Централизоване јавне набавке 2019

Додатне информације добићете притиском на назив сваке ставке.  

Коронарни стентови за 2019. годину- поновљени поступак, број ЈН 404-1-110/19-27

Вакције за обавезну имунизацију, ЈН бр. JN 404-1-110/19-19:

Набавка природног гаса за период од 12 месеци, ЈН бр. 404-1-112/19-23

pdf Позив за подношење понуде – за јн бр 404-1-112/19-23 - постављено 05.06.2019.

pdf Позив за подношење понуде на енглеском језику – за јн бр 404-1-112/19-23 - постављено 05.06.2019.

pdf Конкурсна документација – за јн бр 404-1-112/19-23 - постављено 05.06.2019.

pdf Прилог 1 – Списак здравствених установа – за јн бр 404-1-112/19-23 - постављено 05.06.2019.

xls Прилог 2 – Образац понуде – за јн бр 404-1-112/19-23 - постављено 05.06.2019.

pdf Додатно појашњење и измена конкурсне документације – за јн бр 404-1-112/19-23 - постављено 17.06.2019.

pdf Конкурсна документација пречишћен текст – за јн бр 404-1-112/19-23 - постављено 17.06.2019.

pdf Обавештење о одлагању рока за подношење понуда – за јн бр 404-1-112/19-23 - постављено 17.06.2019.

pdf Додатно појашњење КД, за јн бр 404-1-112/19-23 - постављено 20.06.2019.

pdf Измена КД, за јн бр 404-1-112/19-23 - постављено 20.06.2019.

xls Пречишћен текст Прилога 2, за јн бр 404-1-112/19-23 - постављено 20.06.2019.

xls Пречишћен текст Прилога 1, за јн бр 404-1-112/19-23 - постављено 20.06.2019.

Балон катетери за 2019. годину, ЈН бр. 404-1-110/19-6

Цитостатици са Листе Б и Листе Д Листе лекова за 2019. годину, ЈН бр. 404-1-110/19-15

Лекови са Листе А и Листе А1 Листе лекова – поновљени поступак, број ЈН 404-1-110/19-16

pdf Одлука – за ЈН бр. 404-1-110/19-16 - постављено 11.06.2019.

Коронарни стентови за 2019. годину ЈН бр. 404-1-110/19-5

Тестови за имуносеролошко тестирање маркера трансфузијом преносивих инфекција код давалаца крви ЈН бр 404-1-110/19-11

Mатеријал за дијализу – по типу дијализне машине ЈН бр. 404-1-110/18-64

Mатеријал за дијализу – заједнички материјал за све типове дијализних машина, ЈН бр. 404-1-110/18-63

Лекови са Листе Б Листе лекова за период од 6 месеци бр. ЈН 404-1-110/19-3

Лекови за лечење ретких болести за 2019. годину, број ЈН 404-1-110/19-9

Каротидни и периферни стентови са пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију за 2019. годину, број ЈН 404-1-110/19-2

Вакцина против Haemofilus influenza tip B и вакцина против пнеумокока, поливалентна, број ЈН 404-1-110/19-4

Лекови са листе лекова, ЈН број: 404-1-110/19-1

pdf Одлука – за јн бр 404-1-110/19-1 - постављено 08.04.2019.

Лекови за лечење ретких болести (поновљени поступак), бр ЈН 404-1-110/18-65

Лекови за лечење хемофилије (поновљени поступак), бр ЈН 404-1-110/18-61

Оригинални и иновативни лекови, ЈН број: 404-1-110/18-62