору за јн бр 404-1-110/17-4 - постављено 26.06.2017.

Лекови за лечење урођених болести метаболизма

pdf Позив за подношење понуда за јн бр 404-1-110/17-3 - постављено 09.03.2017.

pdf Позив за подношење понуда на енглеском језику за јн бр 404-1-110/17-3 - постављено 09.03.2017.

pdf Конкурсна документација за јн бр 404-1-110/17-3 - постављено 09.03.2017.

pdf Прилог А – Списак здравствених установа за јн бр 404-1-110/17-3 - постављено 09.03.2017.

pdf Прилог Б – Техничка спецификација – Списак лекова за јн бр 404-1-110/17-3 - постављено 09.03.2017.

xls Прилог В – Образац понуде за јн бр 404-1-110/17-3 - постављено 09.03.2017.

doc Образац бр. 11 – Овлашћење носиоца дозволе за лек за јн бр 404-1-110/17-3 - постављено 09.03.2017.

pdf Додатно појашњење 1 за јн бр 404-1-110/17-3 - постављено 13.03.2017.

pdf Додатно појашњење 2 за јн бр 404-1-110/17-3 - постављено 15.03.2017.

pdf Измена конкурсне документације за јн бр 404-1-110/17-3 - постављено 16.03.2017.

pdf Конкурсна документација – пречишћен текст за јн бр 404-1-110/17-3 - постављено 16.03.2017.

pdf Додатно појашњење 3 за јн бр 404-1-110/17-3 - постављено 27.03.2017.

pdf Одлука о закључењу оквирног споразума за јн бр 404-1-110/17-3 - постављено 03.04.2017.

pdf Обавештење о обустави поступка за јн бр 404-1-110/17-3 - постављено 05.04.2017.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр 404-1-110/17-3 - постављено 06.04.2017.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр 404-1-110/17-3 - постављено 25.04.2017.

pdf Обавештење о закљученом уговору за ИИ квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/17-3 - постављено 13.07.2017.

Лек acitretin

Лекови за лечење урођених болести метаболизма и ретке туморе

pdf Позив за подношење понуда за јн бр 404-1-110/16-79 - постављено 05.01.2017.

pdf Конкурсна документација за јн бр 404-1-110/16-79 - постављено 05.01.2017.

pdf Прилог А – списак здравствених установа за јн бр 404-1-110/16-79 - постављено 05.01.2017.

pdf Прилог Б – техничка спецификација – списак партија за јн бр 404-1-110/16-79 - постављено 05.01.2017.

xls Прилог В – образац понуде за јн бр 404-1-110/16-79 - постављено 05.01.2017.

doc Образац бр. 11 – Овлашћење носиоца дозволе за јн бр 404-1-110/16-79 - постављено 05.01.2017.

pdf Додатно појашњење 1 за јн бр 404-1-110/16-79 - постављено 09.01.2017.

pdf Додатно појашњење 2 за јн бр 404-1-110/16-79 - постављено 11.01.2017.

pdf Измена конкурсне документације за јн бр 404-1-110/16-79 - постављено 11.01.2017.

pdf Конкурсна документација - пречишћен текст за јн бр 404-1-110/16-79 - постављено 11.01.2017.

doc Образац бр. 11 – Овлашћење носиоца дозволе за јн бр 404-1-110/16-79 - постављено 11.01.2017.

pdf Одлука о закључењу оквирног споразума и обустави поступка за јн бр 404-1-110/16-79 - постављено 03.02.2017.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр 404-1-110/16-79 - постављено 10.02.2017.

pdf Обавештење о обустави поступка за партију 9 за јн бр 404-1-110/16-79 - постављено 20.02.2017.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр 404-1-110/16-79 - постављено 21.02.2017.

pdf Обавештење о закљученим уговорима за ИИ квартал 2017. године за јн бр 404-1-110/16-79 - постављено 12.07.2017.