Оквирни споразуми 2019

 

xls Списак лекова за које су потписани оквирни споразуми кроз поступак ЦЈН - ажурирано 15.04.2019.

Додатне информације добићете притиском на назив сваке ставке.  


 

Лекови са Листе лекова бр ЈН 404-1-110/19-1

Инструкције и обавештења

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

xls Прилог 1 и 2 уговора – Phoenix pharma d.o.o. - постављено   15.04.2019.
xls Прилог 1 и 2 уговора - Medikunion d.o.o. - постављено  15.04.2019.
xls Прилог 1 и 2 уговора - Inpharm Co d.o.o. - постављено  15.04.2019.  
xls Прилог 1 и 2 уговора - B. Braun Adria RSRB - постављено  15.04.2019.
xls Прилог 1 и 2 уговора - Pfizer SRB d.o.o. - постављено  15.04.2019.

Лекови за лечење мултипле склерозе за 2018.годину, број ЈН 404-1-110/18-58

Инструкције и обавештења

Расподела по ЗУ

Закључени оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

xls Прилог 1 и 2 – Merck d.о.о - постављено  22.03.2019.
xls Прилог 1 и 2 – Farmalogist d.о.о - постављено  22.02.2019. 

Закључени анекси оквирног споразума

Лекови за лечење хемофилије (поновљени поступак), бр. 404-1-110/18-61

Инструкције и обавештења

Оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

Закључени анекси оквирног споразума

Лекови за лечење мултипле склерозе за 2018.годину, број ЈН 404-1-110/18-58

Инструкције и обавештења

Расподела по ЗУ

Закључени оквирни споразуми

Mодели уговора

Прилози уговора

xls Прилог 1 и 2 – Merck d.о.о - постављено  22.03.2019.
xls Прилог 1 и 2 – Farmalogist d.о.о - постављено  22.02.2019. 

Закључени анекси оквирног споразума

Лекови за лечење ретких болести (поновљени поступак), бр. ЈН 404-1-101/18-65

Инструкције и обавештења

Закључени оквирни споразуми

Модели уговора

doc Модел уговора – Inopharm d.o.o. - постављено 20.02.2019.

Прилози уговора

xls Прилог 1 и 2 – Inopharm d.o.o. - постављено  20.02.2019.

Расподела лека 

xls Расподела лека - постављено  10.04.2019.

Оригинални и иновативни лекови, бр. ЈН 404-1-110/18-62

Инструкције и обавештења

Закључени оквирни споразуми

Модели уговора

Прилози уговора

xls Прилог 1 и 2 – Phoenix pharma d.o.o. - постављено  22.03.2019.
xls Прилог 1 и 2 – Inpharm Co d.o.o. - постављено 22.03.2019.
xls Прилог 1 и 2 – Amicus SRB d.o.o. - постављено 22.03.2019.
xls Прилог 1 и 2 – Roche d.o.o. - постављено 22.03.2019.
xls Прилог 1 и 2 – Adoc d.o.o. - постављено 22.03.2019.
xls Прилог 1 и 2 – Farmalogist d.o.o. - постављено 19.02.2019.

Закључени анекси оквирног споразума

Лекови са Листе А и Листе А1 Листе лекова за 2018.годину, бр. ЈН 404-1-110/18-52

Инструкције и обавештења

Закључени оквирни споразуми

pdf Оквирни споразум – Adoc d.о.о - постављено 31.01.2019.
pdf Оквирни споразум – Farmalogist d.о.о - постављено 31.01.2019.  
pdf Оквирни споразум – Ino-pharm д.о.о - постављено 31.01.2019
pdf Оквирни споразум – Inpharm d.о.о - постављено 31.01.2019.
pdf Оквирни споразум – Medikunion d.о.о - постављено 31.01.2019.
pdf Оквирни споразум – Phoenix pharma d.o.o. - постављено 31.01.2019.
pdf Оквирни споразум – Vega d.о.о - постављено 31.01.2019.
pdf Оквирни споразум – Nelt d.о.о - постављено 31.01.2019.

Модели уговора

Прилози уговора

xls Прилог 1 и 2 – Adoc d.о.о - постављено 22.03.2019.
xls Прилог 1 и 2 – Farmalogist d.о.о - постављено 22.03.2019.
xls Прилог 1 и 2 – Ino-pharm d.о.о - постављено 22.03.2019.
xls Прилог 1 и 2 – Inpharm d.о.о - постављено 22.03.2019.
xls Прилог 1 и 2 – Medica Linea Pharm d.о.о - постављено 22.03.2019.
xls Прилог 1 и 2 – Medikunion d.о.о - постављено 31.01.2019.
xls Прилог 1 и 2 – Phoenix Pharma d.о.о. - постављено 01.04.2019.
xls Прилог 1 и 2 – Vega d.о.о - постављено 22.03.2019.
xls Прилог 1 и 2 – Nelt d.о.о - постављено 31.01.2019.

Ажурирани списак купаца

pdf Измењен списак купаца - постављено 14.02.2019

Закључени анекси оквирних сморазума