Централизоване јавне набавке 2017

Додатне информације добићете притиском на назив сваке ставке.  

Лекови за лечење ретких болести

Коронарни стентови за 2017. годину

pdf Позив за подношење понуда за јн бр 404-1-110/17-11 - постављено 12.05.2017.

pdf Позив за подношење понуда – енглеска верзија за јн бр 404-1-110/17-11 - постављено 12.05.2017.

pdf Конкурсна документација за јн бр 404-1-110/17-11 - постављено 12.05.2017.

pdf Прилог А – Списак здравствених установа за јн бр 404-1-110/17-11 - постављено 12.05.2017.

pdf Прилог Б – Техничка спецификација за јн бр 404-1-110/17-11 - постављено 12.05.2017.

xls Прилог В – Образац понуде за јн бр 404-1-110/17-11 - постављено 12.05.2017.

pdf Измена конкурсне документације за јн бр 404-1-110/17-11 - постављено 24.05.2017.

pdf Прилог Б – Техничка спецификација – пречишћен текст за јн бр 404-1-110/17-11 - постављено 24.05.2017.

xls Прилог В – Образац понуде – пречишћен текст за јн бр 404-1-110/17-11 - постављено 24.05.2017.

pdf Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јн бр 404-1-110/17-11 - постављено 24.05.2017.

pdf Додатно појашњење бр. 1 за јн бр 404-1-110/17-11 - постављено 25.05.2017.

pdf Додатно појашњење бр. 2 за јн бр 404-1-110/17-11 - постављено 25.05.2017.

Каротидни и периферни стентови са пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију за 2017. годину

pdf Позив за подношење понуда за јн бр 404-1-110/17-13 - постављено 10.05.2017.

pdf Конкурсна документација за јн бр 404-1-110/17-13 - постављено 10.05.2017.

pdf Прилог А – Списак здравствених установа за јн бр 404-1-110/17-13 - постављено 10.05.2017.

pdf Прилог Б – Техничка спецификација за јн бр 404-1-110/17-13 - постављено 10.05.2017.

xls Прилог В – Образац понуде за јн бр 404-1-110/17-13 - постављено 10.05.2017.

pdf Додатно појашњење 1 за јн бр 404-1-110/17-13 - постављено 19.05.2017.

pdf Измена конкурсне документације за јн бр 404-1-110/17-13 - постављено 24.05.2017.

pdf Прилог Б – Техничка спецификација – пречишћен текст за јн бр 404-1-110/17-13 - постављено 24.05.2017.

xls Прилог В – Образац понуде – пречишћен текст за јн бр 404-1-110/17-13 - постављено 24.05.2017.

pdf Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јн бр 404-1-110/17-13 - постављено 24.05.2017.

pdf Додатно појашњење бр. 2 за јн бр 404-1-110/17-13 - постављено 26.05.2017.

pdf Измена конкурсне документације бр. 2 за јн бр 404-1-110/17-13 - постављено 26.05.2017.

pdf Прилог Б – Техничка спецификација – пречишћен текст бр. 2 за јн бр 404-1-110/17-13 - постављено 26.05.2017.

pdf Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр. 2 за јн бр 404-1-110/17-13 - постављено 26.05.2017.

Балон катетери за 2017. годину

Антитуберкулотици друге линије

Лекови за лечење урођених болести метаболизма

pdf Позив за подношење понуда за јн бр 404-1-110/17-3 - постављено 09.03.2017.

pdf Позив за подношење понуда на енглеском језику за јн бр 404-1-110/17-3 - постављено 09.03.2017.

pdf Конкурсна документација за јн бр 404-1-110/17-3 - постављено 09.03.2017.

pdf Прилог А – Списак здравствених установа за јн бр 404-1-110/17-3 - постављено 09.03.2017.

pdf Прилог Б – Техничка спецификација – Списак лекова за јн бр 404-1-110/17-3 - постављено 09.03.2017.

xls Прилог В – Образац понуде за јн бр 404-1-110/17-3 - постављено 09.03.2017.

doc Образац бр. 11 – Овлашћење носиоца дозволе за лек за јн бр 404-1-110/17-3 - постављено 09.03.2017.

pdf Додатно појашњење 1 за јн бр 404-1-110/17-3 - постављено 13.03.2017.

pdf Додатно појашњење 2 за јн бр 404-1-110/17-3 - постављено 15.03.2017.

pdf Измена конкурсне документације за јн бр 404-1-110/17-3 - постављено 16.03.2017.

pdf Конкурсна документација – пречишћен текст за јн бр 404-1-110/17-3 - постављено 16.03.2017.

pdf Додатно појашњење 3 за јн бр 404-1-110/17-3 - постављено 27.03.2017.

pdf Одлука о закључењу оквирног споразума за јн бр 404-1-110/17-3 - постављено 03.04.2017.

pdf Обавештење о обустави поступка за јн бр 404-1-110/17-3 - постављено 05.04.2017.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр 404-1-110/17-3 - постављено 06.04.2017.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр 404-1-110/17-3 - постављено 25.04.2017.

Лек acitretin

Лекови за лечење урођених болести метаболизма и ретке туморе

pdf Позив за подношење понуда за јн бр 404-1-110/16-79 - постављено 05.01.2017.

pdf Конкурсна документација за јн бр 404-1-110/16-79 - постављено 05.01.2017.

pdf Прилог А – списак здравствених установа за јн бр 404-1-110/16-79 - постављено 05.01.2017.

pdf Прилог Б – техничка спецификација – списак партија за јн бр 404-1-110/16-79 - постављено 05.01.2017.

xls Прилог В – образац понуде за јн бр 404-1-110/16-79 - постављено 05.01.2017.

doc Образац бр. 11 – Овлашћење носиоца дозволе за јн бр 404-1-110/16-79 - постављено 05.01.2017.

pdf Додатно појашњење 1 за јн бр 404-1-110/16-79 - постављено 09.01.2017.

pdf Додатно појашњење 2 за јн бр 404-1-110/16-79 - постављено 11.01.2017.

pdf Измена конкурсне документације за јн бр 404-1-110/16-79 - постављено 11.01.2017.

pdf Конкурсна документација - пречишћен текст за јн бр 404-1-110/16-79 - постављено 11.01.2017.

doc Образац бр. 11 – Овлашћење носиоца дозволе за јн бр 404-1-110/16-79 - постављено 11.01.2017.

pdf Одлука о закључењу оквирног споразума и обустави поступка за јн бр 404-1-110/16-79 - постављено 03.02.2017.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр 404-1-110/16-79 - постављено 10.02.2017.

pdf Обавештење о обустави поступка за партију 9 за јн бр 404-1-110/16-79 - постављено 20.02.2017.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр 404-1-110/16-79 - постављено 21.02.2017.