Централизоване јавне набавке 2019

Додатне информације добићете притиском на назив сваке ставке.  

Тестови за имуносеролошко тестирање маркера трансфузијом преносивих инфекција код давалаца крви ЈН бр 404-1-110/19-11

Mатеријал за дијализу – по типу дијализне машине ЈН бр. 404-1-110/18-64

Mатеријал за дијализу – заједнички материјал за све типове дијализних машина, ЈН бр. 404-1-110/18-63

Лекови са Листе Б Листе лекова за период од 6 месеци бр. ЈН 404-1-110/19-3

Лекови за лечење ретких болести за 2019. годину, број ЈН 404-1-110/19-9

Каротидни и периферни стентови са пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију за 2019. годину, број ЈН 404-1-110/19-2

Вакцина против Haemofilus influenza tip B и вакцина против пнеумокока, поливалентна, број ЈН 404-1-110/19-4

Лекови са листе лекова, ЈН број: 404-1-110/19-1

pdf Одлука – за јн бр 404-1-110/19-1 - постављено 08.04.2019.

Лекови за лечење ретких болести (поновљени поступак), бр ЈН 404-1-110/18-65

Лекови за лечење хемофилије (поновљени поступак), бр ЈН 404-1-110/18-61

Оригинални и иновативни лекови, ЈН број: 404-1-110/18-62